Viktig och lönsam information för dig företagare – Alla som prenumererar på vårt nyhetsbrev fick i måndags (2021-02-08) färsk information och nya tips.

Nyhetsbrev med innehåll

Nya lagar januari 2021 | Ekonominyheter januari 2021 | Nytt om coronastöd

Gratis abonnemang

Se nyhetsbrevet Här om du inte redan har fått det. Anmäl dig i så fall för gratis abonnemang!

Helikopter
Del 2 Månadens Rättsfall – Fallet med helikoptermomsen (Bild: Julius Silver, pixnio)

Del 1 – Allmänna nyheter

Ekonominyheter i urval för dig företagare. Nya coronaåtgärder fortsätter att komma samtidigt som andra förslag också har lett till beslut i riksdagen. Vi berättar vad som är klart och vad som är på gång.

Vi hjälper dig få grepp om nuläget hos regeringen, riksdagen, Skatteverket, Bokföringsnämnden, BAS-kontogruppen med flera. Se filmen och bli fullt uppdaterad!

Här på hemsidan hittar du också fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

 

Del 2 – Rättsfall

Rättsfall i urval för dig företagare – Undvik fallgroparna! Denna månad tar vi upp följande frågor.

 • Kan medlemmarna i en bostadsrättsförening säkerställa rätt till förtur att förvärva fastigheten de bor i?
 • Bokföringsbrott när VD inte kunde få underlagen till koncernredovisningen i tid?
 • Kan säljaren av en bostadsrätt bli kompenserad när köparen bryter ett överlåtelseavtal?
 • Får fastighetsägare dra av momsen vid installation av utrustning för individuell mätning av el och vatten i bostadsbyggnader?
 • Är aktiegåva från bolagets ägare till en anställd skattefri eller skattepliktig?
 • Kan bolaget få omställningsstöd när en beslutad utdelning inte verkställdes?
 • Kan bolaget få omställningsstöd när en verkställd utdelning återbetalades?
 • Kan moderbolaget få momsavdrag för konsultkostnader vid försäljning av dotterbolag?
 • Ska bolagets företrädare skatta för förmån av fyrhjuling som inte kan användas privat?
 • Sju sålda bostäder under fyra år, är det inkomst av kapital eller näringsverksamhet?
 • Hur gick det för bolaget som sökte återbetalning av momsen för inköp av helikopter?

Du blir fullt uppdaterad med det senaste om vad som går bra att göra – och vad du bör undvika.

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Nya lagar nästa månad
Nya lagar (bild: Wikimedia Commons)

Vi har många nya lagar och andra regler som börjar gälla från den 1 januari 2021. Här är ett urval av beslutade ändringar för dig företagare.

Ytterligare förslag kommer i flera fall att gälla retroaktivt, från bland annat 1 januari 2021, men de är inte beslutade ännu och är därför inte med i denna lista.

 • Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp – Ingen 183-dagarsregel vid personaluthyrning
  • 2020-06-17 Proposition (2019/20:190)
  • 2020-11-04 Riksdagsbeslut (2020/21:SkU5)
 • Bunden överkursfond införs som alternativ vid nyemission av aktier
  • 2020-06-25 Proposition (2019/20:194)
  • 2020-11-12 Riksdagsbeslut (2020/21:CU3)
 • K-regler för årsredovisning uppdaterade om den nya bundna överkursfonden
  • Bokföringsnämnden (K2 och K3)
 • Skattefri förmån av matgåvor från allmänheten
  • 2020-11-03 Proposition (2020/21:45)
  • 2020-11-25 Riksdagsbeslut (2020/21:FiU11)
 • RUT-avdrag för fler tjänster och med höjt tak
  • 2020-09-21 Proposition (2020/21:1)
  • 2020-11-25 Riksdagsbeslut (2020/21:FiU1)
 • Skattereduktion för grön teknik
  • 2020-09-21 Proposition (2020/21:1)
  • 2020-11-25 Riksdagsbeslut (2020/21:FiU1)
 • Slopad schablonintäkt på uppskov med skatt på vinst från försäljning av bostad
  • 2020-09-21 Proposition (2020/21:1)
  • 2020-11-25 Riksdagsbeslut (2020/21:FiU1)
 • Skattesänkning för personer över 65 år
  • 2020-09-21 Proposition (2020/21:1)
  • 2020-11-25 Riksdagsbeslut (2020/21:FiU1)
 • Ändrad beräkning av kostförmån – Utifrån prisbasbeloppet
  • 2020-09-21 Proposition (2020/21:1)
  • 2020-11-25 Riksdagsbeslut (2020/21:FiU1)
 • Växa-stödet blir permanent
  • 2020-09-24 Proposition (2020/21:14)
  • 2020-11-25 Riksdagsbeslut (2020/21:FiU1)
 • Korrigering av ränteavdragsreglerna för koncernbidragsspärrade underskott
  • 2020-10-08 Proposition (2020/21:23)
  • 2020-11-19 Riksdagsbeslut (2020/21:SkU9)
 • Förbud mot ränteavdrag till mottagare i skatteparadis
  • 2020-10-08 Proposition (2020/21:26)
  • 2020-11-25 Riksdagsbeslut (2020/21:SkU10)
 • Möjlighet till digitala stämmor förlängs 1 år till 2021-12-31
  • 2020-10-22 Proposition (2020/21:41)
  • 2020-12-02 Riksdagsbeslut (2020/21:CU5)
 • Skattereduktion för förvärvsinkomster – 1 500 kr för 2021
  • 2020-10-14 Proposition (2020/21:37)
  • 2020-12-02 Riksdagsbeslut (2020/21:SkU14)
 • Förlängd expertskatt – Från 3 till 5 år
  • 2020-10-14 Proposition (2020/21:37)
  • 2020-12-02 Riksdagsbeslut (2020/21:SkU14)
 • Stöd för kompetensinsatser under korttidsarbete
  • 2020-09-21 Proposition (2020/21:1)
  • 2020-12-16 Riksdagsbeslut (2020/21:NU1)
 • Bolagsskatten och expansionsfondsskatten sänkt till 20,6 % – För räkenskapsår som börjar 2021-01-01 och senare
  • 2018-05-03 Proposition (2017/18:245)
  • 2018-06-14 Riksdagsbeslut (2017/18:SkU25)
 • Statliga insättningsgarantin höjd till 1 050 000 kr per insättare och institut
  • Riksgälden
 • Lättnader i reglerna för att få tillbaka moms på kundförluster
  • Skatteverket, förlängning till 31 december 2021
 • Datainspektionen (DI) bytte namn till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
  • imy.se
 • Nya rekommendationer för IFRS-företag om tillämpning av internationella redovisningsregler i Sverige
  • Rådet för finansiell rapportering (RFR 1 och RFR 2 för 2021)
 • Nya Bas-kontoplanen 2021, Bokföringsboken 2021 och Bokslutsboken 2021
  • BAS-kontogruppen, bas.se
 • Nya basbelopp och ny statslåneränta för 2021, ändrar gränser i skatteregler m m

 

Månadens Nyheter på YouTube

Titta på våra filmer om Månadens Nyheter på YouTube så får du veta mer om de olika nyheterna.

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare. Vi visar också vad som är beslutat och när det börjar gälla. Välkommen att titta på Månadens Nyheter och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Ekonominyheter på YouTube
Ekonominyheter på YouTube

Del 1 – Allmänna nyheter

Ekonominyheter i urval för dig företagare. Många förslag till coronastöd, och andra förslag, har nu lett till lagstiftning i riksdagen. Antalet lagar som börjar gälla den 1 januari 2021 är därför osedvanligt stort, men mycket mera är på väg. Vi berättar vad som är klart och vad som är på gång.

Här får du grepp om nuläget hos regeringen, riksdagen, Skatteverket, Bokföringsnämnden, BAS-kontogruppen med flera.

Här på hemsidan hittar du också fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

 

Del 2 – Rättsfall

Vi återkommer nästa månad med nya rättsfall i urval för dig företagare. Men till dess har du t ex rättsfallen från vår genomgång i november. Vi hjälper dig undvika fallgroparna!

 • Är ett överlåtelseavtal för fastighet med avbetalningar under 80 månader verkligen giltigt?
 • Vem är ansvarig för underhåll av golvvärmesystem, bostadsrättsföreningen eller bostadsrättshavaren?
 • Kan en andel i ett handelsbolag överlåtas utan att köparen blir bolagsman?
 • Vilka skyldigheter har en revisor att anmäla misstanke om bokföringsbrott?
 • Första rättsfallet om omställningsstöd och utdelning – Hur gick det?
 • Förmån av dragracing – Kan det verkligen finnas risk för det?
 • Förmån av hästlastbilar och hästboxar – Kan det vara möjligt?
 • Går det att överlåta aktier i ett aktiebolag utan att förlora underskottsavdrag?

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Fasadskylt Försäkringskassan
Bild: Jonas Engholm (Wikimedia Commons, har beskurits)

Regeringen har redan lämnat tre extra ändringsbudgetar för 2021 till riksdagen och skickat ut ett antal pressmeddelanden. Här ser du några viktiga nyheter.

 

Sjukintyg från dag 22, tillfälligt undantag

Regeringen ska förlänga undantaget från sjukintyg till arbetsgivaren för de första 14 dagarna så undantaget gäller till 30 april 2021.

Försäkringskassan hade länge ett ytterligare undantag till dag 21, men gick tillbaka till att begära sjukintyg från dag 15 den 1 november 2020. Undantaget kom bara att gälla drygt en månad.

Försäkringskassan har återinfört undantaget, så att under perioden 15 december 2020 – 31 januari 2021 kräver de sjukintyg först från dag 22. Men se upp med att olika tidsgränser gäller vid sjukdom, vab och smittbärarpenning.

 

Lägre arbetsgivaravgifter för unga, tillfällig sänkning som tidigareläggs

Regeringen har redan tidigare gått ut med att arbetsgivaravgifterna ska sänkas för ungdomar under perioden april 2020 till mars 2023. Sänkningen kommer nu att tidigareläggas tre månader, så att den gäller redan från januari 2021 till mars 2023.

 

Stöd för korttidsarbete med permittering upp till 80 %

Regeringen förbereder en proposition till riksdagen om förlängning av korttidsarbetet med sju månader till 1 december 2020 – 30 juni 2021. Staten ska ta en större del av kostnaderna än förut. Under perioden 1 januari – 31 mars 2021 återinförs dessutom möjligheten till 80 % permittering.

I förslaget ligger också ett förbud mot värdeöverföringar (till exempel beslut om utdelning) under 2 månader före, under och 6 månader efter stödperioden. Observera att förbudet gäller redan för beslut, även om det inte genomförs.

 

Sammanställning av coronastöd för 2021

Vi har tagit fram en översikt över coronastöden som ska gälla i år, för att hjälpa dig få överblick.

 

Kontakta oss om din resultatplanering och inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om hur just du och ditt företag påverkas av de olika coronaåtgärderna. Alla beslut är inte fattade ännu, men vi hjälper dig att bedöma konsekvenser och välja åtgärder!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Viktig och lönsam information för dig företagare – Alla som prenumererar på vårt nyhetsbrev fick i tisdags (2021-01-19) färsk information och nya tips.

Nyhetsbrev med innehåll

Coronastöd 2021 | Rot- rutarbeten | Statslåneräntan 2021

Gratis abonnemang

Se nyhetsbrevet Här om du inte redan har fått det. Anmäl dig i så fall för gratis abonnemang!

Köpcentrum Emporia i Malmö
Köpcentrum Emporia i Malmö (Bild: Mippzon, Wikimedia Commons, har beskurits)

Coronaåtgärden statligt stöd för hyresrabatt ska återinföras för tre nya månader, januari-mars 2021.

Det nya hyresstödet kommer att omfattas av samma regler som det förra hyresstödet, som gällde för april-juni 2020. Hyresstödet är dock ett statsstöd som först måste godkännas av EU-kommissionen. Regeringen återkommer om utformningen av stödet och förfarandet för ansökan.

 

Detaljerad lista över vilka branscher som omfattas

Det statliga stödet riktas till hyresvärdar som sänker den fasta hyran för hyresgäster i vissa branscher under tiden 1 januari – 31 mars 2021. Stödet är 50 % av hyresminskningen. Här kan du ladda ner en lista över vilka branscher stödet gäller för.

 

Sammanställning av coronastöd för 2021

Vi har tagit fram en översikt över coronastöden som ska gälla i år, för att hjälpa dig få överblick.

 

Kontakta oss om din resultatplanering och inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om hur just du och ditt företag påverkas av de olika coronaåtgärderna. Alla beslut är inte fattade ännu, men vi hjälper dig att bedöma konsekvenser och välja åtgärder!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Renovering
Renovering (Bild: HugoWaite, Pixabay)

Missa inga pengar! Begär utbetalning av rot- och rutarbeten som du har utfört och fått betalt för av kund under år 2020 före 31 januari 2021. Sedan är det för sent.

Det här är kanske självklart för dig som är utförare. Men varje år är det ett antal skattereduktioner för rot och rut som fryser inne på grund av att begäran om utbetalning missas. Därför påminner vi om detta viktiga sista steg.

Utbetalningen begär du i e-tjänsten hos Skatteverket.

 

Anlitar du oss för begära om utbetalningar?

Kontrollera i så fall gärna med din kontaktperson hos oss att utbetalning är begärd för alla arbeten du har utfört och fått betalt för av kund under 2020!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Tillväxtverket är en av förmedlarna av statliga coronastöd
Tillväxtverket, en av förmedlarna av statliga coronastöd (Bild: Tillväxtverket, Creative Commons, har beskurits)

Här visar vi statliga coronastöd för företag för år 2021 i urval. Vår förhoppning är att det hjälper dig hålla reda på vad som gäller bland de frekventa nyheterna och ändringarna på området.

 

Stöd för korttidsarbete

Stöd för del av arbetskostnaden när företaget korttidspermitterar anställda.

Ska förlängas med sju månader, 1 december 2020 till 30 juni 2021.

Avsikten är att de nya reglerna ska börja gälla den 15 februari 2021. Snarast därefter ska Tillväxtverket öppna möjligheten att ansöka för de nya månaderna.

Stödet kommer att ligga på följande nivåer.

 • 75 % – December 2020, januari, februari och mars 2021
 • 50 % – April, maj och juni 2021

Spärren 9 månader för korttidspermittering ska tas bort tillfälligt, till 30 juni 2021 (ändringsbudget 2021, ska komma i början av 2021).

 

Stöd för kompetensinsatser vid korttidsarbete

Arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete ska också kunna få ersättning för kompetensinsatser i samband med korttidsarbetet.

Nytt från och med 1 januari 2021.

Stödet är 60 % av kostnaderna för kompetensinsatser som genomförs under den arbetsfria tiden.

 

Omställningsstöd

Stöd för del av fasta kostnader till företag som tappat mycket i omsättning på grund av corona.

Ska förlängas med tre nya stödperioder: augusti – oktober 2020, november – december 2020, januari – februari 2021.

Avsikten är att de nya reglerna ska börja gälla den 15 februari 2021. Snarast därefter ska Tillväxtverket öppna möjligheten att ansöka för de nya månaderna.

 

Omsättningsstöd

Stöd till enskilda näringsidkare som har tappat mycket i omsättning på grund av corona.

Ska utökas till att även gälla handelsbolag och kommanditbolag med minst en fysisk person som delägare.

Ska förlängas med tre nya stödperioder: augusti – oktober 2020, november – december 2020, januari – februari 2021.

 • Ansökan och utbetalning (inte uppdaterat med nyheterna)
 • Handläggning och beslut (inte uppdaterat med nyheterna)

 

Stöd för karensdag

Tillfälliga åtgärder i sjukförsäkringen, staten täcker karensdagen vid sjukdom.

Infördes 11 mars 2020 till 30 september 2020, har förlängts till 31 december 2020, ska förlängas till 30 april 2021.

Schablonersättningen för samma perioder höjs från 804 kr per dag 2020 till 810 kr per dag 2021, både för anställda och näringsidkare (fysiska personer med enskild näringsverksamhet eller handelsbolag/kommanditbolag). För näringsidkare gäller schablonbeloppet för de första 14 dagarna oavsett vald karenstid.

 

Slopat krav på läkarintyg första 14 dagarna

Tillfälliga åtgärder i sjukförsäkringen, kravet på läkarintyg till arbetsgivaren från dag 8 till 14 slopades.

Infördes 13 mars 2020 till 30 september 2020, har förlängts till 31 december 2020, ska förlängas till 30 april 2021.

Försäkringskassan införde samtidigt tillfälligt undantag från kravet på läkarintyg från dag 15 till dag 21, men det undantaget upphörde att gälla den 1 november 2020.

 

Stöd för sjuklönekostnader

Tillfälliga åtgärder i sjukförsäkringen, stöd för sjuklönekostnader varje månad i stället för en gång om året.

Infördes 1 april 2020 till 31 juli 2020, med stöd för hela sjuklönekostnaden. Förlängdes i två omgångar från 1 augusti till 30 september och 1 oktober till 31 december 2020, med stöd för höga sjuklönekostnader. Ska förlängas till 30 april 2021 med stöd för höga sjuklönekostnader. Höga sjuklönekostnader är den del av sjuklönekostnaderna som överstiger det normala.

 

Investeringsstöd

Tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier som anskaffas under kalenderåret 2021.

 • Gäller: Fysiska och juridiska personer med inkomst av näringsverksamhet
 • Avser: Inventarier med avdrag för anskaffningsvärdet genom avskrivningar
 • Skattereduktion: 3,9 % av anskaffningsvärdet

Regeringen föreslår att lagen ska börja gälla den 1 januari 2022 och upphöra den 31 december 2024. Företaget får skattereduktionen för det första räkenskapsåret som avslutas 31 december 2022 eller senare. Det blir alltså ca ett års förskjutning efter investeringen 2021.

 

Anstånd med skattebetalningar

Likviditetsstöd genom anstånd med betalningar av moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Tänk bara på att det är ränta och avgift på anståndet!

Ska förlängas till att gälla hela år 2021.

 

Lågräntelån (räntefritt från Riksbanken till bankerna)

Likviditetsstöd med räntefria lån från Riksbanken till deltagande banker. Ska stödja vidareutlåning till företag till låg ränta.

 • För banklån som beviljas från 20 mars 2020 tills taket 500 miljarder kr har uppnåtts
 • Utlånat 31 december 2020: 164,5 miljarder kr (oförändrat sedan 31 juli 2020!)
 • Information
 • Ansökan
  • Hos din bank

 

Företagsakuten (statlig garanti från Riksgälden till bankerna)

Likviditetsstöd med statlig garanti från Riksgälden till den utlånande banken med upp till 70 % av lånet. Ska stödja vidareutlåning till företag med beräknad minskad omsättning.

 • För banklån som beviljas till 31 december 2020 upp till en kreditram på totalt 100 miljarder kr
  • Anslutna banker och kreditinstitut 11 december 2020: 71 st
  • Utlånat den 27 november 2020: 2,4 miljarder kr
 • För banklån som beviljas till 30 juni 2021 upp till en kreditram på totalt 50 miljarder kr

Har förlängts till den 31 december 2020 och ska förlängas en andra gång till den 30 juni 2021.

 

Fri kost från allmänheten

Skattefri förmån för mottagaren retroaktivt från 1 mars 2020.

 

Stöd som har upphört

Följande stöd gäller inte längre.

 • Sänkta arbetsgivaravgifter
  • 1 mars – 30 juni 2020 för anställda
 • Sänkta egenavgifter
  • 1 januari – 31 december 2020 för näringsidkare (fysiska personer med enskild näringsverksamhet eller handelsbolag/kommanditbolag)
 • Hyresrabatt
 • Fri parkering vid arbetet
  • Skattefri förmån 1 april – 31 december 2020
 • Extra gåva till anställda
  • Skattefri förmån upp till 1 000 kr 1 april – 31 december 2020
 • Periodiseringsfond
  • Avsättning upp till 1 mkr inom det skattemässiga resultatet, i stället för upp till 30 % av det skattemässiga resultatet
  • För näringsidkare (fysiska personer med enskild näringsverksamhet eller handelsbolag/kommanditbolag)
  • Likviditetsstöd för att få tillbaka betalad F-skatt (OBS – avsättningar måste skattas fram i framtiden!)
  • Gällde avsättning för inkomstår 2019

 

Kontakta oss om din resultatplanering och inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om hur just du och ditt företag påverkas av olika coronaåtgärder. Alla beslut är inte fattade ännu, men vi hjälper dig att bedöma konsekvenser och välja åtgärder!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan - Det påverkar många av dina skatter

2021 års statslåneränta (SLR) är negativ, – 0,10 % (2020: Också negativ – 0,09 %).

 

Statslåneränta fastställs varje vecka

SLR är den genomsnittliga räntan för statsobligationer som löper på minst fem år. SLR fastställs av Riksgälden varje torsdag och gäller en vecka framåt, från fredagen till och med torsdag nästa vecka.

Just SLR den 30 november varje år styr många skatteberäkningar nästa år. Ibland uttrycks det också som SLR ”i slutet av november”, men det är samma sak.

Den 26 november 2020 fastställde Riksgälden SLR för 2021 till – 0,10 %, 0,01 procentenheter lägre än de – 0,09 % som gäller för 2020. Skillnaden är alltså marginell.

 

Golvregel för räntor i skattereglerna

Från och med 2017 gäller ett golv på 0 % eller 0,50 %, om SLR skulle vara lägre. I flera fall tillämpas dock SLR med tillägg och då är det den fastställda SLR som pålägget görs på, även om den skulle vara lägre än 0,50 %.

 

Statslåneränta 2021 styr flera skatteberäkningar

Eftersom den nya nivån ungefär samma som för 2020 så ser vi inga förändringar i skattereglerna som styrs av SLR. Några exempel – I samtliga fall gäller golvvärdena i stället för den negativa räntenivån:

 • Utdelningsutrymme för aktier i fåmansföretag
  • Anskaffningsvärde x 9,00 % – Oförändrat
   • Golv 0 % + 9 procentenheter
   • 2020: 9,00 %
  • Sparat utdelningsutrymme x 103,00 % – Oförändrat
   • Golv 0 % + 3 procentenheter
   • 2020: 103,00 %
 • Ränta för ingående periodiseringsfonder hos juridiska personer
  • Schablonintäkt IB x 0,50 % – Oförändrat
   • Golv 0,50 %
   • 2020: 0,50 %
 • Bilförmån
  • Ränterelaterat belopp, 0,375 % – Oförändrat
 • Räntefördelning i enskild näringsverksamhet och för delägare i handelsbolag
  • Positiv räntefördelning 6,00 % – Oförändrat
   • Golv 0 % + 6 procentenheter
   • 2020: 6 %
  • Negativ räntefördelning 1,50 % – Oförändrat
   • Golv 0,50 % + 1 procentenhet
   • 2020: 1,50 %
 • Ränteförmån vid lån med rörlig ränta
  • Jämförs med 1,50 % – Oförändrat
   • Golv 0,50 % + 1 procentenhet
   • 2020: 1,50 %

 

Kortfakta

Tips: På vår sida Kortfakta hittar du alltid gällande värden av alla möjliga slag.

 

Kontakta oss om din resultatplanering och inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om hur just du och ditt företag påverkas av statslåneräntan. Med resultatplanering och inkomstplanering hjälper vi dig att undvika negativa överraskningar och i stället bli offensiv. Bäst av allt – Den rådgivningen brukar ingå i ditt abonnemang till fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.