Riksgälden har fastställt statslåneräntan - Det påverkar många av dina skatter

2021 års statslåneränta (SLR) är negativ, – 0,10 % (2020: Också negativ – 0,09 %).

 

Statslåneränta fastställs varje vecka

SLR är den genomsnittliga räntan för statsobligationer som löper på minst fem år. SLR fastställs av Riksgälden varje torsdag och gäller en vecka framåt, från fredagen till och med torsdag nästa vecka.

Just SLR den 30 november varje år styr många skatteberäkningar nästa år. Ibland uttrycks det också som SLR ”i slutet av november”, men det är samma sak.

Den 26 november 2020 fastställde Riksgälden SLR för 2021 till – 0,10 %, 0,01 procentenheter lägre än de – 0,09 % som gäller för 2020. Skillnaden är alltså marginell.

 

Golvregel för räntor i skattereglerna

Från och med 2017 gäller ett golv på 0 % eller 0,50 %, om SLR skulle vara lägre. I flera fall tillämpas dock SLR med tillägg och då är det den fastställda SLR som pålägget görs på, även om den skulle vara lägre än 0,50 %.

 

Statslåneränta 2021 styr flera skatteberäkningar

Eftersom den nya nivån ungefär samma som för 2020 så ser vi inga förändringar i skattereglerna som styrs av SLR. Några exempel – I samtliga fall gäller golvvärdena i stället för den negativa räntenivån:

 • Utdelningsutrymme för aktier i fåmansföretag
  • Anskaffningsvärde x 9,00 % – Oförändrat
   • Golv 0 % + 9 procentenheter
   • 2020: 9,00 %
  • Sparat utdelningsutrymme x 103,00 % – Oförändrat
   • Golv 0 % + 3 procentenheter
   • 2020: 103,00 %
 • Ränta för ingående periodiseringsfonder hos juridiska personer
  • Schablonintäkt IB x 0,50 % – Oförändrat
   • Golv 0,50 %
   • 2020: 0,50 %
 • Bilförmån
  • Ränterelaterat belopp, 0,375 % – Oförändrat
 • Räntefördelning i enskild näringsverksamhet och för delägare i handelsbolag
  • Positiv räntefördelning 6,00 % – Oförändrat
   • Golv 0 % + 6 procentenheter
   • 2020: 6 %
  • Negativ räntefördelning 1,50 % – Oförändrat
   • Golv 0,50 % + 1 procentenhet
   • 2020: 1,50 %
 • Ränteförmån vid lån med rörlig ränta
  • Jämförs med 1,50 % – Oförändrat
   • Golv 0,50 % + 1 procentenhet
   • 2020: 1,50 %

 

Kortfakta

Tips: På vår sida Kortfakta hittar du alltid gällande värden av alla möjliga slag.

 

Kontakta oss om din resultatplanering och inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om hur just du och ditt företag påverkas av statslåneräntan. Med resultatplanering och inkomstplanering hjälper vi dig att undvika negativa överraskningar och i stället bli offensiv. Bäst av allt – Den rådgivningen brukar ingå i ditt abonnemang till fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Kalender 2020
Bild: Ron, unsplash.com (har beskurits)

Bara elva dagar efter regeringens pressmeddelande om förlängda coronaåtgärder har de aviserat ytterligare två förlängningar, den här gången i en debattartikel i Aftonbladet.

Omställningsstödet och omsättningsstödet ska förlängas så att de gäller till 2020-12-31.

Vår artikel om de kommande förlängningarna av coronastöden är uppdaterad med dagens löfte.

 

Kontakta oss om din resultatplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om effekterna av förlängningarna för just ditt företag. Vi ber dig dock ha förståelse för att de nya reglerna finns inte tillgängliga ännu.

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Logo reco.se

Den 3 november skickade vi ut ett extra nyhetsbrev där vi bad om stöd med ditt omdöme om oss. Drygt två veckor senare är det redan dags att gå ut med ett stort TACK.

Insamlingen av omdömen har lyckats över all förväntan. Vi fick direkt in hela 35 omdömen och inte minst viktigt 4,8 i snittbetyg av 5,0 möjliga. Omdömena innehåller många härliga kommentarer som ger oss bekräftelse och stöd i att fortsätta göra vårt allra bästa för dig kund, i alla lägen.

Det är en transparent process. Du kan se varje omdöme med kommentar och betyg. Insamlingen går också till på ett sätt som gör att reco.se kan verifiera att det bara är verkliga kunder som lämnar omdömen. Som de uttrycker det, ”35 ärliga omdömen”.

 • Du kan se resultatet direkt på vår Startsida
 • Du kan också se alla omdömen Här

Vill du lämna ett omdöme men har inte gjort det ännu? Håll i så fall utkik efter nästa kontakt från reco.se. Tack på förhand!

reco.se Logo Rekommenderat företag

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Deklarationsbilaga K10

Du som driver aktiebolag beräknar varje år utrymmet för att ta emot lägre beskattad utdelning. Beräkningen gör du i bilaga K10. Men hur påverkas beräkningen av de olika coronastöden under år 2020? Här får du vår syn på vilka stöd du behöver ta hänsyn till.

 

Löneregeln påverkas av offentliga bidrag

Löneregeln är den regel som brukar kunna ge högst utdelningsutrymme. Utdelningsutrymmet är 50 % av bolagets lönesumma, efter avdrag för statliga bidrag. Finns det flera ägare i bolaget ska utrymmet fördelas mellan er.

Skatteverket (SKV) tolkar reglerna som att samtliga statliga bidrag som används för lönekostnader ska minska bolagets lönesumma, när utdelningsutrymmet beräknas enligt löneregeln. SKV lämnar tre exempel.

 1. Stöd som avser lönekostnader
 2. Stöd som avser flera typer av kostnader
  • Den del av stödet som har använts för att täcka lönekostnader
 3. Stöd som avser lönekostnader och även arbetsgivaravgifter och andra sociala kostnader
  • Den del av stödet som avser lönekostnader

 

Vilka coronaåtgärder påverkar löneregeln?

Nu uppstår frågan om vilka coronaåtgärder vi kan behöva ta hänsyn till därför att de passar in på tolkningen ovan. SKV har inte uppdaterat sin vägledning så vi får göra vår egen tolkning av årets omständigheter. Vi kommer här fram till att du behöver minska löneunderlaget i din K10 med stöd för korttidsarbete och stöd för sjuklönekostnader.

 

Tre olika beskattningsskikt för utdelningar

Utdelning från ditt bolag beskattas med 20 % inom ditt skattemässiga utdelningsutrymme. Tar du ut högre utdelning än det skattemässiga utdelningsutrymmet blir den överskjutande delen tjänstebeskattad, ofta till betydligt högre skatt. Vi beskriver reglerna under Kortfakta.

Det är av stort intresse för dig att varje år beräkna utdelningsutrymmet, även om du inte kan eller vill ta ut utdelning ett år. Utrymmet du inte utnyttjar får du spara utan tidsgräns.

 

Månadens Nyheter på YouTube

Titta på våra filmer om Månadens Nyheter på YouTube så får du hjälp att följa händelseutvecklingen.

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare. Vi visar också vad som är beslutat och när det börjar gälla. Välkommen att titta på Månadens Nyheter och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Våra kunder brukar anlita oss för att göra inkomstdeklarationen. Vi tar ändå upp frågan om hur löneunderlaget påverkas eftersom det är av allmänintresse. Påverkar informationen dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Klubba för beslut - Nya lagar nästa månad
Bild: Wikimedia Commons, har beskurits

Vi har en ny skattelagstiftning som börjar gälla nästa månad. Sedan blir det desto fler inför 1 januari 2021!

 

Glesbygdsavdraget

Personer som är folkbokförda i en glesbygdskommun får minskad skatt med 1 675 kr genom en skattereduktion. Reglerna om regional skattereduktion träder i kraft formellt den 1 december men gäller första gången hela inkomståret 2020, alltså retroaktivt. Det här är en permanent lagstiftning, alltså inget tillfälligt coronastöd.

Fysiska personer som är folkbokförda i en glesbygdskommun den 1 november året före inkomståret får skattereduktionen. För att få glesbygdsavdraget inkomståret 2020 ska du alltså vara folkbokförd in en glesbygdskommun den 1 november 2019.

Reglerna gäller även fysiska personer som driver näringsverksamhet, till exempel enskild näringsverksamhet eller handelsbolag/kommanditbolag. Dessa personer måste dock tala om i inkomstdeklarationen om de har tagit emot andra stöd ”av mindre betydelse” (över 150 000 kr!) under inkomståret och de två föregående åren. För inkomståret 2020 ska informationen därmed gälla 2018-2020.

Vad som är en glesbygdskommun räknas upp en ny bilaga 67 till inkomstskattelagen. Det är ett 70-tal kommuner i åtta län. Om du följer länken ovan till propositionen så hittar du listan på sidan 58.

 

Månadens Nyheter på YouTube

Titta på våra filmer om Månadens Nyheter på YouTube så får du veta mer om de olika nyheterna.

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare. Vi visar också vad som är beslutat och när det börjar gälla. Välkommen att titta på Månadens Nyheter och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Ekonominyheter på YouTube
Ekonominyheter på YouTube

Del 1 – Allmänna nyheter

Ekonominyheter i urval för dig företagare.

Flera av de liggande skatteförslagen för 2020 och 2021 har börjat leda till propositioner från regeringen och beslut i riksdagen. Vi berättar vad som är klart och vad som är på gång.

Här får du grepp om nuläget hos regeringen, riksdagen, Skatteverket, Bokföringsnämnden, BAS-kontogruppen med flera.

Här på hemsidan hittar du också fördjupande artiklar om till exempel det nya omsättningsstödet för enskilda näringsidkare och om förslagen till förlängningar av coronastöden. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

 

Del 2 – Rättsfall

Rättsfall i urval för dig företagare – Undvik fallgroparna! Denna månad tar vi upp följande frågor.

 • Är ett överlåtelseavtal för fastighet med avbetalningar under 80 månader verkligen giltigt?
 • Vem är ansvarig för underhåll av golvvärmesystem, bostadsrättsföreningen eller bostadsrättshavaren?
 • Kan en andel i ett handelsbolag överlåtas utan att köparen blir bolagsman?
 • Vilka skyldigheter har en revisor att anmäla misstanke om bokföringsbrott?
 • Första rättsfallet om omställningsstöd och utdelning – Hur gick det?
 • Förmån av dragracing – Kan det verkligen finnas risk för det?
 • Förmån av hästlastbilar och hästboxar – Kan det vara möjligt?
 • Går det att överlåta aktier i ett aktiebolag utan att förlora underskottsavdrag?

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Stoppur
Förlängda tidsfrister för coronastöd (Bild: Pixabay)

Regeringen har aviserat att flera coronastöd ska förlängas.

Två av stöden ska förlängas utöver vad som anges i pressmeddelandet ovan.

I början av 2021 ska en ändringsbudget för 2021 överlämnas till riksdagen med följande förslag till förlängningar.

 • Spärren 9 månader för korttidspermittering
  • Tas bort tillfälligt till 30 juni 2021 (Pressmeddelandet 2020-11-09)
 • Omställningsstödet
 • Omsättningsstödet
 • Anståndet för betalningar av skatter och avgifter
  • Förlängs med 1 år, till hela 2021 (Pressmeddelandet 2020-11-09)
 • Lättnaderna i a-kassan för företagare
  • Förlängs med ett år, till hela 2021 (Pressmeddelandet 2020-11-09)

Observera att förslaget från regeringen och beslutet i riksdagen kommer först efter årsskiftet. Vi återkommer med mer information när reglerna är klara. Till dess har du regeringens information här.

 

Kontakta oss om din resultatplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om effekterna av förlängningarna för just ditt företag. Vi ber dig dock ha förståelse för att de nya reglerna finns inte tillgängliga ännu.

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Omsättningsutveckling, omsättningsstöd
Utveckling av omsättningen 2020 (Bild: © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Nu är omsättningsstödet för enskilda näringsidkare igång. Ansökningsperioden öppnade den 10 november 2020 och stänger den 31 januari 2021.

Se även avsnittet ”Stödperioder som ska komma” längre ner – Två förlängningar är på gång!

 

Så här ansöker du

 1. Fyll i ansökan via Boverkets e-tjänst
 2. Sänd in ansökan till din länsstyrelse
 3. Om din ansökan godkänns kommer Boverket att göra utbetalningen

 

Din länsstyrelse

Länsstyrelsen Östergötland har samordningsansvaret och administrerar omsättningsstödet, men du ska sända ansökan till den länsstyrelse du hör till enligt din folkbokföring.

 • Länsstyrelsen i Stockholms län
 • Länsstyrelsen i Östergötlands län
 • Länsstyrelsen i Skånes län
 • Länsstyrelsen i Västra Götalands län
 • Länsstyrelsen i Dalarnas län
 • Länsstyrelsen i Västernorrlands län
 • Länsstyrelsen i Norrbottens län

Här ser du vilket område respektive län ansvarar för.

 

Kan du få omsättningsstöd?

Stödet riktar sig till dig som driver enskild näringsverksamhet. Stödet gäller inte någon annan företagsform, till exempel inte handelsbolag.

Enskilda näringsidkare som har tappat mycket av sin nettoomsättning 2020, jämfört med 2019, kan få stöd med 75 % av den minskade omsättningen och som mest 120 000 kr.

En förutsättning är att du hade en nettoomsättning på minst 200 000 kr under 2019 i din enskilda näringsverksamhet. En annan av förutsättningarna är att orsaken till din minskade nettoomsättning är coronapandemin.

Dessa är de viktigaste förutsättningarna, men liksom för de övriga stöden finns det dessutom en rad detaljkrav. Kontakta oss om det uppstår några frågor för dig.

 

Stödperioderna som gäller

Du kan få stöd för en eller flera av följande stödperioder.

 • Mars-april 2020
  • Om nettoomsättningen har minskat minst 30 % jämfört med mars-april 2019
 • Maj 2020
  • Om nettoomsättningen har minskat minst 40 % jämfört med maj 2019
 • Juni-juli 2020
  • Om nettoomsättningen har minskat minst 50 % jämfört med juni-juli 2019

 

Ny förordning

Reglerna om omsättningsstödet finns i en ny förordning från den 5 november 2020.

Ser det krångligt ut? Lugn, vi hjälper dig självklart att ansöka!

 

Stödperioder som ska komma

Efter bara några dagar med det nya omsättningsstödet har vi redan fått avisering om förlängning från regeringen.

I början av 2021 ska en ändringsbudget för 2021 överlämnas till riksdagen för beslut. En av punkterna är att förlänga omsättningsstödet med ytterligare tre månader.

Minskad omsättning under augusti-oktober 2020 ska också kunna ge stöd. Kravet är att omsättningen ska ha minskat med mer än 50 % jämfört med samma månader 2019. Då kan du få stöd med 70 % av den minskade omsättningen, upp till som mest 72 000 kr för den nya perioden.

Observera att förslaget från regeringen och beslutet i riksdagen kommer först efter årsskiftet!

Uppdatering 2020-11-20: Omställningsstödet ska förlängas till att även omfatta november-december 2020.

 

Kontakta oss om din resultatplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om förutsättningarna för stöd till just ditt företag. Vi hjälper dig självklart med beräkningar och ansökan.

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Pensionsmyndigheten
Bild: Holger Ellgaard, Wikimedia Commons

Inkomstbasbeloppet blir 68 200 kr för år 2021, en höjning med 1 400 kr från inkomstbasbeloppet för 2020 som är 66 800 kr.

 

Effekter

Vi har en heltäckande beskrivning av hur basbeloppen fungerar. Här berättar vi berättar om vilka effekter inkomstbasbeloppet har på till exempel gränser för tjänstebeskattad utdelning, tjänstebeskattad vinst vid försäljning av aktier och högsta pensionsgrundande inkomst (PGI).

 

Kontakta oss om din inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om vilken betydelse basbeloppen har för just din inkomstplanering för 2021. Vi ger dig underlag för att du ska kunna fatta beslut om vad som passar för dina målsättningar.

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Bild: Irwan Iwe, unsplash.com (har beskurits)

Försäkringskassan går tillbaka till sina gamla regler om läkarintyg den 1 november 2020. Läkarintyg krävs från dag 15 för sjukpenning och från dag 8 för vab.

Bakgrund

Före coronapandemin gällde följande om läkarintyg vid sjukdom.

 1. Från dag 8 skulle läkarintyg lämnas till arbetsgivaren
 2. Från dag 15 skulle läkarintyg också lämnas till Försäkringskassan
  • Ändrades tillfälligt till dag 21 av Försäkringskassan
  • Gäller till och med den 31 oktober 2020
  • 1 november 2020 gäller återigen det gamla kravet läkarintyg från dag 15 till Försäkringskassan

Du har en översikt här över de olika datumen som gäller.

 

Kontakta oss om din lönehantering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om lönehanteringen för just ditt företag. Vi hjälper dig att hantera nyheterna på rätt sätt.

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.