Riksgälden har fastställt statslåneräntan - Det påverkar många av dina skatter
Riksgälden har öppnat Företagsakuten

I fredags 3 april öppnades Företagsakuten av Riksgälden. Passa på att förhandla med din bank nu om lån till företaget med 70 % statlig garanti!

 

Ta kontrollen över din likviditet

Genom att ta kontrollen över din likviditet i tid så ökar du starkt dina chanser att klara ut problemen vi står inför på dina villkor. Ett steg i den riktningen kan vara att utnyttja den statliga lånegarantin som har börjat gälla nu.

 

Staten garanterar bankens lån till ditt företag

Den statliga lånegarantin hanteras av Riksgälden. Staten garanterar upp till 70 % av lån till i första hand små och medelstora företag, som tillfälligt drabbas av corona-viruset men annars är livskraftiga. Även företag som drivs bara av ägaren, alltså utan anställda, ska kunna omfattas.

 • Du ansöker hos din bank om lån med statlig garanti
  • Banken gör sin vanliga kreditbedömning, men har fått flera hjälpmedel för att kunna ge lån nu än i vanliga fall
 • Banken får garanti av staten genom Riksgälden för upp till 70 % av lånet du ansöker om, upp till 3 år
  • Riksgälden förväntar sig att garantin ska märkas på räntan, så att den blir lägre
 • Lånet ska kunna vara amorteringsfritt under minst 12 månader men kan vara amorteringsfritt under hela löptiden

Här ser du mer om den statliga kreditgarantin.

 

Kontakta oss om du har frågor om den statliga lånegarantin och ditt företag

Undrar du om du bör ta lån eller ansöka om något av alla uppskov som lanseras nu? Kontakta oss så hjälper vi dig att om möjligt reda ut begreppen, även om situationen är svår att överblicka för alla. Vi känner dock till ditt företag när du anlitar oss och vi är därför ett bra bollplank för dig. Och vi kan redan nu säga att ett lån kan ge dig bättre kontroll över läget än ett uppskov gör.

Corona-åtgärder för företag - Sammanställning
Bild: Wikimedia Commons, Jonathan Joseph Bondhus

Regeringen presenterar corona-åtgärder för företag med täta mellanrum nu. Här hjälper vi dig att hålla reda på vad som är på gång.

 

Flera extra ändringsbudgetar

Några av ändringarna genomför regeringen direkt, genom förordningar. men de flesta åtgärderna måste beslutas av riksdagen innan de kan börja gälla. Regeringen lämnar då förslag i propositioner som riksdagen ska ta ställning till efter utskottsbehandling. Corona-åtgärderna prioriteras för att besluten kan fattas i snabb takt.

 1. Extra ändringsbudget för 2020 – Kreditgarantier till flygföretag med anledning av coronaviruset (Prop. 2019/20:136, från 17 mars 2020)
  • Beslutad av riksdagen 19 mars 2020
 2. Extra ändringsbudget för 2020 (Prop. 2019/20:132, från 19 mars 2020)
  • Korttidsarbete, korttidspermittering, anstånd att betala arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms (månadsmoms och kvartalsmoms), tillfälligt slopat karensavdrag, tillfälligt slopat sjuklöneansvar för företag, tillfälligt slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden
  • Riksdagsbeslutet ska komma den 2 april
 3. Extra ändringsbudget för 2020 – Kreditgarantier för lån till företag (Prop. 2019/20:142, från 26 mars 2020)
  • Statlig lånegaranti
  • Riksdagsbeslutet ska komma den 1 april
 4. Ytterligare åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset (Lagrådsremiss, från 27 mars 2020)
  • Tillfälligt sänkta sociala avgifter, tillfällig hyresrabatt, tillfälligt höjd avsättning till periodiseringsfond, anstånd för årsmoms
  • Efter lagrådets yttrande ska en proposition komma, följd av riksdagsbeslut
 5. Krispaket för svenska småföretag (Pressmeddelande från 25 mars 2020) – Bara frågan om hyresrabatt väntar på förslag

Punkt 2 hittar du mer om i vårt artikel Coronaviruset och ditt företag – Checklista. Där tar vi också upp en rad andra corona-relaterade frågor för företag.

Punkt 3, 4 och 5 hittar du mer om i vår artikel Nya corona-åtgärder för småföretag.

 

Kontakta oss om du har frågor om hur coronaviruset påverkar ditt företag

Undrar du över något om alla förändringar på grund av coronaviruset? Kontakta oss så hjälper vi dig att om möjligt reda ut begreppen. Det finns dock ingen lagstiftning på plats ännu så vi ber dig om förståelse för att även vi behöver invänta mer information.

Extra ändringsbudget
En till extra ändringsbudget (Bild: Picpedia)

Igår 25 mars 2020 presenterade regeringen ytterligare åtgärder för att stödja småföretag som drabbas av corona-krisen.

Färdiga förslag ska tas fram och överlämnas till riksdagen i ännu en extra ändringsbudget ”inom kort” (den tredje extra ändringsbudgeten på kort tid). Besluten är alltså inte fattade ännu!

 

Innehållet i den planerade tredje extra ändringsbudgeten

Krispaketet omfattar följande punkter.

 • Statlig lånegaranti
  • Staten garanterar 70 % av nya lån från banker till företag som fått problem på grund av corona-viruset, men som annars är livskraftiga
  • Staten ställer ut garantin till bankerna som i sin tur ger garanterade lån till företagen, efter riskbedömning
  • Lånegarantin är främst till för banklån till små och medelstora företag
  • Regeringen ska fatta beslut om lånegarantin idag den 26 mars 2020 och därefter ska riksdagen behandla ärendet ”skyndsamt”
  • Om förslaget statlig lånegaranti till små och medelstora företag (Finansdepartementet och Näringsdepartementet, artikel 2020-03-25)
 • Tillfälligt sänkta sociala avgifter
 • Tillfällig hyresrabatt
  • Vid omförhandlingar av hyran för sällanköpshandel, hotell, restaurang m.fl.
  • … ska staten bära 50 % av en hyresnedsättning
  • … upp till 50 % av den fasta hyran
 • Periodiseringsfonder för näringsidkare
 • Anstånd med betalning av moms
  • Utökas till att även gälla årsmoms
  • … för deklarationsdagar från 27 december 2019 till 17 januari 2021

 

Kontakta oss om du har frågor om hur coronaviruset påverkar ditt företag

Undrar du över något om alla förändringar på grund av coronaviruset? Kontakta oss så hjälper vi dig att om möjligt reda ut begreppen. Det finns dock ingen lagstiftning på plats ännu så vi ber dig om förståelse för att även vi behöver invänta mer information.

Nya lagar nästa månad
Nya lagar nästa månad (bild: Wikimedia Commons)

Vi har följande nya lagar som börjar gälla under april 2020, i urval för dig företagare.

 

Redan beslutade lagar

 • 1 april 2020
  • Förstärkt FoU-avdrag (Prop. 2019/20:68)
  • Beslutat av riksdagen 11 mars 2020, gäller från och med 1 april 2020
  • Minskningen av arbetsgivaravgifterna är fördubblad för anställda som arbetar med forskning eller utveckling

Kommande beslut om lagar – Corona-åtgärder

 • 7 april 2020
  • Extra ändringsbudget för 2020 (Prop. 2019/20:132)
  • Ska beslutas av riksdagen 2 april 2020
  • Ökade möjligheter till anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragna skatter och moms
   • Ska gälla perioderna januari – september 2020
  • Nytt stöd vid korttidsarbete och korttidspermitteringar
   • Ska gälla från och med 16 mars 2020
  • Tillfälligt slopat krav på läkarintyg efter dag 7 under sjuklöneperioden
   • Ska gälla från och med 13 mars 2020
  • Tillfällig statlig betalning av karensdagen
   • Ska gälla från och med 11 mars 2020 till i första hand 31 maj 2020
  • Staten tar tillfälligt över kostnaden för sjuklöneansvaret
   • Ska gälla för april och maj 2020
 • Mer information har du  i vår artikel

 

Månadens Nyheter på YouTube

Titta på våra filmer om Månadens Nyheter mars 2019 på YouTube så får du veta mer om de olika nyheterna.

OBS! Artikeln i länken ovan innehåller ännu nyare information beträffande corona-åtgärderna. Läget ändras dag för dag just nu. Men i filmen får du en bra översikt även av andra nyheter.

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare. Vi visar också vad som är beslutat och när det börjar gälla. Välkommen att titta på Månadens Nyheter och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om hur de nya lagarna påverkar dig

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om vad de nya lagarna innebär för dig. Lagstiftningen om just corona-åtgärderna är dock inte på plats ännu, så vi ber dig om förståelse för att vi behöver invänta mer information.

Checklista för corona-åtgärder
Checklista för corona-åtgärder (Bild: Pixabay, beskuren)

Idag har regeringen lämnat sin extra ändringsbudget för 2020 till riksdagen om de olika stödåtgärderna med anledning av grund av coronaviruset.

Motionstiden i riksdagen, om dagens proposition, har förkortats till 6 dagar och slutar den 25 mars. Riksdagens tidplan för beslut har inte publicerats ännu, men beslutet bör kommer mycket snabbt därefter.

 

OBS! Denna artikel ersätter tidigare inlägg om corona-åtgärder!

Detta är en dagsaktuell uppdatering som ersätter våra tidigare inlägg:

 

Dagens färdiga förslag

Dagens extra ändringsbudget innehåller färdiga förslag om:

 • Nytt system för korttidsarbete och höjt statligt stöd vid korttidspermittering
  • Ska träda i kraft den 7 april 2020, men gälla från och med den 16 mars 2020
 • Möjlighet till anstånd med att betala arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms
 • Tillfälligt slopat karensavdrag
  • Även egenföretagare ersättas med schabloniserad sjukpenning för dag 1-14
  • Ska gälla från 11 mars 2020 till i första hand 31 maj 2020
 • Staten tar tillfälligt över kostnaden för sjuklöneansvaret
  • Ska gälla för april och maj 2020
 • Tillfälligt slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden
  • Ska träda i kraft den 17 april 2020, men gälla från och med 13 mars 2020

 

Jämkning preliminär skatt

Om du bedömer att resultatet drabbas i ditt företag av corona-effekterna så bör du kolla om F-skatten är för hög. Du lämnar en preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket och ansöker i den om jämkning av F-skatten enligt dina nya uppgifter. Vi kan hjälpa dig att göra jämkningsansökan.

 

Lån till små och medelstora företag

Riksbanken lånar ut pengar räntefritt till bankerna för att underlätta för bankerna att låna ut kapital till små och medelstora företag. Bankerna behandlar i sin tur kreditansökningar från företagen enligt sina egna villkor, bl.a. för vilken ränta de tar ut.

Nuläge: Bekräftat och verkställt.

Finansinspektionen tar tillfälligt bort kravet på en buffert för bankerna. Syftet är att underlätta kreditgivningen till företag, för att hålla igång näringslivet och hjälpa livskraftiga företag som drabbas av coronaviruset.

Nuläge: Bekräftat och verkställt.

 

Förluster på grund av coronaviruset

Det cirkulerar information om att förluster i företag på grund av coronaviruset blir fullt ut avdragsgilla.

Nuläge: Obekräftat. Vi har i nuläget ingen bekräftelse från regering eller riksdag av att en sådan allmän avdragsrätt kommer att införas.

 

Personuppgifter

Kom ihåg integriteten för personliga uppgifter, det är lätt att missa nu när situationen är så turbulent. Datainspektionen har lagt upp en informationssida om vad som gäller i samband med coronaviruset.

 

Försenade årsredovisningar

Förseningsavgift måste som huvudregel tas ut om årsredovisningen kommer in för sent. Bolagsverket kan dock låta bli att ta ut avgift om förseningen är kopplad till corona-smitta. Företaget måste i så fall ansöka om eftergift och Bolagsverket gör då bedömning från fall till fall.

 

Stora bolagsstämmor

Regeringen har förbjudit möten etc. med fler än 500 deltagare.

Status: Bekräftat och verkställt.

Vad gäller då för vårens bolagsstämmor i de största företagen? Omfattas de av förbudet? Bolagsverket tar inte ställning men har sammanställt frågor och svar om vad som gäller för övrigt.

 

Kontakta oss om du har frågor om hur coronaviruset påverkar ditt företag

Undrar du över något om alla förändringar på grund av coronaviruset, kontakta oss så hjälper vi dig att om möjligt reda ut begreppen. Det finns dock ingen lagstiftning på plats ännu så vi ber dig om förståelse för att vi behöver invänta mer information.

Ekonominyheter på YouTube
Ekonominyheter på YouTube

Del 1 – Allmänna nyheter

Ekonominyheter i urval för dig företagare. Huvudnyheten är förstås alla åtgärder som sätts in för företagare just nu med anledning av coronaviruset. Men vi har också många övriga nyheter att berätta om.

Här får du koll på vilka lagar för företagandet som träder i kraft när, och vilka som inte ens är färdiga ännu. Vi visar nuläget hos regeringen, riksdagen, Skatteverket, Bokföringsnämnden, BAS-kontogruppen med flera. På 40 minuter blir du fullt uppdaterad!

 

Del 2 – Rättsfall

Del 2 om rättsfall är inställd denna månad, eftersom uppföljningen av coronaåtgärder har tagit all tid.

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Vi har uppdaterat gårdagens artikel Coronaviruset och ditt företag med de många händelserna under gårdagen.

Nyheterna kommer snabbt nu och det leder till att vi har många uppdateringar på sidan. De är markerade med rött, för att hjälpa dig att se vad som är förändrat och inte.

Lästips: Det är många uppdateringar och många länkar, men titta bara på det område som intresserar dig så blir det inte så överväldigande.

 

Kontakta oss om du har frågor om hur coronaviruset påverkar ditt företag

Undrar du över något om alla förändringar på grund av coronaviruset, kontakta oss så hjälper vi dig att om möjligt reda ut begreppen. Det finns dock ingen lagstiftning på plats ännu så vi ber dig om förståelse för att vi behöver invänta mer information.

Coronaviruset - Tomma kontor
Tomma kontor i tider med coronavirus (Bild: Patrick Strandberg, Flickr – beskuren)

Här är några viktiga punkter att tänka på när ditt företag påverkas av coronaviruset. Det vimlar av information, men tänk som vanligt på att bara förlita dig på bekräftad information. Vi bekräftar vår information här genom att ange källor.

 • 2020-03-16: Tillägg på slutet om GDPR och om stora bolagsstämmor
 • 2020-03-17: Flera uppdateringar enligt markeringar i artikeln

Uppdatering 2020-03-17: Den extra budgetpropositionen ska beslutas av regeringen den 19 mars 2020 och överlämnas samma dag till riksdagen.

 

Korttidsarbete

Regeringen vill tidigarelägga införandet av anställningsformen korttidsarbete till den 1 maj 2020. Syftet är dels att undvika uppsägningar, dels att ge bättre möjligheter för företagen att snabbt komma igång igen när det blir bättre.

Nuläge: Bekräftat men inte verkställt. Regeringen har berättat att de ska återkomma med förslag (extra budgetproposition) och att de har löpande kontakt med riksdagen för snabba beslut.

Uppdatering 2020-03-17: Regeringen har lämnat ett färdigt lagförslag om korttidsarbete till Lagrådet för granskning, innan det lämnas till Riksdagen för beslut. Här hittar du de planerade reglerna, även om det alltså inte är beslutat ännu.

Svenskt Näringsliv trycker på om att anställningsformen korttidsarbete ska införas omedelbart.

Nuläge: Obekräftat. Regeringen har inte bekräftat åtgärder enligt förslaget från Svenskt näringsliv ännu. Se dock nästa avsnitt ”Korttidspermittering”.

 

Korttidspermittering

Uppdatering 2020-03-17: Regeringen vill införa korttidspermittering. ”Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Konstruktionen liknar korttidsarbete, men subventionsgraden utökas kraftigt. Arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Syftet är att rädda svenska jobb.”

Nuläge: Bekräftat. Reglerna om korttidspermittering ska träda ikraft den 7 april och gälla 16 mars-31 december 2020. Förslaget har dock inte kommit ännu.

 

Anstånd att betala AGI

Regeringen vill införa möjlighet för företagen att få vänta med betalningen av arbetsgivaravgifter och avdragna skatter. Syftet är att hjälpa företag som har ansträngd likviditet. Vi på RedovisningsHuset ber dig dock att tänka på att det kan bli tungt när avgifter och skatter med anstånd ska betalas samtidigt med ordinarie betalningar av AGI längre fram.

Nuläge: Bekräftat men inte verkställt. Regeringen har berättat att de ska återkomma med förslag (extra budgetproposition) och att de har löpande kontakt med riksdagen för snabba beslut.

Uppdatering 2020-03-17: Regeringen har ändrat utformningen av anståndet för betalning av arbetsgivaravgifter och avdragna skatter. Upp till 3 månaders betalningar av arbetsgivaravgifter och avdragna skatter ska få anstånd upp till 12 månader.

Nuläge: Bekräftat. Reglerna om anstånd ska träda i kraft den 7 april 2020 men får tillämpas redan från 1 januari 2020. Företag som redan har betalat in moms till skattekontot för januari-mars 2020 kan få momsen återbetald från Skatteverket, för senare återbetalning inom anståndsperioden.

Uppdatering 2020-03-17: Regeringen har lämnat ett färdigt lagförslag om anståndet Lagrådet för granskning, innan det lämnas till Riksdagen för beslut. Här hittar du de planerade reglerna, även om det alltså inte är beslutat ännu.

 

Anstånd att betala moms

Banker med flera har aktuell information om regeringens åtgärder, men du behöver själv kontrollera vad som är bekräftat och inte. En sådan punkt är att regeringen föreslår att företagen ska få vänta med betalning av moms.

Nuläge: Obekräftat. Regeringen har inte bekräftat att något anstånd för moms skulle vara på väg.

Svenskt Näringsliv trycker på om att regeringen ska införa möjlighet till anstånd med betalning av moms.

Nuläge: Obekräftat. Regeringen har inte bekräftat eller kommenterat förslaget från Svenskt Näringsliv.

Uppdatering 2020-03-17: Regeringen vill införa möjlighet för företagen att få vänta med betalningen av moms (månadsmoms och kvartalsmoms), med samma utformning som det uppdaterade anståndet för arbetsgivaravgifter och avdragna skatter: Upp till 3 månaders momsbetalningar ska få anstånd upp till 12 månader.

Nuläge: Bekräftat. Samma regler som den uppdaterade utformningen av anstånd för betalning av arbetsgivaravgifter och avdragna skatter: Reglerna om anstånd ska träda i kraft den 7 april 2020 men får tillämpas redan från 1 januari 2020. Företag som redan har betalat in moms till skattekontot för januari-mars 2020 kan få momsen återbetald från Skatteverket, för senare återbetalning inom anståndsperioden.

Uppdatering 2020-03-17: Regeringen har lämnat ett färdigt lagförslag om anståndet Lagrådet för granskning, innan det lämnas till Riksdagen för beslut. Här hittar du de planerade reglerna, även om det alltså inte är beslutat ännu.

 

Slopad karensdag

Regeringen vill slopa karensdagen tillfälligt, från 11 mars till 11 maj 2020. Syftet är att underlätta för anställda att stanna hemma och sjukskriva sig om de befarar att de kan vara smittade. Företaget ska göra avdrag för karensdagen som vanligt. Den anställde ska ansöka i efterhand om ersättning för karensdagen från staten. Ansökan ska göras till Försäkringskassan.

Nuläge: Bekräftat men inte verkställt. Regeringen har berättat att de ska återkomma med förslag (extra budgetproposition) och att de har löpande kontakt med riksdagen för snabba beslut.

 

Företagens sjuklöneansvar

Svenskt Näringsliv trycker på om att regeringen tillfälligt helt ska ta bort företagens sjuklöneansvar för de första 14 dagarna i en sjukperiod.

Nuläge: Obekräftat. Regeringen har inte bekräftat eller kommenterat förslaget från Svenskt Näringsliv.

Uppdatering 2020-03-17: Regeringen vill att staten tillfälligt ska ta hela kostnaden för sjuklöneansvaret (de första 14 dagarna av sjukfrånvaron, som hittills har bekostats av företagen). Staten tar över kostnaden under april och maj 2020. Även egenföretagare omfattas, de ska kunna få en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.

Nuläge: Bekräftat. Reglerna om korttidspermittering ska träda ikraft den 7 april och gälla 16 mars-31 december 2020. Förslaget har dock inte kommit ännu.

 

Lån till små och medelstora företag

Riksbanken vill underlätta för bankerna att låna ut kapital till små och medelstora företag. Syftet är att hålla igång näringslivet och hjälpa livskraftiga företag som drabbas av coronaviruset. Riksbanken lånar ut pengar räntefritt till bankerna. Bankerna behandlar i sin tur kreditansökningar från företagen enligt sina egna villkor, bl.a. för vilken ränta de tar ut.

Nuläge: Bekräftat och verkställt. Villkoren för utlåningen till bankerna publiceras på Riksbankens hemsida den 16 mars.

Finansinspektionen tar tillfälligt bort kravet på en buffert för bankerna. Syftet är att underlätta kreditgivningen till företag, för att hålla igång näringslivet och hjälpa livskraftiga företag som drabbas av coronaviruset.

Nuläge: Bekräftat och verkställt.

 

Förluster på grund av coronaviruset

Det cirkulerar information om att förluster i företag på grund av coronaviruset blir fullt ut avdragsgilla.

Nuläge: Obekräftat. Vi har i nuläget ingen bekräftelse från regering eller riksdag av att en sådan allmän avdragsrätt kommer att införas.

 

Personuppgifter

Kom ihåg integriteten för personliga uppgifter, det är lätt att missa nu när situationen är så turbulent. Datainspektionen har lagt upp en informationssida om vad som gäller i samband med coronaviruset.

 

Stora bolagsstämmor

I och för sig en fråga bara för de största företagen, men även för dig som delägare i dem. Vi tar upp det här också för fullständighetens skull.

Regeringen har förbjudit möten etc. med fler än 500 deltagare.

Status: Bekräftat och verkställt.

Frågan har då uppkommit om vad som gäller för vårens bolagsstämmor i de största företagen. Bolagsverket tar inte ställning till om de är att klassa som allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar, men de har sammanställt frågor och svar om vad som gäller för övrigt.

 

Kontakta oss om du har frågor om hur coronaviruset påverkar ditt företag

Undrar du över något om alla förändringar på grund av coronaviruset, kontakta oss så hjälper vi dig att om möjligt reda ut begreppen. Det finns dock ingen lagstiftning på plats ännu så vi ber dig om förståelse för att vi behöver invänta mer information.

Fortnox Fakturering

Allt fler kunder vill komma igång med att fakturera i Fortnox – och de vill ha hjälp för att komma igång. Roligt tycker vi.

På grund av denna växande efterfrågan har vi nu tagit fram ett paket för en helt individanpassad uppstart för dig som vill börja fakturera i Fortnox. Vi tror att vi är ganska unika med detta erbjudande!

 

I paketet ingår allt detta

 • Uppläggning av fakturamodulen, beställning av din licens från Fortnox och inställningar av licensen
 • Allmänna inställningar inför uppstartsmötet
 • Uppstartsmöte med dig hos oss på ca 2 timmar då vi
  • går igenom företagsspecifika inställningar
  • lägger upp några kunder tillsammans så att du kan lägga upp kommande kunder
  • lägger upp några artiklar tillsammans så att du kan lägga upp kommande artiklar
  • visar möjligheten till e-faktura och hur det fungerar i Fortnox
  • skapar en eller ett par fakturor skarpt
  • visar dig hur du enkelt kan söka hjälp i programmet (vid allmänna programfrågor, andra än sådana frågor som vi bör svara på)
 • Möjlighet att efter mötet, när du sitter och fakturerar själv för första gången i Fortnox, ställa lite följdfrågor och att vi kontrollerar att fakturorna har blivit riktiga

 

Bra priser hjälper dig börja fakturera i Fortnox

 1. Paketet kostar 4 100 kr exklusive moms.
 2. Om du även behöver ROT/RUT så kostar paketet 4 920 kr exklusive moms – I det priset ingår ett längre uppstartsmöte.

Kontakta oss om du har frågor och för att boka paketet

Undrar du över något om att fakturera i Fortnox, kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen. Paketet för att komma igång bokar du med din kontaktperson hos oss!

 

Skatteverkets årliga kontroller
Skatteverkets årliga kontroller och granskningar (Bild: Pixabay)

Skatteverkets kontroller kommer i år att inriktas på privata kostnader och oredovisade förmåner i företag, bland annat.

 

Årets granskningar och kontroller

SKV berättar att de prioriterar följande områden i årets kontroller.

 • Folkbokföringsbrott
  • Bidragsfusk med falska identiteter och adresser
  • Målvakter, vars identitet utnyttjas av andra
 • Städning och transporter
  • Städning av stora företagslokaler och offentliga miljöer
  • Kortare transporter, där förarna inte behöver ha lastbilskörkort
  • Siktet är inställt på att upptäcka svartarbete, illegal arbetskraft, osanna fakturor och falska löneuppgifter
 • Små och medelstora företag
  • Företagsägda bilar, med höga förmånsvärden
  • Företagsägda fastigheter, med höga taxeringsvärden
  • Siktet är inställt på att upptäcka oredovisade förmåner och privata kostnader i företaget
 • Internationell beskattning
  • Skenutvandring
  • Kapitalförsäkringar
  • Penningtvätt

SKV beräknar att 4 av 10 små och medelstora företag gör fel beträffande privata kostnader i företaget och oredovisade förmåner. Därför ingår kontroller på dessa områden i årets prioriterade granskningar.

 

Kontakta oss om du har frågor

Vi har många regler att förhålla oss till, både privat och som företagare. Det är lätt att missa något eller göra fel utan att det är avsiktligt. Undrar du över något, kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du abonnerar med fast paketpris – och den löpande rådgivningen ingår!

Adress: http://redovisningshuset.se/mitt-foretag/nyheter/author/peter/
Utskrivet: 2020-04-10 05:27:26
Sidan skapad: 2020-02-15 13:49:12