Stoppur
Förlängd tidsfrist för avstämning (Bild: Pixabay)

Riksdagen beslutade idag 30 juni 2020, på eget initiativ från skatteutskottet, om en ändring i lagen om korttidsarbete. Lagändringen innebär att tidsfristen för rapportering till Tillväxtverket fördubblas från två till fyra veckor.

 

Avstämning varje månad

Arbetsgivare som har fått preliminärt stöd för korttidspermittering ska göra en avstämning för att fastställa det slutliga stödet. Vid avstämningen jämförs arbetstiderna och löneminskningarna med uppgifterna från ansökan om stödet.

Avstämningen ska göras tre månader efter att stödperioden började, och därefter var tredje månad. Avstämningen ska komma in till Tillväxtverket inom två veckor från avstämningstidpunkten. Det är den tidsfristen som nu har förlängts till fyra veckor.

Du som har fått stöd till företaget redan från start, den 16 mars 2020, ska upprätta din första avstämning under tiden 16-30 juni 2020. Lagändringen bör innebära att du nu har tid på dig till den 14 juli 2020 i stället för den 30 juni. Tyvärr framgår det inte uttryckligen av informationen från riksdagen men vi får hoppas på förtydligande från Tillväxtverket snarast.

 

Följ upp tidpunkterna på Tillväxtverkets hemsida

Så här ser dagens information ut om tidpunkterna för avstämning hos Tillväxtverket, men vi bör kunna förvänta oss att de uppdaterar tabellen och informationen.

Tabell från Tillväxtverket med tidpunkter för avstämningar
Tabell från Tillväxtverket hämtad den 30 juni 2020 – den är inte uppdaterad ännu med dagens beslut i riksdagen

Följ upp informationen från tillväxtverket noga! Tabellen ovan bör få två veckor senare tidpunkter inlagda när Tillväxtverket gör nästa uppdatering.

 

Samordning med AGI

Bakgrunden till ändringen är att Srf konsulterna och flera stora leverantörer av lönesystem har haft kontakter med Tillväxtverket om att reglerna för avstämning behöver synkroniseras bättre med tidpunkterna för att lämna in arbetsgivarrapporteringen (AGI) till Skatteverket. Först behöver företaget göra sin arbetsgivarrapportering enligt vanliga rutiner, sedan har de bättre underlag för att ta itu med den mer detaljerade avstämningen till Tillväxtverket. Med dagens förlängda tidsfrist ska detta kunna fungera på ett rimligare sätt.

 

Kontakta oss om hur de nya reglerna påverkar dig

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om vad den senaste tidens nya regler innebär för dig. Lagstiftningen om just corona-åtgärderna är dock oklara på många punkter ännu, så vi ber dig om förståelse för att vi behöver invänta mer information.

Viktig och lönsam information för dig företagare – Alla som prenumererar på vårt nyhetsbrev fick i onsdags (2020-06-24) färsk information och nya tips.

Nyhetsbrev med innehåll

Återrapportera till Tillväxtverket | Omställningsstödet | Nya lagar juni – augusti

Gratis abonnemang

Se nyhetsbrevet Här om du inte redan har fått det. Anmäl dig i så fall för gratis abonnemang!

Nya lagar nästa månad
Nya lagar (Bild: Wikimedia Commons)

Vi har följande nya lagar som börjar gälla under juni – augusti 2020, i urval för dig företagare.

 

 • 1 juni 2020
  • Extra ändringsbudget 6 (Prop. 2019/20:166)
   • Skattefri förmån av fri parkering vid arbetet, 2020-04-01 — 2020-12-31
   • Skattefri förmån av gåvor till personal upp till 1 000 kr, 2020-06-01 — 2020-12-31
   • Sänkt ränta för tillfälliga anstånd med skatter och avgifter från 2020-03-30
   • En till nivå för korttidsarbete 80 %, 2020-05-01 — 2020-07-31
 • 22 juni 2020
 • 1 juli 2020
  • Extra ändringsbudget 7 (Prop. 2019/20:167)
   • Tilläggsbidrag till bostadsbidraget, 2020-07-01 — 2020-12-31
  • Höjt tak för uppskov vid försäljning av bostad (Prop. 2019/20:94)
   • Gäller försäljningar efter 2020-06-30
  • Rapporteringsskyldighet för skatterådgivare (Prop. 2019/20:74)
   • Internationella skatteupplägg ska rapporteras till Skatteverket
 • 1 augusti 2020
  • EU-anpassning av investeraravdraget (Prop. 2019/20:99)
   • Ändrade regler för avdrag vid höjningar av aktiekapital

 

Månadens Nyheter på YouTube

Titta på våra filmer om Månadens Nyheter juni 2019 på YouTube så får du veta mer om de olika nyheterna.

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare. Vi visar också vad som är beslutat och när det börjar gälla. Välkommen att titta på Månadens Nyheter och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om hur de nya lagarna påverkar dig

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om vad de nya lagarna innebär för dig. Lagstiftningen om just corona-åtgärderna är dock oklara på många punkter ännu, så vi ber dig om förståelse för att vi behöver invänta mer information.

Ekonominyheter på YouTube
Ekonominyheter på YouTube

Del 1 – Allmänna nyheter

Ekonominyheter i urval för dig företagare. Huvudnyheterna är alla nya åtgärder som sätts in för företagare med anledning av coronaviruset, inte minst var vi befinner oss i beslutskedjan för varje åtgärd. Men vi har också många övriga nyheter att berätta om.

Här får du koll på vilka lagar för företagandet som träder i kraft när, och vilka som inte ens är färdiga ännu. Vi visar nuläget hos regeringen, riksdagen, Skatteverket, Bokföringsnämnden, BAS-kontogruppen med flera. På en timme blir du fullt uppdaterad!

 

Del 2 – Rättsfall

Rättsfall i urval för dig företagare tar paus under sommaren, liksom domstolarna. Vi är tillbaka i augusti 2020.

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Omställningsstöd för förändring
Omställningsstöd för företag (Bild: Kai Stachowiak, Public Domain Pictures, beskuren)

Den 17 juni beslutade riksdagen om de nya reglerna för omställningsstöd, som ska hjälpa företag att klara sina fasta kostnader om omsättningen har sjunkit kraftigt.

Den 22 juni öppnade Skatteverket sina tjänster för beräkningshjälp och för ansökan. Ansökan ska göras under tiden 22 juni – 31 augusti. Vi har kapacitet att hjälpa dig med hela processen under hela augusti månad.

 

Kontakta oss om hur omställningsstöd kan gälla ditt företag

Kontakta oss så hjälper vi dig att bedöma ifall omställningsstödet kan gälla ditt företag och i så fall med hur mycket. Vi känner ju till ditt företag när du anlitar oss och därför är vi ett bra bollplank för dig. Vi har semesterstängt under tiden 13-31 juli, men under hela augusti månad har vi kapacitet att hjälpa dig genom hela processen.

Viktig och lönsam information för dig företagare – Alla som prenumererar på vårt nyhetsbrev fick i tisdags (2020-05-19) färsk information och nya tips.

Nyhetsbrev med innehåll

Senaste nytt om corona-åtgärder | Omställningsstöd för företag | Ekonominyheter maj

Gratis abonnemang

Se nyhetsbrevet Här om du inte redan har fått det. Anmäl dig i så fall för gratis abonnemang!

Logo Tillväxtverket

Tillväxtverket ändrar synen på semester och skärper synen på utdelningar vid korttidspermittering. Du som har eller ska ansöka om det statliga stödet för korttidsarbete behöver bland annat tänka på följande.

 

Semester

Semester räknas som frånvaro och ska räknas av vid beräkningen av preliminärt stöd.

Det här är en helomvändning från Tillväxtverket. Tidigare har verket bedömt att betalad och intjänad semester är det samma som närvaro. Semesterersättningen är ju en del av ersättningen för utförd prestation, något vi håller med om.

Tillväxtverket har nu kommit fram till det motsatta. Skälet är att regeringen vill förtydliga reglerna om frånvaro. Nu säger verket alltså att all semester är frånvaro vid beräkningen av det preliminära stödet framåt.

Tillväxtverket ska återkomma om hur de behandlar ansökningar som redan har kommit in, där betald och intjänad semester har räknats som närvaro.

Du som tar emot stöd för korttidsarbete behöver alltså följa informationen från Tillväxtverket noga. En av frågorna är ju hur den ändrade synen kommer att påverka semesterplaneringen i ditt företag.

 

Källor om semester

Här hittar du mer information.

 

Utdelningar

Kan ett aktiebolag som lämnar utdelning samtidigt uppfylla kraven för att ta emot stöd för korttidsarbete?

Nej, säger Tillväxtverket.

Företag som ansöker om stödet intygar att de är i ekonomisk kris på grund av coronapandemin. Tillväxtverket anser att om företaget lämnar utdelning eller koncernbidrag så är det inte i ett svårt ekonomiskt läge. Det gäller alla företag, oavsett storlek.

För närvarande anser sig Tillväxtverket inte kunna ta hänsyn till förhållandena i ägarledda, mindre bolag. I dessa företag brukar utdelningen ofta vara en viktig del av ägarnas privata inkomst, i kombination med lön. Effekterna av den politiska synen på utdelningar blir i dessa företag att ägarna kan behöva ta ut högre lön, i stället för att kombinera med utdelning, och det blir betydligt dyrare för bolaget. Precis motsatt effekt mot vad som behövs i kristider med andra ord. Men det är vad vi har att förhålla oss till nu.

Som lagtexten är formulerad i dagsläget gäller samma regler för alla typer av bolag, oavsett storlek. Det krävs en lagändring för att mindre bolag ska kunna undantas från möjligheten till värdeöverföringar samtidigt som man uppbär stöd.
(2020-05-18 Korttidsarbete: Förtydligande om utdelningar)

Om ditt företag behöver stöd för korttidsarbete så bör företaget alltså inte lämna utdelning. Det anser Tillväxtverket ska gälla från den 16 mars 2020 och resten av företagets räkenskapsår.

Utdelningar eller andra värdeöverföringar under stödperioden eller i nära samband med denna innebär en presumtion på att det inte råder sådana allvarliga ekonomiska svårigheter hos företaget för att en stödåtgärd skulle vara berättigad. Det är då upp till bolaget ifråga att visa att förutsättningar för stöd föreligger.
(2020-05-18 Korttidsarbete: Förtydligande om utdelningar)

 

Koncernbidrag

Tillväxtverkets syn på hindren mot utdelningar gäller också koncernbidrag. Effekten blir att den normala skatteutjämningen som koncerner brukar kunna göra mellan bolagen inte kan kombineras med att ta emot stöd för korttidsarbete. Därmed ökar bolagsskatten i en del fall för företag som behöver korttidspermittera och söker stöd för det.

Även detta är precis motsatt effekt mot vad som behövs i kristider. Men liksom beträffande utdelningar är det är vad vi har att förhålla oss till nu.

 

Källor om utdelningar och koncernbidrag

Här hittar du mer information.

 

Kontakta oss om hur du hanterar corona-åtgärderna i ditt företag

Kontakta oss så hjälper vi dig att om möjligt reda ut begreppen, även om situationen är svår att överblicka för alla. Vi känner dock till ditt företag när du anlitar oss och vi är därför ett utmärkt bollplank för dig.

Ekonominyheter på YouTube
Ekonominyheter på YouTube

Del 1 – Allmänna nyheter

Ekonominyheter i urval för dig företagare. Huvudnyheten är alla nya åtgärder som sätts in för företagare med anledning av coronaviruset, inte minst var vi befinner oss i beslutskedjan för varje åtgärd. Men vi har också många övriga nyheter att berätta om.

Här får du koll på vilka lagar för företagandet som träder i kraft när, och vilka som inte ens är färdiga ännu. Vi visar nuläget hos regeringen, riksdagen, Skatteverket, Bokföringsnämnden, BAS-kontogruppen med flera. På en timme blir du fullt uppdaterad!

 

Del 2 – Rättsfall

Rättsfall i urval för dig företagare är tillbaka, efter ett par månaders uppehåll då del 1 om corona-åtgärder tog all tid. En av huvudnyheterna denna gång handlar om hur stora åtgärder en fastighetsägare kan vidta, men fortfarande få direktavdrag inom reglerna för det utvidgade reparationsbegreppet.

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Många corona-åtgärder för företag - Men de ger stöd i olika hög grad
Många corona-åtgärder för företag – Men de ger stöd i olika hög grad (Bild: Pixabay)

Här hittar du uppdaterad information om corona-åtgärder för företag, med våra förslag till prioriteringar!

 

Uppdateringar och sammanställningar

De senaste nyheterna till den 17 maj 2020:

 • Omställningsstöd för företag – Ny corona-åtgärd (Artikel från RedovisningsHuset i Södertälje 5 maj 2020) – Uppdatering 17 maj 2020
  • Promemoria från Finansdepartementet 15 maj 2020 med förslag till regler för omställningsstödet
 • Så här prioriterar du dina corona-åtgärder (Artikel från RedovisningsHuset i Södertälje 17 april 2020) – Uppdateringar 17 maj 2020
  • Korttidsarbete och korttidspermittering – Regler för det nya steget 80 % (proposition 14 maj 2020)
  • Sjuklönekostnader – Förlängning (pressmeddelande från regeringen 7 maj 2020)
  • Karensavdrag – Förlängning för alla och höjning för anställda (pressmeddelande från regeringen 7 maj 2020)
  • Läkarintyg – Förlängd period för slopat krav (pressmeddelande från regeringen 7 maj 2020)
  • Skattefri förmån fri parkering vid arbetet – Ny åtgärd (proposition 14 maj 2020)
  • Skattefri förmån gåva till anställda – Ny åtgärd (proposition 14 maj 2020)
  • Anstånd att betala skatter och avgifter – Sänkt ränta (proposition 14 maj 2020)

I artikeln om prioritering av dina corona-åtgärder har du en sammanställning för företag. Sammanställningen innehåller ännu fler åtgärder, här har vi bara listat vilka som är nya eller som förändras. Följ länken så får du en helhetsbild, med länkar till officiella källor. Vi hoppas informationen hjälper dig att hitta rätt!

 

Kontakta oss om vilka corona-åtgärder som är lämpliga för ditt företag

Kontakta oss så hjälper vi dig att om möjligt reda ut begreppen, även om situationen är svår att överblicka för alla. Vi känner dock till ditt företag när du anlitar oss och vi är därför ett bra bollplank för dig.

Omställningsstöd för förändring
(Bild: Kai Stachowiak, Public Domain Pictures, beskuren)

Regeringen har presenterat ett nytt stöd för företag som har blivit drabbade av coronapandemin: Omställningsstöd. Stödet riktar sig till företag som har tappat mycket av sin omsättning – kanske hela. Företagen får inte kompensation för den tappade omsättningen, men hjälp med en del av sina fasta kostnader. På så sätt får de drabbade företagen tid på sig att hitta nya vägar framåt – tid för omställning.

 

Vilka är villkoren för stödet?

Hur mycket pengar ett företag eller en organisation kan få hjälp med beror på hur mycket omsättningen har sjunkit. Alla följande villkor ska uppfyllas.

 • Omsättning minst 250 000 kr under det senaste räkenskapsåret (kalenderåret 2019 för många)
 • Omsättningen ska ha sjunkit minst 30 % för mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019
 • Din verksamhet ska ha F-skatt för att få stöd

 

Hur mycket kan stödet uppgå till?

Stödet kommer att vara mellan 22,5 % och 75 % av de fasta kostnaderna under mars och april 2020 – exklusive lönekostnader. Maximalt ska stödet kunna uppgå till 150 miljoner kr per företag.

Undantaget för lönekostnader beror säkerligen på att vi har andra stödåtgärder på det området, såsom korttidspermittering och sänkta arbetsgivaravgifter.

Preliminärt ser beräkningen ut så här. Stödet är 75 % av de fasta kostnaderna, om företaget har tappat hela omsättningen. Annars räknas stödet om i förhållande till hur mycket företaget har tappat i omsättning.

 • Exempel: Företaget har tappat 60 % av omsättningen under mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019
  • … och de fasta kostnaderna under mars och april 2020 uppgår till 500 000 kr exklusive lönekostnader
 • Beräkning: Fasta kostnader 500 000 kr x 75 % = 375 000 kr x Tappad omsättning 60 % = Omställningsstöd 225 000 kr (45 % av de fasta kostnaderna)

Skatteverket har publicerat en beräkningshjälp på sin hemsida. Steg 1 är att göra en beräkning av om det överhuvudtaget går att få stöd och i så fall med hur mycket. Steg 2 är att ansöka om stödet. Vi hjälper dig självklart under hela processen. Vi har semesterstängt under tiden 13-31 juli, men under hela augusti månad har vi kapacitet att hjälpa dig.

 

Hur går det till att få stödet?

Skatteverket betalar ut stödet till skattekontot. Regeringen har dock inte tagit fram något färdigt förslag ännu, så du kan inte ansöka nu. Ansökan gör du hos Skatteverket under perioden 22 juni – 31 augusti.

 

Vad är syftet med stödet?

Stödet ska underlätta två saker.

 1. Hjälpa företag att klara sig igenom den akuta krisen
 2. Underlätta för företag att ställa om verksamheten

Regeringen anger som exempel restauranger som behöver sälja mer som hämtmat, taxi som övergår till varuleveranser eller tillverkningsföretag som ändrar produktionen till sjukvårdsmaterial. Stödet ska dock gälla alla branscher.

 

Regeringen återkommer med färdigt förslag

Regeringen ska ta fram förslag till regler för omställningsstödet. Regeringen behöver dock samråda med EU-kommissionen under arbetet, eftersom det handlar om ett statsstöd som måste godkännas av EU innan vi kan införa det i Sverige.

Regeringen återkommer därefter i en extra ändringsbudget, med mer information om när och hur du gör ansökan. Sedan ska reglerna godkännas i riksdagen. Finansdepartementet bedömer att uppåt 180 000 företag kan komma att få rätt till stödet.

Målet är att reglerna ska börja gälla den 1 juli 2020, men de avser alltså mars och april 2020. Reglerna gäller från och med den 22 juni 2020, men avser alltså mars och april 2020.

 

Regeringens information

Omställningsstödet är nu beslutat och gäller. Stödet infördes genom den åttonde extra ändringsbudgeten.

I dagsläget har vi bara regeringens avsikt att införa stödet. Tidigare har dock stöden genomförts enligt de offentliggjorda avsikterna, så vi bör kunna förvänta oss även denna gång att avsikten blir verklighet. Stödet är nu beslutat och gäller.

 

Kontakta oss om hur omställningsstöd kan gälla ditt företag

Kontakta oss så hjälper vi dig att bedöma ifall omställningsstödet kan gälla ditt företag och i så fall med hur mycket. Vi känner ju till ditt företag när du anlitar oss och därför är vi ett bra bollplank för dig. Vi har semesterstängt under tiden 13-31 juli, men under hela augusti månad har vi kapacitet att hjälpa dig genom hela processen.