Riksgälden har fastställt statslåneräntan - Det påverkar många av dina skatter
Riksgälden hanterar Företagsakuten

Företagsakuten håller öppet året ut. Möjligheten att få lån med statlig garanti skulle upphöra den 30 september, men regeringen beslutade så sent som den 24 september att förlänga ansökningstiden till den 31 december.

Riksgälden har fått uppdraget att hantera lån med statliga garantier för upp till 100 miljarder kr, men det har gått trögt. Riksgälden öppnade Företagsakuten för ändamålen den 3 april 2020. Fram till den 11 september 2020 har 615 lån beviljats med statlig garanti för sammanlagt 2,24 miljarder. Nu får vi se vad den förlängda öppettiden resulterar i.

 

Ansök hos din vanliga bank

Du ansöker om lån som vanligt hos din bank. Sedan kan din bank ansöka om statlig lånegaranti hos Riksgälden för 70 % av lånet upp till 3 år. Vi har berättat om stödet här.

 

Hellre stöd än lån

Den statliga garantin ska underlätta för företagen att få banklån under coronapandemin. Det kan lösa en akut situation för ditt företag, men vi har ändå listat lånemöjligheten som något att se upp med på sikt, under rubriken ”Skjuta upp skulder”.

 

Många datum att hålla reda på

Vi har listat vilka datum som gäller för coronaåtgärderna för företag. Regeringen har föreslagit förlängningar på flera punkter, men vi inväntar beslut innan vi återkommer med uppdateringar. Redan nu kan vi dock konstatera förlängningen av ansökningstiden för lån med statlig garanti. Om du överväger att söka ett sådan lån så behöver du kontakta din bank i god tid före den 31 december 2020.

 

Kontakta oss om du har frågor om den statliga lånegarantin och ditt företag

Undrar du om du bör ta lån eller ansöka om uppskov med skatter och avgifter? Kontakta oss så hjälper vi dig att om möjligt reda ut begreppen, även om situationen är svår att överblicka för alla. Vi känner dock till ditt företag när du anlitar oss och vi är därför ett bra bollplank för dig. Och vi kan redan nu säga att ett lån kan ge dig bättre kontroll över läget än ett uppskov.

Ekonominyheter på YouTube
Ekonominyheter på YouTube

Del 1 – Allmänna nyheter

Ekonominyheter i urval för dig företagare. Översikt över skatteförslagen i budgetpropositionen för 2021, men också många andra nyheter.

Här får du koll på vilka regler för företagandet som träder i kraft när, och vilka som inte ens är färdiga ännu. Vi visar nuläget hos regeringen, riksdagen, Skatteverket, Bokföringsnämnden, BAS-kontogruppen med flera. På mindre än en timme blir du fullt uppdaterad!

 

Del 2 – Rättsfall

Rättsfall i urval för dig företagare. Hur viktigt är det med full information i fakturorna? Kan man vänta med att fakturera pågående arbeten till uppdragen är färdiga? Dessa och flera andra frågor berättar vi om från aktuella rättsfall.

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Extra ändringsbudget
Bild: Picpedia

Den 17 september beslutade regeringen om budgetpropositionen för 2021 och överlämnade den sedan till riksdagen den 21 september. Regeringen publicerar alltid budgetpropositionen för nästa år samtidigt som höständringsbudgeten för innevarande år.

 1. Budgetproposition för 2021 (Prop. 2020/21:1)
  • Budget för nästa år, innehåller nya lagstiftningar och avsiktsförklaringar
 2. Höständringsbudget för 2020 (Prop. 2020/21:2)
  • Justeringar i årets budget, innehåller inga nya lagstiftningar

Riksdagen beslutar om budgeten för 2021 i två steg. Först tar riksdagen ett beslut om ramarna för utgifterna, troligen i slutet av november 2020. Sedan beslutar riksdagen om vad utgifterna ska gå till inom vart och ett av budgetens 27 utgiftsområden. I mitten av december 2020 ska riksdagen ha fattat samtliga beslut om budgeten för 2021.

 

Många skattefrågor i budgeten för 2021

Budgeten för nästa år innehåller ovanligt många förslag på skatteområdet. Volym 1 innehåller förslag på 39 områden. Volymen ”Utgiftsområde 11” innehåller förslag till inkomstpensionstillägg. Volymen ”Utgiftsområde 24” ytterligare förslag om stöd, som vi berättar om under ”Företagsbeskattning och stöd”.

Vi beskriver här ett urval av punkter som vi bedömer är viktigast för företag och företagare. Inom parentes ser du vilket avsnitt i volym 1 eller utgiftsområde 24 som behandlar skatteförslaget.

Alla datum om när respektive regel ska börja gälla är preliminära, tills riksdagen har fattat beslut.

 

Personbeskattning

 • Skattesänkning för personer över 65 år (13.1)
  • Förhöjt grundavdrag för den som har fyllt 65 år den 1 januari
  • Åldersgränsen kommer att höjas successivt från år 2023
  • 2021-01-01 Börjar gälla (fr o m inkomståret 2021)
  • Färdigt lagförslag finns i budgetpropositionen
 • Inkomstpensionstillägg (3.9 utgiftsområde 11)
  • Ny förmån, tillägg till allmän pension för den som har fyllt 65 år och tar ut allmän pension
  • Åldersgränsen kommer att höjas successivt från år 2023
  • Tillägget blir 25 – 600 kr per månad för allmän pension på 9 000 – 17 000 kr per per månad
  • 2021-02-01 Börjar gälla (utbetalas fr o m 2021-09-01)
  • Färdigt lagförslag finns i budgetpropositionen
 • RUT-avdrag för fler tjänster och med höjt tak (13.2)
  • Nya tjänster: tvätt-, möblerings-, transport- och trygghetstjänster
  • Höjt tak: Från 50 000 kr till 75 000 kr per person och år
  • 2021-01-01 Börjar gälla (fr o m inkomståret 2021)
  • Färdigt lagförslag finns i budgetpropositionen
 • Skattereduktion för grön teknik (13.4)
  • Nytt stöd enligt samma fakturamodell som för ROT och RUT
   • Solcellssystem (15 % av utgifterna)
   • Lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon (50 % av utgifterna)
  • Skattereduktion högst 50 000 kr per person och år
  • 2021-01-01 Börjar gälla (fr o m inkomståret 2021)
  • Färdigt lagförslag finns i budgetpropositionen
 • Ändrad beräkning av kostförmån (13.5)
  • SCB har tagit fram genomsnittspriset för en måltid, men priserna varierar numera för mycket
  • Kostförmånen ska i stället beräknas till 0,52 % av prisbasbeloppet, avrundat till närmast femtal kronor
  • 2021-01-01 Börjar gälla (fr o m inkomståret 2021)
  • Färdigt lagförslag finns i budgetpropositionen
 • Skattereduktion för arbetsinkomster (13.6)
  • Ny skattereduktion på 1 500 kr
  • 2021-01-01 Börjar gälla (fr o m inkomståret 2021)
  • Regeringen återkommer med lagförslag under 2020
 • Skattereduktion för arbetsinkomster (13.7)
  • Tillfällig skattereduktion
  • 2021-01-01 Börjar gälla (för inkomstår 2021 och 2022)
  • 2022-12-31 Slutar gälla
  • Regeringen återkommer med lagförslag under 2020
 • Expertskatt under längre tid (13.8)
  • Skattelättnad för utländska experter som arbetar i Sverige under tidsbegränsad vistelse
  • Förlängs från första 3 till första 5 åren
  • 2021-01-01 Börjar gälla (fr o m inkomståret 2021)
  • Regeringen återkommer med lagförslag under 2020
 • Skattefri kostförmån vid gåvor från allmänheten (13.9)
  • Ny skattefri förmån för matgåvor från allmänheten
  • Ex: bekämpning av stora skogsbränder och corona-pandemin
  • 2021-01-01 Börjar gälla (för gåvor fr o m 2020-03-01)
  • Regeringen återkommer med lagförslag under 2020
 • Ändrad beräkning av bilförmån (13.10)
  • Förmånsvärdet ska höjas till nivån för att äga bil privat
  • 2021-07-01 Börjar gälla (för bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen fr o m 2020-07-01)
  • Regeringen återkommer med lagförslag under 2021
 • Slopad schablonintäkt på uppskov (13.15)
  • Uppskov med skatt på vinst vid försäljning av bostad
  • Schablonintäkten på 1,67 % av uppskovet tas bort
  • 2021-01-01 Börjar gälla (fr o m inkomståret 2021)
  • Färdigt lagförslag finns i budgetpropositionen

 

Företagsbeskattning och stöd

 • Ytterligare sänkning av arbetsgivaravgifter för FoU (13.12)
  • För anställda som arbetar med forskning och utveckling
  • Tak för sammanlagt avdrag ska höjas från 450 000 kr till 600 000 kr per månad
  • 2021-07-01 Börjar gälla
  • Regeringen återkommer med lagförslag under 2021
 • Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar (13.13)
  • För personer som har fyllt 18 men inte 23 år den 1 januari
  • Sänkning från 31,42 % till 19,73 % för lön upp till 25 000 kr per person och kalendermånad
  • 2021-04-01 Börjar gälla
  • 2023-03-31 Slutar gälla
  • Regeringen återkommer med lagförslag under 2021
 • Tillfälligt växa-stöd upp till 2 anställda (13.14)
  • Växa-stödet utvidgas från att gälla 1 första anställd till 2 första anställda
  • Stödet består av sänkta arbetsgivaravgifter
  • 2021-07-01 Börjar gälla
  • 2022-12-31 Slutar gälla
  • Regeringen återkommer med lagförslag under 2021
 • Tillfällig skattereduktion för investeringar (13.16)
  • Alla som redovisar inkomst av näringsverksamhet
  • … inklusive enskild näringsverksamhet och handelsbolag/kommanditbolag
  • Skattereduktion med 3,9 % av anskaffningsvärdet för inventarier (tillgångar med avskrivningar)
  • Kommentar: Bolagsskatten minskar från 20,6 % till 16,7 %
  • 2022-01-01 Börjar gälla (för investeringar under kalenderåret 2021, brutna räkenskapsår får skattereduktionen senare)
  • Regeringen återkommer med lagförslag
 • Ränteavdrag vid koncernbidragsspärrade underskott (13.17)
  • Avdragstak sedan 2019 för negativt räntenetto
  • Beräkningen påverkades oavsiktligt vid koncernbidragsspärrade underskott
  • Justering av reglerna tar bort problemet
  • 2021-01-01 Börjar gälla (ingen retroaktivitet)
  • Regeringen återkommer med lagförslag under 2020
 • Stöd för kompetenshöjning vid korttidsarbete (4.7 utgiftsområde 24)
  • Arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete
  • … ska också få stöd för kompetensinsatser
  • … med 60 % av utgifterna för kompetensinsatser under den arbetsbefriade tiden, även för internutbildning
  • 2021-01-01 Börjar gälla, för kompetensinsatser fr o m 2021
  • Färdigt lagförslag finns i budgetpropositionen

 

Kontakta oss om din resultatplanering och inkomstplanering

Är det något i listan som berör dig? Tala med din kontaktperson hos oss om vad som kan hjälpa just dig och ditt företag – men lägg märke till att regeringen ska återkomma om många av förslagen och då är de alltså inte färdiga ännu.

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Familjerättsliga dokument skrivs under
Bild: Gabrielle Henderson, unsplash.com (har beskurits)

Nu inför vi vårt eget corona-stöd och erbjuder dig familjerättsliga och bolagsrättsliga tjänster till halva priset. Erbjudandet gäller beställningar före den 31 december 2020.

 

Erbjudandets innehåll

Utvalda tjänster till halva priset året ut. Passa på att ordna din situation nu, inom familjen och bolaget!

 1. Kompanjonavtal – Aktieägaravtal och handelsbolagsavtal
 2. Äktenskapsförord
 3. Samboavtal
 4. Gåvohandling
 5. Testamente
 6. Framtidsfullmakt

 

Vi vill hjälpa dig tänka efter före!

När du gör upp i förväg hur något ska hanteras i framtiden blir allt så mycket lättare, både för dig och alla andra berörda. Det är alltid viktigt, men corona-pandemin har påmint oss om hur snabbt oförutsedda situationer kan bli akuta.

 

Kontakta oss om erbjudandet

Tala med din kontaktperson hos oss om vad just du kan behöva av innehållet i erbjudandet. Eller kontakta vår jurist Åsa Ljungnér direkt (asa@redovisningshuset.se, 08-554 232 16).

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Tre personer på bygge
Bild: Mark Potterton, unsplash.com

Växa-stödet, med sänkta arbetsgivaravgifter för företag som gör sin första anställning, ska utökas till att gälla två anställningar.

Företag med bara ägaren som verksam ska alltså kunna växa till två eller tre personer med sänkta arbetsgivaravgifter under stödperioden.

Tre personer på kontor
Bild: Annie Spratt, unsplash.com

Växa-stödet idag

Växa-stödet finns sedan några år tillbaka. Det innebär att företag som gör sin första anställning betalar arbetsgivaravgifter med 10,21 % i stället för 31,42 % av bruttolön och förmåner.

Sänkningen av arbetsgivaravgifterna gäller för ersättningar upp till 25 000 kr per månad, upp till 24 månader från anställningen.

Växa-stödet gäller enskild näringsverksamhet, aktiebolag och handelsbolag.

Det utökade växa-stödet

För att stötta återstarten av ekonomin efter corona-pandemin utökas växa-stödet tillfälligt, så att det kommer att gälla även en andra anställd.

En företagare som driver verksamheten själv kan alltså anställa upp till två personer med sänkta arbetsgivaravgifter under stödperioden.

Utökningen till två personer ska gälla nya anställningar som påbörjas under perioden 1 juli 2021 – 31 december 2022.

 

Tidplan

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Det kommer att ingå i budgetpropositionen för 2021, som kommer att läggas fram på måndag 21 september 2020.

 

Kontakta oss om växa-stöd

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om förutsättningarna för växa-stöd till just ditt företag. Vi ber dig dock om förståelse för att förslaget inte är beslutat ännu.

Vi rekommenderar att företag som planerar att anställa gör det i aktiebolagsform. Företagare som driver enskild näringsverksamhet eller handelsbolag bör ombilda till aktiebolag före en expansion, för att begränsa det personliga ansvaret.

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Grafik med nedåtgående kurvor
Bild: Luke Chesser, unsplash.com (har beskurits)

Ett nytt omsättningsstöd för enskilda näringsidkare ska införas, som en ny corona-åtgärd.

 

Omsättningsstöd 2020

Omsättningsstödet får likheter med det nuvarande omställningsstödet, men med två viktiga skillnader.

 1. För det första inriktas stödet specifikt på enskilda näringsidkare, som hittills inte har kunnat ta del av flera av de andra stödåtgärderna
 2. För det andra gäller stödet omsättningen, inte fasta kostnader såsom för omställningsstödet

En förutsättning är att näringsidkaren hade en omsättning på minst 200 000 kr under 2019.

Enskilda näringsidkare som har tappat mycket av sin omsättning 2020, jämfört med 2019, kan få stöd med 75 % av den minskade omsättningen och som mest 120 000 kr.

Stödet gäller samma tre stödperioder som omställningsstödet.

 • Mars-april 2020
  • Till enskilda näringsidkare som har tappat minst 30 % av omsättningen under mars-april 2020, jämfört med mars-april 2019
  • Stöd upp till 48 000 kr
 • Maj 2020
  • Till företag som har tappat minst 40 % av omsättningen under maj 2020, jämfört med maj 2019
  • Stöd upp till 24 000 kr
 • Juni-juli 2020
  • Till företag som har tappat minst 50 % av omsättningen under juni-juli 2020, jämfört med juni-juli 2019
  • Stöd upp till 48 000 kr

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Näringsdepartementet ska sända ut en promemoria på remiss, med förslag till hur de nya reglerna ska se ut. Avsikten är att omsättningsstödet ska börja gälla snarast möjligt.

 

Omsättningsstöd 2021

I överenskommelsen ligger att omsättningsstödet till enskilda näringsidkare ska gälla även under 2021. Pengar ska sättas av för det i budgetpropositionen för 2021, som presenteras på måndag 21 september 2020.

 

Hur går det för handelsbolagen?

Ingenting sägs om handelsbolag i pressmeddelandet från regeringen.

Företagare som är delägare i handelsbolag har samma dilemma som enskilda näringsidkare eftersom de beskattas på samma sätt. Vinsten i företaget är deras lön och behovet av omsättningsstöd är därmed lika stort. Vi får se om promemorian från Näringsdepartementet även kommer att omfatta delägare i handelsbolag. Om inte, så kan det komma att tas upp av remissinstanserna.

 

Kontakta oss om din resultatplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om förutsättningarna för stöd till just ditt företag. Vi ber dig dock om förståelse för att förslaget inte är beslutat ännu.

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Bild på sjuk flicka
Bild: Kelly Sikkema, unsplash.com (har beskurits)

En rad corona-åtgärder som gäller sjukdom ska förlängas till årsskiftet, enligt förslag som regeringen ska ta fram.

 

Tillfälliga sjukdomsregler förlängs

Karensdagen har slopats. Anställda får ersättning för karensavdraget med 804 kr. Företagare med enskild näringsverksamhet och delägare i handelsbolag/kommanditbolag får ersättning med 804 kr för de första 14 karensdagarna. Det gäller under för perioden 2020-03-11 – 2020-09-30.

 • Förslag till förlängning: Ersättningen ska fortsätta gälla till och med 2020-12-31

Läkarintyg krävs inte för de första 14 dagarna. Försäkringskassan har utökat undantaget med 7 dagar till 21 dagar. Det gäller under perioden 2020‐03‐13 – 2020‐09‐30.

 • Förslag till förlängning: Det slopade kravet på läkarintyg ska fortsätta gälla till och med 2020-12-31

Sjuklönekostnaderna hos företagen täcks av staten om de är höga, varje månad under perioden 2020‐08‐01 – 2020‐09‐30.

 • Förslag till förlängning: Stödet för höga sjuklönekostnader ska fortsätta gälla till och med 2020-12-31
 • Detta ska inte blandas ihop med att staten täckte företagens sjuklönekostnader fullt ut varje månad under perioden 2020‐04‐01 – 2020‐07‐31, men det stödet har alltså upphört

Du har en översikt här över alla olika datum som gäller.

 

Nästa steg för förlängningen

De nya reglerna är än så länge bara en avsiktsförklaring från regeringen.

Vi bedömer dock sannolikheten som hög för att regeringen fullföljer sin plan. Avsiktsförklaringen är politiskt förankrad mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Några av åtgärderna kan regeringen ha fullmakt att ändra själv i förordningar, enligt tidigare beslut i riksdagen. Men i den mån ändringar krävs i lagstiftningen kan det dröja några veckor. Vi beskriver beslutsgången i gårdagens artikel om förlängningen av omställningsstödet.

 

Kontakta oss om din lönehantering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om förutsättningarna för stöd till just ditt företag. Vi ber dig dock om förståelse för att förslaget inte är presenterat av Socialdepartementet ännu.

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Kalender 2020
Bild: Ron, unsplash.com (har beskurits)

Regeringen ska ta fram förslag till förlängning av omställningsstödet med tre månader, till att gälla även maj, juni och juli 2020.

 

Nuvarande omställningsstöd för mars-april 2020

Omställningsstödet infördes i juni 2020 i en åttonde extra ändringsbudget. Syftet var att ge stöd till företag som drabbades av coronapandemin och tappade mycket i omsättning. Ansökningstiden för stödet löpte ut den 31 augusti 2020. Reglerna beskrivs här.

Stödet har kritiserats för att bland annat vara för snävt. Många företag som har drabbats under månader efter mars-april, beroende på var i landet företaget finns och varierande säsongseffekter.

 

Förlängning av omställningsstödet till maj-juli 2020

Regeringens avsikt är nu att införa nya regler om omställningsstödet, så att det kan gälla även maj-juli 2020. Men först måste Sverige få tillstånd från EU-kommissionen till det nya statliga stödet (det befintliga stödet för mars och april infördes efter att Sverige fick EU-kommissionens godkännande). Därefter kommer regeringen att arbeta för få fram de nya reglerna så fort som möjligt.

 

Gränser för omställningsstödet

Stödet lämnas med upp till 75 % av företagets fasta kostnader under respektive månad, under följande förutsättningar. Följ länken ovan till vår artikel om omställningsstödet, där ser du hur stödet beräknas. Beräkningen ska göras på samma sätt för det förlängda stödet.

 • Mars-april 2020 (nuvarande regler)
  • Till företag som har tappat minst 30 % av omsättningen under mars-april 2020, jämfört med mars-april 2019
 • Maj 2020 (nya regler)
  • Till företag som har tappat minst 40 % av omsättningen under maj 2020, jämfört med maj 2019
 • Juni-juli 2020 (nya regler)
  • Till företag som har tappat minst 50 % av omsättningen under juni-juli 2020, jämfört med juni-juli 2019

 

Nästa steg för förlängningen

De nya reglerna är än så länge bara en avsiktsförklaring från regeringen.

Vi bedömer dock sannolikheten som hög för att EU-kommissionen kommer att ge sitt tillstånd och att regeringen därefter fullföljer sin plan. Avsiktsförklaringen är politiskt förankrad mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Därefter händer följande innan vi har de nya reglerna på plats.

 1. Finansdepartementet sänder ut en promemoria med förslag till regler på remiss
 2. Efter remissomgången utarbetar regeringen ett färdigt förslag för överlämning till riksdagen
  • Eventuellt efter juridisk granskning av Lagrådet
 3. I riksdagen behandlas propositionen i finansutskottet
  • Som rekommenderar riksdagen vad som ska beslutas
 4. Riksdagen beslutar om de nya reglerna

Om regeringen har fått befogenhet av riksdagen att fatta beslut i en förordning kan det gå fortare.

Corona-åtgärderna har hittills snabbehandlats. Processen för den åttonde ändringsbudgeten, som bland annat innehöll reglerna om omställningsstödet, tog knappt fem veckor från remiss av Finansdepartementets promemoria den 15 maj 2020 till riksdagens beslut den 17 juni 2020. Det är mycket kort tid i lagstiftningssammanhang. Vi bör kunna räkna med något liknande i det här fallet.

 

Kontakta oss om din resultatplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om förutsättningarna för stöd till just ditt företag. Vi ber dig dock om förståelse för att förslaget inte är presenterat av Finansdepartementet ännu.

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Timglas visar att tiden rinner ut för coronaåtgärderna
Tiden rinner ut för coronaåtgärderna (Bild: Needpix)

Många coronaåtgärder har sjösatts under våren och sommaren, men de löper under olika tidsperioder.

Här hjälper vi dig hålla reda på vad som gäller när, med alla datum för de viktigaste åtgärderna för företag.

Arbetsgivaravgifter

 • Sänkta avgifter 2020‐03‐01 – 2020‐06‐30
 • Upphörde 2020‐07‐01

Egenavgifter

 • Sänkta avgifter 2020‐01‐01 – 2020‐12‐31
 • Ordinarie avgifter från 2021‐01‐01

Hyresrabatt

 • Statligt stöd 2020‐04‐01 – 2020‐06‐30
 • Upphörde 2020‐07‐01
 • Ansökan från hyresvärden senast 2020‐08‐31

Korttidspermittering

 • 20 %, 40 % eller 60 % 2020‐03‐16 – 2020‐12‐31
 • 80 % 2020‐05‐01 – 2020‐07‐31
 • 80 % Upphörde 2020‐08‐01

Omställningsstöd

Karensdag

Läkarintyg

Sjuklönekostnader

Fri parkering vid arbetet

 • Skattefri förmån 2020‐04‐01 – 2020‐12‐31

Gåva till anställda

 • Skattefri förmån 2020‐04‐01 – 2020‐12‐31

Betalning arbetsgivaravgifter, avdragna skatter, moms

 • Anstånd upp till 3 månader 2020‐01‐01 – 2020‐09‐30

Kreditgaranti (statlig garanti från Riksgälden till bankerna)

Lågräntelån (räntefritt från Riksbanken till bankerna)

 • För banklån som beviljas 2020‐03‐20 – Tills taket 500 miljarder kr har uppnåtts
 • Utlånat 2020‐07‐31: 164,5 miljarder kr

Periodiseringsfond

 • Gäller fysiska personer, med enskild näringsverksamhet eller delägare i handelsbolag/kommanditbolag
 • Avsättning 2019 höjd från 30 % till 100 % upp till 1 mkr
 • Gäller inkomstdeklaration 2020 för 2019

Fri kost från allmänheten

Kontakta oss om din planering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just dina behov av stöd och om vilka val du har för ditt företag!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.