Bild på Tidö slott illustrerar Tidöavtalet inför regeringsbildningen 2022
Tidö slott (Bild Alpstedt, commons.wikimedia.org, har redigerats), illustrerar Tidöavtalet inför regeringsbildningen 18 oktober 2022

Månadens Nyheter – Ekonominyheter i urval för dig företagare. Du blir fullt uppdaterad i fyra fria filmer på YouTube.

  1. Nytt från politiken
  2. Nytt från myndigheter
  3. Nytt om redovisning
  4. Nya rättsfall – 7 rättsfall på 25 minuter!

 

Del 1 – Nytt från politiken

Nyheter i urval, från regeringskansliet och riksdagen.

Regeringskansliet
– Tidöavtalet – 7 samarbetsprojekt, innehåll i urval
– 17 pågående och avslutade utredningar – Innehåll och tidplaner
– 13 nya, pågående och avslutade remisser – Innehåll och tidplaner
– 2 lagrådsyttrande i väntan på proposition
– 1 ny proposition

Riksdagen
– Riksdagsbeslut, val av statsminister
– Beslutade tidpunkter

 

Del 2 – Nytt från myndigheter

Ekonominyheter från myndigheter, utom Bokföringsnämnden (BFN) som vi behandlar i del 3 Nytt om redovisning.

– SKV Skatteverket (taxering lantbruksfastigheter, ny tjänst personlig hjälp för företag med komplexa skattefrågor, e-tjänster för rapportering om felaktig folkbokföring, tips om föreskrifter, allmänna råd, ställningstaganden och vägledningar)
– FI Finansinspektionen (rapport utvärdering av åtgärder på bolånemarknaden)
– Pensionsmyndigheten (avråder från betald rådgivning om premiepension)
– Statistikmyndigheten SCB (inflation augusti och september 2022, prisbasbeloppen för 2023)
– Riksbanken (prognoser styrränta och inflation)
– Riksgälden (utvecklingen av statslåneräntan)

Del 3 – Nytt om redovisning

Ekonominyheter som berör redovisningen i ditt företag.

– BFN Bokföringsnämnden (yttrande till domstol om nettoomsättning i kasinoverksamhet, nuläget för fem pågående projekt: K-regler om årsredovisningar, Bokföring, Kryptotillgångar, Årsredovisningar i bostadsrättsföreningar, Växande gröda)
– RFR Rådet för finansiell rapportering (remiss RFR 2 årsuppdatering 2023)
– BAS-kontogruppen (Bokföringsboken 2023 och Bokslutsboken 2023 finns att förhandsbeställa, remiss översyn kontoplan för anläggningstillgångar och övriga externa kostnader)
– Srf konsulterna (tips om artiklar i nättidningen Konsulten)
– FAR (tips om artiklar i nättidningen Balans, nyheter, remiss rekommendation om redovisning av ersättningsfond, FAR-bloggen)
– Poddar och filmer (Srf Lönepodden, FAR-podden, PwC Mellan debet och kredit, Aspia Marcus pratar om redovisning, Björn Lundén Branschsnack för redovisningsbyråer)
– Branschnytt (förvärv av redovisningsbyråer)

Del 4 – Nya rättsfall

Allmänintressanta rättsfall. Denna gång får du 7 rättsfall på 25 minuter – effektivt förklarade på 3,5 minuter per rättsfall!

KR Kammarrätterna – Tema Inkomst av näringsverksamhet (senaste nio månaderna)
– Skattepliktig näringsverksamhet i allmännyttig ideell förening?
– Hästverksamhet hobby eller näringsverksamhet? Ett mål, två utfall
– Kundförluster, tidpunkt för avdrag
– Ränteavdrag mellan kommunalt bolag och kommun?
– Underskottsavdrag och beloppsspärren, när uppstod det bestämmande inflytandet?
– När uppstår skattepliktig kapitalvinst, på avtalsdagen eller vid tillträdet? Och hur ska en framtida betalning i utländsk valuta beräknas?
– Momsavdrag med orderbekräftelser som underlag i stället för fakturor?

Från en av våra prenumeranter på YouTube-kanalen. Vi tackar för det fina omdömet!

”… Redovisningshuset i Södertälje AB? Deras Youtube-filmer som bevakar rättsfall och redovisningsfrågor, har jag följt några år, och har jag stor behållning av. Det är lätt att plocka ut de delar som har relevans för både mitt företagande och mina uppdrag i ideella sektorn.”

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation! Här på hemsidan hittar också du fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Kommentarsfunktionen är avstängd.