Tillväxtverket är en av förmedlarna av statliga coronastöd
Tillväxtverket, en av förmedlarna av statliga coronastöd (Bild: Tillväxtverket, Creative Commons, har beskurits)

Här visar vi statliga coronastöd för företag för år 2021 i urval. Vår förhoppning är att det hjälper dig hålla reda på vad som gäller bland de frekventa nyheterna och ändringarna på området.

 

Stöd för korttidsarbete

Stöd för del av arbetskostnaden när företaget korttidspermitterar anställda.

Ska förlängas med sju månader, 1 december 2020 till 30 juni 2021.

Avsikten är att de nya reglerna ska börja gälla den 15 februari 2021. Snarast därefter ska Tillväxtverket öppna möjligheten att ansöka för de nya månaderna.

Stödet kommer att ligga på följande nivåer.

 • 75 % – December 2020, januari, februari och mars 2021
 • 50 % – April, maj och juni 2021

Spärren 9 månader för korttidspermittering ska tas bort tillfälligt, till 30 juni 2021 (ändringsbudget 2021, ska komma i början av 2021).

 

Stöd för kompetensinsatser vid korttidsarbete

Arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete ska också kunna få ersättning för kompetensinsatser i samband med korttidsarbetet.

Nytt från och med 1 januari 2021.

Stödet är 60 % av kostnaderna för kompetensinsatser som genomförs under den arbetsfria tiden.

 

Omställningsstöd

Stöd för del av fasta kostnader till företag som tappat mycket i omsättning på grund av corona.

Ska förlängas med tre nya stödperioder: augusti – oktober 2020, november – december 2020, januari – februari 2021.

Avsikten är att de nya reglerna ska börja gälla den 15 februari 2021. Snarast därefter ska Tillväxtverket öppna möjligheten att ansöka för de nya månaderna.

 

Omsättningsstöd

Stöd till enskilda näringsidkare som har tappat mycket i omsättning på grund av corona.

Ska utökas till att även gälla handelsbolag och kommanditbolag med minst en fysisk person som delägare.

Ska förlängas med tre nya stödperioder: augusti – oktober 2020, november – december 2020, januari – februari 2021.

 • Ansökan och utbetalning (inte uppdaterat med nyheterna)
 • Handläggning och beslut (inte uppdaterat med nyheterna)

 

Stöd för karensdag

Tillfälliga åtgärder i sjukförsäkringen, staten täcker karensdagen vid sjukdom.

Infördes 11 mars 2020 till 30 september 2020, har förlängts till 31 december 2020, ska förlängas till 30 april 2021.

Schablonersättningen för samma perioder höjs från 804 kr per dag 2020 till 810 kr per dag 2021, både för anställda och näringsidkare (fysiska personer med enskild näringsverksamhet eller handelsbolag/kommanditbolag). För näringsidkare gäller schablonbeloppet för de första 14 dagarna oavsett vald karenstid.

 

Slopat krav på läkarintyg första 14 dagarna

Tillfälliga åtgärder i sjukförsäkringen, kravet på läkarintyg till arbetsgivaren från dag 8 till 14 slopades.

Infördes 13 mars 2020 till 30 september 2020, har förlängts till 31 december 2020, ska förlängas till 30 april 2021.

Försäkringskassan införde samtidigt tillfälligt undantag från kravet på läkarintyg från dag 15 till dag 21, men det undantaget upphörde att gälla den 1 november 2020.

 

Stöd för sjuklönekostnader

Tillfälliga åtgärder i sjukförsäkringen, stöd för sjuklönekostnader varje månad i stället för en gång om året.

Infördes 1 april 2020 till 31 juli 2020, med stöd för hela sjuklönekostnaden. Förlängdes i två omgångar från 1 augusti till 30 september och 1 oktober till 31 december 2020, med stöd för höga sjuklönekostnader. Ska förlängas till 30 april 2021 med stöd för höga sjuklönekostnader. Höga sjuklönekostnader är den del av sjuklönekostnaderna som överstiger det normala.

 

Investeringsstöd

Tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier som anskaffas under kalenderåret 2021.

 • Gäller: Fysiska och juridiska personer med inkomst av näringsverksamhet
 • Avser: Inventarier med avdrag för anskaffningsvärdet genom avskrivningar
 • Skattereduktion: 3,9 % av anskaffningsvärdet

Regeringen föreslår att lagen ska börja gälla den 1 januari 2022 och upphöra den 31 december 2024. Företaget får skattereduktionen för det första räkenskapsåret som avslutas 31 december 2022 eller senare. Det blir alltså ca ett års förskjutning efter investeringen 2021.

 

Anstånd med skattebetalningar

Likviditetsstöd genom anstånd med betalningar av moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Tänk bara på att det är ränta och avgift på anståndet!

Ska förlängas till att gälla hela år 2021.

 

Lågräntelån (räntefritt från Riksbanken till bankerna)

Likviditetsstöd med räntefria lån från Riksbanken till deltagande banker. Ska stödja vidareutlåning till företag till låg ränta.

 • För banklån som beviljas från 20 mars 2020 tills taket 500 miljarder kr har uppnåtts
 • Utlånat 31 december 2020: 164,5 miljarder kr (oförändrat sedan 31 juli 2020!)
 • Information
 • Ansökan
  • Hos din bank

 

Företagsakuten (statlig garanti från Riksgälden till bankerna)

Likviditetsstöd med statlig garanti från Riksgälden till den utlånande banken med upp till 70 % av lånet. Ska stödja vidareutlåning till företag med beräknad minskad omsättning.

 • För banklån som beviljas till 31 december 2020 upp till en kreditram på totalt 100 miljarder kr
  • Anslutna banker och kreditinstitut 11 december 2020: 71 st
  • Utlånat den 27 november 2020: 2,4 miljarder kr
 • För banklån som beviljas till 30 juni 2021 upp till en kreditram på totalt 50 miljarder kr

Har förlängts till den 31 december 2020 och ska förlängas en andra gång till den 30 juni 2021.

 

Fri kost från allmänheten

Skattefri förmån för mottagaren retroaktivt från 1 mars 2020.

 

Stöd som har upphört

Följande stöd gäller inte längre.

 • Sänkta arbetsgivaravgifter
  • 1 mars – 30 juni 2020 för anställda
 • Sänkta egenavgifter
  • 1 januari – 31 december 2020 för näringsidkare (fysiska personer med enskild näringsverksamhet eller handelsbolag/kommanditbolag)
 • Hyresrabatt
 • Fri parkering vid arbetet
  • Skattefri förmån 1 april – 31 december 2020
 • Extra gåva till anställda
  • Skattefri förmån upp till 1 000 kr 1 april – 31 december 2020
 • Periodiseringsfond
  • Avsättning upp till 1 mkr inom det skattemässiga resultatet, i stället för upp till 30 % av det skattemässiga resultatet
  • För näringsidkare (fysiska personer med enskild näringsverksamhet eller handelsbolag/kommanditbolag)
  • Likviditetsstöd för att få tillbaka betalad F-skatt (OBS – avsättningar måste skattas fram i framtiden!)
  • Gällde avsättning för inkomstår 2019

 

Kontakta oss om din resultatplanering och inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om hur just du och ditt företag påverkas av olika coronaåtgärder. Alla beslut är inte fattade ännu, men vi hjälper dig att bedöma konsekvenser och välja åtgärder!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Kommentarsfunktionen är avstängd.