RedovisningsHuset – Bokföring för din egen skull

Vänd dig till oss när du söker en redovisningskonsult (revisor) och hjälp med din bokföring!

Under mer än 30 år har vi skaffat oss stor erfarenhet och gediget kunnande. Vi tar hand om din bokföring, agerar rådgivare, bollplank, organisatör och administratör. Vi ser helheten och skapar lönsamhet, både för dig privat och för din verksamhet.

Vi ser även till att din bokföring blir helt digital, om du vill. Från inlämning av materialet till registreringen till återrapporteringen. Du kan själv välja hur mycket av registreringen du vill vara delaktig i.

Affärsidé: Aktiv rådgivning till företagare

Du som anlitar oss har många Fördelar, alltid med din ekonomi i fokus. Boka en gratis genomgång av ditt företag idag.

 

Aktiv rådgivning på abonnemang – personligt och digitalt

 

Vår kunskap - din trygghet

Mitt företag

Allt om och för din ekonomi

Under Mitt företag hittar du
Min redovisning Online,
Viktiga datum, Kortfakta m m.

Besök oss gärna! Öppettiderna
hittar du under Kontakt.

RH-Metoden ®

Sex steg till bättre ekonomi

God lönsamhet handlar inte om tur utan om skicklighet. Vi har utvecklat RH-metoden® för att förenkla, ge dig kontroll över din lönsamhet och skapa underlag för bra ekonomiska beslut. Vägen dit går genom sex beprövade steg. Läs mer här.

RH-metoden®