Förstoringsglas, granskar text
Granskade nyheter (Bild: pxhere.com – har beskurits)

Del 1 – Allmänna nyheter

Ekonominyheter i urval för dig företagare. Fem av sex extra ändringsbudgetar har nu lett till beslut i riksdagen. Regeringen har avlämnat vårändringsbudgeten för 2021 och budgetpropositionen för 2022. Detta är bara några av alla nyheter för företagare sedan förra genomgången.

Vi berättar vad som är klart och vad som är på gång. Vi hjälper dig få grepp om nuläget hos regeringen, riksdagen, Skatteverket, Bokföringsnämnden, BAS-kontogruppen med flera. Se filmen och bli fullt uppdaterad!

Här på hemsidan hittar du fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

Avdrag ingående moms för driftskostnader bil
Avdrag ingående moms för driftskostnader bil? (Bild: SnappyGoat.com)

Del 2 – Rättsfall

Denna månad tar vi upp följande frågor.

 • HD: Hur ska stämpelskatten för lagfart beräknas när fastigheten saknar taxeringsvärde?
 • HFD: Är de svenska begränsningarna av ränteavdrag inom en koncern förenliga med EU-rätten?
 • HFD: Hur får ingående moms dras av för bilhyra och driftskostnader på bil i företag med blandad verksamhet?
 • KR: Kan en aktieägare ta ut förskottsutdelning för årets vinst löpande under året? Eller ta ut återbetalning av aktieägartillskott löpande under året?
 • KR: Vilka krav ställs på att bedriva ekonomisk verksamhet för att få momsavdrag? Eller på att bedriva näringsverksamhet för att få avdrag för utgifter?

Du blir fullt uppdaterad med det senaste om vad som går bra att göra och vad du bör undvika.

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Stoppur
Förlängda tidsfrister för coronastöd (Bild: Pixabay)

Vår stora översikt över coronastöden är nu uppdaterad på ytterligare områden. Lägre arbetsgivaravgifter för unga, stödet för sjuklönekostnader och undantaget från läkarintyg till Försäkringskassan förlängs. I översikten berättar vi vad som är beslutat och vad som är på gång, med länkar till källmaterial.

 

Kontakta oss om stöden

Påverkar stöden och förändringarna av dem ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation. Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Checklista för corona-åtgärder
Checklista för corona-åtgärder (Bild: Pixabay, beskuren)
Vår stora översikt över coronastöden är nu uppdaterad på ytterligare tre områden. Omställningsstödet, omsättningsstödet och korttidsstödet förlängs alla tre till att gälla även för maj och juni 2021.
Dessutom har korttidsstödet förstärkts med dels ännu en permitteringsnivå (80 %), dels höjning av stödnivån från 50 % till 75 %.
 

Kontakta oss om stöden

Påverkar stöden och förändringarna av dem ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation. Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Riksdagshuset, Stockholm
Riksdagen, Stockholm (Bild: BillC, Wikimedia Commons – har beskurits)

Del 1 – Allmänna nyheter

Ekonominyheter i urval för dig företagare. Nya coronaåtgärder fortsätter att komma samtidigt som andra förslag också har lett till beslut i riksdagen. Vi berättar vad som är klart och vad som är på gång.

Vi hjälper dig få grepp om nuläget hos regeringen, riksdagen, Skatteverket, Bokföringsnämnden, BAS-kontogruppen med flera. Se filmen och bli fullt uppdaterad!

Här på hemsidan hittar du också fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

Tillväxtverket är en av förmedlarna av statliga coronastöd
Tillväxtverket, en av förmedlarna av statliga coronastöd (Bild: Tillväxtverket, Creative Commons, har beskurits)

Del 2 – Rättsfall

Rättsfall i urval för dig företagare – Undvik fallgroparna! Denna månad tar vi upp följande frågor.

 • HD: Kan en företagare som dömts till företrädaransvar ändå få F-skuldsanering?
 • HD: Kan en företagare som misskött skatter och avgifter under lång tid ändå få F-skuldsanering?
 • HFD: Är arvoden från styrelseuppdrag i försäkringsbolag och ideella föreningar inkomst av näringsverksamhet eller tjänst?
 • HFD: Kan ett företag få skattemässigt utrangeringsavdrag efter en delvis rivning av byggnad?
 • KR: Kan en företagare dömas till företrädaransvar för obetalda skatter och avgifter i ett aktiebolag som inte har bedrivit verksamhet?
 • KR: Fem sålda bostäder under fyra år, är det inkomst av kapital eller näringsverksamhet?
  • Se steg för steg hur domstolen resonerar
 • FR: Svårt att få rätt mot Tillväxtverket

Du blir fullt uppdaterad med det senaste om vad som går bra att göra – och vad du bör undvika.

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Omsättningsutveckling, omsättningsstöd
Utveckling av omsättningen 2020? (Bild: © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Nu är beslutet fattat om omsättningsstöd även för handelsbolag, med minst en fysisk person som delägare. Hittills har omsättningsstödet bara gällt enskilda näringsidkare.

Beslutet omfattar stödperioder under mars 2020 till februari 2021. Du gör ansökan på Boverkets webbplats, men det är länsstyrelserna som handlägger och beslutar om stödet. Ansökan öppnar 29 mars och stänger 15 juni 2021.

 

Information om omsättningsstödet

Här hittar du mer information om omsättningsstödet till handelsbolag.

 

Fel om nov 2020-feb 2021?

Under rubriken ”Omsättningsstöd till handelsbolag för november 2020-februari 2021” står det att stödet gäller handelsbolag som har tappat minst 40 % av omsättningen jämfört med motsvarande perioder 2019. Det är troligen fel och bör vara minst 30 %. Under ”Frågor och svar” på samma sida står det att kravet är minst 30 % (”Hur stort omsättningstapp ska handelsbolaget ha haft för att få stöd och vilken omsättningsgräns gäller?”) och samma uppgift finns i pressmeddelandet från Näringsdepartementet igår. Dessutom är kravet för enskilda näringsidkare att de tappat minst 30 % av omsättningen för samma perioder.

 

Stöd för mar-apr 2021 återstår – Se vår stora översikt

Vi väntar fortfarande på omsättningsstöd för stödperioden mars-april 2021, som alltså inte omfattas av gårdagens beslut.

Vår har uppdaterat vår stora översikt över coronastöden med detta beslut för handelsbolag.

 

Kontakta oss om stöden

Påverkar stöden och förändringarna av dem ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Sommartid = Utegrillning
Sommartid är lika med utegrillning – kanske inte ännu men snart… (foto Pixabay)

Lördag kväll 27 mars 2021 kan det vara praktiskt att ställa fram klockan en timme vid läggdags. Söndag morgon 28 mars får vi nämligen sommartid 02.00, då tiden plötsligt hoppar till 03.00. Vi förlorar alltså en timme men vi får ju mera ljus under månaderna som följer, fram till söndag morgon den 31 oktober.

 

Ändras tidsskillnaden till andra länder?

Tidsskillnaden mellan Sverige och andra länder inom EU förändras inte. Medlemsländerna följer nämligen än så länge ett gemensamt direktiv för tidsändringen. Diskussioner förs om att slopa sommartiden och i så fall låta varje medlemsland välja själv mellan evig sommartid eller evig vintertid. Det är dock inte beslutat ännu så den 28 mars 2021 gör hela EU tidsomställningen gemensamt, som vanligt.

Om du har kontakter utanför EU kan du däremot behöva se upp, eftersom tidsskillnaden gentemot Sverige kan påverkas.

 

Intressanta länkar

Du kan läsa mer om hur det fungerar här.

Här kan du kolla tiden i alla länder du har affärer och kontakter med.

Riksdagshuset, Stockholm
Riksdagen, Stockholm (Bild: BillC, Wikimedia Commons – har beskurits)

Här får du en ny översikt över coronastöden för företag. ”Nuläge” avser läget den 14 26 31 mars 1 2 9 april 2021. Varsågod!

 • Omställningsstöd
  • Uppdatering 2021-03-26 om förlängning
  • Uppdatering 2021-04-09 ansökan öppnar mar-apr
 • Förstärkt omställningsstöd
  • Rubriken inlagd 2021-03-20
  • Uppdatering 2021-04-02 om förlängning
 • Nedstängningsstöd
 • Omsättningsstöd
  • Uppdatering 2021-03-19 om handelsbolag
  • Uppdatering 2021-03-26 om förlängning
 • Korttidsstöd
  • Uppdatering 2021-03-26 om förlängning
 • Hyresstöd
  • Uppdatering 2021-04-09 om förlängning jan-mar 2021
  • Uppdatering 2021-04-09 om förlängning apr-jun 2021
 • Stöd för sjuklönekostnader
  • Uppdatering 2021-04-01 om förlängning
 • Stöd för karensavdrag
  • Uppdatering 2021-04-09 om förlängning
 • Läkarintyg
  • Uppdatering 2021-03-31 om förlängning
  • Uppdatering 2021-04-09 om förlängning
 • Investeringsstöd
 • Lägre arbetsgivaravgifter för unga
  • Uppdatering 2021-04-01 om förlängning
 • Lägre arbetsgivaravgifter för två första anställda
  • Avsnittet inlagt 2021-03-20
 • Skattefria förmåner för parkering och personalgåvor
  • Uppdatering 2021-04-09 om extra ändringsbudget
 • Tillfälliga anstånd med skatter och avgifter
  • Uppdatering 2021-03-20 om förlängning
  • Uppdatering 2021-04-09 om extra ändringsbudget
 • Företagsakuten – Lån med statlig garanti
 • Digitala stämmor

 

Omställningsstöd

 • Målgrupp – Företag som har drabbats av minskad omsättning
 • Ansökan – Skatteverket

Mar-apr 2020

 • Stödet har upphört (ansökan stängde 1 sep 2020)

Maj och jun-jul 2020

 • Stödet har upphört (ansökan stängde 30 nov 2020)

Aug 2020-feb 2021

 • Stödet kan sökas under perioden 25 feb-30 apr 2021
  • Stöd max 97 mkr per företag
  • Uppdatering 2021-03-26: Maxbeloppet 97 mkr avser totalt för perioderna aug 2020-jun 2021
 • Förordning om omställningsstöd för augusti 2020-februari 2021 (SFS 2021:126), publicerad 19 feb 2021
 • Stödperiod aug-okt 2020
  • Om omsättningen understiger 60 % av omsättningen för aug-okt 2019
  • Stöd 70 % av särskilt beräknade fasta kostnader (75 % för små företag)
 • Stödperiod nov-dec 2020
  • Om omsättningen understiger 70 % av omsättningen för nov-dec 2019
  • Stöd 70 % av särskilt beräknade fasta kostnader (90 % för små företag)
 • Stödperiod jan-feb 2021
  • Om omsättningen understiger 70 % av omsättningen för jan-feb 2019
  • Stöd 70 % av särskilt beräknade fasta kostnader (90 % för små företag)

Mar-apr 2021

 • Uppdatering 2021-04-09 Stödet är beslutat och ansökningsperioderna öppnar
 • Nuläge – EU har godkänt Sveriges ansökan om statsstöd, regeringen ska ”inom kort” fatta beslut om en förordning
 • Stöd 70 % av särskilt beräknade fasta kostnader (90 % för små företag)
  • Stöd max 97 mkr per företag
 • Mar 2021 – Stödet kan sökas under perioden 6 apr-30 jun 2021
  • Om omsättningen understiger 70 % av omsättningen för mar 2019
 • Apr 2021 – Stödet kan sökas under perioden 3 maj-30 jun 2021
  • Om omsättningen understiger 70 % av omsättningen för apr 2019

Maj-jun 2021

 • Uppdatering 2021-03-26: Förlängning med maj-jun 2021
 • Nuläge – Inväntar godkännande från EU
 • Maj och jun blir två separata stödperioder
  • Gäller när omsättningen understiger 70 % av omsättningen för maj respektive jun 2019

 

Förstärkt omställningsstöd (särskilt drabbade företag)

 • Målgrupp – Företag som drabbats av minskad omsättning pga
  • Förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare
  • Tillfälligt inreseförbud till Sverige
  • Utrikesdepartementets avrådan från resor pga pandemin
 • Jun-jul 2020
  • Stödet kan sökas under perioden 15 mar-17 maj 2021
  • Stödnivå – Upp till 100 % av fasta kostnader
   • Stöd max 150 mkr för stödperioden
   • Om omsättningen har minskat med minst 50 % jämfört med jun-jul 2019, så gott som uteslutande pga pandemin
  • Omsättningskrav – Nettoomsättning minst 250 000 kr för räkenskapsåret som avslutades senast 30 april 2020
 • Aug 2020-apr 2021
  • Stödnivå 75 % – 100 % av fasta kostnader
   • Stöd max 75 mkr per månad
   • Kravet på minskad omsättning följer vad som gäller för respektive period inom det ordinarie omställningsstödet
   • Dessutom ska minst 25 % av den minskade omsättningen bero på ”särskilt utpekade restriktioner”
  • Nuläge – Inväntar godkännande från EU

 

Nedstängningsstöd

 • Målgrupp – Företag som inte kan bedriva sin verksamhet efter beslut om nedstängning genom pandemilagen
  • Stödet är en komplettering av omställningsstödet
  • ”Omställningsstöd vid nedstängning”
 • Ansökan – Skatteverket
 • Stödnivå – Upp till 100 % av fasta kostnader inklusive lönekostnader
  • Om omsättningen för en månad minskar med minst 25 % jämfört med samma månad 2019
  • Stöd max 75 mkr per månad och företag
 • Omsättningskrav – Nettoomsättning minst 180 000 kr för räkenskapsåret som avslutades senast 30 april 2020
 • Nuläge – Förslag till förordning har sänts ut på remiss 12 mar 2021, med svar senast 4 jun 26 mar 2021
 • Gäller – Ska kunna tillämpas retroaktivt om regeringen beslutar om nedstängningar innan reglerna om stödet är beslutade

 

Omsättningsstöd

 • Målgrupp – Enskilda näringsidkare och handelsbolag med minst en fysisk person som delägare
 • Ansökan – Boverket
 • Beslut – Länsstyrelserna
 • Utbetalning – Boverket

Uppdatering 2021-03-19: Omsättningsstöd till handelsbolag klart.

Mar-jul 2020

 • Nuläge
  • Enskilda näringsidkare – Stödet har upphört (ansökan stängde 31 jan 2021)
  • Handelsbolag med minst en fysisk person som delägare – Stödet kan sökas under perioden 29 mar-15 jun 2021
   Regler ska komma, med ny ansökningsperiod
 • Gemensamma regler för mar-jul 2020
  • Stöd 75 % av minskningen av omsättningen
  • Stöd max 120 000 kr per företag (handelsbolag – per delägare)
  • Omsättningskrav – Nettoomsättning minst 200 000 kr för hela 2019 (handelsbolag – omsättningskravet gäller per delägare)
 • Mar-apr 2020
  • Om omsättningen minskat minst 30 % jämfört med mar-apr 2019 (handelsbolag – gäller bolaget totalt)
 • Maj 2020
  • Om omsättningen minskat minst 40 % jämfört med maj 2019 (handelsbolag – gäller bolaget totalt)
 • Jun-jul 2020
  • Om omsättningen minskat minst 50 % jämfört med jun-jul 2019 (handelsbolag – gäller bolaget totalt)

Aug 2020-feb 2021

 • Nuläge
  • Enskilda näringsidkare – Stödet kan sökas under perioden 2 mar-30 apr 2021
  • Handelsbolag med minst en fysisk person som delägare – Stödet kan sökas under perioden 29 mar-15 jun 2021
   Regler ska komma, med ny ansökningsperiod
 • Aug-okt 2020
  • Om omsättningen minskat minst 40 % jämfört med samma period 2019 (handelsbolag – gäller bolaget totalt)
  • Stöd 75 % av minskningen av omsättningen
  • Stöd max 72 000 kr (handelsbolag – per delägare)
  • Omsättningskrav – Nettoomsättning minst 200 000 kr för hela 2019 (handelsbolag – omsättningskravet gäller per delägare)
 • Nov-dec 2020
  • Om omsättningen minskat minst 30 % jämfört med samma period 2019 (handelsbolag – gäller bolaget totalt)
  • Stöd 90 % av minskningen av omsättningen
  • Stöd max 48 000 kr (handelsbolag – per delägare)
  • Omsättningskrav – Nettoomsättning minst 180 000 kr för hela 2019 (handelsbolag – omsättningskravet gäller per delägare)
 • Jan-feb 2021
  • Om omsättningen minskat minst 30 % jämfört med samma period 2019 (handelsbolag – gäller bolaget totalt)
  • Stöd 90 % av minskningen av omsättningen
  • Stöd max 48 000 kr (handelsbolag – per delägare)
  • Omsättningskrav – Nettoomsättning minst 200 000 kr för hela 2019 (handelsbolag – omsättningskravet gäller per delägare)

Mar-apr 2021

 • Nuläge
  • Enskilda näringsidkare och handelsbolag med minst en fysisk person som delägare – Regler ska komma, med ny ansökningsperiod (inväntar beslut i riksdagen och ny förordning från regeringen)
 • Mar-apr 2021
  • Om omsättningen minskat minst 30 % jämfört med samma period 2019
  • Stöd 90 % av minskningen av omsättningen
  • Stöd max ”ett takbelopp” (förslag fattas)
  • Omsättningskrav – Nettoomsättning minst ? kr för hela 2019 (förslag saknas ännu)

Maj-jun 2021

 • Uppdatering 2021-03-26: Förlängning med maj-jun 2021
 • Nuläge
  • Enskilda näringsidkare och handelsbolag med minst en fysisk person som delägare – Regler ska komma, med ny ansökningsperiod (Regeringen arbetar för att stöden för mar-jun 2021 ska gå att söka ”så snart som möjligt”)
 • Maj och jun blir två separata stödperioder
  • Om omsättningen minskat minst 30 % jämfört med samma månad 2019

 

Korttidsstöd

 • Målgrupp – Företag som korttidspermitterar personal
 • Ansökan – Tillväxtverket

Dec 2020-jun 2021

 • Nuläge
  • Uppdatering 2021-03-26: Riksdagen har beslutat om förlängning t o m jun 2021 (i stället för apr 2021), permitteringsnivån 80 % ska finnas även för maj-jun 2021 (ny nivå) och stödnivån är 75 % även för maj-jun 2021 (i stället för 50 %)
  • Riksdagens beslut (2021/21:FiU44) 2021-03-24
  • Regeringens artikel 2021-03-25
 • Stödet kan sökas från 29 mar 2021
 • Permitteringsnivåer
  • Dec 2020: 20 %, 40 %, 60 %
  • Jan-apr 2021: 20 %, 40 %, 60 %, 80 %
  • Maj-jun 2021: 20 %, 40 %, 60 %, 80 %
 • Stödnivå
  • Dec 2020-apr 2021: 75 % av kostnaden för arbetstidsminskningen
  • Maj-jun 2021: 50 % 75 % av kostnaden för arbetstidsminskningen

Kompetensinsatser

 • Stöd för kompetensinsatser under den arbetsbefriade tiden vid korttidsarbete
  • Gäller arbetsgivare med korttidsstöd
 • Stödet kan sökas från 29 mar 2021
  • För kostnader från 1 jan 2021
 • Stödnivå
  • 60 % av ersättningsgrundande kostnader

 

Hyresstöd

 • Målgrupp – Hyresvärdar som sänker den fasta hyran för företag i utsatta branscher
 • Ansökan – Länsstyrelsen som företaget hör till
  1. Hyresgästen förhandlar med hyresvärden
  2. Hyresvärden ansöker om stödet

Apr-jun 2020

 • Stödet har upphört (ansökan stängde 31 aug 2020)
 • Stödnivå – Upp till 50 % av den nedsatta hyran (högst 25 % av den ursprungliga fasta hyran)

Jan-mar 2021

Apr-jun 2021

 

Stöd för sjuklönekostnader

 • Målgrupp – Arbetsgivare med sjuklönekostnader som är högre än normalt
 • Ansökan – Skatteverket
  • Automatiskt via den månatliga arbetsgivardeklarationen, AGI
 • Nuläge – Förlängt till 30 apr 2021
 • Stödnivå
  • Månadens lönesumma högst 250 tkr: Sjuklönekostnaden som överstiger 0,35 % av månadens lönesumma
  • Månadens lönesumma 250-500 tkr: Sjuklönekostnaden som överstiger 0,63 % av månadens lönesumma
  • Månadens lönesumma 500-1 000 tkr under månaden: Sjuklönekostnaden som överstiger 0,77 % av månadens lönesumma
  • Månadens lönesumma 1 000-1 667 tkr under månaden: Sjuklönekostnaden som överstiger 0,86 % av månadens lönesumma
  • Månadens lönesumma över 1 667 tkr: Sjuklönekostnaden som överstiger 1,07 % av månadens lönesumma
 • Procentsatsen för sjuklönekostnaden som företaget ska stå för ökar alltså med den månatliga lönesumman
  • Konstruktionen medför störst stöd till de minsta arbetsgivarna
 • Exempel (regeringen):
  • En liten arbetsgivare med 100 tkr i månatlig lönesumma står själv för de första 350 kronorna i sjuklönekostnad, resterande sjuklönekostnad för månaden ersätts av staten (100 000 x 0,35 %)
  • För en arbetsgivare med en lönesumma om 1 300 tkr per månad ersätter staten sjuklönekostnader som överstiger 11 180 kronor (1 300 000 x 0,86 %)
 • Nuläge – Ska förlängas till dess att vaccinationsmålet är uppnått

 

Stöd för karensavdrag

 • Målgrupp – Anställda och egenföretagare
 • Nuläge – Förlängt till 30 apr 2021
 • Ansökan – Försäkringskassan
 • Anställda
  • Arbetsgivaren gör karensavdrag för första dagens sjukfrånvaro (som vanligt)
  • Den anställda får ersättning i efterhand av Försäkringskassan
 • Egenföretagare
  • Får sjukpenning för de 14 första dagarna oavsett vald karens
 • Stödnivå – 810 kr per dag 2021 (804 kr per dag 2020)
  • Oavsett sjukpenninggrundande inkomst (SGI)
  • Motsvarar full sjukpenning vid maximal SGI

 

Läkarintyg

 • Målgrupp – Arbetsgivare
 • Inget krav på läkarintyg till arbetsgivaren dag 1-14
  • Nuläge – Förlängt till 30 apr 2021
  • Uppdatering 2021-04-09: Ska förlängas till 30 jun 2021
  • Regeringens pressmeddelande 6 apr 2021
 • Inget krav på läkarintyg till Försäkringskassan dag 15-21

 

Investeringsstöd

 • Målgrupp – Fysiska och juridiska personer med inkomst av näringsverksamhet
 • Nuläge – Remiss med sista svarsdag 15 feb 2021
 • Stödnivå – Skattereduktion år 2022 med 3,9 % av investeringar år 2021
  • Gäller investeringar i inventarier där utgifterna dras av genom årliga avskrivningar
  • Gäller inte investeringar där utgifterna kostnadsförs direkt

 

Lägre arbetsgivaravgifter för unga

 • Målgrupp – Arbetsgivare
 • Stödnivå – Arbetsgivaravgifterna sänks för ungdomar 19-23 år (från de som fyller 19 år till de som fyller 23 år någon gång under året)

 

Lägre arbetsgivaravgifter för två första anställda

 • Målgrupp – Arbetsgivare som gör sina två första anställningar (växa-stöd)
  • Gällande regler om växa-stöd omfattar bara den först anställde
 • Nuläge – Inväntar riksdagsbeslut, ska börja gälla 1 jul 2021
 • Stödnivå – Arbetsgivaravgifterna sänks till 10,21 %
  • Tillfällig utökning till att gälla de två första anställda
  • Gäller anställningar som påbörjas under perioden 1 jul 2021-31 dec 2022
  • Den sänkta arbetsgivaravgiften gäller ersättningar upp till 25 000 kr per månad

 

Skattefria förmåner för parkering och personalgåvor

 • Målgrupp – Arbetsgivare
 • Nuläge – Uppdatering 2021-04-09: Förslag avlämnat till riksdagen i extra ändringsbudget
 • Stödnivå
  • Skattefri förmån av fri parkering vid arbetsplatsen, förlängs till 1 jan-31 dec 2021
  • Skattefri förmån av gåvor värda högst 1 000 2 000 kr per anställd under året, förlängs till 1 jan-31 dec 2021

 

Tillfälliga anstånd med skatter och avgifter

 • Målgrupp – Arbetsgivarregistrerade och/eller momsregistrerade företag
 • Nuläge – Ny lag började gälla 5 feb 2021, som förlängde anståndsmöjligheterna
 • Gäller – Upp till 6 redovisningsperioder, t o m dec 2020
 • Tidpunkter
  • Arbetsgivaravgifter, avdragen skatt, månadsmoms och kvartalsmoms
   • Anstånd beviljas som längst till 12 feb 2022
  • Årsmoms
   • Anstånd beviljas som längst till 17 jan 2023
 • Ansökan – Skatteverket
 • Förlängning – Ca 1 månad innan anståndet upphör får du ett meddelande om att du kan ansöka om förlängning

 

 • Nuläge – Uppdatering 2021-04-09: Förslag avlämnat till riksdagen i extra ändringsbudget
 • Gäller – Upp till 7 redovisningsperioder, t o m jan 2021
 • Tidpunkter
  • Arbetsgivaravgifter, avdragen skatt, månadsmoms och kvartalsmoms
   • Anstånd beviljas som längst till 12 mar 2022
 • Anståndsavgiften sänks till 0,1 % från 0,2 % per kalendermånad
  • För ansökningar fr o m 5 feb 2021
  • Motsvarar total avdragsgill kreditkostnad för aktiebolag på 3,1 % efter sänkningen (före sänkningen: 4,6 % avdragsgill ränta)

 

Företagsakuten – Lån med statlig garanti

 • Målgrupp – Små och medelstora företag med likviditetsproblem
 • Nuläge – Stödet är förlängt till 30 jun 2021
 • Stödnivå – Staten garanterar upp till 70 % av lånebeloppet till banken
 • Ansökan – Företaget ansöker om lån inom garantiprogrammet hos sin bank

 

Digitala stämmor

 • Målgrupp – Aktiebolag, ekonomiska föreningar m fl
 • Nuläge – Möjligheten till digitala stämmor 3 apr-31 dec 2020 är förlängd till 31 dec 2021
 • Stödnivå – Årsstämmor och föreningsstämmor kan hållas utan fysiskt deltagande även om stadgarna inte medger det
 • Information – Bolagsverket

 

Kontakta oss om stöden

Påverkar stöden och förändringarna av dem ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Helikopter
Del 2 Månadens Rättsfall – Fallet med helikoptermomsen (Bild: Julius Silver, pixnio)

Del 1 – Allmänna nyheter

Ekonominyheter i urval för dig företagare. Nya coronaåtgärder fortsätter att komma samtidigt som andra förslag också har lett till beslut i riksdagen. Vi berättar vad som är klart och vad som är på gång.

Vi hjälper dig få grepp om nuläget hos regeringen, riksdagen, Skatteverket, Bokföringsnämnden, BAS-kontogruppen med flera. Se filmen och bli fullt uppdaterad!

Här på hemsidan hittar du också fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

 

Del 2 – Rättsfall

Rättsfall i urval för dig företagare – Undvik fallgroparna! Denna månad tar vi upp följande frågor.

 • Kan medlemmarna i en bostadsrättsförening säkerställa rätt till förtur att förvärva fastigheten de bor i?
 • Bokföringsbrott när VD inte kunde få underlagen till koncernredovisningen i tid?
 • Kan säljaren av en bostadsrätt bli kompenserad när köparen bryter ett överlåtelseavtal?
 • Får fastighetsägare dra av momsen vid installation av utrustning för individuell mätning av el och vatten i bostadsbyggnader?
 • Är aktiegåva från bolagets ägare till en anställd skattefri eller skattepliktig?
 • Kan bolaget få omställningsstöd när en beslutad utdelning inte verkställdes?
 • Kan bolaget få omställningsstöd när en verkställd utdelning återbetalades?
 • Kan moderbolaget få momsavdrag för konsultkostnader vid försäljning av dotterbolag?
 • Ska bolagets företrädare skatta för förmån av fyrhjuling som inte kan användas privat?
 • Sju sålda bostäder under fyra år, är det inkomst av kapital eller näringsverksamhet?
 • Hur gick det för bolaget som sökte återbetalning av momsen för inköp av helikopter?

Du blir fullt uppdaterad med det senaste om vad som går bra att göra – och vad du bör undvika.

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Nya lagar nästa månad
Nya lagar (bild: Wikimedia Commons)

Vi har många nya lagar och andra regler som börjar gälla från den 1 januari 2021. Här är ett urval av beslutade ändringar för dig företagare.

Ytterligare förslag kommer i flera fall att gälla retroaktivt, från bland annat 1 januari 2021, men de är inte beslutade ännu och är därför inte med i denna lista.

 • Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp – Ingen 183-dagarsregel vid personaluthyrning
  • 2020-06-17 Proposition (2019/20:190)
  • 2020-11-04 Riksdagsbeslut (2020/21:SkU5)
 • Bunden överkursfond införs som alternativ vid nyemission av aktier
  • 2020-06-25 Proposition (2019/20:194)
  • 2020-11-12 Riksdagsbeslut (2020/21:CU3)
 • K-regler för årsredovisning uppdaterade om den nya bundna överkursfonden
  • Bokföringsnämnden (K2 och K3)
 • Skattefri förmån av matgåvor från allmänheten
  • 2020-11-03 Proposition (2020/21:45)
  • 2020-11-25 Riksdagsbeslut (2020/21:FiU11)
 • RUT-avdrag för fler tjänster och med höjt tak
  • 2020-09-21 Proposition (2020/21:1)
  • 2020-11-25 Riksdagsbeslut (2020/21:FiU1)
 • Skattereduktion för grön teknik
  • 2020-09-21 Proposition (2020/21:1)
  • 2020-11-25 Riksdagsbeslut (2020/21:FiU1)
 • Slopad schablonintäkt på uppskov med skatt på vinst från försäljning av bostad
  • 2020-09-21 Proposition (2020/21:1)
  • 2020-11-25 Riksdagsbeslut (2020/21:FiU1)
 • Skattesänkning för personer över 65 år
  • 2020-09-21 Proposition (2020/21:1)
  • 2020-11-25 Riksdagsbeslut (2020/21:FiU1)
 • Ändrad beräkning av kostförmån – Utifrån prisbasbeloppet
  • 2020-09-21 Proposition (2020/21:1)
  • 2020-11-25 Riksdagsbeslut (2020/21:FiU1)
 • Växa-stödet blir permanent
  • 2020-09-24 Proposition (2020/21:14)
  • 2020-11-25 Riksdagsbeslut (2020/21:FiU1)
 • Korrigering av ränteavdragsreglerna för koncernbidragsspärrade underskott
  • 2020-10-08 Proposition (2020/21:23)
  • 2020-11-19 Riksdagsbeslut (2020/21:SkU9)
 • Förbud mot ränteavdrag till mottagare i skatteparadis
  • 2020-10-08 Proposition (2020/21:26)
  • 2020-11-25 Riksdagsbeslut (2020/21:SkU10)
 • Möjlighet till digitala stämmor förlängs 1 år till 2021-12-31
  • 2020-10-22 Proposition (2020/21:41)
  • 2020-12-02 Riksdagsbeslut (2020/21:CU5)
 • Skattereduktion för förvärvsinkomster – 1 500 kr för 2021
  • 2020-10-14 Proposition (2020/21:37)
  • 2020-12-02 Riksdagsbeslut (2020/21:SkU14)
 • Förlängd expertskatt – Från 3 till 5 år
  • 2020-10-14 Proposition (2020/21:37)
  • 2020-12-02 Riksdagsbeslut (2020/21:SkU14)
 • Stöd för kompetensinsatser under korttidsarbete
  • 2020-09-21 Proposition (2020/21:1)
  • 2020-12-16 Riksdagsbeslut (2020/21:NU1)
 • Bolagsskatten och expansionsfondsskatten sänkt till 20,6 % – För räkenskapsår som börjar 2021-01-01 och senare
  • 2018-05-03 Proposition (2017/18:245)
  • 2018-06-14 Riksdagsbeslut (2017/18:SkU25)
 • Statliga insättningsgarantin höjd till 1 050 000 kr per insättare och institut
  • Riksgälden
 • Lättnader i reglerna för att få tillbaka moms på kundförluster
  • Skatteverket, förlängning till 31 december 2021
 • Datainspektionen (DI) bytte namn till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
  • imy.se
 • Nya rekommendationer för IFRS-företag om tillämpning av internationella redovisningsregler i Sverige
  • Rådet för finansiell rapportering (RFR 1 och RFR 2 för 2021)
 • Nya Bas-kontoplanen 2021, Bokföringsboken 2021 och Bokslutsboken 2021
  • BAS-kontogruppen, bas.se
 • Nya basbelopp och ny statslåneränta för 2021, ändrar gränser i skatteregler m m

 

Månadens Nyheter på YouTube

Titta på våra filmer om Månadens Nyheter på YouTube så får du veta mer om de olika nyheterna.

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare. Vi visar också vad som är beslutat och när det börjar gälla. Välkommen att titta på Månadens Nyheter och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Ekonominyheter på YouTube
Ekonominyheter på YouTube

Del 1 – Allmänna nyheter

Ekonominyheter i urval för dig företagare. Många förslag till coronastöd, och andra förslag, har nu lett till lagstiftning i riksdagen. Antalet lagar som börjar gälla den 1 januari 2021 är därför osedvanligt stort, men mycket mera är på väg. Vi berättar vad som är klart och vad som är på gång.

Här får du grepp om nuläget hos regeringen, riksdagen, Skatteverket, Bokföringsnämnden, BAS-kontogruppen med flera.

Här på hemsidan hittar du också fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

 

Del 2 – Rättsfall

Vi återkommer nästa månad med nya rättsfall i urval för dig företagare. Men till dess har du t ex rättsfallen från vår genomgång i november. Vi hjälper dig undvika fallgroparna!

 • Är ett överlåtelseavtal för fastighet med avbetalningar under 80 månader verkligen giltigt?
 • Vem är ansvarig för underhåll av golvvärmesystem, bostadsrättsföreningen eller bostadsrättshavaren?
 • Kan en andel i ett handelsbolag överlåtas utan att köparen blir bolagsman?
 • Vilka skyldigheter har en revisor att anmäla misstanke om bokföringsbrott?
 • Första rättsfallet om omställningsstöd och utdelning – Hur gick det?
 • Förmån av dragracing – Kan det verkligen finnas risk för det?
 • Förmån av hästlastbilar och hästboxar – Kan det vara möjligt?
 • Går det att överlåta aktier i ett aktiebolag utan att förlora underskottsavdrag?

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!