Viktig och lönsam information för dig företagare – Alla som prenumererar på vårt nyhetsbrev fick i fredags (2019-02-15) färsk information och nya tips.

Nyhetsbrev med innehåll

Skatteverkets kontroll 2019 | E-faktura | Nya lagar 2019

Gratis abonnemang

Se nyhetsbrevet Här om du inte redan har fått det. Anmäl dig i så fall för gratis abonnemang!

Elektronisk bokföring och rapportering i mobilen med RedovisningsHuset
Elektronisk bokföring och rapportering i mobilen med RedovisningsHuset (Foto Pixabay)

I kontakten med oss kan du sköta en lång rad funktioner med mobilen. Det ingår dessutom i ditt fasta paketpris hos oss.

 • Du kan chatta med oss
 • Dina kontakter med oss blir dokumenterade
 • Du kan fotografera fakturor och kvitton och sända dem till oss

Vi hjälper dig med digitalisering och automatisering av din ekonomiska administration. Vi har många funktioner som du kan hantera digitalt, automatiserat och mobilt. Börja med det enklaste – din bokföring och fakturering. Sedan kan du lägga till mer allt eftersom du hinner vänja dig och ser fler behov.

 

Kontakta oss om dina möjligheter i mobilen

Vi hjälper dig att komma igång, eller att utveckla dina mobila möjligheter om du redan är igång. Tala med din kontaktperson hos oss!

Med e-faktura klarar du kraven från allt fler kunder och får vara med på upphandlingar
Med e-faktura klarar du kraven från allt fler kunder och du får vara med på upphandlingar (Bild: Air Force Medical Service)

Klarar ditt faktureringssystem att skapa e-faktura ännu? Det finns många skäl för e-fakturor och vi har systemen för att hjälpa dig!

 

Upphandlingar

Från och med den 1 april 2019 blir det ett krav att kunna e-fakturera om du ska kunna vara med i offentliga upphandlingar.

Cirka 100 000 företag med under 50 anställda handlar med offentliga verksamheter. Cirka 75 % av dessa företag klarar ännu inte att e-fakturera. Är du en av dessa? Då är du i mycket gott sällskap, men redan från den 1 april måste du alltså kunna fakturera elektroniskt för att få vara med i fortsättningen. Vi hjälper dig med det!

 

Stora företagskunder

Allt flera stora företag kräver e-faktura av sina leverantörer, åtminstone över vissa beloppsgränser. Har du stora företag bland dina kunder? Då hjälper vi dig ställa om till elektronisk fakturering!

 

Privatpersoner

Antalet privatpersoner som vill ha e-faktura ökar hela tiden. På sin internetbank letar de rätt på sin leverantör och godkänner att få elektronisk faktura i fortsättningen. Elektronisk faktura är en smidig lösning både för dig och dina kunder. Dessutom blir det säkrare att du får betalt i tid, eftersom kunderna godkänner fakturan och därmed betalningen direkt i sin internetbank.

Fakturerar du till återkommande privatkunder? Då hjälper vi dig att erbjuda dem alternativet e-faktura!

 

Kontakta oss om e-faktura

Vi hjälper dig att komma igång. Observera att DPF-fakturor, Excel-fakturor etc. inte godkänns som e-fakturor eftersom mottagarna behöver få sina fakturor i särskilda, godkända filformat. Vi har system med rätt filformat och vi hjälper dig tillrätta. Tala med din kontaktperson hos oss!

Skatteverkets årliga kontroller
Skatteverkets årliga kontroller (Bild: Pixabay)

Skatteverket (SKV) gått ut med vilka områden de kommer att granska särskilt under 2019.

 

Självrättelser

Är du osäker på om du har deklarerat rätt på något av områdena? Vi kan hjälpa dig med självrättelse. Med en självrättelse som godkänns av SKV undviker du risken för skattetillägg eller åtal för skattebrott.

SKV har ännu inte gått ut med att någon av dessa generella kontroller är sådana som begränsar tiden för självrättelse till 2 månader (se vår artikel Skattetillägg på självrättelser beslutat). Tills vidare gäller då den allmänna regeln att skattetillägg inte får tas ut om den skattskyldige har gjort en rättelse på eget initiativ (självrättelse) senast under det sjätte året efter beskattningsåret rättelsen gäller. Fel i en deklaration 2012 kan alltså rättas på eget initiativ till och med 2018. En självrättelse kan dock inte göras längre om SKV har sänt ut en förfrågan eller ett beslut om revision.

 

Osund konkurrens

SKV deltar i myndighetssamverkan mot osund konkurrens. Tillsammans med 7 andra myndigheter samarbetar man för att motarbeta svartarbete, arbetsmiljöfusk och exploatering av arbetskraft.

 

Svartarbete

Branscher med stor risk för svartarbete granskas.

 • Byggbranschen
 • Bilverkstäder
 • Restauranger
 • Skönhetsbranschen

Det blir kontroller på arbetsplatser. Dessutom ska förebyggande arbete bedrivas vid upphandlingar. SKV förväntar sig att de nya reglerna om arbetsgivardeklarationer på individnivå varje månad (AGI) tillsammans med personalliggare ska öka möjligheterna att upptäcka fel och fusk.

 

Byggbranschen

SKV ägnar över 80 % av sitt förebyggande arbete åt byggbranschen. Skattefelet uppskattas till 10 miljarder. Årets kontroller är på följande områden.

 • Personalliggare
 • AGI
 • ROT-avdrag
 • Byggnationer Nordkalotten
 • Samverkan Osund konkurrens

 

Folkbokföringen

Cirka 200 ärenden om misstänkta falska identiteter utreds och den utökade kontrollen av pass och id-kort fortsätter.

Cirka 75 % av id-brotten handlar om kapning av kort och konton.

SKV arbetar för en förbättrad helhetssyn på kontroll i folkbokföringen. Verktygen är tidig kontroll, utvecklade system, myndighetssamarbete och förslag till regeländringar.

 

Punktskatter

Spelskatten, som är ny för i år, kontrolleras för spelbolag som vänder sig till svenska spelare. Spelbolagen ska betala 18 % spelskatt på sin behållning, spelaren betalar ingen vinstskatt.

Privatpersoner som spelar hos spelbolag utan licens ska däremot betala skatt på vinster över 100 kr som inkomst av kapital. Spelbolaget betalar skatt i landet där företaget har sitt säte.

2018 höjdes skatten med över 100 mkr när SKV kontrollerade fel och fusk inom punktskatter för alkohol, tobak och bränsle. Kontrollerna fortsätter.

 

Kryptovalutor

Handeln med kryptovalutor granskas, även för tidigare år. En stor andel av handeln deklareras inte, så kontrollerna utökas.

3 000 personer deklarerade handel för 2,5 miljarder 2017, men många deklarerar inte alls. 400 utredningar startades 2018. Det har också kommit in fler självrättelser.

 

Internethandel

Företag som säljer produkter via större marknadsplatser på internet kommer att kontrolleras.

 

Influencers

Företag som marknadsför sina produkter via influencers (till exempel i sociala medier) ska kontrolleras.

Medieköparen ska lämna AGI och betala arbetsgivaravgifter. Influencern ska betala skatt som inkomst av tjänst.

 

Kontakta oss om rättelser

Är du osäker på uppgifter som du har lämnat till Skatteverket? Du är välkommen att ta upp funderingarna med din kontaktperson hos oss! Vi kan till exempel hjälpa dig att göra en ”rättelse på eget initiativ”, eller ännu hellre att deklarera rätt från början!

Ekonominyheter på YouTube
Ekonominyheter på YouTube

Nu finns Månadens Nyheter februari på YouTube – Ekonominyheter i urval för dig företagare.

 

Del 1 – Allmänna nyheter

Ekonominyheter i urval för dig företagare. Här får du koll på vilka lagar för företagandet som träder i kraft när, och vilka som inte ens är färdiga ännu. Vi visar nuläget hos regeringen, riksdagen, Skatteverket, Bokföringsnämnden, BAS-kontogruppen med flera. På 40 minuter blir du fullt uppdaterad!

 

Del 2 – Rättsfall

Rättsfall i urval för dig företagare. Undvik fallgroparna. Vi berättar om de senaste rättsfallen om:

 • Bokföringsbrott – Sen årsredovisning
 • Påverkar förändring av skogskonto sjukpenninggrundande inkomst (SGI)?
 • Företrädaransvar trots försäljning
 • Företrädaransvar för passiva bröder
 • Personligt ansvar för delägare i handelsbolag
 • Ska försäljningar av fyra bostadsrätter beskattas i kapital eller näringsverksamhet?
 • Skattetillägg när nedskrivningar inte återfördes i deklarationen
 • Underskott – Får transaktionskostnader räknas med när beloppsspärren ska tillämpas?
 • Utbildning – Avdragsgill kostnad i verksamheten eller privat levnadskostnad?
 • Aktiegåva till anställd – Skattepliktig förmån eller skattefri gåva?

På en halvtimme blir du uppdaterad med det senaste om vad som går bra att göra och vad som bör undvikas.

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Nya lagar nästa månad
Nya lagar nästa månad (bild: Wikimedia Commons)

Många nya lagar började gälla den 1 januari 2019, men sedan har det varit lugnare. Vi har dock en ny lag i mars 2019 som kan vara av intresse för dig företagare.

 • En modernisering av lagen om skiljeförfarande

Den 1 mars 2019 börjar ändringarna i lagen om skiljeförfarande att gälla. Vi brukar dock råda våra kunder att vara försiktiga med avtal som innehåller klausuler att tvist ska lösas genom skiljedom. Skiljeförfarandet går ofta snabbare än att lösa en tvist i allmän domstol, och förhandlingarna är sekretessbelagda, men det kan bli dyrare med skiljedom än att lösa tvisten i allmän domstol.

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare, men också vad som är beslutat och när det börjar gälla i Månadens Nyheter på vår YouTube-kanal. Välkommen att titta och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om hur lagändringarna påverkar dig

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om avtal som du behöver upprätta och hur tvisteklausulen bör se ut. Vi hjälper dig med juridiken!

Viktig och lönsam information för dig företagare – Alla som prenumererar på vårt nyhetsbrev fick måndags (2019-01-14) färsk information och nya tips.

Nyhetsbrev med innehåll

Regeringsbildning med företagarnyheter | Ekonominyheter januari | Kortfakta 2019

Gratis abonnemang

Se nyhetsbrevet Här om du inte redan har fått det. Anmäl dig i så fall för gratis abonnemang!

Riksdagen regeringsbildning

Igår tog riksdagspartierna ett stort steg närmare en regeringsbildning. Centern och Liberalerna stöttar att Stefan Löfven blir statsminister i en regering med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

 

Uppgörelse med många företagarpunkter

Samarbetet grundar sig på en sakpolitisk överenskommelse i ett dokument med 73 punkter. Många av punkterna berör dig som företagare och även din privata inkomstbeskattning.

 

Företagspunkterna i uppgörelsen

Av överenskommelsens 73 punkter är många av särskilt intresse för dig som företagare. Flera av dessa punkter har också tydliga tidplaner.

 • Genomför en omfattande skattereform
 • Sänk skatten på jobb och företagande
 • Sänk marginalskatterna
 • Färre ska betala statlig inkomstskatt – Värnskatten tas bort 2020
 • Regeringen ska sluta driva frågor om vinstbegränsningar för företag i välfärden (skola, omsorg)
 • Förenkla beskattning och regler för mikroföretagande kraftigt
 • Sänk lägsta aktiekapitalet till 25 000 kr
 • Sänk arbetsgivaravgifterna
 • Tredubbla taket för RUT och utvidga till fler tjänster
 • Sänk beskattning av generationsväxling till samma nivå som vid extern överlåtelse
 • Förenkla fåab-reglerna
 • Modernisera arbetsrätten
 • Inför tydligt utökade undantag från turordningsreglerna i LAS
 • Lös problemet med kompetensutvisningar
 • Utred gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker
 • Inför fri hyressättning vid nyproduktion
 • Slopa räntan på uppskov vid försäljning av bostäder

 

På YouTube berättar vi mer

Vi berättar om dessa punkter och mer i senaste Månadens Nyheter på Youtube.

 

Kontakta oss om konsekvenserna av denna regeringsbildning

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Ekonominyheter på YouTube
Ekonominyheter på YouTube

Nu finns Månadens Nyheter januari på YouTube – Ekonominyheter i urval för dig företagare.

 

Del 1 – Allmänna nyheter

Ekonominyheter i urval för dig företagare, ända fram till senaste nytt om regeringsbildningen och vad den innebär för dig som företagare.

Här får du koll på vilka lagar för företagandet som träder i kraft när, och vilka som inte ens är färdiga ännu. Vi visar nuläget hos regeringen, riksdagen, Skatteverket, Bokföringsnämnden, BAS-kontogruppen med flera. På en halvtimme blir du fullt uppdaterad!

 

Del 2 – Rättsfall

Rättsfall i urval för dig företagare. Undvik fallgroparna. Vi berättar om de senaste rättsfallen om:

 • Kapitalbrist och personligt ansvar
 • Bokföringsbrott
 • Originalhandling – NFC analyserade skuldebrev
 • Aktieägartillskott
 • Företrädaransvar
 • Förmåner
 • Inkomstslag
 • Underprisöverlåtelse

På mindre än en halvtimme blir du uppdaterad med det senaste om vad som går bra att göra och vad som bör undvikas.

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Fredrik Ståhl har avslutat sin anställning hos oss och valt att gå vidare till en annan arbetsplats. Vi tycker det är tråkigt att förlora en kompetent och trevlig medarbetare och önskar Fredrik all lycka till på det nya jobbet.

Du hittar alla kontaktuppgifter på sidan Kontakt om du har några frågor.