Viktiga datum 2019
Viktiga datum 2019 (Bild: Wikimedia Commons)

Viktiga datum finns nu framme för hela 2019, för såväl privatpersoner som företag och organisationer.

När ska preliminärskatten betalas? När är det dags för arbetsgivardeklaration? Och hur var det nu med momsdeklarationen? Sista dagen för företaget att ansöka om ROT- och RUT-utbetalning så jag inte missar något från förra året? Detta och mycket mer hittar du här.

Du hittar alltid länkar till aktuell information under Mitt företag och Viktiga datum i menyn till vänster.

Kontakta oss

Undrar du något så är du välkommen att tala med din kontaktperson hos oss.

Ekonominyheter på YouTube
Ekonominyheter på YouTube

Nu finns Månadens Nyheter oktober på YouTube – Ekonominyheter i urval för dig företagare. Denna gång tar vi faktiskt upp nyheter för hela tre månader, juli, augusti och september 2018.

 

Innehåll

 • Del 1 – Allmänna nyheter
  • Nyheter från regeringen, riksdagen och många andra myndigheter och organisationer
  • Vi hjälper dig hålla reda på vad som är beslutat och när det börjar gälla
  • På en halvtimme får du grepp om nuläget i lagstiftningens alla faser och mer därtill
 • Del 2 – Rättsfall
  • På en halvtimme till får du koll på aktuella rättsfall inom företagarområdet

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Snart slutar sommartiden - Gå från vit till svart klocka och vinn en timme!
Snart slutar sommartiden – Gå från vit till svart klocka och vinn en timme!

På söndag den 28 oktober är det slut på sommartiden.

Du vinner en timme genom att klockan ska ställas tillbaka. 03.00 på söndag morgon blir 02.00!

 

Omdiskuterad omställning till och från sommartiden

Sommartiden ifrågasätts och diskussioner pågår inom EU om vi ska behålla den. Men än så länge gäller reglerna om att vi ändrar mellan normaltid och sommartid. Här ser du hur sommartiden fungerar inom EU och när det är dags att ställa om klockan nästa gång.

Hans Sundqvist, VD RedovisningsHuset i Södertälje AB
Hans Sundqvist, VD RedovisningsHuset i Södertälje AB

Nu har du ännu fler fördelar med att anlita oss för din ekonomi.

 

Allt löpande i ett paket, ett pris

 • Från den 1 september får du alla löpande tjänster utförda till ett fast paketpris, samma pris varje månad året runt
 • … och den löpande konsultationen ingår!
 • … det gör också resultatplanering och bokslut, och inkomstplanering och inkomstdeklarationer varje år
 • I ditt uppdragsavtal ser du den långa listan med tjänster som ingår i just ditt fasta paketpris
 • Vi hjälper dig att digitalisera dina ekonomiska rutiner
 • … och sedan hjälper vi dig att automatisera dina rutinuppgifter, så du kan ägna dig mer åt ditt företagande
 • Allt detta ingår också!

Digitalt och personligt – Till fast pris.

 

Allt annat vid behov

Dessutom har du självklart tillgång till all kvalificerad rådgivning från oss, precis som förut. Du gör upp om ett fast pris med oss och vi utför tjänsten du är i behov av. T.ex. ett aktieägaravtal, testamente eller köp och försäljning av fastigheter och företag. Och vi kan mycket mer. Fråga oss när du behöver ett nytt bolag eller något annat med anknytning till ditt företagande.

 

Många fördelar

Jag började med att säga ”ännu fler fördelar”. Ja, du har ju redan tidigare haft tillgång till en hel del hos oss som kund. Det ser du på sidan Samla fördelar.

Vi är glada och stolta över att ha dig som kund. Och du som inte är kund ännu – Kontakta oss!

Hans Sundqvist

Regeringen har fastställt prisbasbeloppen för 2019

Prisbasbeloppen klara

Regeringen har fastställt prisbasbeloppen för 2019. De följde beräkningarna från SCB, som var 46 500 kr för prisbasbeloppet och 47 400 kr för det förhöjda prisbasbeloppet.

Vi beskriver hur de olika basbeloppen fungerar och vad de betyder för dig i följande artikel.

 

Inkomstbasbeloppet återstår

Det återstår fortfarande att fastställa inkomstbasbeloppet, vilket regeringen gör i november 2018. Vi återkommer när beräkningen och beslutet finns framme.

 

Kortfakta

Tips: På vår sida Kortfakta hittar du alltid gällande värden av alla möjliga slag. Inkomststegen hjälper dig att hitta en bra inkomstnivå. Vad som är bra för dig beror på vilka fördelar du är ute efter och vilka nackdelar du vill undvika.

 

Kontakta oss om din inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just dina inkomstnivåer och målsättningar. Med inkomstplanering hjälper vi dig att nå dina mål!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Vi satsar stort nu på att hjälpa dig som kund med automatisering och digitalisering av din ekonomiska administration. Samtidigt inför vi fasta paketpriser. Det underlättar för dig att planera ekonomin. Vi låter också rådgivningen om din löpande ekonomi ingå i det fasta paketpriset, så det blir lättare för dig och oss att ha kontakt med varandra utan att tänka på kostnaden.

Alla dessa förbättringar har medfört en omfattande omarbetning av uppdragsavtalet och de allmänna villkoren. Vi kommer därför att be om ett nytt godkännande av dig, även om du redan har ett uppdragsavtal med oss. Vi kontaktar dig om detta under augusti 2018.

De nya allmänna villkoren, som börjar gälla den 1 september 2018, finns nu att läsa här på hemsidan.

Nya lagar nästa månad
Nya lagar nästa månad (bild: Wikimedia Commons)

En ny lag börjar gälla den 1 september 2018, som kan vara av intresse för dig både som företagare och privatperson.

 • Räntetak och andra åtgärder för högkostnadskrediter

 

Innehåll

Lagstiftningen skjuter in sig på högkostnadskrediter. En högkostnadskredit är en kredit som har högre ränta än referensräntan ökad med 30 procentenheter. Referensräntan fastställs en gång i halvåret av Riksbanken och är sedan den 1 juli 2016 minus 0,50 %. Det betyder att högkostnadskrediter är för närvarande krediter med högre ränta än 29,50 %.

Räntetak och kostnadstak införs för högkostnadskrediter. Kredit- och dröjsmålsräntor får maximalt vara 40 procentenheter högre än referensräntan, alltså i dagsläget 39,50 %.

Vi talar fortfarande om mycket höga kreditkostnader, men denna lagändring kapar i alla fall de mest extrema topparna. Det är intressant både för dig som företagare och privatperson. Men du bör förstås göra allt du kan för att helt undvika denna typ av krediter. Tala med din rådgivare hos oss om vilka möjligheter du kan ha att lägga om dina krediter till bättre lån!

Förarbetena finns i propositionen Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter (prop. 2017/18:72). Den 2 maj 2018 beslöt riksdagen om lagstiftningen, helt enligt propositionen. Den 1 september 2018 börjar de nya reglerna att gälla.

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi har också berättat om lagändringen i Månadens Nyheter på vår YouTube-kanal. Välkommen att titta och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om hur lagändringarna påverkar dig

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om vilka lagändringar som berör dig och på vilket sätt.

Statistiska Centralbyrån (SCB) har beräknat nästa års prisbasbelopp och förhöjda prisbasbelopp.

 

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet för 2019 beräknas bli 46 500 kr, 1 000 kr högre än 2018.

Prisbasbeloppet speglar prisutvecklingen. SCB gör beräkningen i juli (i år den 12 juli). Regeringen fastställer beloppet i september (förra året den 8 september).

Beräkningen har gjorts genom att räkna upp det fasta bastalet 36 396 kr med utvecklingen av konsumentprisindex (KPI) från juni 1997 (257,38) till juni i år (328,62).

Exempel på användningsområden.

 • PGI: Lägsta pensionsgrundande inkomst
  • Du börjar tjäna in pensionsrätter från en arbetsinkomst på 42,3 % av prisbasbeloppet, för 2019 blir det från 19 670 kr/år (2018: 19 247 kr/år)
 • SGI: Högsta sjukpenninggrundande inkomst
  • Årsinkomsten är sjukpenninggrundande upp till 8 prisbasbelopp, 2019 blir det 8 x 46 500 kr = 372 000 kr (2018, från 1 juli: 8 x 45 500 kr = 364 000 kr)
 • SGI: Högsta föräldrapenninggrundande inkomst
  • Årsinkomsten är föräldrapenninggrundande upp till 10 prisbasbelopp, 2019 blir det 10 x 45 500 kr = 455 000 kr (2018: 10 x 45 500 kr = 455 000 kr)

Prisbasbeloppet styr även många andra beräkningar varje år. Exempel är bilförmånsvärde, skattefritt traktamente, lågbeskattat utdelningsutrymme, gräns för deklarationsplikt, grundavdrag för inkomst av tjänst, skattefria tävlingsvinster inom idrotten m m.

Prisbasbeloppet används också i många avtal.

 

Förhöjt prisbasbelopp

Det förhöjda prisbasbeloppet för 2019 beräknas bli 47 400 kr, 900 kr högre än 2018.

Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av pensionsbelopp. SCB gör beräkningen i juli (i år den 12 juli). Regeringen fastställer beloppet i september (förra året den 8 september).

Beräkningen har gjorts genom att räkna upp det fasta bastalet 37 144 kr med utvecklingen av konsumentprisindex (KPI) från juni 1997 (257,38) till juni i år (328,62). Tekniken är alltså densamma som för prisbasbeloppet, men ett högre bastal används.

Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst för personer som omfattas av både det gamla pensionssystemet (ATP) och det nya systemet.

 • 2019: Personer födda 1938-1955
 • 2018: Personer födda 1938-1954

 

pensionsmyndigheten inkomstbasbelopp basbelopp förhöjt prisbasbelopp pension ålderspension premiepension pensionsrätter pensionssparande

Inkomstbasbelopp

Vi uppdaterar dessa belopp till 2019 efter fastställandet i november 2018.

Inkomstbasbeloppet speglar inkomstutvecklingen. Pensionsmyndigheten beräknar inkomstbasbeloppet och regeringen fastställer det i november varje år. Den 16 november 2017 fastställde regeringen inkomstbasbeloppet för 2018 till 62 500 kr, en ökning med 1 000 kr från 2017 års 61 500 kr.

Exempel på användningsområden.

 • PGI: Högsta pensionsgrundande inkomst i det nya pensionssystemet
  • Årsinkomsten är pensionsgrundande upp till 7,5 x inkomstbasbeloppet. Det beräknas netto efter avdrag för allmän pensionsavgift som tas ut på inkomster upp till 8,07 x inkomstbasbeloppet
 • Följande uppdateras till 2019 när beloppen är kända
  • Du tjänar in pensionsrätter från en årsinkomst 2018 upp till 8,07 x 62 500 kr = 504 375 kr (2017: 8,07 x 61 500 kr = 496 305 kr)
  • Efter avdrag för den allmänna pensionsavgiften på 7 % blir den högsta pensionsgrundande inkomsten för 2018 7,5 x 62 500 kr = 468 750 kr (2017: 7,5 x 61 500 kr = 461 250 kr)
  • Du betalar statlig inkomstskatt med 20 % för årsinkomst 2018 över 468 700 kr (2017: 452 100 kr)

Dessa gränser innebär att under 2018 kommer gränsen för högsta pensionsgrundande inkomst att stämma bra med gränsen för att börja betala statlig skatt, dvs. du betalar ingen statlig skatt för att få högsta pensionsgrundande inkomst. 2017 blir det inte heller någon statlig skatt för att uppnå högsta pensionsgrundande inkomst.

 

Kortfakta

Tips: På vår sida Kortfakta hittar du alltid gällande värden av alla möjliga slag. Inkomststegen hjälper dig att hitta en bra inkomstnivå, beroende på vilka fördelar du är ute efter och vilka nackdelar du vill undvika.

 

Kontakta oss om din inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just dina inkomstnivåer och målsättningar. Med inkomstplanering hjälper vi dig att nå dina mål!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Ekonominyheter på YouTube
Ekonominyheter på YouTube

Nu finns Månadens Nyheter för juni på YouTube. Ekonominyheter i urval för dig som företagare.

 

Innehåll

 • Del 1 – Allmänna nyheter
  • Månadens genomgång innehåller mer än vanligt, eftersom regering, riksdag och andra har lagt in slutspurten inför sommaruppehållet
  • Vi hjälper dig hålla reda på vad som är beslutat och när det börjar gälla
  • Vi bjuder också på en riktig skräll från riksdagen!
  • På 22 minuter får du koll på nuläget i lagstiftningens alla faser och mer därtill
 • Del 2 – Rättsfall
  • På 15 minuter till får du koll på aktuella rättsfall
  • Viktiga erfarenheter om bilförmån, företrädaransvar med mera

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Nya lagar nästa månad
Nya lagar nästa månad (bild: Wikimedia Commons)

Ett par nya och ändrade lagar börjar gälla den 1 augusti 2018, som är av intresse för dig företagare. Här hjälper vi dig att hålla reda på alla nyheter.

 

Artiklar

Länkarna ovan leder till fördjupande artiklar här på hemsidan om de olika lagändringarna.

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi har också berättat om de lagändringarna i Månadens Nyheter på vår YouTube-kanal. Välkommen att titta och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om hur lagändringarna påverkar dig

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om vilka lagändringar som berör dig och på vilket sätt.