Parkera utan avgift när du besöker RedovisningsHuset (Bild: Pixabay)
Parkera utan avgift när du besöker RedovisningsHuset (Bild: Pixabay)

Du har några sätt att parkera på utan avgift när du besöker oss.

 • På baksidan
  1. Använd någon av våra P-platser, med skylt ”RedovisningsHuset”
  2. Använd någon av de 2 allmänna besöksplatserna till höger om handikapplatsen när du kommer in på parkeringen (P-skiva krävs)
 • På framsidan
  1. Använd någon av Willys P-platser på framsidan

Vår hyresvärd har börjat ta ut kontrollavgifter från de som ställer sig på omärkta platser på baksidan och inte har hyresavtal. Vi har just fått information om att även de omärkta platserna är uthyrda, nämligen.

Vi vill självklart inte att du som är kund hos oss råkar ut för en tråkig kontrollavgift. Därför ber vi dig använda ett av alternativen vi beskriver här ovanför. Kanske du kan klara av shoppingen på Willys samtidigt?

Välkommen!

Tumregler visar hur din pension påverkas av när du tar ut den m.m.
Tumregler för pensionen visar hur du påverkas av tidigt eller sent uttag och mycket mera

Här får du tumregler för pensionen som svarar på frågor som:

 • Hur mycket minskar din månadspension om du går i pension tidigare än vid 65 års ålder?
 • Hur mycket ökar månadspensionen om du går i pension senare än 65 år?
 • Hur påverkar det pensionen om du börjar arbeta sent?

Det här och mycket mer framgår av Tumregler för pensionen som Pensionsmyndigheten har publicerat i en rapport.

 

Pensionen beror på din livsinkomst

Allmän pension har du sparat ihop till via arbetsgivaravgifter på dina löner, eller egenavgifter på dina näringsinkomster. Här har vi alla ett pensionskapital att hämta från vårt arbetsliv. Hur högt pensionskapitalet är beror på hur höga inkomster du har haft totalt under arbetslivet. Du tjänar in till den allmänna pensionen upp till ett tak (8,07 inkomstbasbelopp, som 2019 motsvarar en årsinkomst på 519 700 kr brutto, alltså före skatteavdrag).

Tjänstepension har de flesta som är anställda, genom att arbetsgivaren har betalat extra premier till pensionsförsäkringar för dig enligt avtal. Många företagare saknar dock tjänstepension.

Privat pensionssparande har en del av oss, men andelen nysparande har sjunkit kraftigt sedan avdragsrätten togs bort. Du kan dock spara privat och avdragsgillt om du saknar pensionsrätt i anställning. Här skiljer det väldigt mycket mellan olika företagare hur mycket de har sparat.

Pensionsmyndighetens räkneexempel utgår från en typperson som har allmän pension och tjänstepension.

 

Livsinkomsten beror på hur länge du arbetar

Livsinkomsten beror naturligtvis på hur höga inkomster du har, men också på när du börjar och slutar arbeta.

Pensionsmyndighetens räkneexempel utgår från en typperson som börjar arbeta heltid vid 23 års ålder och går i pension vid 65 år.

 

Om du börjar arbeta senare

Om du börjar arbeta heltid senare i livet minskar månadspensionen.

Att börja arbeta heltid senare än 23 år gör att månadspensionen minskar mellan 1 och 3 procentenheter för varje år du börjar arbeta senare jämfört med 23 år.

Om du börjar arbeta heltid fem år senare, vid 28 års ålder, tappar du fem års livsinkomst och behöver kompensera det med att arbeta 2 år längre än 65 år.

 

Hur stor är den allmänna pensionen

Pensionsmyndighetens räkneexempel utgår från en typperson som är född 1975 och alltså är 44 år i dag. Pensionen blir:

 • 59 % av slutlönen om typpersonen går i pension vid 65 år, varav
  • 44 % allmän pension
  • 15 % tjänstepension

 

Om du går i pension tidigare

Vill du gå i pension tidigare än 65 års ålder? Räkna då med att den totala månadspensionen blir mellan 5 och 6 procentenheter lägre för varje år du går i tidigare pension, jämfört med månadsbeloppen vid 65 år (avrundningsdifferenser finns i exemplen). Pensionen blir:

 • 52 % av slutlönen om typpersonen går i pension vid 63 år, varav
  • 40 % allmän pension
  • 13 % tjänstepension
 • 47 % av slutlönen om typpersonen går i pension vid 61 år, varav
  • 35 % allmän pension
  • 11 % tjänstepension

 

Om du går i pension senare

Vill du gå i pension senare än 65 år? Då kan du räkna med att din totala månadspension ökar mellan 6 och 11 procentenheter för varje år du går i senare pension, jämfört med 65 år. Pensionen blir:

 • 66 % av slutlönen om typpersonen går i pension vid 67 år, varav
  • 50 % allmän pension
  • 16 % tjänstepension
 • 75 % av slutlönen om typpersonen går i pension vid 69 år, varav
  • 57 % allmän pension
  • 18 % tjänstepension

Förutom att pensionen ökar för den som kan vänta så minskar också inkomstskatten! Den som tar ut pension före 65 år betalar ungefär 26 % i skatt. Den som tar ut pension efter 65 år betalar ungefär 17 % i skatt. Pensionen beskattas lägre från och med januari det år du fyller 66 år.

 

Din månadspension påverkas mycket av när du går i pension

Låt oss börja med undantaget. Om du får en stor del av din pension som garantipension så tjänar du inte mycket på att vänta med uttaget av pensionen. Samma sak gäller för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

Men för dig som får pension baserad på din livsinkomst så ser vi i räkneexemplen att månadspensionen påverkas relativt kraftigt av när du går i pension. Det har flera orsaker, bland andra följande.

 • Du tjänar in pensionsrätter under fler eller färre år om du går i pension senare eller tidigare
 • Pensionskapitalet som förräntas är högre eller lägre om du arbetar in kapitalet under fler eller färre år
 • Pensionskapitalet blir fördelat på färre eller fler år om du tar ut det senare eller tidigare än 65 år

Vi ser också att du förlorar inte så mycket på att börja arbeta senare, jämfört med hur mycket du vinner på att vänta med pensionen. Ett års senare pension ger mer än du förlorar på att börja arbeta ett år senare. Det förutsätter dock att du är frisk och kan fortsätta arbeta heltid, något ingen av oss kan veta i förväg. Men du har mycket att vinna på att titta på din egen situation jämfört med de tumregler för pension som vi beskriver här.

 

Kortfakta

Tips: På vår sida Kortfakta hittar du alltid gällande värden av alla möjliga slag. Inkomststegen hjälper dig att hitta en bra inkomstnivå, beroende på vilka fördelar du är ute efter och vilka nackdelar du vill undvika.

 

Kontakta oss om din inkomstplanering och tumregler för pensionen

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just dina inkomstnivåer och målsättningar. Genom inkomstplanering hjälper vi dig att nå dina mål!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Statistiska Centralbyrån (SCB) har beräknat nästa års prisbasbelopp och förhöjda prisbasbelopp, de två första av tre basbelopp.

 

1. Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet för 2020 är beräknat till 47 300 kr, 800 kr högre än 2019.

Prisbasbeloppet speglar prisutvecklingen och beräknas därför varje år.

 • SCB gör beräkningen i juli (2019 den 11 juli)
 • Regeringen fastställer beloppet i september (2018 den 8 september)

Beräkningen har gjorts genom att räkna upp det fasta bastalet 36 396 kr med utvecklingen av konsumentprisindex (KPI) från juni 1997 (257,38) till juni 2019 (334,47).

 

Exempel på gränser som prisbasbeloppet styr

 • Deklarationsplikt:
  • Du måste deklarera för årsinkomster från 42,3 % av prisbasbeloppet, för 2020 blir det från 20 008 kr/år (2019: 19 670 kr/år)
 • PGI: Lägsta pensionsgrundande inkomst
  • Du börjar tjäna in pensionsrätter från en arbetsinkomst på 42,3 % av prisbasbeloppet, för 2020 blir det från 20 008 kr/år (2019: 19 670 kr/år), innan dess betalas ingen pensionsavgift
 • Sociala avgifter för idrottsutövare
  • Högsta årsinkomst utan sociala avgifter är 0,5 x prisbasbeloppet, för 2020 blir det 0,5 x 47 300 kr = 23 650 kr (2019: 0,5 x 46 500 kr = 23 250 kr)
 • SGI: Högsta inkomst för tillfällig föräldrapenning och graviditetsersättning
  • Årsinkomsten är ersättningsgrundande upp till 7,5 prisbasbelopp, 2020 blir det 7,5 x 47 300 kr = 354 750 kr (2019: 7,5 x 46 500 kr = 348 750 kr)
 • SGI: Högsta sjukpenninggrundande inkomst
  • Årsinkomsten är sjukpenninggrundande upp till 8 prisbasbelopp, 2020 blir det 8 x 47 300 kr = 378 400 kr (2019: 372 000 kr)
 • SGI: Högsta föräldrapenninggrundande inkomst
  • Årsinkomsten är föräldrapenninggrundande upp till 10 prisbasbelopp, 2020 blir det 10 x 47 300 kr = 473 000 kr (2019: 10 x 46 500 kr = 465 000 kr)
 • Skattefritt inrikes traktamente
  • Den skattefria gränsen går vid 0,5 % av prisbasbeloppet avrundat till närmaste tiotal, för 2020 blir det 0,005 x 47 300 kr = 240 kr (2019: 0,005 x 46 500 kr = 230 kr)
 • Direktavdrag för inventarier av mindre värde
  • Inköp som understiger 0,5 prisbasbelopp får dras av direkt, för 2020 blir det 0,5 x 47 300 kr = 23 650 kr (2019: 0,5 x 46 500 kr = 23 250 kr)
 • Undantag från krav på kassaregister
  • Företag med kontantförsäljning under 4 prisbasbelopp behöver inte ha certifierat kassaregister, för 2020 blir det 4 x 47 300 kr = 189 200 kr (2019: 4 x 46 500 kr = 186 000 kr)

Prisbasbeloppet styr även många andra beräkningar varje år. Exempel är bilförmånsvärde, skattefritt traktamente, lågbeskattat utdelningsutrymme, gräns för deklarationsplikt, grundavdrag för inkomst av tjänst, skattefria tävlingsvinster inom idrotten m m.

Prisbasbeloppet används också i många avtal.

 

2. Förhöjt prisbasbelopp

Det förhöjda prisbasbeloppet för 2020 är beräknat till 48 300 kr, 900 kr högre än 2019.

Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av pensionsbelopp och uppdateras därför varje år.

 • SCB gör beräkningen i juli (2019 den 11 juli)
 • Regeringen fastställer beloppet i september (2018 den 8 september)

Beräkningen har gjorts genom att räkna upp det fasta bastalet 37 144 kr med utvecklingen av konsumentprisindex (KPI) från juni 1997 (257,38) till juni 2019 (334,47). Tekniken är alltså densamma som för prisbasbeloppet, men ett högre bastal används.

Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst för personer som omfattas av både det gamla pensionssystemet (ATP) och det nya systemet.

 • 2020: Personer födda 1938-1956
 • 2019: Personer födda 1938-1955

 

pensionsmyndigheten inkomstbasbelopp basbelopp förhöjt prisbasbelopp pension ålderspension premiepension pensionsrätter pensionssparande

3. Inkomstbasbelopp

Vi uppdaterar dessa belopp till 2020 efter beräkningen från Pensionsmyndigheten och regeringens fastställande.

Inkomstbasbeloppet används vid beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst och uppdateras därför varje år.

 • Pensionsmyndigheten gör beräkningen i oktober (2018 den 22 oktober)
 • Regeringen fastställer beloppet i november (2018 den 15 november)

Inkomstbasbeloppet speglar inkomstutvecklingen. Den 15 november 2018 fastställde regeringen inkomstbasbeloppet för 2019 till 64 400 kr, en ökning med 1 900 kr från 2018 års 62 500 kr. Det är en nästan dubbelt så stor ökning som 2018, då inkomstbasbeloppet ökade 1 000 kr från 2017.

Exempel på användningsområden.

 • PGI: Högsta pensionsgrundande inkomst i det nya pensionssystemet
  • Årsinkomsten är pensionsgrundande upp till 7,5 x inkomstbasbeloppet. Det beräknas netto efter avdrag för allmän pensionsavgift som tas ut på inkomster upp till 8,07 x inkomstbasbeloppet
  • Du tjänar in pensionsrätter från en årsinkomst 2019 upp till 8,07 x 64 400 kr = 519 700 kr (2018: 8,07 x 62 500 kr = 504 375 kr)
   • Efter avdrag för den allmänna pensionsavgiften på 7 % blir den högsta pensionsgrundande inkomsten för 2019 7,5 x 64 400 kr = 483 000 kr (2018: 7,5 x 62 500 kr = 468 750 kr)
  • Du betalar statlig inkomstskatt med 20 % för årsinkomst 2019 över 504 400 kr (2018: 468 700 kr) och med 25 % för årsinkomst 2019 över 703 000 kr (2018: 675 700 kr)

Dessa gränser innebär att under 2019 kommer gränsen för högsta pensionsgrundande inkomst (519 700 kr) att ligga 15 300 kr över gränsen för att börja betala statlig skatt (504 400 kr), dvs. du betalar 3 060 kr i statlig skatt för att få högsta pensionsgrundande inkomst (15 300 kr x 20 %).

 

Kortfakta

Tips: På vår sida Kortfakta hittar du alltid gällande värden av alla möjliga slag. Inkomststegen hjälper dig att hitta en bra inkomstnivå, beroende på vilka fördelar du är ute efter och vilka nackdelar du vill undvika.

 

Kontakta oss om din inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just dina inkomstnivåer och målsättningar. Genom inkomstplanering hjälper vi dig att nå dina mål!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Förvaltningsrätten i Stockholm - En av skattedomstolarna att överklaga till
Förvaltningsrätten i Stockholm – En av skattedomstolarna att överklaga till (Bild: Wikipedia)

Överklaga gärna beslut som du anser vara felaktiga – men se till att vara ute i god tid! Det framgår av två nya domar från Högsta Domstolen (HD).

 

Fall 1: Överklaga med brev

I första fallet blev det avslag för ett överklagande som en person X postade en arbetsdag före sista dagen för överklagande. Så här såg tidslinjen ut.

 • Söndag 2018-05-21: X postar överklagandet
 • Tisdag 2018-01-23: Sista dag för överklagande
 • Onsdag 2018-01-24: Överklagandet kom fram

Brevet hade en poststämpel som bevisade att det postades den 21 maj, alltså före sista dagen för överklagande. Brevet kom dock fram en dag för sent till i det här fallet tingsrätten. Tingsrätten avvisade överklagandet med argumentet att det hade kommit in för sent. X överklagar beslutet och ansöker om ”återställande av försutten tid”, att få en ny chans att överklaga.

HD har tittat på reglerna för postbefordran, som säger att minst 95 % av inrikesbrev inlämnade för tvådagarsbefordran ska bli utdelade inom 2 påföljande arbetsdagar. Till det säger HD att man behöver lägga till en marginal för mindre förseningar. Brev måste postas minst 3 dagar före sista dagen för överklagande, blir slutsatsen i HD.

Domen i HD blev avslag. Överklagandet från X har kommit in för sent och tingsrättens beslut om avvisning är korrekt.

 

Fall 2: Överklaga med e-post

I andra fallet blev det bifall för ett överklagande som ett ombud Y e-postade en arbetsdag före sista dagen för överklagande. Så här såg tidslinjen ut.

 • Söndag 2019-03-03: Y e-postar överklagandet
 • Tisdag 2019-03-05: Sista dag för överklagande
 • Torsdag 2019-03-07: Överklagandet kom fram

Y har dokumentation (skärmdump m.m.) som bevisar att e-posten gick iväg den 3 mars och till rätt adress. E-posten kom dock fram två dagar för sent till i det här fallet hovrätten via HD. Y hävdar att det måste bero på tekniska problem att det tog så lång tid för e-posten att komma fram och ansöker om återställande av försutten tid.

HD säger även här att det måste finnas marginal för förseningar, t.ex. av tekniska orsaker, men godtar dokumentationen från Y.

Domen i HD blev bifall. Överklagandet från Y har försenats längre än vad Y borde kunnat förutse och HD anser att Y har en giltig ursäkt för att ha överklagat domen för sent. Y får därför på nytt 4 veckor på sig att överklaga hovrättens dom.

 

RH kommentar

Bägge domarna avkunnades av HD. HD är högsta instans för de allmänna domstolarna, som bland annat behandlar frågor om bokföringsbrott och skattebrott.

Domarna bör vara allmängiltiga även för förvaltningsdomstolarna, som handlägger bland annat skatteärenden.

Referenser:

 • HD 2019-06-18, mål nr Ö 5038-18 Försutten tid (”Tvådagarsposten”)
 • HD 2019-06-25, mål nr Ö 1857-19 Återställande av försutten tid

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare. Vi visar också vad som är beslutat och när det börjar gälla. Välkommen att titta på Månadens Nyheter och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om du behöver hjälp att överklaga

Överklaga gärna beslut som känns felaktiga eller orättvisa om du har bra argument och det gäller väsentliga belopp. Vi hjälper dig överklaga i ärenden om redovisning och beskattning, men hjälp oss att vara ute i god tid och slippa testa gränserna för tidsfristerna!

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om redovisning och beskattning för företagets fastighet eller fastigheter.

Direktavdrag eller avskrivningar för fönsterbyte?
Direktavdrag eller avskrivningar för fönsterbyte? (Bild: Pexels)

Högsta Förvaltningsdomstolen har nyligen avgjort i en dom att ett företag får direktavdrag för byte av fönster i sina fastigheter trots att standarden blev högre (HFD 2019-06-04, mål nr 2482–2485-18).

 

Direktavdrag för reparation och underhåll men inte för standardhöjning

Utgifter för att reparera och underhålla en byggnad är avdragsgilla samma år. Men om byggnaden får ett bättre skick än det ursprungliga så ska du fördela utgiften:

 • Dels på reparation och underhåll, som är avdragsgillt direkt
 • Dels på standardhöjning, som är avdragsgillt genom avskrivningar

En standardhöjning är t.ex. när ett annat och bättre material används än tidigare.

Vi beskriver hela gången för ärendet, eftersom du som fastighetsägare behöver kunna avgöra om omständigheterna går att jämföra med din situation eller inte.

 

Fallet

Företaget renoverade sina hyresfastigheter och bytte då byggnadernas tvåglasfönster med träram till treglasfönster med aluminiumbeklädd träram. Tvåglasfönstren var från 1930-, 1950- och 1960-talen. Företaget begärde direktavdrag för fönsterbytet.

Skatteverket nekade 30 % av avdraget, med motiveringen att så mycket motsvarade en standardhöjning som i stället ska dras av genom avskrivningar.

Skatteverkets inställning stämmer i stort med etablerad praxis hos skattedomstolarna.

Företaget överklagade eftersom de hade ersatt gamla fönster som förr var av normal standard med nya fönster som i dag är normal standard.

Förvaltningsrätten avslog företagets överklagande och höll med Skatteverket. Treglasfönster med aluminiumklädd träram är inte jämförbart med tvåglasfönster med träram. Företaget stod dock på sig och överklagade.

Kammarrätten avslog också företagets överklagande och höll samma linje som Förvaltningsrätten och Skatteverket.

Företaget överklagade till högsta instans och fick prövningstillstånd. Företaget argumenterade bland annat för att förbättringen efter fönsterbytet, med bland annat högre energieffektivitet, är en naturlig följd av produktutvecklingen. Mot detta argumenterade Skatteverket för att bolaget hade kunnat vidta en billigare åtgärd, som att reparera fönstren eller köpa billigare fönster.

Högsta Förvaltningsdomstolen kom däremot fram till att utgifter som följer den allmänna tekniska utvecklingen av byggstandarden, och därmed leder till en viss förbättring av byggnaden, är avdragsgilla direkt och i sin helhet som utgifter för reparation och underhåll. Det medför i sin tur att utgifterna för det aktuella fönsterbytet är avdragsgilla direkt och i sin helhet. Företaget vann alltså över Skatteverket.

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare. Vi visar också vad som är beslutat och när det börjar gälla. Välkommen att titta på Månadens Nyheter och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om direktavdrag i din fastighetsförvaltning

Gränsdragningen mellan reparation och underhåll kontra värdehöjande förbättringar är ofta svår att göra i praktiken. Rättsfall som detta hjälper oss dock i bedömningarna. Bland annat finns det rättsfall där direktavdrag har beviljats helt enkelt för att arbete med gammal teknik och gammalt material hade blivit dyrare. Dessutom har det betydelse vilket regelverk du använder för företagets årsbokslut eller årsredovisning.

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om redovisning och beskattning för företagets fastighet eller fastigheter.

Ekonominyheter på YouTube
Ekonominyheter på YouTube

Nu finns ekonominyheter juli på Youtube – Två fria webbinarier!

 

Ekonominyheter del 1 – Allmänna nyheter

Ekonominyheter i urval för dig företagare. Skattebesluten fortsätter att komma från övergångsbudgeten och januariavtalet. Här får du koll på vilka lagar för företagandet som träder i kraft och när. Vi visar nuläget hos regeringen, riksdagen, Skatteverket, Bokföringsnämnden, BAS-kontogruppen med flera. Du blir fullt uppdaterad!

I filmen berättar vi också vilka nyheter som täcks av fördjupande artiklar här på hemsidan.

 • Regeringen – Utredningar, remisser, lagrådsremisser, propositioner
 • Riksdagen – Beslut, ikraftträdanden
  • Moms på uthyrning av vårdpersonal – Ifrågasätts av riksdagen | Växa-stödet förlängt | Arbetsgivaravgifter för ungdomar sänkta | LAS-åldern höjs till 69 år
 • Skatteverket (SKV)
  • Hyr ut din bostad skattefritt | Deklarera bostadsförsäljningen direkt | Ställningstaganden och vägledningar | Schablon för skattefri förmån av sjukvårdsförsäkring | Generella kontroller
 • Datainspektionen (DI)
  • Nya granskningar
 • EFRAG
  • Internationella redovisningsregler på väg till EU och Sverige
 • Rådet för finansiell rapportering (RFR)
  • Årlig bevakning | Remissvar till IASB
 • Bokföringsnämnden (BFN)
  • Remiss uppdaterad vägledning ”Fusioner”
 • Srf konsulterna
  • Uppdatering Srf U 8 om kortfristiga och långfristiga skulder
 • BAS-kontogruppen
  • Nytt nummer av Bulletinen
 • Statistiska Centralbyrån (SCB)
  • Dags för prisbasbeloppet 2020
 • Riksbanken
  • Reporäntan oförändrad – Kronan stärktes
 • EU
  • Handelsavtal med Mercosur, Vietnam, Japan

 

Ekonominyheter del 2 – Rättsfall

Rättsfall i urval för dig företagare. Vi berättar om de senaste rättsfallen inom redovisning och beskattning. Inte minst tipsar vi om fallgroparna du inte ska ramla i. Du blir fullt uppdaterad med det senaste om vad som går bra att göra och vad som bör undvikas. I filmen berättar vi också vilka nyheter som täcks av fördjupande artiklar här på hemsidan. Ur innehållet:

 • Återställande av försutten tid
  • Överklagande via post 1 dag före sista dagen underkändes
  • Överklagande via e-post 1 dag före sista dagen godkändes
 • Bokföringsbrott
  • Ingen årsredovisning avlämnad
 • Rättvisare skatteprocess
  • Rapport efter översyn
 • Fastigheter
  • Direktavdrag trots standardhöjning
 • Förmåner
  • Gräns för skattefritt friskvårdsbidrag
 • Handelsbolag
  • Avdrag vid avveckling nekades (justerad anskaffningsutgift, JAU)
 • Kapitalinkomster
  • Ingen kvittning mellan åren
 • Moms
  • Utlandskurser (Srf-målet)
  • Lokalanpassning
 • Uttagsbeskattning
  • Bortskänkt varulager vid avveckling
 • Skatterättsnämnden
  • Inget förhandsbesked för redan genomförda transaktioner
  • Maj och juni 2019
 • Specialdomstolar
  • Arbetsdomstolen juni 2019

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal och bli den förste att veta när nya filmer har lagts upp!

 

Sommaruppehåll för ekonominyheterna

Månadens Nyheter gör nu semesteruppehåll, vi ses igen i början av september.

Men RedovisningsHuset är tillbaka redan den 5 augusti, efter semesteruppehåll från 15 juli till 2 augusti. Vi önskar dig en trevlig och stärkande semester!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du abonnerar med paketpris – och den löpande rådgivningen ingår!

Nya lagar nästa månad
Nya lagar nästa månad (bild: Wikimedia Commons)

Den 1 augusti 2019 börjar ett par nya lagar om sänkta arbetsgivaravgifter att gälla.

 • Förlängt växa-stöd från 12 till 24 månader
  • Stödet går till företag som gör sin första anställning
  • Förlängningen kommer att gälla retroaktivt, redan för anställningar som började den 1 mars 2018 och senare
  • Vi beskriver nyheten i artikeln Växa-stödet förlängt för den först anställde
 • Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare. Vi visar också vad som är beslutat och när det börjar gälla. Välkommen att titta på Månadens Nyheter och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om hur de nya lagarna påverkar dig

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om vad de nya lagarna innebär för dig.

Viktig och lönsam information för dig företagare – Alla som prenumererar på vårt nyhetsbrev fick i onsdags (2019-07-03) färsk information och nya tips.

Nyhetsbrev med innehåll

Ändringar av reseavdrag | LAS-åldern höjs | Sänkta arbetsgivaravgifter

Gratis abonnemang

Se nyhetsbrevet Här om du inte redan har fått det. Anmäl dig i så fall för gratis abonnemang!

Friskvårdsbidrag är skattefritt upp till 5 000 kr per person och år
Friskvårdsbidrag är skattefritt upp till 5 000 kr per person och år (Bild: Danielle Cerullo, Unsplash)

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nu slagit fast att ett friskvårdsbidrag på 6 500 kr går över gränsen för vad som kan vara en skattefri förmån. Därmed kan vi utgå från att gränsen från Skatteverket (SKV) på 5 000 kr är vad vi bör hålla oss till.

 

Skattefri friskvårdsförmån på rätt sätt

Personalvårdsförmåner är skattefria under följande förutsättningar.

 • Mindre värde
 • Enklare åtgärder
 • Riktar sig till hela personalen

Hit hör bland annat friskvård. Företaget kan bekosta friskvård på två sätt.

Naturaförmån: Företaget tecknar avtal hos t.ex. ett gym och erbjuder alla anställda fri träning där.

Bidrag: Företaget lämnar ett friskvårdsbidrag där den anställde själv bestämmer vilka aktiviteter man vill använda bidraget till.

Det är det senare alternativet, friskvårdsbidrag, detta handlar om.

Vi har tidigare beskrivit ett ställningstagande från SKV om kraven för att ett bidrag ska vara skattefritt.

SKV säger bland annat att gränsen för vad som är ett friskvårdsbidrag av ”mindre värde” går vid 5 000 kr per person och år. Om arbetsgivaren erbjuder ett högre belopp än 5 000 kr i friskvårdsbidrag så ska de anställda bli förmånsbeskattade för den delen av bidraget de använder över gränsen 5 000 kr. Den här gränsen gäller alltså friskvård när den anställde väljer aktivitet själv inom bidraget.

 

Rättsfallet

I en skattetvist så är SKV part i målet och det är inte alltid de får rätt. Nu har dock gränsdragningen för vad som är friskvårdsbidrag av mindre värde blivit prövad i HFD, som går på samma linje som SKV.

En person X arbetar på ett företag som ger personalen friskvårdsbidrag på upp till 6 500 kr per person och år mot kvitto. X vill använda bidraget till dels ett års medlemskap hos ett klättercenter (5 400 kr), dels ett gymkort (1 100 kr). X ansökte om förhandsbesked från Skatterättsnämnden, som kom fram till att hela bidraget på 6 500 kr är en skattefri förmån.

Förhandsbeskedet överklagades dock till HFD, som nu har kommit fram till det motsatta. Ett friskvårdsbidrag på 6 500 kr är inte av mindre värde, därför är det en skattepliktig förmån.

 

Våra kommentarer om friskvårdsbidrag

Frågan är hur mycket som är skattepliktigt. Hela beloppet? Det säger inte HFD något om. SKV däremot säger ju i sitt ställningstagande att det är det använda beloppet över 5 000 kr som de anser vara skattepliktigt. Det innebär i det här fallet att 1 500 kr blir en skattepliktig förmån (6 500 kr – 5 000 kr).

Vi har också kvar möjligheten till naturaförmån, att företaget erbjuder t.ex. ett gymkort som företaget har betalat för. Då skulle 6 500 kr kunna godkännas som skattefritt. Dessutom kan förmånerna kombineras, så att företaget erbjuder friskvård både som naturaförmån och som bidrag, t.ex. med 6 500 kr plus 5 000 kr. Då är vi uppe i 11 500 kr skattefritt. Reglerna skulle kunna vara enklare…

Tänk också på att friskvårdsbidrag är en skattefri förmån för anställda. Det innebär att näringsidkare som har enskild näringsverksamhet eller är delägare i handelsbolag inte kan få denna skattefria förmån, fast de anställda i deras företag får det. Lagstiftaren har inte visat någon vilja att rätta till denna orättvisa ännu.

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare. Vi visar också vad som är beslutat och när det börjar gälla. Välkommen att titta på Månadens Nyheter och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om friskvårdsbidrag i ditt företag

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om hur du kan utforma friskvårdsarbetet i just ditt företag. Tänk på att du själv bestämmer om du vill införa t.ex. ett friskvårdsbidrag och hur stort det i så fall ska vara. Gränserna vi berättar om här är maximala belopp och företaget kan naturligtvis välja att tillämpa lägre belopp.

Referenser

 • Dom från HFD 2019-06-20, mål nr 6561-18
 • Ställningstagande från SKV 2018-01-24 Friskvårdsbidrag – när de anställda själva får välja, Dnr 202 39595-18/111