Köpa lagerbolag

Beställ aktiebolag av oss för låga 4 000 kr (+ Bolagsverkets avgifter samt moms, totalt 8 975 kr från och med 1 december 2021).

Fyll i formuläret direkt på skärmen och e-posta det till oss!

  * Markerar obligatoriska fält

  A. DINA KONTAKTUPPGIFTER (hit skickar vi handlingar för underskrifter)
  B. UPPGIFTER OM BOLAGET
  Verksamhet* (beskriv vilken/vilka verksamheter som bolaget ska bedriva)

  Övriga upplysningar (t ex annat aktiekapital än alternativen ovan)

  C. UPPGIFTER OM REVISOR - Frivilligt de två första åren i alla aktiebolag*
  * Därefter är det fortfarande frivilligt för små aktiebolag, dvs bolag som klarar minst 2 av följande 3 gränser för de senaste 2 åren. Högst: 3 anställda - 1,5 mkr balansomslutning - 3 mkr nettoomsättning (aktiebolagslagen 9 kap 1 §)

  D. FUNKTIONÄRER I BOLAGET

  1. Färre än 3 styrelseledamöter? Då måste minst en styrelsesuppleant finnas

  2. Fler än 1 styrelseledamot? Då måste en styrelseordförande finnas

  3. Firmatecknare: Vem/vilka som får företräda bolaget, t ex skriva avtal eller ta ut pengar

  4. Summan av beloppen vid "Aktieägare (belopp)" måste stämma med det totala aktiekapitalet du har valt för bolaget (avsnitt B)

  5. Fler än en aktieägare? Vi lägger in förbehåll i bolagsordningen om ägarförändringar, men du kan påverka valet här nedanför

  Förbehåll i bolagsordningen om ägarförändringar (se D.e ovan, vårt förslag är Förköp/hembud)

  Förköp/hembudSamtyckeFörköphembudInget

  FUNKTIONÄR 1  Funktion
  LedamotSuppleantOrdförandeFirmatecknare
  Aktieägare (belopp)

  FUNKTIONÄR 2  Funktion
  LedamotSuppleantOrdförandeFirmatecknare
  Aktieägare (belopp)

  FUNKTIONÄR 3  Funktion
  LedamotSuppleantOrdförandeFirmatecknare
  Aktieägare (belopp)

  E. FIRMATECKNING (fylls i om fler än 1 firmatecknare markerats i avsnitt "D" ovan)

  Firmateckning
  Var för sigTillsammansAnnan
  Annan firmateckning (fylls i om alternativen ovan inte stämmer)

  F. BESTÄLLARE