Bild på hyreshus på Ridvägen i Umeå, illustrerar ny utredning om register hyresrätter (Månadens Nyheter del 1)
Hyreshus på Ridvägen, Umeå (Bild Xanor, Creative Commons, beskuren), illustrerar ny utredning om register över hyresrätter (Månadens Nyheter del 1)

Månadens Nyheter – Ekonominyheter i urval för dig företagare. Du blir fullt uppdaterad i fyra fria filmer på YouTube.

  1. Nytt från politiken
  2. Nytt från myndigheter
  3. Nytt om redovisning
  4. Nya rättsfall – 8 rättsfall på 25 minuter!

 

Del 1 – Nytt från politiken

Nyheter i urval, från regeringskansliet och riksdagen.

Regeringskansliet
– 2 nya utredningar
– 17 pågående och avslutade utredningar – Innehåll och tidplaner
– 12 pågående och avslutade remisser – Innehåll och tidplaner
– 1 ny lagrådsremiss, 1 obehandlat lagrådsyttrande

Riksdagen
– Riksdagsbeslut
– Beslutade tidpunkter

 

Del 2 – Nytt från myndigheter

Ekonominyheter från myndigheter, utom Bokföringsnämnden (BFN) som vi behandlar i del 3 Nytt om redovisning.

– SKV Skatteverket (ökade kontroller av företagsregistreringar, studenter och folkbokföringsbrott, tips om föreskrifter, allmänna råd, ställningstaganden och vägledningar)
– FI Finansinspektionen (bankernas bruttomarginal på bolån minskar, utvärdering åtgärder på bolånemarknaden)
– IMY Integritetsskyddsmyndigheten (kanal för anmälningar med skydd av sekretess)
– Bolagsverket
– Pensionsmyndigheten (många förlorar på att ta ut pension tidigt för att placera pengarna)
– Statistikmyndigheten SCB (inflation juni och juli 2022, prisbasbeloppen för 2023)
– Riksbanken (prognoser styrränta)
– Riksgälden (utvecklingen av statslåneräntan)

Del 3 – Nytt om redovisning

Ekonominyheter som berör redovisningen i ditt företag.

– BFN Bokföringsnämnden (nuläget för fem pågående projekt: K-regler om årsredovisningar, Bokföring, Kryptotillgångar, Årsredovisningar i bostadsrättsföreningar, Växande gröda)
– RFR Rådet för finansiell rapportering (remiss RFR 2 årsuppdatering 2023)
– BAS-kontogruppen (remiss översyn kontoplan för anläggningstillgångar och övriga externa kostnader)
– Srf konsulterna (tips om artiklar i nättidningen Konsulten)
– FAR (tips artiklar i nättidningen Balans, nyheter, FAR-bloggen)
– Poddar och filmer (Srf Lönepodden, FAR-podden, PwC Mellan debet och kredit, Aspia Marcus pratar om redovisning, Björn Lundén Branschsnack för redovisningsbyråer)
– Branschnytt (många försäljningar av redovisningsbyråer, forskning om samband lönsamhet och tillväxt)

Del 4 – Nya rättsfall

Allmänintressanta rättsfall. Denna gång får du 8 rättsfall på 25 minuter – effektivt förklarade på 3 minuter per rättsfall!

KR Kammarrätterna – Tema Inkomst av kapital (senaste åtta månaderna)
– Förtäckt utdelning
– Trädabolag (2 rättsfall med olika utgång)
– Utdelning, verkan av ändring på extra stämma?
– Skadestånd, skattepliktigt? Om ja med vilken skattesats?
– Fördelning av ränteavdrag mellan låntagare
– Försäljning av personliga tillgångar, styrkande av utgifter och behandling av underskott
– Försäljning av privatbostad, styrkande av utgifter

Från en av våra prenumeranter på YouTube-kanalen. Vi tackar för det fina omdömet!

”… Redovisningshuset i Södertälje AB? Deras Youtube-filmer som bevakar rättsfall och redovisningsfrågor, har jag följt några år, och har jag stor behållning av. Det är lätt att plocka ut de delar som har relevans för både mitt företagande och mina uppdrag i ideella sektorn.”

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation! Här på hemsidan hittar också du fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Kommentarsfunktionen är avstängd.