K-regler för bokföring

Ala företag måste välja vilka k-regler de ska använda för sin bokföring. Du kan läsa mer om K-reglerna under Kortfakta.

Föreläsningsmaterial

RedovisningsHuset har tagit fram ett föreläsningsmaterial där vi berättar om vad K-reglerna är, jämför alternativen och ger tips om vad som passar för olika typer av verksamheter.

Innehåll

Under ca 2 timmar går vi igenom de viktigaste huvuddragen i K-reglerna och de tyngsta faktorerna för att du ska kunna välja rätt regelverk. Dokumentationen omfattar cirka 30 OH-bilder.

 • Alternativ
  • Olika regler ger olika konsekvenser
  • Faktorer som styr valet
 • Verksamhetsformer
 • Storleksgränser
 • Kategorier i Bokföringsnämndens regelverk
  • K1 Små företag
  • K2 Mindre företag med årsbokslut
  • K2 Mindre företag med årsredovisning
  • K3 Större företag med årsbokslut
  • K3 Större företag med årsredovisning/koncernredovisning
  • K4 Noterade företag (internationella regler)
 • Skillnader K2/K3
 • Första gången K2 tillämpas
 • Första gången K3 tillämpas
 • Välj taktiskt och förbered i tid

Boka föreläsning

Vill du boka föreläsning från oss för en grupp hos dig?

 • Meddela oss t ex via kontaktformuläret nedan!
 • Vi anlitas av företag, banker, försäkringsföretag och organisationer, för personalinformation, kundträffar och medlemsträffar:
  • 2014-04-03: Danske Bank Liljeholmen, Kundträff (Nyheter)
  • 2013-11-13: SEB Södertälje, Personalinformation
  • 2013-11-05: SEB Stockholm Syd, Personalinformation
  • 2013-09-19: Företagarna Stockholm, Medlemsträff (Nyheter)
 • På begäran har vi beskrivit K-reglerna i medlemspressen för Företagarna Stockholms Stad (Nyheter):
  • Stockholms Näring nr 3, december 2013: Artikel K-regler – Var taktisk när du måste välja redovisning 2014
  • En utökad version av artikeln finns på hemsidan för Företagarna Stockholms Stad, i avdelningen Kunskap