Södertälje Företagardag 8 november 2019

Vi är utställare på Södertälje Företagardag på fredag den 8 november, kom och besök oss! Och när du ändå är här, ta del av det övriga rika utbudet för företagare.

 

Program

Södertäljes största företagarevent har ett mycket aptitligt Program. Här kan du nätverka, mingla och skapa nya affärskontakter.

 • 08.00 – 10.30 Frukostseminarium

Scaniarinken

 • 11.00 – 16.00 Södertälje Företagardag 2019, mässa (fri entré!)

Restaurang Snäckviken (Galabiljetter)

 • 18.00 – 19.00 Förmingel
 • 19.00 – 23.00 Södertäljegalan 2019
  • Middag | Scenunderhållning | Rekordstor prisutdelning (11 Utmärkelser) | Stor scenshow
 • 23.00 – 01.00 Efterfest

 

Välkommen!

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om Företagardagen.

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Redovisningshuset - En av Sveriges tre bästa byråer

Vår nya affärsmodell väcker uppmärksamhet. Under de närmaste veckorna får vi besök från redovisningsbyråer både i Linköping och Mullsjö. De vill veta mer om vår nya modell.

 

Abonnemangen är inne på andra året

Den 1 september 2018 gick vi över till att du som kund abonnerar till fasta priser på våra löpande tjänster – inklusive den löpande rådgivningen! Du får också hjälp med din automatisering och digitalisering av de ekonomiska rutinerna i priset.

Srf konsulterna, Sveriges ledande branschorganisation, tror att vi kan vara unika med steget att låta även den löpande konsultationen ingå. Vi vet i alla fall att det har slagit väl ut och att vi har kunderna med oss. Inga diskussioner om vad som ingår eller inte och samma belopp på fakturan varje månad. Det har vi märkt att våra kunder gillar.

När du som kund behöver en specialutredning, eller något annat som inte är av löpande karaktär, så får du fast pris på det också. Allt blir tryggt och förutsägbart, såsom både du och vi vill ha det i ett kundförhållande.

Vi får många frågor och uppmuntrande tillrop av kollegor i branschen och nu är alltså två olika byråer på väg att besöka oss. Jättekul tycker vi, som gärna delar med oss av våra erfarenheter. Vi vet att det är så vi får mycket tillbaka.

 

Rådgör med oss om ditt företagande

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om dina funderingar som företagare – vi är din samtalspartner!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Ekonominyheter på YouTube
Ekonominyheter på YouTube

Nu finns ekonominyheter oktober på Youtube – Två fria webbinarier!

 

Ekonominyheter del 1 – Allmänna nyheter

Nu har vi många skatteändringar uppe för lagstiftning. Vi berättar vad som är klart och vad som är på gång. Filmen hjälper dig få grepp om nuläget hos regeringen, riksdagen, Skatteverket, Bokföringsnämnden, BAS-kontogruppen med flera. Se webbinariet och bli fullt uppdaterad!

I filmen berättar vi också vilka nyheter som täcks av fördjupande artiklar här på hemsidan.

 

Ekonominyheter del 2 – Rättsfall

Rättsfall i urval för dig företagare. Vi berättar om de senaste rättsfallen inom redovisning och beskattning. Inte minst tipsar vi om fallgroparna du inte ska ramla i. Du blir fullt uppdaterad med det senaste om vad som går bra att göra och vad du bör undvika.

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal och bli den förste att veta när nya filmer har lagts upp!

 

Kontakta oss om nyheterna

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du abonnerar med fast paketpris – och den löpande rådgivningen ingår!

 

Porttelefon till våra lokaler slutet av oktober 2019
Vi har porttelefon till våra lokaler från slutet av oktober (Bild: Pixabay)

I vecka 44 får vi porttelefon installerad vid alla ingångar till våra lokaler. Porttelefonerna ska alltså börja fungera från någon av dagarna 28 oktober – 1 november 2019. Det är vår hyresvärd som har beslutat om åtgärden, för att få stopp på nedskräpning och klotter i entréer och hissar.

Alla hos oss ska vara uppkopplade mot porttelefonen, så att det alltid finns någon som kan se till att du kommer in under våra ordinarie öppettider.

Vi hoppas på din förståelse för att detta är inte något som vi kan påverka. Däremot har vi gjort allt från vår sida för att det ska fungera så smidigt som möjligt för dig. Skulle du ha någon synpunkt så tala med din kontaktperson hos oss, tack!

Aktuella öppettider och uppgifter om hur du når din kontaktperson hos oss har du alltid på sidan Kontakt.

Budgetproposition 2020

Den 13 september beslutade regeringen om budgetproposition för 2020 och publicerade budgeten den 18 december. Regeringen publicerar alltid budgetpropositionen för nästa år samtidigt som höständringsbudgeten för innevarande år.

 1. Budgetproposition för 2020 (Prop. 2019/20:1)
  • Budget för nästa år, innehåller nya lagstiftningar och avsiktsförklaringar
 2. Höständringsbudget för 2019 (Prop. 2019/20:2)
  • Justeringar i årets budget, innehåller inga nya lagstiftningar

Det skrevs mycket i pressen både före och efter publiceringarna och här lyfter vi fram de viktigaste punkterna för dig företagare.

 

Beslut  kommer den 27 november

Bägge budgetpropositionerna är än så länge enbart förslag från regeringen. Vad finansutskottet och de andra berörda utskotten tycker får vi reda på den 22 november och riksdagen fattar sina beslut den 27 november 2019. Förra året minns vi kaoset inför regeringsbildningen och att övergångsregeringen inte fick igenom sin övergångsbudget. I år kommer det förmodligen att gå lugnare till.

 

Företagarinnehållet i budgetproposition för 2020 – Färdiga förslag

Färdiga lagförslag som gäller skattefrågor finns samlade i avsnitt 11 Lagförslag, utom skattefrågor (ser ut att vara ett skrivfel i budgeten!).

 • Lag om skatt på annonser och reklam
  • Reklamskatten sänks från 7,65 % till 6,9 % (12 §)
  • Gränsen för redovisningsskyldighet till reklamskatt höjs från 60 tkr per år till 100 tkr per år (16 §)
  • Ändringarna börjar gälla 2020-01-01
 • Lag om inkomstskatt
  • Förhöjt grundavdrag för den som har fyllt 65 år den 1 januari inkomståret (63 kap. 3 a §)
  • Värnskatten tas bort – 5 % extra statlig skatt på högre inkomster av tjänst slopas (65 kap. 5-6 §§, 66 kap. 4 § och 14 §)
  • Krav på elektronisk betalning för att få rätt till skattereduktion för rutavdrag och rotavdrag, alltså förbud mot kontanta betalningar eftersom de inte går att spåra (67 kap. 15 a §)
  • Ändringarna börjar gälla 2020-01-01

 

Företagarinnehållet i budgetproposition för 2020 – Regeringen återkommer

Dessutom beskriver regeringen ett antal åtgärder där de ska återkomma med förslag.

 • Ny skattereduktion: För personer som bor i glesbygdsområden, stödområde A och B (avsnitt 12.5)
  • Regeringen avser att återkomma med lagförslag som kan börja gälla under 2020
 • Sänkt inkomstskatt: Sänkt skatt på jobb och företagande (avsnitt 12.6)
  • Regeringen avser att återkomma med lagförslag under 2020 som kan börja gälla 2021-01-01
 • Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp: Inkomstskatt och arbetsgivaravgifter för personer som arbetar tillfälligt i Sverige (avsnitt 12.7)
  • Regeringen avser att återkomma med lagförslag under 2020 som kan börja gälla 2021-01-01
 • Ingångsavdrag: Arbetsgivare som anställer personer som inte har kommit in på arbetsmarknaden ännu, eller som har stått utanför arbetsmarknaden länge, får arbetsgivaravgifterna nedsatta under de första 24 månaderna (avsnitt 12.8)
  • Regeringen avser att återkomma med lagförslag under våren 2020 som kan börja gälla 2020-07-01
 • FoU-avdrag: Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för anställda som arbetar med forskning och utveckling bör förstärkas (avsnitt 12.9)
  • Regeringen avser att återkomma med lagförslag under våren 2020 som kan börja gälla 2020-04-01
 • Uppskov vid försäljning av bostad: Taket för att söka uppskov ska återinföras 2020-06-30, det bör då höjas från 1,45 mkr till 3 mkr (avsnitt 12.11)
  • Regeringen avser att återkomma med lagförslag under 2020 som kan börja gälla 2020-07-01
 • Bankskatt: Höjd skatt i finanssektorn (avsnitt 12.12)
  • Regeringen avser att återkomma med lagförslag som kan börja gälla 2022-01-01
 • Plastkassar: Skatt på plastbärkassar bör införas (avsnitt 12.16)
  • Regeringen avser att återkomma med lagförslag under 2019 som kan börja gälla 2020-05-01
 • E-handel: Momsreglerna bör ändras (avsnitt 12.19)
  • Regeringen avser att återkomma med lagförslag under början av 2020 som kan börja gälla 2021-01-01
 • Övriga skattefrågor: Beskrivning av nuläget (avsnitt 12.20)
  • Informationsskyldighet för skatterådgivare: Har remitterats, ingen tidplan
  • F-skatteutredningen: Har remitterats, ingen tidplan
  • Skatterättsligt företrädaransvar: Utredning ska tillsättas under 2019
  • Förhindra hybrida missmatchningar steg 1: Är genomfört 2019 i skattepaketet Nya skatteregler för företag
  • Förhindra hybrida missmatchningar steg 2: Lagrådsremiss lämnad, regeringen avser att återkomma med lagförslag hösten 2019 som kan börja gälla 2020-01-01
  • Utflyttningsbeskattning: Lagrådsremiss lämnad, regeringen avser att återkomma med lagförslag hösten 2019 som kan börja gälla 2020-01-01

Statliga Bokföringsnämnden (BFN) får ett anslag på 10,7 mkr i budgeten för 2020, att jämföra med 10,5 mkr 2019. Debatt om att BFN behöver ökade resurser för att fullgöra sitt uppdrag att tolka och utveckla god redovisningssed har därmed inte gjort avtryck i budgeten.

Sammanfattningsvis har vi många förändringar på gång av skattereglerna, varav de flesta påverkar företagare på olika sätt. Vi följer utvecklingen för din räkning.

 

Mindre om företagandet i Höständringsbudgeten för 2019

Budgetändringarna för i år innehåller däremot desto färre nyheter för dig som företagare. Här får du en översikt: Höständringsbudget 2019 – Lite om företagande.

 

Rådgör med oss om vad budgetarna innebär för ditt företagande

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om dina funderingar som företagare – vi är din samtalspartner!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Höständringsbudget 2019Den 13 september beslutade regeringen om höständringsbudget för 2019 och publicerade budgeten den 18 december. Regeringen publicerar alltid höständringsbudgeten för innevarande år samtidigt som budgetpropositionen för nästa år.

 1. Höständringsbudget för 2019 (Prop. 2019/20:2)
  • Justeringar i årets budget, innehåller inga nya lagstiftningar
 2. Budgetpropositionen för 2020 (Prop. 2019/20:1)
  • Budget för nästa år, innehåller nya lagstiftningar och avsiktsförklaringar

Det skrevs mycket i pressen både före och efter publiceringarna och här lyfter vi fram de viktigaste punkterna för dig företagare.

 

Beslut  kommer den 27 november

Bägge budgetpropositionerna är än så länge enbart förslag från regeringen. Vad finansutskottet tycker får vi reda på den 22 november och riksdagen fattar sina beslut den 27 november 2019. Förra året minns vi kaoset inför regeringsbildningen och att övergångsregeringen inte fick igenom sin övergångsbudget. I år kommer det förmodligen att gå lugnare till.

 

Företagarinnehållet i höständringsbudgeten

Höständringsbudgeten innehåller, som namnet säger, ändringar i den liggande budgeten för i år. Den är kortfattad och omfattar bara 37 sidor. Budgeten innehåller 5 konkreta förslag till nya beslut samt budgetjusteringar inom statens utgiftsområden, men inga förslag till lagstiftning.

Anslagen till de olika utgiftsområdena är justerade med en nettohöjning på 3,9 miljarder. Ett par av ändringarna har beröringar med dig som företagare.

 • Anslaget för ersättningar till företag som har höga sjuklönekostnader ökar (med 135 mkr)
 • Anslag till åtgärder för lantbruket ökar drygt en miljard (med 1 022 mkr)

 

Mer om företagandet i budgetpropositionen för 2020

Budgeten för nästa år innehåller desto fler nyheter för dig som företagare. Här får du en översikt: Budgetproposition 2020 – Mycket om företagande.

 

Rådgör med oss om vad budgetarna innebär för ditt företagande

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om dina funderingar som företagare – vi är din samtalspartner!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

RedovisningsHuset i Södertälje är en av Sveriges 3 bästa byråer 2019 enligt Srf!

Vi är en av Sveriges tre bästa redovisningsbyråer 2019 – det anser landets ledande branschorganisation för redovisningskonsulter Srf konsulterna.

Fyra finalister – Tre byråer

RedovisningsHuset i Södertälje var en av fyra finalister till utmärkelsen Årets Srf Auktoriserade Företag 2019. Den fjärde finalisten var statliga Trafikverkets löneenhet från Borlänge och de två andra byråerna är från Ljusdal och Göteborg. Mer om finalisterna finns i artikeln Pressen om Årets Srf Auktoriserade Företag.

Vi är självklart både stolta och glada över topplaceringen bland Sveriges bästa redovisningsbyråer, som vi fick för vår nya affärsmodell där du abonnerar på våra tjänster till fasta paketpriser – inklusive den löpande rådgivningen. Srf bedömer att vi är unika i Sverige om detta erbjudande. Grunden till vår framgång ligger dock hos dig, kära kund. Vi får mycket uppskattning för vårt arbete varje dag, men vi vet också att vi måste förtjäna uppskattningen – varje dag. Det är också vad vi arbetar hårt för och det kommer vi att fortsätta göra.Årets Srf Auktoriserade Företag 2019

Sveriges bästa redovisningsbyråer – Det förpliktigar

Vi gör allt för att du ska vara en nöjd och trygg kund. Tveka inte att tala med din kontaktperson hos oss om dina funderingar som företagare – vi är din samtalspartner!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Ekonominyheter på YouTube
Ekonominyheter på YouTube

Nu finns ekonominyheter september på Youtube – Två fria webbinarier!

 

Ekonominyheter del 1 – Allmänna nyheter

Regering och riksdag är nu igång igen efter sommaruppehållet och nyheterna duggar tätt. Vi berättar vad som är klart och vad som är på gång. Filmen hjälper dig få grepp om nuläget hos regeringen, riksdagen, Skatteverket, Bokföringsnämnden, BAS-kontogruppen med flera. Se webbinariet och bli fullt uppdaterad!

I filmen berättar vi också vilka nyheter som täcks av fördjupande artiklar här på hemsidan.

 

Ekonominyheter del 2 – Rättsfall

Rättsfall i urval för dig företagare. Vi berättar om de senaste rättsfallen inom redovisning och beskattning. Inte minst tipsar vi om fallgroparna du inte ska ramla i. Du blir fullt uppdaterad med det senaste om vad som går bra att göra och vad du bör undvika.

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal och bli den förste att veta när nya filmer har lagts upp!

 

Kontakta oss om nyheterna

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du abonnerar med fast paketpris – och den löpande rådgivningen ingår!

Årets Srf Auktoriserade Företag 2019Vi har ju haft glädjen att berätta att vi är med i slutskedet av utmärkelsen Årets Srf Auktoriserade Företag – Vi är i final!

Nu har vi redan börjat bli omnämnda i pressen.

Vi ser också att nyheten om finalisterna återges av många redovisningsbyråer och andra företag över hela landet.

Prisceremonin äger rum den 25 september 2019 i Stockholm. Då får vi veta vem av oss fyra finalister som tar hem utmärkelsen.

 

Kontakta oss om dina företagarfunderingar

Vi gör allt för att du ska vara en nöjd och trygg kund. Tveka inte att tala med din kontaktperson hos oss om dina funderingar som företagare – vi är din samtalspartner!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Årets Srf Auktoriserade Företag 2019RedovisningsHuset i Södertälje har gått till final för utmärkelsen Årets Auktoriserade Srf Företag 2019. Det innebär att du som kund anlitar en av de fyra bästa redovisningsbyråerna i hela Sverige!

Srf konsulterna, som vi har varit med i sedan 1984, är Sveriges ledande branschorganisation för redovisningskonsulter och redovisningsbyråer. Vi är därför extra stolta över att just Srf uppmärksammar oss och vårt arbete med kundvården på detta sätt.

Prisceremonin äger rum den 25 september 2019 i Stockholm. Vi är fyra företag som har gått till final och då får vi veta vem som tar hem utmärkelsen. Men redan att vara i final är en seger för oss och vår nya affärsmodell. Du abonnerar på våra tjänster till fasta paketpriser och den löpande konsultationen ingår – Vi hjälper dig digitalisera och automatisera.

 

Kontakta oss om dina företagarfunderingar

Vi gör allt för att du ska vara en nöjd och trygg kund. Tveka inte att tala med din kontaktperson hos oss om dina funderingar som företagare – vi är din samtalspartner!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.