Sjukvårdsförsäkring 60 % skattepliktig enligt ny schablon
Sjukvårdsförsäkring 60 % skattepliktig enligt ny schablon (Bild: Pixabay)

När företaget betalar en sjukvårdsförsäkring, som innehåller både skattepliktiga och skattefria insatser, blir förmånen för den anställde 60 % av försäkringspremien enligt en ny schablon från Skatteverket (SKV).

 

Privat sjukvård är skattepliktig sedan 2018

Den 1 juli 2018 blev förmån av privat sjukvård skattepliktig, efter att tidigare ha varit skattefri (se t.ex. vår artikel Slopad förmån av hälso- och sjukvård beslutat). Sedan dess är försäkringspremier för privat sjukvård skattepliktig. Normalt sett är förmånens värde samma som företagets kostnad för försäkringspremien.

Men hur stor är förmånen om försäkringen innehåller både skattefria och skattepliktiga moment? Då ska en proportionering göras. Här måste företaget och den anställde göra en bedömning för varje försäkring, vilket har sina svårigheter. Därför får vi nu en schablon att hålla oss till.

 

Sjukvårdsförsäkring värderad enligt schablon

Försäkringsföretagens branschorganisation Svensk Försäkring (SF) har gjort en utredning av hur mycket de fyra största medlemsföretagen har betalat under 2016-2018, fördelat på skattepliktiga och skattefria insatser. SF har kommit fram till att i genomsnitt 60 % av utbetalningarna gäller insatser av skattepliktig karaktär för den som har förmån av fri sjukvårdsförsäkring.

SKV har nu godtagit utredningen från SF. SKV uttalar följande i ställningstagandet Beräkning av sjukvårdsförsäkringsförmån från den 10 juni 2019.

”Den skattepliktiga förmånen av en sjukvårdsförsäkring som omfattar både skattepliktiga och skattefria insatser kan schablonmässigt beräknas till 60 procent av försäkringspremien.

Om en försäkringsgivare eller arbetsgivare anser att den skattepliktiga delen av premien är lägre än 60 procent, ska den beräknade fördelningen dokumenteras och vid förfrågan kunna visas upp för Skatteverket.”

 

Du får avvika från schablonen

Försäkringar kan se olika ut så ställningstagandet från SKV är inte tvingande. Därför öppnar SKV för att om du har en sjukvårdsförsäkring som täcker mindre än 60 % privata insatser så ska din förmån också vara mindre än 60 %.

Försäkringsföretagen kommer med all säkerhet att anpassa sin information om den skattepliktiga förmånen efter det här ställningstagandet. Är du osäker så är det dock enklast att fråga försäkringsföretaget. Visar det sig att förmånen ska vara lägre än 60 % är det viktigt att du ber om skriftlig bekräftelse och spar den. Du behöver visa upp den dokumentationen ifall SKV skulle ställa frågor i framtiden.

Ställningstagandet från SKV har inget datum för ikraftträdande. Det tolkar vi som att du kan tillämpa schablonen från den 1 juli 2018, då förmån av privat sjukvård blev skattepliktig. Får du fram att redan beskattade förmåner är för höga kan du i så fall begära omprövning. Det är värt besväret om det handlar om väsentliga belopp.

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare. Vi visar också vad som är beslutat och när det börjar gälla. Välkommen att titta på Månadens Nyheter och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om förmån av sjukvårdsförsäkring i ditt företag

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om beräkningen av förmånen för sjukvårdsförsäkringarna i ditt företag. Vi kan hjälpa dig i kontakten med ditt försäkringsföretag!

Högre skatteintäkter med slopad värnskatt
Högre skatteintäkter med slopad värnskatt (Bild: Pixabay)

Den 19 juni 2019 sände regeringen ut förslaget om slopad värnskatt på remiss. Värnskatten ska upphöra den 1 januari 2020, alltså från och med nästa inkomstår.

Slopad värnskatt är en konsekvens av januariavtalet mellan S, C, L och MP, från den 11 januari 2019. Stefan Löfven (S) har uttalat att för honom är slopandet av värnskatten den smärtsammaste punkten i januariavtalet. Nu är det dock dags att fullfölja avtalet.

 

Skatt i tre steg

Inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet blir idag beskattade med tre inkomstskatter.

 1. Kommunal inkomstskatt
 2. Ordinarie statlig inkomstskatt
 3. Extra statlig inkomstskatt (värnskatt)

Kommunal inkomstskatt betalas för inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. 2019 börjar kommunalskatten på årsinkomster över en gräns som varierar något med din ålder och vilken kommun du bor i. Gränsen för en person under 65 år som bor i Södertälje kommun går vid ca 63 000 kr för inkomster under 2019.

Statlig inkomstskatt tas ut sedan 1991 (1990 års skattereform) med 20 % av inkomster över en nedre brytpunkt. 2019 börjar statlig skatt på årsinkomster över 504 400 kr för personer under 65 år, och över 547 500 kr för personer som är 65 år och äldre.

Extra statlig inkomstskatt (värnskatt) tas ut med 5 % av inkomster över en övre brytpunkt. 2019 börjar värnskatten på årsinkomster över 703 000 kr för personer under 65 år, och över 733 300 kr för personer som är 65 år och äldre. Det är denna skatt som nu blir borttagen.

Beloppen är hämtade från vår sida Inkomststegen, som vi uppdaterar varje år. Här hittar du viktig och intressant information om vad det innebär att ha just din årsinkomst.

 

Tillfällig värnskatt blev permanent

1990 års skattereform förutsatte inkomstbeskattning i två steg, kommunal inkomstskatt och statlig inkomstskatt. Det var då den statliga skatten på 20 % blev införd.

1995 kom en tillfällig höjning av den statliga skatten, från 20 % till 25 %, för att öka statens inkomster i ett svårt budgetläge. Höjningen gick under namnet Värnskatt i dagligt tal. Höjningen var tidsbegränsad till att gälla fyra inkomstår, 1995-1998.

Inkomståret 1999 blev dock den tillfälliga värnskatten permanent, genom införandet av den övre skiktgränsen. Innan dess hade vi bara en skiktgräns, den nedre där statlig inkomstskatt började. Ändringen 1999 innebar visserligen att den statliga inkomstskatten över den första skiktgränsen blev återställd till 20 %, men samtidigt började man ta ut 5 % extra statlig inkomstskatt på inkomster över den övre skiktgränsen. I praktiken samma sak som med den tillfälliga skattehöjningen under åren 1995-1998.

 

Hälsosam återgång till skattereformen

Genom att ta bort den övre skiktgränsen, och därmed den extra skatten på 5 %, återgår vi alltså principerna för 1990 års skattereform.

Att värnskatten blir slopad välkomnas av många kritiker. Flera nationalekonomer och forskare framför att statens inkomster ökar med sänkt marginalskatt, alltså att vi får en dynamisk effekt. Med sänkt skatt ökar viljan att tjäna mer och därmed ökar de totala skatteintäkterna för staten. Även regeringen medger detta i sin konsekvensanalys, där de räknar med att reformen blir åtminstone självfinansierande. Regeringen bedömer alltså att på sikt kommer inkomstskatterna att öka minst lika mycket som det kostar att ta bort intäkten från värnskatten.

Regeringen ser fördelar även för företagen med slopad värnskatt.

”Förslaget leder till att det i viss utsträckning kommer löna sig mer för den enskilde att utbilda sig, både genom att välja högre utbildning men också vidareutbildningar. Det kan innebära att det på längre sikt blir lättare för företagen att få tag i utbildad arbetskraft. Förslaget kan också stärka svenska företags och Sveriges konkurrenskraft när det gäller att attrahera kvalificerad internationell arbetskraft.”

Kvar har vi bilden av värnskatten som en symbolskatt, som i själva verket har kostat pengar för samhället.

Nu förs debatten om att i ett nästa steg slopa den statliga inkomstskatten helt, så att vi bara har kommunal inkomstskatt. Det går i flera sammanhang under benämningen ”platt skatt”. Här har vi dock inga konkreta lagförslag på gång i dagsläget.

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare. Vi visar också vad som är beslutat och när det börjar gälla. Välkommen att titta på Månadens Nyheter och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om vad slopad värnskatt kan betyda för dig

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om din inkomstplanering!

Begränsat reformutrymme i 2019 års ekonomiska vårproposition
Begränsat reformutrymme i 2019 års ekonomiska vårproposition (Bild: Pixabay)

Riksdagen beslutade den 18 juni att anta regeringens förslag till 2019 års ekonomiska vårproposition, utan ändringar.

Namnet till trots så handlar vårpropositionen om nästa års budget – närmare bestämt riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken för 2020. De konkreta förslagen kommer sedan under hösten, i budgetpropositionen för 2020.

Regeringen konstaterar i inledningen att riktlinjerna utgår från januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Nu ska partierna genomföra avtalet.

Vårpropositionen brukar inte innehålla konkreta lagförslag, utan koncentreras på ramarna för det kommande budgetarbetet. Ur innehållet har vi ytterligare stöd för att anställa ungdomar, flygskattens framtid med mera.

Riksdagen fattade alltså beslut om att anta de ekonomiska riktlinjerna i sin helhet, utan ändringar. Det innebär att vår beskrivning i artikeln från den 13 april gäller fullt ut (2019 års ekonomiska vårproposition).

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare. Vi visar också vad som är beslutat och när det börjar gälla. Välkommen att titta på Månadens Nyheter och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om vårpropositionen 2019

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om hur riksdagens beslut att anta vårpropositionen 2019, med riktlinjerna för 2020, påverkar dig och ditt företag.

Ändringar i budgeten för 2019
Ändringar i budgeten för 2019 (Bild: Picpedia)

Riksdagen beslutade den 18 juni att anta regeringens förslag till vårändringsbudget för 2019, utan ändringar.

 

Många skatteförslag

Vårändringsbudgeten innehöll ovanligt många skatteförslag. Det kan vi förklara med att den 12 december, när det var hög tid för riksdagen att fatta beslut om budgeten för 2019, så hade vi ingen ny regering ännu. Övergångsregeringen lade därför en övergångsbudget. Riksdagen antog inte budgeten, däremot antogs en budgetreservation från Moderaterna och Kristdemokraterna (rambeslutet).

Sedan kom vi januariavtalet den 11 januari 2019, som ledde fram till att vi fick vår nuvarande regering. Det var ett avtal mellan Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna och Miljöpartiet. Januariavtalet är alltså slutet mellan andra partier än rambeslutet om budgeten för 2019. Sammanfattningsvis leder denna bakgrund till att vi har många skatteförslag i år, både från budgetpropositionerna och i löpande propositioner.

 

Vårändringsbudgeten gick igenom

Riksdagen fattade alltså beslut om vårändringsbudgeten i sin helhet, utan ändringar. Det innebär att vår beskrivning i artikeln från den 13 april gäller fullt ut (Vårändringsbudget 2019 – Alla skatteförslag).

Vi har också beskrivit ett par av skattebesluten i vårändringsbudgeten närmare i separata artiklar.

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare. Vi visar också vad som är beslutat och när det börjar gälla. Välkommen att titta på Månadens Nyheter och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om vad vårändringsbudgeten 2019 innebär för dig

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om hur riksdagens beslut att anta vårändringsbudgeten för 2019 påverkar dig och ditt företag.

Växa-stödet för den först anställde blir förlängt
Växa-stödet för den först anställde blir förlängt (Bild: Pexels)

Riksdagen beslutade den 18 juni att Växa-stödet för den först anställde blir förlängt. Förslaget ingick i vårändringsbudgeten för 2019, som riksdagen antog samma dag. Beslutet stämmer med vår beskrivning i artikeln Vårändringsbudget 2019 – Alla skatteförslag från den 13 april 2019.

 

Växa-stödet förlängt från 12 till 24 månader

Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för den först anställde blir förlängt till att gälla 24 månader i stället för 12 månader. Lagändringen träder i kraft den 1 augusti 2019 men gäller redan för anställningar som började efter den 28 februari 2018.

Nedsättningen innebär att företaget bara ska betala ålderspensionsavgiften på 10,21 %, i stället för de fulla arbetsgivaravgifterna på 31,42 %.

Växa-stödet gäller flera kategorier av företag, som i det här sammanhanget kallas enmansföretag:

 1. Enskilda näringsidkare
  • Som inte har någon anställd
 2. Aktiebolag
  • Som inte har någon anställd,
  • … eller endast en anställd som också är delägare
 3. Handelsbolag
  • Som inte har någon anställd,
  • … och med högst två delägare

I en del nyhetsrapportering har det stått att förlängningen från 12 till 24 månader bara skulle gälla enskilda näringsidkare. Det är fel. Förlängningen gäller alla enmansföretag, alltså alla tre ovanstående kategorier (prop. 2018/19:99 s. 51-53).

Övergångsregeln innebär att de företag som redan har växa-stöd för anställningar som började efter den 28 februari 2018 får fortsatt stöd i 24 månader i stället för att det skulle ha upphört efter 12 månader. Den som i extremfallet har växa-stöd från februari 2018 kan alltså få fortsatt stöd till och med januari 2020, i stället för att det skulle ha upphört i januari 2019.

 

Växa-stödet kvar för enskilda näringsidkare

När riksdagen beslutade om budgeten för 2019 var det utifrån en reservation från Moderaterna och Kristdemokraterna. I den reservationen ingick att slopa Växa-stödet för enskilda näringsidkare från den 1 juli 2019. Skälet var att enskild näringsverksamhet, med sitt obegränsade personliga ansvar, är en olämplig företagsform att anställa personal i.

Regeringen gick emot det riksdagsbeslutet och föreslog i vårändringsbudgeten att växa-stödet ska vara kvar för enskilda näringsidkare. Regeringens argument var att ”enskilda näringsidkare behandlas likvärdigt med aktiebolag och handelsbolag”. Så blev det också i och med riksdagens beslut att godkänna vårändringsbudgeten.

 

Växa-stödet bör bli permanent

Lagstiftningen om växa-stöd är tillfällig. Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna ska upphöra den 31 december 2021 för alla.

Regeringen har dock kommit överens med Centerpartiet och Liberalerna om att nedsättningen bör bli permanent. Inget färdigt förslag lämnades i vårändringsbudgeten för 2019, utan regeringen avser att återkomma med ett förslag ”under mandatperioden”. Om förslaget blir godkänt i riksdagen så får det effekt från och med 2022. Inget beslut har alltså fattats ännu.

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare. Vi visar också vad som är beslutat och när det börjar gälla. Välkommen att titta på Månadens Nyheter och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om vad växa-stödet innebär för dig

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om vad växa-stödet och förlängningen kan innebära för dig och ditt företag.

Arbetsgivaravgifter sänks för unga
Arbetsgivaravgifter sänks för unga (Bild: Wikimedia Commons)

Riksdagen beslutade den 18 juni om sänkta arbetsgivaravgifter för unga. Förslaget ingick i vårändringsbudgeten för 2019, som riksdagen antog samma dag. Beslutet stämmer med vår beskrivning i artikeln Vårändringsbudget 2019 – Alla skatteförslag från den 13 april 2019.

 

Avgift 10,21 % för ungdomar 15-17 år från 1 augusti 2019

Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna gäller ungdomar som den 1 januari har fyllt 15 men inte 18 år. Lagändringen träder i kraft den 1 augusti 2019 och avser ersättningar som betalas efter den 31 juli 2019. Den sänkta arbetsgivaravgiften gäller även om lönen är intjänad in tidigare, men blir utbetalad efter den 31 juli 2019.

Nedsättningen innebär att arbetsgivaren bara ska betala ålderspensionsavgiften på 10,21 % för ersättningar upp till 25 000 kr per månad, i stället för de fulla arbetsgivaravgifterna på 31,42 %. Om ersättningen är högre än 25 000 kr för en månad så arbetsgivaren betala fulla arbetsgivaravgifter för den överskjutande delen.

 

Avgift 0 % för ungdomar 15-17 år under 2020?

Nästa steg är att regeringen ska återkomma under 2020 med förslag om att slopa även ålderspensionsavgiften för ungdomar. Det innebär att arbetsgivaravgifterna i nästa steg kan bli sänkta från 10,21 % till 0 % för ungdomar som är 15-17 år, men det är alltså inte beslutat ännu. Vi har beskrivit detta i artikeln om 2019 års ekonomiska vårproposition från den 13 april 2019.

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare. Vi visar också vad som är beslutat och när det börjar gälla. Välkommen att titta på Månadens Nyheter och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om hur ändringen påverkar dig

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om vad de nya reglerna om arbetsgivaravgifter innebär för ditt företag.

Viktig och lönsam information för dig företagare – Alla som prenumererar på vårt nyhetsbrev fick i tisdags (2019-06-11) färsk information och nya tips.

Nyhetsbrev med innehåll

RUT-avdrag fördubblat 2019 | Nya lagar juli | Gåvor avdragsgilla igen

Gratis abonnemang

Se nyhetsbrevet Här om du inte redan har fått det. Anmäl dig i så fall för gratis abonnemang!

Ekonominyheter på YouTube
Ekonominyheter på YouTube

Ekonominyheter del 1 – Allmänna nyheter

Ekonominyheter i urval för dig företagare. Nu börjar skatteändringarna bli klara från övergångsbudgeten och januariavtalet. Här får du koll på vilka lagar för företagandet som träder i kraft och när. Vi visar nuläget hos regeringen, riksdagen, Skatteverket, Bokföringsnämnden, BAS-kontogruppen med flera. Du blir fullt uppdaterad!

I filmen berättar vi också vilka nyheter som täcks av fördjupande artiklar här på hemsidan.

 • Regeringen – Utredningar, remisser, lagrådsremisser, propositioner
 • Riksdagen – Beslut, ikraftträdanden
  • Generationsskiften | Sänkt moms på e-publikationer | Avskaffad särskild löneskatt för äldre | Höjt RUT-avdrag | Avdrag för gåvor
 • Skatteverket (SKV)
  • Reseavdragen | Återbäring | Olaglig taxiförmedling i sociala medier | Ställningstaganden och vägledningar | Vårdmomsen | Generella kontroller
 • Finansinspektionen (FI)
  • Esef  – Elektroniskt format för noterade företag i EU
 • Datainspektionen (DI)
  • Första GDPR-böterna kommer i år | DI granskar samtycken
 • EFRAG
  • Internationella redovisningsregler på väg till EU och Sverige
 • Rådet för finansiell rapportering (RFR)
  • Årlig bevakning
 • Bokföringsnämnden (BFN)
  • K1 för handelsbolag dröjer | Frågor och svar | ”Gränsvärden” uppdaterad | ”Tillämpning av RFR” uppdaterad
 • Srf konsulterna
  • Öka resurserna för BFN
 • BAS-kontogruppen
  • Ny ordförande | Uppgifter för styrelsen
 • Bolagsverket
  • Svårare för obehöriga att registrera företrädarförändring i e-tjänsten
 • Pensionsmyndigheten
  • Tre årliga rapporter om pensionering
  • Återbäringsräntan höjs
 • Branschnytt – Hackerattack mot Visma

 

Ekonominyheter del 2 – Rättsfall

Rättsfall i urval för dig företagare. Vi berättar om de senaste rättsfallen inom redovisning och beskattning. Inte minst tipsar vi om fallgroparna du inte ska ramla i. Du blir fullt uppdaterad med det senaste om vad som går bra att göra och vad som bör undvikas. Ur innehållet:

 • Bokföringsbrott
  • Årsredovisning 5 månader sen | Intäkter i gemensam verifikation
 • Ombudskostnader
  • Skälig ersättning
 • Aktieägartillskott
  • Nekat avdrag för kapitalförlust vid omvandling | Medgivet avdrag för kapitalförlust vid omvandling
 • Företrädaransvar
  • Försörjningsansvar | Dålig hälsa | Hög ålder | Faktisk företrädare
 • Förmåner
  • Skillnad mellan permanentbostad och fritidsbostad | Underkänt villatillägg för bostadsförmån | Båtförmån
 • Handelsbolag
  • Avdrag för kapitalförlust vid upplösning nekades (justerad anskaffningsutgift, JAU)
 • Internetinkomster
  • Poker och trafikstyrning
 • Moms
  • Inget avdrag när momsbelopp saknades på faktura
 • Räntefördelning och expansionsfond
  • Omotiverat mycket pengar på banken
 • Utrangeringsavdrag
  • Nekat för del av byggnad
 • Skatterättsnämnden
  • April och maj 2019

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal och bli den förste att veta när nya filmer har lagts upp!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du abonnerar med paketpris – och den löpande rådgivningen ingår!

Nya lagar nästa månad
Nya lagar nästa månad (bild: Wikimedia Commons)

Den 1 juli 2019 börjar en rad nya lagar att gälla. Här är ett urval av vad vi tror är intressantast för dig företagare.

 • Höjt tak för RUT‐avdrag
  • Fördubblade möjligheter att sälja RUT-tjänster
  • … och kunden får dra av köpen redan från och med den 1 januari 2019
  • Se vår artikel RUT-avdrag fördubblat 2019
 • Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag
 • Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet
 • Sänkt moms på elektroniska publikationer
 • Avskaffad särskild löneskatt för äldre
  • Löneskatten 6,15 % tas bort för personer äldre än 65 år vid årets ingång
  • Se över din inkomstplanering med oss!
 • Moms på uthyrning av vårdpersonal
  • Omdiskuterat inom både den privata och offentliga vården
  • Visserligen ingen ny lag utan ett ställningstagande från Skatteverket, men det förtjänar att tas upp här
  • Omdiskuterat, men färska förhandsbesked från Skatterättsnämnden följer Skatteverkets linje
  • Förhandsbeskeden kommer säkert att överklagas till Högsta Förvaltningsdomstolen, men just nu bör du vara förberedd på att det är moms på personaluthyrning som gäller
  • Se vår artikel Moms på uthyrning av vårdpersonal

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare. Vi visar också vad som är beslutat och när det börjar gälla. Välkommen att titta på Månadens Nyheter och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om hur de nya lagarna påverkar dig

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om vad de nya lagarna innebär för dig.

RUT-avdrag fördubblat från 1 januari 2019
RUT-avdrag fördubblat från 1 januari 2019 (Bild: Flickr)

Nu kan du göra RUT-avdrag upp till 50 000 kr per person och år. De nya reglerna träder ikraft den 1 juli 2019 men gäller RUT-arbeten redan från den 1 januari 2019. Riksdagen beslöt om lagändringen den 4 juni 2019.

Hittills har RUT-avdrag fått göras upp till 25 000 kr, utom för personer som fyllt 65 år den 1 januari inkomståret som har fått göra avdrag med upp till 50 000 kr. Nu har vi alltså fått samma tak på 50 000 kr för alla personer.

Innehållet i denna artikel gäller dig som levererar RUT-tjänster i lika hög grad som dig som utnyttjar tjänsterna!

 

Så här fungerar ditt RUT-avdrag

RUT-avdraget infördes den 1 juli 2007. Sedan kom ROT-avdraget som infördes den 8 december 2008 och gäller reparation, ombyggnad, tillbyggnad och underhåll av bostäder.

Du får RUT-avdrag för följande tjänster i bostaden.

 • Enklare städning
 • Flyttstädning
 • Vård av kläder och hemtextilier
 • Reparation och underhåll av vitvaror

Du får också RUT-avdrag för följande tjänster i nära anslutning till bostaden.

 • Snöskottning
 • Häckklippning och gräsklippning
 • Krattning och ogräsrensning
 • Beskärning och borttagande av träd och buskar
 • Installation, reparation och underhåll av IT-utrustning inklusive handledning och rådgivning

Slutligen får du RUT-avdrag för följande tjänster i eller i nära anslutning till bostaden

 • Barnpassning
 • Lämning till och hämtning från förskola, skola, fritidsaktiviteter och liknande
 • Annan omsorg och tillsyn i samband med promenader, bankbesök, besök vid vårdcentral eller andra liknande enklare ärenden
 • Flyttning mellan bostäder samt till och från magasinering

Både RUT-avdraget och ROT-avdraget gäller kostnader för arbete inklusive moms, men inte kostnader för material, utrustning och resor.

 

Skattereduktion för RUT och ROT

Du får avdraget i form av skattereduktion. Du behöver alltså ha skatt att reducera, från skattepliktiga inkomster, för att få skattereduktionen. Allt för många människor faller i fällan varje år att deras skatt inte täcker skattereduktionen. Den överskjutande delen av avdraget går då förlorad.

Skattereduktion medges med 50 % av arbetskostnaden för RUT-arbeten och 30 % av arbetskostnaden för ROT-arbeten. Summan av skattereduktionen för RUT-arbeten och ROT-arbeten får uppgå till högst 50 000 kr per person och år, varav högst 25 000 kr per person och år för RUT-arbeten till och med inkomstår 2018 för personer som inte har fyllt 65 år den 1 januari under inkomståret. För personer som har fyllt 65 år under inkomståret finns inte den begränsningen, utan det är det gemensamma taket på 50 000 kr som gäller.

Förändringen nu är att även personer under 65 år får dra av upp till 50 000 kr per person och år tillsammans för RUT-avdrag och ROT-avdrag, utan någon särskild begränsning av RUT-avdraget. Det innebär att alla personer, oavsett ålder, får samma möjligheter till avdrag från och med den 1 januari 2019.

 

Bakgrund och fortsättning

I rambeslutet med övergångsbudgeten för 2019 fick M och KD igenom att begränsningen av RUT-avdraget till 25 000 kr skulle höjas till 50 000 kr från den 1 juli 2019 (Budgeten 2019 äntligen klar), vilket riksdagen nu alltså har genomfört i beslutet från den 4 juni. Observera att om du också gör ROT-avdrag så är taket 50 000 kr gemensamt för RUT och ROT!

M och KD framförde i sin budgetreservation, som antogs den 12 december 2018, att höjningen av taket som riksdagen beslutade om nu bara är ett första steg. I nästa steg vill M och KD att tjänsterna som kan ingå i RUT-avdraget ska utvidgas till ”t.ex. tillsyn av hemmet vid resa eller frånvaro, tvätt av kläder, flytt av bohag inom samma bostad, hämtning av trädgårdsavfall samt plantering av växter i trädgården”. De vill också utreda ”ett mer generöst RUT-avdrag för äldre”. När tjänsterna som kan ingå i RUT-avdraget har utökats anser de att taket bör höjas i ett nästa steg till 75 000 kr per person och år. Samma frågor finns med i januariavtalet (punkt 16) mellan S, C, L och MP inför regeringsbildningen.

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare. Vi visar också vad som är beslutat och när det börjar gälla. Välkommen att titta på Månadens Nyheter och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om ditt RUT-avdrag

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om din inkomstplanering. Kolla tillsammans med oss att du kan använda hela ditt RUT-avdrag så inget går förlorat.

Är du leverantör av RUT-tjänster? Då innebär det här beslutet fördubblade möjligheter att marknadsföra och sälja dina tjänster. Vi hjälper dig med den ekonomiska planeringen för att du ska kunna genomföra din expansion!