Budgetpropositionen 2019
Budgetpropositionen 2019 (Bild: Riksdagen)

Efter många turer har riksdagen nu kunnat besluta om budgeten för 2019. Riksdagen frångick Finansutskottets förslag att godkänna regeringens budgetproposition och avslå motionerna. Riksdagen antog visserligen regeringens proposition, men med ett antal ändringar enligt budgetförslagen från M och KD. Vi beskriver här de viktigaste färdiga och kommande skatteändringarna.

 

Färdiga skatteändringar från 1 januari 2019

Jobbskatteavdraget förstärks genom förslaget från M och KD, i stället för att sikta på ett avskaffande som regeringen ville.

Brytpunkten för 20 % statlig skatt ändrades från regeringens förslag 487 700 kr till förslaget från M och KD 504 400 kr. Upp till den inkomsten betalas alltså enbart kommunal inkomstskatt. Ändringen minskar avståndet till PGI-taket, som är 519 700 kr. För att tjäna in maximal pensionsgrundande inkomst 2019 under 2019 måste du alltså betala statlig skatt på 15 300 kr av inkomsten (519 700 kr – 504 400 kr). Det innebär 3 060 kr i statlig skatt (15 300 kr x 20 %), jämfört med 6 400 kr enligt regeringens förslag. Våra beräkningar hittar du på sidan Basbelopp för 2019.

Skattesänkningen för pensionärer utökas. Det förhöjda grundavdraget för personer som har fyllt 65 år den 1 januari 2019 höjs för fler personer genom förslaget från M och KD än i förslaget från regeringen.

Socialavgifterna blir oförändrade 2019 trots att både sjukförsäkringsavgiften och efterlevandepensionsavgiften har kunnat sänkas. Anledningen är att den allmänna löneavgiften höjs lika mycket. Den allmänna löneavgiften har därmed höjts från 1,50 %, när den infördes 1995, till 11,62 % under 2019. Avgiften, som kallas en dold skatt i debatten, kritiseras starkt och ett antal företag har framfört att utan den allmänna löneavgiften skulle fler kunna anställas. Trots kritiken antogs regeringens förslag på denna punkt. 2019 har vi alltså kvar samma nivåer som 2018 för de fulla arbetsgivaravgifterna (31,42 %) och egenavgifterna (28,97 %).

 

Kommande skatteändringar under 2019

Riksdagens beslut att anta budgetreservationerna från M och KD innebär också en uppmaning från riksdagen till regeringen att återkomma med förslag till lagändringar på en rad punkter, som ska börja gälla den 1 april och den 1 juli 2019. Vi återger argumenten i budgetreservationerna utan att ta ställning till dem. Avsikten är att sätta in ändringarna i ett sammanhang, oavsett synen på dem.

 

Skatteändring från 1 april 2019

Skattereduktionen för fackföreningsavgifter ska slopas. M och KD motiverar det med att ”lägre skatt på arbete generellt är att föredra framför en skattereduktion som baseras på medlemskap i en förening”. Den generella skattesänkningen för arbete uppnås genom förstärkta jobbskatteavdrag.

 

Skatteändringar från 1 juli 2019

Växa-stödet till enskilda näringsidkare ska slopas. M och KD motiverar det med att ”den del av stödet som riktar sig till enskild firma är felriktat och riskerar att skapa problem för just dem man avser att hjälpa. Enskild firma är inte en lämplig företagsform för anställningar, då den innebär ett obegränsat ekonomiskt ansvar för alla företagets åtaganden. Med anställningsansvar ökar den ekonomiska risken när företaget ska ta ansvar för t.ex. arbetsledning, arbetsmiljö, sjuklön och löneadministration”. Detta stämmer väl med vårt synsätt, vi har varnat för det obegränsade personliga ansvaret i enskild näringsverksamhet sedan stödet infördes. I aktiebolag däremot ska stödet finnas kvar, vilket vi inte heller ser någon risk med.

Den särskilda löneskatten för äldre ska avskaffas. M och KD säger här att ”Många vill stanna kvar ett eller flera år längre på arbetsmarknaden och då ska politiken underlätta för det genom att ge arbetsgivare större möjligheter att via lägre skatter skapa förutsättningar för att ge goda villkor för den som stannar kvar på arbetsmarknaden lite längre i slutet av yrkeslivet.”

Hindren för generationsskiften i ägarledda aktiebolag ska tas bort, eftersom det är ”orimligt att det är skattemässigt missgynnat att överlåta sitt företag till närstående jämfört med någon annan”. Här finns det ett färdigt lagförslag från 2016 som M och KD vill ska leda till lagstiftning.

RUT-avdraget ska utvidgas och höjas. Taket ska höjas i ett första steg från dagens 25 000 kr till 50 000 kr. Tjänsterna som kan ingå i RUT-avdraget ska utvidgas till ”t.ex. tillsyn av hemmet vid resa eller frånvaro, tvätt av kläder, flytt av bohag inom samma bostad, hämtning av trädgårdsavfall samt plantering av växter i trädgården” enligt M och KD, som också vill utreda ”ett mer generöst RUT-avdrag för äldre”. När tjänsterna som kan ingå i RUT-avdraget har utökats anser de att taket bör höjas i ett nästa steg till 75 000 kr per person och år.

Flygskatten ska slopas. Flygskatten som infördes 2018 ”har visat sig ha negativa samhällsekonomiska effekter och mycket liten positiv inverkan på klimatet” enligt M och KD.

Skattereduktionen för gåvor ska återinföras. ”Skatteavdraget visade god effekt, då givandet ökade till välgörande ändamål. Utformningen av ansökningsförfarandet säkerställde att organisationen och ändamålen för gåvorna levde upp till lagstiftningens krav” menar M och KD.

 

Kontakta oss om budgetbeslutets effekter för dig

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Ekonominyheter på YouTube
Ekonominyheter på YouTube

Nu finns Månadens Nyheter december på YouTube – Ekonominyheter i urval för dig företagare.

 

Del 1 – Allmänna nyheter

Ekonominyheter i urval för dig företagare, ända fram till senaste nytt om den beslutade budgeten för 2019. Visste du till exempel att det blev billigare att tjäna in maximal pensionsgrundande inkomst 2019? Här får du koll på vilka lagar för företagandet som träder i kraft när, och vilka som inte ens är färdiga ännu. Vi visar nuläget hos regeringen, riksdagen, Skatteverket, Bokföringsnämnden, BAS-kontogruppen med flera. På en halvtimme blir du fullt uppdaterad!

 

Del 2 – Rättsfall

Rättsfall i urval för dig företagare. Undvik fallgroparna. Vi berättar om de senaste rättsfallen om:

 • Skattebrott
 • Bokföringsbrott
 • Förvaltningsrätterna under luppen
 • Bitcoin
 • Överlåtelse av jämkningsskyldighet
 • Förmåner
 • Avskrivningar
 • Företrädaransvar
 • Lager
 • Lån till eget bolag
 • Moms i frivillig skattskyldighet
 • Ränteavdrag inom koncern
 • Skatteflykt
 • Uttagsbeskattning

På mindre än en halvtimme blir du uppdaterad med det senaste om vad som går bra att göra och vad som bör undvikas.

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss – Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Riksgälden har fastställt 2019 års statslåneränta - Här ser du effekterna på dina skatter
Riksgälden har fastställt 2019 års statslåneränta – Här ser du effekterna på dina skatter (Bild: Wikipedia)

2019 års statslåneränta (SLR) blir 0,51 % (2018: 0,49 %).

En golvregel säger att i vissa situationer ska räntan vara minst 0,50 %. Den golvregeln har effekt 2018 när SLR är 0,49 % men alltså inte 2019, nu när SLR blir 0,51 %.

 

Statslåneränta fastställs varje vecka

SLR är den genomsnittliga räntan för statsobligationer som löper på minst fem år. SLR fastställs av Riksgälden varje torsdag och gäller en vecka framåt, från fredagen till och med torsdag nästa vecka.

Just SLR den 30 november varje år styr många skatteberäkningar nästa år. Ibland uttrycks det också som SLR ”i slutet av november”, men det är samma sak.

Den 29 november 2018 Fastställde Riksgälden SLR till 0,51 %, bara 0,02 procentenheter högre än de 0,49 % som gäller för 2018.

Från och med 2017 gäller också ett golv på 0,50 % om SLR skulle vara lägre. I flera fall tillämpas dock SLR med tillägg och då är det den fastställda SLR som pålägget görs på, även om den skulle vara lägre än 0,50 %. 2019 får golvet ingen effekt, eftersom SLR är högre än 0,50 %.

 

Statslåneränta 2019 styr flera skatteberäkningar

Eftersom den nya nivån är något högre än nivån som har gällt för 2018 kommer vi att se höjda värden 2019 för flera skatteberäkningar, till exempel följande.

 • Utdelningsutrymme för aktier i fåmansföretag – Bättre 🙂
  • Anskaffningsvärde x 9,51 %
   • 0,51 % + 9 procentenheter
   • 2018: 9,49 %
  • Sparat utdelningsutrymme x 103,51 %
   • 0,51 % + 3 procentenheter
   • 2018: 103,49 %
 • Ränta för ingående periodiseringsfonder hos juridiska personer – Sämre 🙁
  • Schablonintäkt IB x 0,51 %
   • 0,51 % x 100 %
   • Från 2019 gäller den nya skatteregeln att hela SLR påverkar schablonintäkten
   • 2018: 0,36 %, golvregeln används
   • 2018 gällde SLR x 72 %
 • Bilförmån – Sämre 🙁
  • Ränterelaterat belopp, 0,3825 %
   • 0,51 % x 75 %
   • 2018: 0,375 %, golvregeln används
 • Räntefördelning i enskild näringsverksamhet och för delägare i handelsbolag
  • Positiv räntefördelning 6,51 % – Bättre 🙂
   • 0,51 % + 6 procentenheter
   • 2018: 6,49 %
  • Negativ räntefördelning 1,51 % – Sämre 🙁
   • 0,51 % + 1 procentenhet
   • 2018: 1,50 %, golvregeln används
 • Ränteförmån vid lån med rörlig ränta – Bättre 🙂
  • Jämförs med 1,51 %
   • 0,49 % + 1,00 procentenheter
   • 2018: 1,49 %

 

Kortfakta

Tips: På vår sida Kortfakta hittar du alltid gällande värden av alla möjliga slag.

 

Kontakta oss om din resultatplanering och inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om hur just du och ditt företag påverkas av statslåneräntan. Med resultatplanering och inkomstplanering hjälper vi dig att undvika negativa överraskningar och i stället bli offensiv. Bäst av allt – Den rådgivningen ingår i ditt fasta paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Nej, högsta inkomst är inte bästa inkomst - Inkomststegen från oss hjälper dig att hamna rätt
Nej, högsta inkomst är inte bästa inkomst – Inkomststegen från oss hjälper dig att hamna rätt (Bild: Wikimedia Commons)

Våra kortfakta har nu uppdaterats med 2019 års viktiga inkomstnivåer. I vår unika sammanställning ser du lätt effekten av den inkomst du ligger på. Du ser också vad som behövs i ökning eller minskning för att du ska ligga på din önskade nivå.

För dig företagare är det uppenbart att högsta inkomst inte är bäst. Du värnar ju om företaget och kostnaderna. Vi visar dig effekterna av olika inkomstnivåer. Diskutera gärna dessa effekter med oss och vi gör en bra inkomstplanering just för dig.

 

Använd inkomststegen i inkomstplanering med oss

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om dina livsmål just nu – de ändras ju med tiden! Tillsammans planerar vi så att du får ut så mycket som möjligt till så låg kostnad som möjligt från ditt företag.

Viktig och lönsam information för dig företagare – Alla som prenumererar på vårt nyhetsbrev fick igår (2018-11-27) färsk information och nya tips.

Nyhetsbrev med innehåll

AGI 1a januari 2019 | Julbord på bästa sätt | Skattetips | Nya lagar 2019

Gratis abonnemang

Se nyhetsbrevet Här om du inte redan har fått det. Anmäl dig i så fall för gratis abonnemang!

Julbord och julklappar - men med skattebegränsningar
Julbord och julklappar – men med skattebegränsningar (Bild: Pixabay)

Jovisst finns det gränser, i alla fall för företagen. Både för julklappar och julbord. Vi tar upp några av de vanliga frågorna för här, med reglerna som gäller för 2018. Alla belopp som anges är per person.

 

Julgåvor till personal

En anställd kan få en julgåva som skattefri förmån upp till 450 kr inkl. moms.

Om värdet är högre än 450 kr, t.ex. 500 kr, så blir hela beloppet en skattepliktig förmån för den anställde. Företaget måste i så fall också betala arbetsgivaravgifter och dra preliminärskatt på förmånsvärdet.

Beloppet 450 kr avser vad den skulle ha kostat den anställde att köpa motsvarande vara eller tjänst, alltså inte kostnaden efter mängdrabatter etc. för företaget.

Julgåvan kan i princip vara vad som helst utom kontanter, eller något som kan jämföras med kontanter.

Ett presentkort på RUT-arbete värt 450 kr går bra. Det innebär att presentkortet kan betala RUT-arbeten värda upp till 900 kr inkl. moms!

 

Julgåvor till organisationer

Gåvor är inte avdragsgilla för företag. Om företaget väljer att skänka en gåva till välgörande ändamål, i stället för julgåvor till personalen, så blir alltså gåvan inte avdragsgillt för företaget.

 

Julfest för anställda

Julbord etc. är skattefritt för anställda, deras familjemedlemmar och för pensionerade tidigare anställda.

Julbord räknas som intern representation. Det blir inget avdrag för maten och drycken. Upp till 180 kr exkl. moms kan däremot dras av för kringkostnader för julfesten, som hyra, musik och föreställning.

 

Julgåvor till kunder

Julgåvor till kunder är inte avdragsgilla i sig. Det finns undantag om gåvan överlämnas som representation eller vid jubileum och för reklamgåvor. Avdrag medges då upp till 180 kr exkl. moms. Det finns rättsfall där högre belopp har medgivits, när domstolen har ansett att det är skäligt.

Dyrbara gåvor är inte avdragsgilla. Dessutom kan de betraktas som mutor.

 

Julfest för kunder

Julbord etc. för kunder kan räknas som representation. Kostnaden för mat och dryck är i så fall inte avdragsgill, men moms kan dras av upp till ett underlag på 300 kr.

 

Kontakta oss om du har frågor

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om dina idéer till julgåvor och julfester och hur de kommer att behandlas skattemässigt i företaget.

Nya lagar nästa månad
Nya lagar nästa månad (bild: Wikimedia Commons)

Många nya lagar börjar gälla den 1 januari 2019. Här är ett urval nyheter för dig företagare.

 • Nya skatteregler för företagssektorn
 • AGI etapp 2
 • Karensavdrag – en mer rättvis självrisk
  • Karensavdrag ersätter karensdagen vid sjukskrivning, för personer med arbetstidsberäknad sjukpenning
  • Har du beredskap i din lönehantering? Anlita oss annars!
 • Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service
  • Public service-avgift på skattsedeln ersätter tv-licensavgiften
 • Momsregler för vouchrar
  • Styr tidpunkten när säljare av vouchrar blir skattepliktiga och när köpare får dra av momsen
  • … beroende på om det är en enfunktionsvoucher eller flerfunktionsvoucher
 • Ökade tillståndskrav och regler för upphandling
  • Gäller företag som driver verksamheter inom skola, vård och omsorg etc.
 • En ny ordning för redovisningstillsyn
  • Nämnden för svensk redovisningstillsyn tar över övervakningen av börsbolagens finansiella rapporteringar
 • En ändamålsenlig kommunal bokföring och redovisning
  • Offentlig förvaltning får en ny, moderniserad bokföringslag
 • Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden
  • Gäller företagsgrupper med företag i olika länder
 • Ändrade mervärdesskatteregler för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

 

Månadens Nyheter på YouTube

De första två nyheterna har länkar till artiklar som berättar mer här på hemsidan.

Vi berättar också om hela listan av lagändringar här ovanför i Månadens Nyheter på vår YouTube-kanal. Välkommen att titta och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om hur lagändringarna påverkar dig

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om vilka lagändringar som berör dig och på vilket sätt.

AGI för alla - Har du koll på de nya arbetsgivardeklarationerna?
AGI för alla – Har du koll på de nya arbetsgivardeklarationerna? (bild: Pixabay)

Från den 1 januari 2019 gäller AGI fullt ut. Då måste alla arbetsgivare lämna arbetsgivardeklarationer på individnivå, från minsta lilla företag till de största organisationerna.

Den 1 juli 2018 började systemet gälla för alla företag som måste föra personalliggare och som hade fler än 15 anställda. Nu, ett halvår senare ska alla tillämpa de nya reglerna.

 

Vad är det nya med AGI?

Du ska fortsätta att lämna arbetsgivardeklarationer varje månad, på samma datum som tidigare. Arbetsgivaravgifterna räknas ut på samma sätt som förut och avdragen skatt rapporteras likadant.

Men, nu ska du också rapportera löner och avdragen skatt per person som har fått pengar. Varje månad, i stället för att lämna kontrolluppgift en gång om året.

Arbetsgivardeklarationen kommer därför att se annorlunda ut. Den kommer att delas upp i två delar.

 1. Individuppgift (nyhet)
  • Här lämnar du uppgifterna för varje person som fått lön från företaget
 2. Huvuduppgift
  • Här lämnar du uppgifterna från dig som arbetsgivare, liknande de tidigare arbetsgivardeklarationerna

På lönebeskeden från företaget ska den anställde kunna se uppgifterna som lämnas till Skatteverket. Varje anställd ska sedan även kunna logga in på Skatteverket och se vad som har rapporterats in för sin egen del. Vid behov ska varje person alltså kunna kontrollera sina lönebesked själv mot Skatteverket, att bruttolön, skatteavdrag och nettolön stämmer.

 

AGI kräver rätt uppgifter i rätt tid redan från början

Det nya systemet innebär att definitiva uppgifter lämnas varje månad från företaget till Skatteverket. Det blir svårare än förut att rätta en felaktig lön eller ett felaktigt skatteavdrag. Det behöver alltså bli rätt från början.

Du som anlitar oss för att hantera företagets löner slipper tänka på alla tekniska förändringar, de har vi tagit hand om. Men vi behöver din hjälp ännu mer än förut med att få in rätt underlag i rätt tid till lönerna – redan från början.

 

Kontakta oss om AGI

Tala med din kontaktperson hos oss om vad de nya reglerna innebär och vad du behöver göra för att uppfylla dem. En positiv nyhet: Du som anlitar oss för dina löner och arbetsgivardeklarationer behöver inte göra någonting! Den nya lönehanteringen ingår i ditt fasta paketpris, tillsammans med den löpande konsultationen som ju kan behövas mer än någonsin vid den här övergången.

Och du som gör dina löner och arbetsgivardeklarationer själv – kan du tjäna på att överlåta det till oss? Du får fast paketpris från oss inklusive löpande konsultation för att digitalisera och automatisera. Konsultationen ingår också för övriga löpande frågor under året.

Aktiebrev från 1973 med utdelningskuponger - Sedan länge får du utdelning utan kuponger!
Aktiebrev från 1973 med utdelningskuponger – Sedan länge får du utdelning utan kuponger! (Bild: Wikipedia)

Du som har aktiebolag kan ta ut utdelning till 20 % privat skatt med två alternativ.

Ett gemensamt krav är förstås att bolaget har beskattade vinster att dela ut. Men om bolaget inte kan dela ut något nu så får du ändå beräkna utrymmet för lågbeskattad utdelning och spara det till kommande år. Vi hjälper dig som är kund hos oss att beräkna och använda eller spara utrymmet – och det ingår i ditt fasta paketpris hos oss tillsammans med all annan löpande konsultation!

Här berättar vi om vilka möjligheter du har att ta lågbeskattad utdelning under nästa år, 2019. Men då behöver du göra rätt redan i år.

 

Huvudregeln för utdelning

Enligt huvudregeln kan du ta ut utdelning beräknat på anskaffningsvärdet för aktierna gånger en fastställd procentsats. Men det ger för det mesta ganska små belopp.

Men enligt huvudregeln kan du också kombinera med ett löneunderlag – Löneregeln. Här kan det bli tal om betydligt större belopp!

Enligt löneregeln får du ta utdelning till 20 % skatt under 2019 med upp till 50 % av lönerna som bolaget har betalat ut under 2018. Men då måste du själv ha tagit ut rätt lön – det är här vår planering för dig kommer in.

 • Exempel
  • Bolaget har betalat ut löner med totalt 1 miljon kronor, inklusive lönen till dig
  • … då får du ta ut upp till 500 000 kr i utdelning till bara 20 % skatt, en halv miljon!
  • … men det förutsätter att lönen till dig själv är minst 425 000 kronor i just det här fallet
  • Har du tagit ut lön med 424 000 kr under 2018 så blir det noll kronor i löneutrymme, medan bara 1 000 kr mer i lön ger 500 000 kr i löneutrymme!

Har du svårt att komma upp i rätt lön från bolaget? Om du har bilförmån kan du löneväxla, från förmån till lön, utan att det kostar vare sig dig eller företaget mer. Det hjälper vi dig självfallet med.

 

Förenklingsregeln för utdelning

Har du låg lön från bolaget och kanske ingen annan anställd? Då finns det ändå kvar en bra möjlighet, förenklingsregeln.

Du kan alltid ta ut upp till 2,75 inkomstbasbelopp i utdelning till 20 % skatt, utan krav på att du har tagit ut lön från bolaget. 2019 kommer det att motsvara en utdelning på nästan 172 000 kronor (2,75 x 62 500 kr = 171 875 kr).

 

Vad händer med utdelning över beloppsgränserna?

Du får självklart ta ut högre utdelning än gränsen för 20 % skatt. Det överskjutande beloppet blir då beskattat som inkomst av tjänst, dvs. med full marginalskatt när beloppet läggs ovanpå dina övriga arbetsinkomster.

 • Exempel
  • Du tar utdelning med 200 000 kr under 2019 och använder förenklingsregeln
  • 171 875 kr beskattas med 20 %
  •   28 125 kr beskattas som inkomst av tjänst, procentsatsen beror på dina övriga inkomster

Observera dock att bolaget betalar inga arbetsgivaravgifter på beloppet som beskattas som inkomst av tjänst hos dig (28 125 kr i exemplet), men du får inte heller några sociala förmåner för det beloppet.

 

Kontakta oss för din inkomstplanering – Det ingår i det fasta paketpriset

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just dina inkomstnivåer och målsättningar. Med inkomstplanering hjälper vi dig att nå dina mål. Och du – inkomstplaneringen ingår i det fasta paketpriset hos de allra flesta av våra kunder!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Regeringen har fastställt inkomstbasbeloppet för 2019
Regeringen har fastställt inkomstbasbeloppet för 2019

Inkomstbasbeloppet blir 64 400 kr för inkomståret 2019. Det är en ökning med 1 900 kr från 2018 (62 500 kr).

Regeringen fastställde beloppet den 15 november 2018. De följde beräkningarna från Pensionsmyndigheten från den 22 oktober 2018.

Vi beskriver hur de olika basbeloppen fungerar och vad de betyder för dig i följande artikel.

I den artikeln nya beräkningar av bl.a. vilken inkomst som krävs för att få högsta möjliga allmänna pension från inkomstår 2019.

 

Kortfakta

Tips: På vår sida Kortfakta hittar du alltid gällande värden av alla möjliga slag. Inkomststegen hjälper dig att hitta en bra inkomstnivå. Vad som är bra för dig beror på vilka fördelar du är ute efter och vilka nackdelar du vill undvika.

 

Kontakta oss om din inkomstplanering – Ingår i det fasta paketpriset

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just dina inkomstnivåer och målsättningar. Med inkomstplanering hjälper vi dig att nå dina mål. Och du – inkomstplaneringen ingår i det fasta paketpriset hos de allra flesta av våra kunder!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.