Statistiska Centralbyrån (SCB) har beräknat nästa års prisbasbelopp och förhöjda prisbasbelopp.

 

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet för 2019 beräknas bli 46 500 kr, 1 000 kr högre än 2018.

Prisbasbeloppet speglar prisutvecklingen. SCB gör beräkningen i juli (i år den 12 juli). Regeringen fastställer beloppet i september (förra året den 8 september).

Beräkningen har gjorts genom att räkna upp det fasta bastalet 36 396 kr med utvecklingen av konsumentprisindex (KPI) från juni 1997 (257,38) till juni i år (328,62).

Exempel på användningsområden.

 • PGI: Lägsta pensionsgrundande inkomst
  • Du börjar tjäna in pensionsrätter från en arbetsinkomst på 42,3 % av prisbasbeloppet, för 2019 blir det från 19 670 kr/år (2018: 19 247 kr/år)
 • SGI: Högsta sjukpenninggrundande inkomst
  • Årsinkomsten är sjukpenninggrundande upp till 8 prisbasbelopp, 2019 blir det 8 x 46 500 kr = 372 000 kr (2018, från 1 juli: 8 x 45 500 kr = 364 000 kr)
 • SGI: Högsta föräldrapenninggrundande inkomst
  • Årsinkomsten är föräldrapenninggrundande upp till 10 prisbasbelopp, 2019 blir det 10 x 45 500 kr = 455 000 kr (2018: 10 x 45 500 kr = 455 000 kr)

Prisbasbeloppet styr även många andra beräkningar varje år. Exempel är bilförmånsvärde, skattefritt traktamente, lågbeskattat utdelningsutrymme, gräns för deklarationsplikt, grundavdrag för inkomst av tjänst, skattefria tävlingsvinster inom idrotten m m.

Prisbasbeloppet används också i många avtal.

 

Förhöjt prisbasbelopp

Det förhöjda prisbasbeloppet för 2019 beräknas bli 47 400 kr, 900 kr högre än 2018.

Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av pensionsbelopp. SCB gör beräkningen i juli (i år den 12 juli). Regeringen fastställer beloppet i september (förra året den 8 september).

Beräkningen har gjorts genom att räkna upp det fasta bastalet 37 144 kr med utvecklingen av konsumentprisindex (KPI) från juni 1997 (257,38) till juni i år (328,62). Tekniken är alltså densamma som för prisbasbeloppet, men ett högre bastal används.

Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst för personer som omfattas av både det gamla pensionssystemet (ATP) och det nya systemet.

 • 2019: Personer födda 1938-1955
 • 2018: Personer födda 1938-1954

 

pensionsmyndigheten inkomstbasbelopp basbelopp förhöjt prisbasbelopp pension ålderspension premiepension pensionsrätter pensionssparande

Inkomstbasbelopp

Vi uppdaterar dessa belopp till 2019 efter fastställandet i november 2018.

Inkomstbasbeloppet speglar inkomstutvecklingen. Pensionsmyndigheten beräknar inkomstbasbeloppet och regeringen fastställer det i november varje år. Den 16 november 2017 fastställde regeringen inkomstbasbeloppet för 2018 till 62 500 kr, en ökning med 1 000 kr från 2017 års 61 500 kr.

Exempel på användningsområden.

 • PGI: Högsta pensionsgrundande inkomst i det nya pensionssystemet
  • Årsinkomsten är pensionsgrundande upp till 7,5 x inkomstbasbeloppet. Det beräknas netto efter avdrag för allmän pensionsavgift som tas ut på inkomster upp till 8,07 x inkomstbasbeloppet
 • Följande uppdateras till 2019 när beloppen är kända
  • Du tjänar in pensionsrätter från en årsinkomst 2018 upp till 8,07 x 62 500 kr = 504 375 kr (2017: 8,07 x 61 500 kr = 496 305 kr)
  • Efter avdrag för den allmänna pensionsavgiften på 7 % blir den högsta pensionsgrundande inkomsten för 2018 7,5 x 62 500 kr = 468 750 kr (2017: 7,5 x 61 500 kr = 461 250 kr)
  • Du betalar statlig inkomstskatt med 20 % för årsinkomst 2018 över 468 700 kr (2017: 452 100 kr)

Dessa gränser innebär att under 2018 kommer gränsen för högsta pensionsgrundande inkomst att stämma bra med gränsen för att börja betala statlig skatt, dvs. du betalar ingen statlig skatt för att få högsta pensionsgrundande inkomst. 2017 blir det inte heller någon statlig skatt för att uppnå högsta pensionsgrundande inkomst.

 

Kortfakta

Tips: På vår sida Kortfakta hittar du alltid gällande värden av alla möjliga slag. Inkomststegen hjälper dig att hitta en bra inkomstnivå, beroende på vilka fördelar du är ute efter och vilka nackdelar du vill undvika.

 

Kontakta oss om din inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just dina inkomstnivåer och målsättningar. Med inkomstplanering hjälper vi dig att nå dina mål!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Ekonominyheter på YouTube
Ekonominyheter på YouTube

Nu finns Månadens Nyheter för april på YouTube. Ekonominyheter i urval för dig som företagare.

 

Innehåll

 • Del 1 – Allmänna nyheter
  • Månadens genomgång innehåller mer än vanligt, eftersom regering, riksdag och andra har lagt in slutspurten inför sommaruppehållet
  • Vi hjälper dig hålla reda på vad som är beslutat och när det börjar gälla
  • Vi bjuder också på en riktig skräll från riksdagen!
  • På 22 minuter får du koll på nuläget i lagstiftningens alla faser och mer därtill
 • Del 2 – Rättsfall
  • På 15 minuter till får du koll på aktuella rättsfall
  • Viktiga erfarenheter om bilförmån, företrädaransvar med mera

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Nya lagar nästa månad
Nya lagar nästa månad (bild: Wikimedia Commons)

Ett par nya och ändrade lagar börjar gälla den 1 augusti 2018, som är av intresse för dig företagare. Här hjälper vi dig att hålla reda på alla nyheter.

 

Artiklar

Länkarna ovan leder till fördjupande artiklar här på hemsidan om de olika lagändringarna.

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi har också berättat om de lagändringarna i Månadens Nyheter på vår YouTube-kanal. Välkommen att titta och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om hur lagändringarna påverkar dig

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om vilka lagändringar som berör dig och på vilket sätt.

Nu införs regler mot skatteplanering med ränteavdrag enligt modell från EU och OECD
Nu införs regler mot skatteplanering med ränteavdrag, enligt modell från EU och OECD (bild: Pixabay)

Riksdagen beslutade den 14 juni om Nya skatteregler för företagssektorn, med bl.a. begränsningar av ränteavdrag i företag.

Vi har beskrivit det stora skattepaketet i flera artiklar, senast i Begränsade ränteavdrag men med stora ändringar. Riksdagen antog regeringens förslag utan ändringar. Här är de viktigaste punkterna i beslutet.

 • Ränteavdragen begränsas för företag
 • Bolagsskatten sänks 2019 och 2021
 • Expansionsfondsskatten sänks 2021
 • Skatteregler för leasing införs
 • Primäravdrag för hyreshus införs
 • Periodiseringsfonderna blir dyrare

Bakgrunden till lagändringarna är att Sverige och EU har förbundit sig att genomföra hinder för internationell skatteplanering enligt modell från OECD. Alla företag berörs dock av ändringarna på ett eller annat sätt, oavsett storlek och företagsform. Läs därför gärna artikeln Begränsade ränteavdrag men med stora ändringar och se vad som påverkar just dig.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari nästa år, så du bör förbereda dig nu.

 

Kontakta oss om de nya skattereglerna för företag

Om du undrar hur de nya skattereglerna på verkar dig och ditt företag så är du välkommen att tala med din kontaktperson hos oss!

Nya lagar nästa månad
Nya lagar nästa månad (bild: Wikimedia Commons)

Många nya och ändrade lagar börjar gälla den 1 juli 2018. Här hjälper vi dig att hålla reda på alla nyheter.

Artiklar

Länkarna ovan leder till fördjupande artiklar här på hemsidan om de olika lagändringarna.

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi har också berättat om de olika lagändringarna i Månadens Nyheter på vår YouTube-kanal. Välkommen att titta och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om hur lagändringarna påverkar dig

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om vilka lagändringar som berör dig och på vilket sätt.

Sjukpenning under uppbyggnadsskedet för fler företag och under längre tid
Sjukpenning under uppbyggnadsskedet för fler företag och under längre tid

Riksdagen beslutade den 30 maj 2018 om förbättrad sjukpenning under uppbyggnadsskedet i Stärkt försäkringsskydd för studerande och företagare.

Vi har beskrivit reformen i artikeln Sjukpenninggrundande inkomst när du startar eget. Riksdagen antog regeringens förslag utan ändringar av sakinnehållet.

 

Även för aktiebolag

När du startar eget företag får du använda lönen för en motsvarande anställning som sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Den gäller då i stället för din egen inkomst som ofta är låg under startskedet. Möjligheten utvidgas nu till att även gälla aktiebolag, från att förut bara ha gällt enskild näringsverksamhet och handelsbolag. Nu kan du alltså starta direkt i aktiebolagsform, med den förmånligare beräkningen av din SGI.

 

Längre uppstartsskede

Möjligheten att använda lönen för en motsvarande anställning som SGI förlängs till tre år för alla företagsformer. Hittills har möjligheten bara funnits under två år, och bara för enskild näringsverksamhet och handelsbolag.

 

Två tidpunkter

De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2018 för studerande och den 1 augusti för företagare.

 

Kontakta oss om din sjukpenning under uppbyggnadsskedet

Har du funderingar om de nya möjligheterna är du välkommen att tala med din kontaktperson hos oss!

Skattefri hälso- och sjukvård försvinner 1 juli 2018
Skattefri hälso- och sjukvård försvinner 1 juli 2018

Riksdagen beslutade igår den 16 maj 2018 om Slopad skattefrihet för förmån av privat hälso- och sjukvård.

Vi har beskrivit ändringen i artikeln Skattefri sjuk- och hälsovård försvinner 1 juli, där vi också länkar till mer information. Riksdagen antog regeringens förslag utan ändringar.

De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2018.

 

Kontakta oss om hälso- och sjukvård och om löneväxling

Har du funderingar om den kommande lagändringen är du välkommen att tala med din kontaktperson hos oss – men snarast!

Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ
Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ

Riksdagen beslutade igår den 16 maj 2018 om Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ.

Idag kan du rätta felaktiga uppgifter i dina inkomstdeklarationer utan skattetillägg, när du gör det på eget initiativ. Beslutet innebär att den möjligheten försvinner om du gör din självrättelse senare än två månader efter att Skatteverket har informerat om generella kontroller.

Vi har beskrivit lagändringen i artikeln Skattetillägg fast du rättar själv. Riksdagen antog regeringens förslag utan ändringar.

De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2018.

 

Kontakta oss om rättelser

Är du osäker på uppgifter som du har lämnat till Skatteverket? Du är välkommen att ta upp funderingarna med din kontaktperson hos oss! Vi kan till exempel hjälpa dig att göra en ”rättelse på eget initiativ”, eller ännu hellre att deklarera rätt från början!

Fribeloppet för företagens ränteavdrag blir 5 mkr
Fribeloppet för företagens ränteavdrag blir 5 mkr. Bild: RedovisningsHuset i Södertälje AB.

Nu har regeringen överlämnat propositionen om nya skatteregler för företagssektorn till riksdagen. Motionstiden slutar den 18 maj och riksdagen planerar att fatta beslut den 13 juni 2018. De nya reglerna ska gälla från den 1 januari 2019.

 

Propositionens huvuddrag

I Månadens Nyheter för april på YouTube berättade vi om lagrådsremissen och förutsade att snart skulle propositionen komma. I går 3 maj 2018 kom den.

Ränteavdragen begränsas på flera sätt.

 • Generellt, med beloppsbegränsningar
 • Riktat, för internationella företagsgrupper
 • Hybridregler, mot finansiella instrument som beskattas på olika sätt i olika länder
 • Leasingregler, ska förhindra kringgåenden av ränteavdragsbegränsningarna
 • Ingen aktivering av ränteutgifter för tillgångar, ska förhindra kringgåenden av ränteavdragsbegränsningarna

Som kompensation ska ett par förbättringar genomföras.

 • Bolagsskatten och expansionsfondsskatten sänks
 • Primäravdrag införs för hyreshus

 

Begränsningar av ränteavdrag för företag

Här ser du närmare vad var och en av dessa punkter innebär.

 1. Ränteavdrag
  • Generell begränsning, gäller aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag som helt eller delvis ägs av juridiska personer
   • Alltså inte för enskilda näringsidkare eller handelsbolag som bara ägts av fysiska personer hela året
  • Avdrag medges för negativa räntenetton upp till 5 miljoner kronor per företag och företagsgrupp, eller
  • … upp till 30 % av EBITDA (resultatet före avskrivningar, finansiella poster och skatter) per företag och företagsgrupp
   • EBITDA-regeln beräknas påverka 0,4 % av samtliga aktiebolag, främst inom sektorerna el, gas och fastigheter
 2. Ränteavdrag inom företagsgrupper
  • Riktad begränsning, dagens avdragsförbud i vissa internationella transaktioner begränsas för att öka träffsäkerheten
 3. Hybridregler
  • Avdragsförbud för ränta i vissa internationella situationer
 4. Skatteregler om leasing
  • Nya skatteregler för finansiella avtal
  • Gäller samma typer av företag som för den generella begränsningen av ränteavdrag (se punkt 1)
   • Alltså aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag som helt eller delvis ägs av juridiska personer
  • Sammanlagda leasingavgifter för finansiella avtal mindre än 1 miljon kronor för räkenskapsåret för företaget och företagsgruppen
   • Hela leasingavgiften för finansiella avtal får dras av som rörelsekostnad, liksom idag
  • Sammanlagda leasingavgifter för finansiella avtal 1 miljon kronor eller mer för räkenskapsåret för företaget och företagsgruppen
   • Räntedelen ska brytas ut vid beräkningen av räntenettot
 5. Aktivering av ränta för tillgångar
  • Gäller juridiska personer som tillämpar K3 (större företag) eller internationella regler
  • Ränteutgifter för tillgångar, såsom lager, immateriella och materiella anläggningstillgångar, får inte räknas in i tillgångens anskaffningsvärde
  • Förbudet mot aktivering gäller för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2019 och senare
   • Befintliga aktiveringar får vara kvar, för att bibehålla sambandet redovisning-beskattning och rätten till räkenskapsenliga avskrivningar

 

Kompensationer

 1. Bolagsskatten
  • Sänks i två steg, från 22 % till 21,4 % år 2019 och till 20,6 % år 2021
   • 21,4 % gäller för räkenskapsår som börjar 1 januari 2019 och senare
   • 20,6 % gäller för räkenskapsår som börjar 1 januari 2021 och senare
  • Expansionsfondsskatten sänks i ett steg, från 22 % till 20,6 % år 2021
   • 20,6 % gäller för räkenskapsår som börjar 1 januari 2021 och senare
 2. Primäravdrag
  • 2 % tidigarelagd avskrivning på hyreshus per år under de första 6 åren

 

Kontakta oss om ränteavdrag i ditt företag

Tidigare artiklar om de nya skatterreglerna hittar du här.

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om de nya reglerna och hur de påverkar ditt företag.