Sälja aktiebolag

Detta formulär använder du när du vill sälja ett aktiebolag utan verksamhet till RH BolagsAvveckling.

RH BolagsAvveckling köper och avvecklar bolag genom likvidation eller fusion av bolaget. Vi lämnar gärna en offert på aktierna i Ditt bolag. Först behöver vi dock mer information om bolaget av Dig.

Fyll i nedanstående uppgifter, besvara frågorna och ta fram de underlag vi specificerar i avsnitt C. Det är dessa uppgifter vi behöver för att göra en första prisberäkning.

  A. KONTAKTUPPGIFTER (till vem ska vi skicka svar)
  B. UPPGIFTER OM BOLAGET DU VILL SÄLJA
  C. UNDERLAG SOM VI BEHÖVER OM BOLAGET

  Senast framtagna bokföring (resultat- och balansräkning) efter årsredovisningenKopia av gällande aktiebok eller aktieägarförteckning

  Senast framtagna bokföring:

  Kopia av gällande aktiebok eller aktieägarförteckning: