Köpa aktiebolag

Detta formulär använder du när du vill köpa ett aktiebolag med historik.

  A. KONTAKTUPPGIFTER (till vem ska vi skicka uppgifter)
  B. UPPGIFTER OM BOLAGET DU VILL KÖPA  Aktiekapital
  50.000kr100.000krAnnat
  (ange belopp)

  Verksamhet

  C. ÖNSKEMÅL OM MERVÄRDEN (följer med i mån av tillgång)

  FöretagsinteckningVillkorat aktieägartillskott
  Outnyttjat förlustavdrag från:
  Tidigare verksamhetVärdepappersförsäljningFastighetsförsäljning

  D. REVISOR (om bolaget skall ha revisor)
  E. FUNKTIONÄRER

  1. Färre än 3 styrelseledamöter? Då måste minst en styrelsesuppleant finnas

  2. Fler än 1 styrelseledamot? Då måste en styrelseordförande finnas

  3. Firmatecknare: Vem/vilka som får företräda bolaget, t ex skriva avtal eller ta ut pengar

  4. Summan av beloppen vid "Delägare.......kr" måste stämma med aktiekapitalet du har kryssats i under avsnitt B.

  5. Fler än en aktieägare? Vi lägger in förbehåll om ägarförändringar i bolagsordningen, men vi rekommenderar
   att ni upprättar ett aktieägaravtal om ert samarbete (levereras som separat tjänst)

  FUNKTIONÄR 1  Funktion
  StyrelseledamotStyrelsesuppleantOrdförandeFirmatecknareDelägare
  Delägarekr

  FUNKTIONÄR 2  Funktion
  StyrelseledamotStyrelsesuppleantOrdförandeFirmatecknareDelägare
  Delägarekr

  FUNKTIONÄR 3  Funktion
  StyrelseledamotStyrelsesuppleantOrdförandeFirmatecknareDelägare
  Delägarekr

  F. FIRMATECKNING (fylls i om fler än 1 firmatecknare markerats i avsnitt "E" ovan)

  Princip
  Var för sigTillsammansAnnat
  Annat, nämligen:

  G. UNDERSKRIFT