Ekonomi och skatter

Rådfråga oss när du har funderingar om din bokföring och din ekonomi, privat eller i verksamheten! Vi kontaktar dig också med förslag om vi anser att du behöver vidta någon åtgärd.

Vi ger dig råd med ett helhetstänkande. Bör en åtgärd privat även leda till en åtgärd i verksamheten? Hänger skatteråd ihop med t ex ändringar av registreringen hos Bolagsverket? Med oss ser du till att bra idéer löses hela vägen ut.

Exempel på ekonomisk rådgivning:

 • Budget
 • Privata kalkyler, t ex inför köp av bostad
 • Skatteärenden, privat och i verksamheten
 • Val av verksamhetsform
 • Registrering, ändring, avslut av verksamhet
  • Ombud hos Bolagsverket och Skatteverket
 • Aktieägaravtal
  • Avtal mellan delägare i aktiebolag med flera ägare, inkl alla handlingar
 • Värdering av verksamhet
 • Omstrukturering
  • Sammanslagningar eller uppdelningar av verksamheter
 • Förhandlingar om köp/försäljning av verksamhet eller fastighet
  • Upprättande av avtal, följdändringar hos Bolagsverket och Skatteverket
 • Förhandlingar om finansiering
 • Pro forma
  • T ex hur resultat och ställning påverkas om ett företag köper ett till företag
 • Kontrollbalansräkning
  • För att skydda dig som ägare i aktiebolag, om mer än hälften av aktiekapitalet kan ha gått förlorat

RedovisningsHuset – Det självklara valet när du söker revisor!