Riksdagen, illustrerar riksdagsbeslut
Riksdagen – Nu har vi fått beslutet om ny momslag! (Bild: Johannes Jansson, Wikimedia Commons, beskuren)

Månadens Nyheter – Ekonominyheter i urval för dig företagare. Du blir fullt uppdaterad i fyra fria filmer på YouTube.

  1. Nytt från politiken
  2. Nytt från myndigheter
  3. Nytt om redovisning
  4. Nya rättsfall

 

Del 1 – Nytt från politiken

Nyheter i urval, från regeringskansliet och riksdagen.

Regeringskansliet
– 18 nya, pågående och avslutade utredningar – Innehåll och tidplaner
– 17 pågående och avslutade remisser – Innehåll och tidplaner
–   3 nya propositioner (Vårändringsbudget 2023, Vårproposition inför budget 2024, Förfarandefrågor för elstöd till företag)
–   1 förordning (Förlängt elstöd för elintensiva företag)

Riksdagen
–   1 nytt beslut (Ny momslag, Nya momslagen kommer 1 juli 2023)
–   3 väntande beslut (Inkomstskatterapporter, Förstärkt FoU-avdrag, Tillfälligt skattefri förmån av laddel på arbetet)
–   Beslutade tidpunkter – När reglerna börjar och i vissa fall slutar att gälla

 

Del 2 – Nytt från myndigheter

Ekonominyheter från myndigheter, utom Bokföringsnämnden (BFN) som vi behandlar i del 3 Nytt om redovisning.

SKV Skatteverket
– Reseavdrag med bil kräver tidsvinst
– Inget återkrav av elstöd för enskilda näringsidkare
– Elstöd är skattepliktigt näringsbidrag för enskild näringsverksamhet
– Sundare hästbransch
– Räntor på skattekontot
– Tips om föreskrifter, allmänna råd, ställningstaganden och vägledningar
– Moms på förmåner
FI Finansinspektionen
– Utredning om makrotillsyn utvärderar bolånetak och amorteringskrav
IMY Integritetsskyddsmyndigheten
– Data- och integritetsskydd, kameratillstånd
Bolagsverket
– Digital inlämning av årsredovisning i ESEF-format
Pensionsmyndigheten
– Genomsnittligt pensionssparande
Statistikmyndigheten SCB
– Inflationen (KPI)
Riksbanken
– Styrräntan
Riksgälden
– Statslåneräntan (SLR)

Del 3 – Nytt om redovisning

Ekonominyheter som berör redovisningen i ditt företag.

BFN Bokföringsnämnden
– Remisser för K-regler om årsredovisningar
– Frågor och svar om elstöd
– Studie om införandet av K3
– Nuläget för fem pågående projekt
1. K-regler om årsredovisningar
2. Årsredovisningar i bostadsrättsföreningar
3. Bokföring
4. Kryptotillgångar
5. Växande gröda
RFR Rådet för finansiell rapportering
BAS-kontogruppen
– Bulletinen 1/2023)
Srf konsulterna
– Tips om artiklar i nättidningen Konsulten
FAR
– Tips om artiklar i nättidningen Balans, nyheter, FAR-bloggen
Poddar och filmer
– Srf Lönepodden
– FAR-podden
– Reko-podden
– PwC Mellan debet och kredit
Branschnytt

Del 4 – Nya rättsfall

Allmänintressanta rättsfall. Sex aktuella fall från högsta instans.

HD – Högsta Domstolen
– Domvilla, skyldighet för domstol att inhämta förhandsavgörande från EUD på eget initiativ?
– HD utvecklar verksamheten
HFD – Högsta Förvaltningsdomstolen
– Moms: Förmedling av sjukvård (momsplikt?)
– Moms: Vindkraft till havs (skattepliktiga fastighetstjänster?)
– Näringsverksamhet: Gäldenärsbyte (skattepliktig avyttring?)
– Kapital: Rumsuthyrning med frukost i privatbostadsfastighet (näringsverksamhet?)
– Kapital: Gåva från aktiebolag (skattepliktig utdelning?)

Från en av våra prenumeranter på YouTube-kanalen. Vi tackar för det fina omdömet!

”… RedovisningsHuset i Södertälje AB? Deras Youtube-filmer som bevakar rättsfall och redovisningsfrågor, har jag följt några år, och har jag stor behållning av. Det är lätt att plocka ut de delar som har relevans för både mitt företagande och mina uppdrag i ideella sektorn.”

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation! Här på hemsidan hittar också du fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Kommentarsfunktionen är avstängd.