Elbil, illustrerar att riksdagen har beslutat om skattefri förmån av laddel vid arbetsplatsen från 1 juli 2023 (Ekonominyheter del 1)
Ekonominyheter del 1: Skattefri förmån av laddel vid arbetsplatsen beslutad (Toyota elbil vid miljöbilsutställning i Visby hamn, Bild News Øresund – Johan Wessman, Wikimedia Commons)

Månadens Nyheter – Ekonominyheter i urval för dig företagare. Du blir fullt uppdaterad i fyra fria filmer på YouTube.

  1. Nytt från politiken
  2. Nytt från myndigheter
  3. Nytt om redovisning
  4. Nya rättsfall

 

Del 1 – Nytt från politiken

Nyheter i urval, från regeringskansliet och riksdagen.

Regeringskansliet
– 20 nya, pågående och avslutade utredningar – Innehåll och tidplaner
– 27 pågående och avslutade remisser – Innehåll och tidplaner
–   2 förordningar (Elstöd till företag i elområde 3 och 4, Riktålder för pension)

Riksdagen
–   4 nya beslut (Förfaranderegler för elstöd till företag, Inkomstskatterapporter, Skattefri laddel på arbetsplatsen, Höjt tak för FoU-avdraget)
–   2 väntande beslut (Vårändringsbudget 2023, Vårproposition inför budget 2024)
–   Beslutade tidpunkter – När reglerna börjar och i några fall slutar att gälla

 

Del 2 – Nytt från myndigheter

Ekonominyheter från myndigheter, utom Bokföringsnämnden (BFN) som vi behandlar i del 3 Nytt om redovisning.

SKV Skatteverket
– Lätt att kontrollera utländska direktpensioner
– Första värderingen inför fastighetstaxeringen småhus 2024
– Skatteregler födda 1957 och senare
– Intyg för rätt skatt på sommarjobbet
– Ansökan för elstöd till företag öppnade 30 maj 2023
– Räntor på skattekontot
– Tips om föreskrifter, allmänna råd, ställningstaganden och vägledningar
– Uppdateringar inför nya momslagen 1 juli 2023
FI Finansinspektionen
– P27 läggs på is
– Bankernas bruttomarginal på bolån första kvartalet 2023
IMY Integritetsskyddsmyndigheten
– Data- och integritetsskydd, kameratillstånd
– Sanktionsavgift för okrypterat USB-minne
Bolagsverket
– Sänkt expeditionsavgift för företagsinteckningar
– Utveckling av standard för e-kvitton
– Stora företag ska rapportera betalningstider
Pensionsmyndigheten
– Då går olika yrkesgrupper i pension
Statistikmyndigheten SCB
– Inflationen (KPI)
Riksbanken
– Styrräntan
Riksgälden
– Statslåneräntan (SLR)

Del 3 – Nytt om redovisning

Ekonominyheter som berör redovisningen i ditt företag.

BFN Bokföringsnämnden
– Fler frågor och svar om elstöd
– Yttrande till domstol om vilket räkenskapsår en avsättning ska göras i redovisningen (mål om olaglig värdeöverföring)
– Nuläget för fem pågående projekt
1. K-regler om årsredovisningar
2. Årsredovisningar i bostadsrättsföreningar
3. Bokföring
4. Kryptotillgångar
5. Växande gröda
RFR Rådet för finansiell rapportering
– Global minimiskatt (pelare II), upplysningar redan i årsredovisningen för 2023
BAS-kontogruppen
– Bulletinen
– Årsmöte, ny medlem (Visma SPCS)
Srf konsulterna
– Tips om öppna artiklar i nättidningen Konsulten
FAR
– Tips om artiklar i nättidningen Balans, nyheter på hemsidan, FAR-bloggen
Poddar och filmer
– Srf Lönepodden
– FAR-podden
– Reko-podden
– PwC Mellan debet och kredit
– Eduhouse (ny bevakning)
– Svenskt Näringsliv, Skattefrågan (ny bevakning)
– Dagens Juridik, DJPodden (ny bevakning)
Branschnytt
–  Byråer, Programvaruföretag, Finansiering

Del 4 – Nya rättsfall

Allmänintressanta rättsfall. Åtta aktuella fall från högsta instans.

HD – Högsta Domstolen
– Olaglig värdeöverföring?
MÖD – Mark- och miljööverdomstolen
– Moms: Ersättning för ombudsarvode enligt rättegångsbalken, med eller utan moms?
HFD – Högsta Förvaltningsdomstolen
– Moms: Frivillig skattskyldighet för gemensamma lokaler?
– Moms: Avdrag för ingående moms när personalen gör utlägg för utrustning i hemmet?
– Förhandsbesked: Nya uppgifter till HFD efter besked från Skatterättsnämnden?
– Förhandsbesked: När rättshandlingarna redan är genomförda (3 fall)?

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation! Här på hemsidan hittar också du fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Kommentarsfunktionen är avstängd.