Kan handel med kryptotillgångar vara bokföringspliktig? Det besvaras i ett rättsfall om bitcoin i del 4 av Månadens Nyheter juni 2023.
Ett av rättsfallen i del 4 behandlar frågan om handel med kryptotillgångar är bokföringspliktig (Bild maxpixel.net, har beskurits)

Månadens Nyheter – Ekonominyheter i urval för dig företagare. Du blir fullt uppdaterad i fyra fria filmer på YouTube.

  1. Nytt från politiken
  2. Nytt från myndigheter
  3. Nytt om redovisning
  4. Nya rättsfall

 

Del 1 – Nytt från politiken

Nyheter i urval, från regeringskansliet och riksdagen.

Regeringskansliet
– 23 nya, pågående och avslutade utredningar: Innehåll och tidplaner (bl a de omfattande betänkandena SOU 2023:34 ”Bolag och brott” på 545 sidor och SOU 2023:30 ”Nytt regelverk för sjukpenninggrundande inkomst” på 580 sidor, ”en stor strukturreform om förslagen genomförs” [SGI])
– 27 nya, pågående och avslutade remisser: Innehåll och tidplaner (bl a det omfattande slutbetänkandet SOU 2023:35 ”Nya regler om hållbarhetsredovisning” på 521 sidor)
– 1 ramavtal (möjlighet att behålla socialförsäkringsskyddet i arbetsgivarens land vid arbete inom EU/EES)

Riksdagen
– 2 nya beslut (vårändringsbudget för 2023, vårpropositionen inför budgeten 2024)
– Beslutade tidpunkter: När reglerna börjar och i några fall slutar att gälla

 

Del 2 – Nytt från myndigheter

Ekonominyheter från myndigheter, utom Bokföringsnämnden (BFN) som vi behandlar i del 3 Nytt om redovisning.

SKV Skatteverket
– Inkomster från sommaruthyrningen rapporteras till Skatteverket
– 5,4 miljarder har betalats ut i elstöd till företag
– Systematik och terminologi i ML jämfört med GML
– Räntor på skattekontot
– Tips om föreskrifter, allmänna råd, ställningstaganden och vägledningar
FI Finansinspektionen
– Många har svårt att förstå grundläggande ekonomi
– Fastighetsvärdering i börsnoterade fastighetsföretag
– LEI-koder även för kapitalförsäkringar och pensionsförsäkringar
IMY Integritetsskyddsmyndigheten
– 6 av 10 incidenter orsakas av den mänskliga faktorn
– Sanktionsavgifter för Spotify och Bonnier
– Föreläggande att sluta använda Google Analytics
Bolagsverket
– Nu ska stora företag tala om vilka betalningstider de har
Pensionsmyndigheten
– Sommarjobbet ger 176 kr i pension per månad livet ut
Statistikmyndigheten SCB
– Inflationen (KPI)
Riksbanken
– Styrräntan
Riksgälden
– Statslåneräntan (SLR)

Del 3 – Nytt om redovisning

Ekonominyheter som berör redovisningen i ditt företag.

BFN Bokföringsnämnden
– Remiss med nya regler för årsredovisningar i bostadsrättsföreningar
– Nuläget för fem pågående projekt
1. K-regler om årsredovisningar
2. Årsredovisningar i bostadsrättsföreningar
3. Bokföring
4. Kryptotillgångar
5. Växande gröda
RFR Rådet för finansiell rapportering
BAS-kontogruppen
– Bulletinen 2/2023
– SKR: Kommun-Bas och Region-Bas 2024
Srf konsulterna
– Tips om öppna artiklar i nättidningen Konsulten
FAR
– Tips om artiklar i nättidningen Balans, nyheter på hemsidan, FAR-bloggen
Poddar och filmer
– Srf Lönepodden
– FAR-podden
– Reko-podden
– PwC Mellan debet och kredit
– Eduhouse
– Svenskt Näringsliv, Skattefrågan
– Dagens Juridik, DJPodden
Branschnytt
–  Byråförvärv

Del 4 – Nya rättsfall

Allmänintressanta rättsfall. Fyra aktuella fall från högsta instanserna på temat bokföringsbrott. Effektivt förklarade på 14 minuter, bara 3,5 minuter per fall!

HD – Högsta Domstolen
– Promessas bokföring: Samma eller olika bokföringsbrott?
HovR – Hovrätterna
– Sena årsredovisningar: Bokföringsbrott av normalgraden eller grovt bokföringsbrott?
– Bokföringsskyldighet för handel med kläder?
– Bokföringsskyldighet för handel med bitcoin?

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation! Här på hemsidan hittar också du fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Kommentarsfunktionen är avstängd.