Alla regler för bokföring nu samlade på ett ställe

I ett nytt allmänt råd har statliga Bokföringsnämnden (BFN) samlat alla regler om bokföring. Det allmänna rådet heter BFNAR 2013:2 och ersätter tolv gamla allmänna råd, uttalanden och rekommendationer från BFN. Det nya allmänna rådet gäller fr o m 2014.

Nu kan du för första gången hitta alla regler på ett ställe, behandlade i logiska sammanhang och tillsammans med vägledande kommentarer från BFN. Här ingår också nya regler om hur vi ska kunna använda möjligheter till förenklingar som bokföringslagen öppnade för redan 2011.

Här hittar du fördjupad information om hur du får ut mycket mer av din bokföring.

Föreläsningsmaterial

RedovisningsHuset har tagit fram ett föreläsningsmaterial där vi går igenom hela det allmänna rådet BFNAR 2013:2 Bokföring, ger exempel och praktiska tips. Alla som arbetar med redovisning har nytta av denna genomgång!

Innehåll

Under 6-7 timmar går vi igenom det allmänna rådet. Dokumentationen omfattar cirka 75 OH-bilder och refererar konsekvent till lagrum och punkter i det allmänna rådet, så att du kan alltid gå tillbaka till källmaterialet själv.

 • Bokföringsnämnden (BFN)
  • BFNs uppgift och rättsliga tyngd
 • Ikraftträdande
 • Vilka gamla regler upphör?
 • Det allmänna rådets innehåll och struktur
  • Så här läser du det allmänna rådet
 • Tillämpning, definitioner och språk
 • Löpande bokföring
 • Tidpunkten för bokföring
  • När måste bokföringen göras dagligen, varje månad, kvartal eller bara varje år?
 • Anläggningsregister
 • Verifikationer
 • Gemensam verifikation
 • Räkenskapsinformation
 • Arkivering av räkenskapsinformation
  • Så här gör du för att få slänga alla papper 4 år tidigare!
 • Systemdokumentation och behandlingshistorik

Boka föreläsning

Vill du boka föreläsning från oss för en grupp hos dig?

 • Meddela oss t ex via kontaktformuläret nedan!
 • Vi anlitas av företag, banker, försäkringsföretag och organisationer, för personalinformation, kundträffar och medlemsträffar