Köpa aktiebolag

Detta formulär använder du när du vill köpa ett aktiebolag med historik.

A. KONTAKTUPPGIFTER (till vem ska vi skicka uppgifter)
B. UPPGIFTER OM BOLAGET DU VILL KÖPAAktiekapital
50.000kr100.000krAnnat
(ange belopp)

Verksamhet

C. ÖNSKEMÅL OM MERVÄRDEN (följer med i mån av tillgång)

FöretagsinteckningVillkorat aktieägartillskott
Outnyttjat förlustavdrag från:
Tidigare verksamhetVärdepappersförsäljningFastighetsförsäljning

D. REVISOR (om bolaget skall ha revisor)
E. FUNKTIONÄRER

  1. Färre än 3 styrelseledamöter? Då måste minst en styrelsesuppleant finnas
  2. Fler än 1 styrelseledamot? Då måste en styrelseordförande finnas
  3. Firmatecknare: Vem/vilka som får företräda bolaget, t ex skriva avtal eller ta ut pengar
  4. Summan av beloppen vid "Delägare.......kr" måste stämma med aktiekapitalet du har kryssats i under avsnitt B.
  5. Fler än en aktieägare? Vi lägger in förbehåll om ägarförändringar i bolagsordningen, men vi rekommenderar
    att ni upprättar ett aktieägaravtal om ert samarbete (levereras som separat tjänst)

FUNKTIONÄR 1Funktion
StyrelseledamotStyrelsesuppleantOrdförandeFirmatecknareDelägare
Delägarekr


FUNKTIONÄR 2Funktion
StyrelseledamotStyrelsesuppleantOrdförandeFirmatecknareDelägare
Delägarekr


FUNKTIONÄR 3Funktion
StyrelseledamotStyrelsesuppleantOrdförandeFirmatecknareDelägare
Delägarekr

F. FIRMATECKNING (fylls i om fler än 1 firmatecknare markerats i avsnitt "E" ovan)

Princip
Var för sigTillsammansAnnat
Annat, nämligen:

G. UNDERSKRIFT