Ekonominyheter på YouTube
Ekonominyheter på YouTube

Ekonominyheter del 1 – Allmänna nyheter

Ekonominyheter i urval för dig företagare. Vi berättar om nuläget för skattefrågorna från januariavtalet och övergångsbudgeten. Många skatteändringar ligger nu klara för beslut i riksdagen. Här får du koll på vilka lagar för företagandet som träder i kraft och när. Vi visar nuläget hos regeringen, riksdagen, Skatteverket, Bokföringsnämnden, BAS-kontogruppen med flera. Du blir fullt uppdaterad!

Vi täcker dessutom vårbudgeten i fördjupande artiklar här på hemsidan.

 

Ekonominyheter del 2 – Rättsfall

Rättsfall i urval för dig företagare. Undvik fallgroparna. Vi berättar om de senaste rättsfallen inom redovisning och beskattning. Inte minst tipsar vi om fallgroparna du inte ska falla i. Du blir fullt uppdaterad med det senaste om vad som går bra att göra och vad som bör undvikas.

 • Bostadsrättsförening skadeståndsskyldig för fel uppgifter om panter
 • Moms på utlandskurser blir mer komplicerad – Srf-målet
 • Företrädaransvar – Nedsatt på grund av sjukdom
 • Bilförmåner – Fulla förmåner när körjournaler saknades
 • Bostadsförmån för fritidsbostad i bolaget
 • Förmånsbeskattning när fastighet köptes ut till underpris från egna bolaget
 • Utbetalning till VD/ägare – Inkomst av tjänst eller kapital?
 • Arvoden till delägare – Inkomst av näringsverksamhet eller kapital?
 • Återbetalning av moms på kundförlust?
 • Ränteavdrag inom koncern?
 • Läraruppdrag – Momsfri utbildning eller momspliktig uthyrning av personal?
 • Skatterättsnämnden – Mars 2019

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal och bli den förste att veta när nya filmer har lagts upp!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du abonnerar med paketpris – och den löpande rådgivningen ingår!

Begränsat reformutrymme i 2019 års ekonomiska vårproposition
Begränsat reformutrymme i 2019 års ekonomiska vårproposition (Bild: Pixabay)

Regeringen har lämnat sina förslag till riktlinjer för nästa års budget i 2019 års ekonomiska vårproposition. De konkreta förslagen kommer sedan under hösten, i budgetpropositionen för 2020. Finansutskottet arbetar nu med sitt betänkande om riktlinjerna fram till den 28 maj, sedan ska riksdagen fatta sitt beslut den 18 juni 2019.

Vårpropositionen brukar inte innehålla konkreta lagförslag, utan koncentreras på ramarna för det kommande budgetarbetet.

Regeringen konstaterar i inledningen att riktlinjerna utgår från januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Nu ska avtalet genomföras.

 

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

I Vårändringsbudget för 2019 föreslår regeringen att en nedsättning av arbetsgivaravgifterna införs den 1 augusti 2019 för ungdomar som den 1 januari har fyllt 15 men inte 18 år.

Nedsättningen innebär att bara ålderspensionsavgiften på 10,21 % ska betalas för ersättningar upp till 25 000 kr per månad, i stället för de fulla arbetsgivaravgifterna på 31,42 %.

Här i 2019 års ekonomiska vårproposition bygger regeringen på med att man avser att återkomma under 2020 med förslag om att slopa även ålderspensionsavgiften. Det innebär att arbetsgivaravgifterna i nästa steg kan komma att sättas ner från 10,21 % till 0 % för ungdomar som är 15-17 år.

 

Flygskatten

I Vårändringsbudget för 2019 (se avsnittet ”Punktskatter”) föreslår regeringen att flygskatten ska vara kvar, trots riksdagens budgetbeslut i höstas.

Här i 2019 års ekonomiska vårproposition kompletterar regeringen med att en reduktionsplikt för biodrivmedel i flyg förbereds inom Regeringskansliet. Det är i sin tur ett led i att försöka omförhandla internationella avtal som i nuläget förhindrar en skatt på flygbränsle som skulle kunna ersätta flygskatten. Fortsättning följer alltså.

 

Vinster i välfärden

Regeringen uttalar att man inte kommer att lägga förslag om vinstbegränsningar för privata aktörer. ”Alla aktörer inom välfärden, oavsett driftsform, ska ha likvärdiga villkor.”

Det stämmer med punkt 9 i januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna och Miljöpartiet.

Att ställa samma krav på alla aktörer tillmötesgår också riksdagens uppmaning till regeringen förra året, då regeringens förslag om vinstbegränsningar för privata aktörer stoppades.

 

Ekonomiska styrkor för Sverige i 2019 års ekonomiska vårproposition

Regeringen skriver i inledningen att Sverige nu har den lägsta statsskuldskvoten sedan 1977, dvs. på 42 år.

Man säger också att Sverige nu har den högsta sysselsättningsgraden på över 25 år. Det har i sin tur fått till effekt att vi har den lägsta andelen försörjda av ersättnings- och försäkringssystem sedan 1981.

Nationalekonomer och andra debatterar hur dessa beräkningar bör göras och om regeringen har rätt eller fel bild av landets ekonomi. Vi bör nog läsa regeringens information som en partsinlaga, där man marknadsför sitt arbete under föregående mandatperioder. Oavsett detta så väcker de positiva signalerna ändå hopp bland alla orostecken på en avmattning.

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare i Månadens Nyheter på vår YouTube-kanal. Vad är bara förslag ännu, vad är beslutat och när det börjar det gälla?  Välkommen att titta och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om 2019 års ekonomiska vårproposition

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om hur du påverkas av regeringens ekonomiska vårproposition!

Ändringar i budgeten för 2019
Ändringar i budgeten för 2019 (Bild: Picpedia)

Regeringen har lämnat sina förslag till ändringar av budgeten i Vårändringsbudget för 2019. Finansutskottet arbetar nu med sitt betänkande fram till den 28 maj, sedan ska riksdagen fatta sitt beslut den 18 juni 2019. Vårbudgeten innehåller följande förslag.

 

Växa-stödet förlängs

Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för den först anställde förlängs till att gälla 24 månader i stället för 12 månader. Lagändringen träder i kraft den 1 augusti 2019 men tillämpas redan för anställningar som har påbörjats efter den 28 februari 2018.

Nedsättningen innebär att bara ålderspensionsavgiften på 10,21 % ska betalas, i stället för de fulla arbetsgivaravgifterna på 31,42 %.

Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för den först anställde upphör den 31 december 2021 (se dock avsnittet Växa-stödet bör göras permanent längre ner).

 

Växa-stödet behålls för enskilda näringsidkare

När riksdagen beslutade om budgeten för 2019 var det utifrån en reservation från Moderaterna och Kristdemokraterna. I den reservationen ingick att Växa-stödet skulle slopas för enskilda näringsidkare från den 1 juli 2019. Skälet var att enskild näringsverksamhet, med sitt obegränsade personliga ansvar, är en olämplig företagsform för att anställa personal.

Regeringen går emot det riksdagsbeslutet och föreslår i vårbudgeten att växa-stödet behålls för enskilda näringsidkare. Regeringens argument är att ”enskilda näringsidkare behandlas likvärdigt med aktiebolag och handelsbolag”.

 

Växa-stödet bör göras permanent

Lagstiftningen om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställde är tillfällig. Nedsättningen ska upphöra den 31 december 2021.

Regeringen har nu kommit överens med Centerpartiet och Liberalerna om att nedsättningen bör göras permanent. Inget färdigt förslag lämnas i vårändringsbudgeten för 2019, utan regeringen avser att återkomma med ett förslag ”under mandatperioden”. Om förslaget antas så får det effekt från och med 2022.

 

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

Nedsättning av arbetsgivaravgifterna införs för ungdomar som den 1 januari har fyllt 15 men inte 18 år. Lagändringen träder i kraft den 1 augusti 2019 och tillämpas på ersättningar som betalas efter den 31 juli 2019.

Nedsättningen innebär att bara ålderspensionsavgiften på 10,21 % ska betalas för ersättningar upp till 25 000 kr per månad, i stället för de fulla arbetsgivaravgifterna på 31,42 %. Om ersättningen är högre än 25 000 kr för en månad så ska fulla arbetsgivaravgifter betalas för den överskjutande delen. Se även 2019 års ekonomiska vårproposition!

Förutom den nya nedsättningen för unga har vi redan följande nedsättningar av arbetsgivaravgifter.

 • För personer som vid årets början har fyllt 65 år och är födda 1938 eller senare
  • 16,36 % (särskild löneskatt 6,15 % + ålderspensionsavgift 10,21 %) i stället för fulla arbetsgivaravgifter (31,42 %) eller fulla egenavgifter (28,97 %)
 • För personer som vid årets början har fyllt 65 år och är födda före 1938
  • 6,15 %  i stället för fulla arbetsgivaravgifter (31,42 %) eller fulla egenavgifter (28,97 %)
 • För näringsidkare och anställda i stödområden
  • Avdrag enligt stödområdelagen
 • För enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag
  • Avdrag från egenavgifterna med 7,5 % av underlaget, upp till 15 000 kr
 • För personer som arbetar med forskning och utveckling
  • Avdrag enligt särskilda regler
 • För den första anställningen (växa-stödet)
  • 10,21 % i ålderspensionsavgift i stället för fulla arbetsgivaravgifter (31,42 %)

 

Punktskatter

Regeringen föreslår flera ändringar av punktskatter.

 • Avskaffad skattenedsättning för gruvdiesel
 • Avskaffad skattenedsättning för värmeproduktion i kraftvärmeverk
 • Höjd kemikalieskatt
 • Bibehållen flygskatt

När riksdagen beslutade om budgeten för 2019 var det utifrån en reservation från Moderaterna och Kristdemokraterna. I den reservationen ingick att flygskatten skulle slopas från den 1 juli 2019.

Regeringen går emot det riksdagsbeslutet och föreslår i vårbudgeten att flygskatten ska behållas. Det stämmer också med punkt 32 i januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna och Miljöpartiet. Se även 2019 års ekonomiska vårproposition, avsnittet Flygskatten!

 

Moms på naturguidning

När riksdagen beslutade om budgeten för 2019 var det utifrån en reservation från Moderaterna och Kristdemokraterna. I den reservationen ingick att momsen på naturguidning skulle höjas från 6 % till 25 %.

Regeringen går emot det riksdagsbeslutet och föreslår i vårbudgeten att skattesatsen 6 % behålls för naturguidning.

 

Det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet

Den 1 januari ändrades definitionen av fastighet i momslagen. En EU-rättslig definition ersatte den tidigare svenska definitionen och den svenska kopplingen till Jordabalken försvann.

Riksdagen begärde i samband med lagändringen att regeringen skulle göra en uppföljning av hur de ändrade bestämmelserna påverkade företagens administrativa börda. Regeringen gav Skatteverket i uppdrag att analysera regeländringarnas praktiska effekter. Skatteverket och regeringen har dock kommit fram till att det finns inget behov av åtgärder. Inga ändringar föreslås.

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare i Månadens Nyheter på vår YouTube-kanal. Vad är bara förslag ännu, vad är beslutat och när det börjar det gälla?  Välkommen att titta och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om regeringens vårändringsbudget 2019

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om hur du påverkas av regeringens vårändringsbudget 2019!

Lättare att genomföra generationsskifte i aktiebolag
Lättare att genomföra generationsskifte i aktiebolag (bild: Pxhere)

Från den 1 juli 2019 ska det bli rättvisare beskattning vid generationsskifte i aktiebolag. Regeringen har lämnat ett färdigt förslag till riksdagen i propositionen Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag den 7 mars 2019.

Riksdagen planerar att fatta beslut om de nya skattereglerna den 8 maj 2019. Förslaget förväntas ha bred majoritet i riksdagen.

 

Dagens regler vid försäljning av aktiebolag

Om du driver verksamhet i ett aktiebolag och säljer bolaget med verksamheten så beskattas vinst på försäljningen av aktierna enligt fåab-reglerna med följande skattesatser (se mer i vår kortfakta-sida Utdelning från och försäljning av aktiebolag):

 1. 0 % för anskaffningsvärdet
  • … som du drar av från försäljningsbeloppet
 2. 20 % som inkomst av kapital
  • … på vinst inom utdelningsutrymmet
 3. Full inkomstskatt som inkomst av tjänst
  • … på vinst utöver utdelningsutrymmet (2) upp till ett tak på 100 inkomstbasbelopp
  • 2019: 100 x 64 400 kr = 6 440 000 kr
 4. 30 % som inkomst av kapital
  • … på vinst utöver taket för full inkomstskatt (3)

Komplicerat? Ja, men lugn. Vi hjälper dig med beräkningarna i just ditt fall.

 

Lägre skatt vid extern försäljning via ett nytt aktiebolag

Många väljer inför en försäljning att först sälja sina aktier till ett eget, nytt aktiebolag för anskaffningsvärdet (1) och utdelningsutrymmet (2), men inte mer. Det blir alltså ingen skattepliktig vinst privat enligt (3) och (4). Det egna bolaget säljer sedan aktierna i det gamla bolaget, med verksamheten i, till en extern köpare. Vinsten som det egna nya bolaget gör beskattas inte om det hanteras rätt. Sedan väntar säljaren i fem år, varefter vinsten kan tas ut till 25 % skatt i sin helhet privat om alla villkor för det uppfylls. Betydligt lägre än enligt (3) och (4) ovan, alltså.

Vi har hjälpt många kunder genomföra sådana affärer.

 

Fortsatt hög skatt vid generationsskifte

Nu kommer kruxet. Om det nya bolaget säljer aktierna till någon inom familjen eller släkten, alltså till någon närstående, så kan vinsten aldrig tas ut till 25 % skatt, utan beskattningen enligt (2-4) fortsätter att gälla. Orsaken? Därför att en närstående fortsätter att bedriva verksamheten.

 

Nya skatteförslaget ska minska orättvisan från 1 juli

Skatteförslaget innebär att om bolaget med verksamheten i säljs till en närstående så ska försäljningen beskattas på samma sätt som vid extern försäljning. Då kan säljaren komma åt den lägre skatten på 25 % efter fem år.

Skatteförslaget gäller dock inte vid överlåtelse till ägarens make. Det finns fler villkor och detaljer, men här har du fått huvuddragen.

De nya reglerna ska gälla överlåtelser från och med den 1 juli 2019.

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare, men också vad som är beslutat och när det börjar gälla i Månadens Nyheter på vår YouTube-kanal. Välkommen att titta och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om hur de nya skattereglerna för generationsskifte påverkar just dig

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om din planering. Vi hjälper dig att genomföra ditt generationsskifte!

Nya lagar nästa månad
Nya lagar nästa månad (bild: Wikimedia Commons)

Skattereduktionen för fackavgift slopas den 1 april 2019. Lagändringen ingår i övergångsbudgeten för 2019 som riksdagen antog i december 2018.

 • Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift

I går den 13 mars 2019 godkände riksdagen regeringens förslag och redan den 1 april 2019 börjar beslutet gälla. Fackföreningarnas kontrolluppgifter för 2019 ska bara innehålla uppgift om medlemsavgifter som har betalats före den 1 april 2019, dvs. under januari-mars 2019.

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare, men också vad som är beslutat och när det börjar gälla i Månadens Nyheter på vår YouTube-kanal. Välkommen att titta och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om hur den slopade skattereduktionen för fackavgift påverkar din löneadministration

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om din lönehantering, om du berörs av lagändringen och hur du i så fall klarar det. Vi hjälper dig med lönerna!

Ekonominyheter på YouTube
Ekonominyheter på YouTube

Nu finns Månadens Nyheter mars på YouTube – Ekonominyheter i urval för dig företagare.

 

Del 1 – Allmänna nyheter

Ekonominyheter i urval för dig företagare. Vi berättar om nuläget för skattefrågorna som togs upp i januariavtalet och övergångsbudgeten. Här får du koll på vilka lagar för företagandet som träder i kraft och när, samt vilka som inte ens är färdiga ännu. Vi visar nuläget hos regeringen, riksdagen, Skatteverket, Bokföringsnämnden, BAS-kontogruppen med flera. Du blir fullt uppdaterad!

 

Del 2 – Rättsfall

Rättsfall i urval för dig företagare. Undvik fallgroparna. Vi berättar om de senaste rättsfallen inom redovisning och beskattning. Inte minst tipsar vi om fallgroparna du inte ska falla i. Du blir fullt uppdaterad med det senaste om vad som går bra att göra och vad som bör undvikas.

 • Förvaltningsdomstolar under luppen – igen
 • Aktiv eller passiv näringsverksamhet – Skogsbruk
 • Företrädaransvar – Företrädaren hade ingen insyn i verksamheten
 • Inkomstslag – Försäljning av 5 fastigheter kapital eller näring?
 • Kundförluster – Avdrag för utgående moms?
 • Näringsbetingade andelar – Dotterbolag på Caymanöarna
 • Pensionssparavdrag privat – med betalat belopp eller avdragsutrymmet?
 • Skatterättsnämnden – Februari 2019

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du abonnerar med paketpris – och den löpande rådgivningen ingår!

Sommartid = Utegrillning
Sommartid är lika med utegrillning – kanske inte ännu men snart… (foto Pixabay)

Lördag kväll 30 mars 2018 kan det vara praktiskt att ställa fram klockan en timme vid läggdags. Söndag morgon 31 mars får vi nämligen sommartid 02.00, då tiden plötsligt hoppar till 03.00. Vi förlorar alltså en timme men vi får ju mera ljus under månaderna som följer, fram till den 27 oktober.

 

Ändras tidsskillnaden till andra länder?

Tidsskillnaden mellan Sverige och andra länder inom EU förändras inte. Medlemsländerna följer nämligen än så länge ett gemensamt direktiv för tidsändringen. Diskussioner förs om att slopa sommartiden och i så fall låta varje medlemsland välja själv mellan evig sommartid eller evig vintertid. Det är dock inte beslutat ännu, så den 31 mars 2019 gör hela EU tidsomställningen gemensamt, som vanligt.

Om du har kontakter utanför EU kan du däremot behöva se upp, eftersom tidsskillnaden gentemot Sverige kan påverkas.

 

Intressanta länkar

Du kan läsa mer om hur det fungerar här.

Här kan du kolla tiden i alla länder du har affärer och kontakter med.

Nya lagar nästa månad
Nya lagar nästa månad (bild: Wikimedia Commons)

Nu får vi lagstiftning som gör det obligatoriskt att sända e-faktura för dig som är med i offentliga upphandlingar.

 • Lag om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling

Den 1 april 2019 börjar den nya lagen att gälla. Övergångsbestämmelserna säger dock att de nya reglerna inte gäller fakturor som har utfärdats till följd av offentliga upphandlingar som påbörjats före ikraftträdandet.

En viktig faktor är att e-fakturor ska utfärdas i speciella filformat. PDF-fakturor eller skannade fakturor räknas inte som e-fakturor i det här sammanhanget och kommer inte att godkännas enligt de nya reglerna. Men lugn, vi hjälper dig! Vi har skrivit om de nya kraven här.

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare, men också vad som är beslutat och när det börjar gälla i Månadens Nyheter på vår YouTube-kanal. Välkommen att titta och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om hur den nya lagen om e-faktura påverkar dig

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om din fakturering, om du berörs av de nya kraven och hur du i så fall klarar dem. Vi hjälper dig med faktureringen!

Elektronisk bokföring och rapportering i mobilen med RedovisningsHuset
Elektronisk bokföring och rapportering i mobilen med RedovisningsHuset (Foto Pixabay)

I kontakten med oss kan du sköta en lång rad funktioner med mobilen. Det ingår dessutom i ditt fasta paketpris hos oss.

 • Du kan chatta med oss
 • Dina kontakter med oss blir dokumenterade
 • Du kan fotografera fakturor och kvitton och sända dem till oss

Vi hjälper dig med digitalisering och automatisering av din ekonomiska administration. Vi har många funktioner som du kan hantera digitalt, automatiserat och mobilt. Börja med det enklaste – din bokföring och fakturering. Sedan kan du lägga till mer allt eftersom du hinner vänja dig och ser fler behov.

 

Kontakta oss om dina möjligheter i mobilen

Vi hjälper dig att komma igång, eller att utveckla dina mobila möjligheter om du redan är igång. Tala med din kontaktperson hos oss!

Med e-faktura klarar du kraven från allt fler kunder och får vara med på upphandlingar
Med e-faktura klarar du kraven från allt fler kunder och du får vara med på upphandlingar (Bild: Air Force Medical Service)

Klarar ditt faktureringssystem att skapa e-faktura ännu? Det finns många skäl för e-fakturor och vi har systemen för att hjälpa dig!

 

Upphandlingar

Från och med den 1 april 2019 blir det ett krav att kunna e-fakturera om du ska kunna vara med i offentliga upphandlingar.

Cirka 100 000 företag med under 50 anställda handlar med offentliga verksamheter. Cirka 75 % av dessa företag klarar ännu inte att e-fakturera. Är du en av dessa? Då är du i mycket gott sällskap, men redan från den 1 april måste du alltså kunna fakturera elektroniskt för att få vara med i fortsättningen. Vi hjälper dig med det!

 

Stora företagskunder

Allt flera stora företag kräver e-faktura av sina leverantörer, åtminstone över vissa beloppsgränser. Har du stora företag bland dina kunder? Då hjälper vi dig ställa om till elektronisk fakturering!

 

Privatpersoner

Antalet privatpersoner som vill ha e-faktura ökar hela tiden. På sin internetbank letar de rätt på sin leverantör och godkänner att få elektronisk faktura i fortsättningen. Elektronisk faktura är en smidig lösning både för dig och dina kunder. Dessutom blir det säkrare att du får betalt i tid, eftersom kunderna godkänner fakturan och därmed betalningen direkt i sin internetbank.

Fakturerar du till återkommande privatkunder? Då hjälper vi dig att erbjuda dem alternativet e-faktura!

 

Kontakta oss om e-faktura

Vi hjälper dig att komma igång. Observera att PDF-fakturor, Excel-fakturor etc. inte godkänns som e-fakturor eftersom mottagarna behöver få sina fakturor i särskilda, godkända filformat. Vi har system med rätt filformat och vi hjälper dig tillrätta. Tala med din kontaktperson hos oss!