Pensionsmyndigheten beräknar inkomstbasbeloppet och regeringen fastställer det.
Pensionsmyndigheten beräknar inkomstbasbeloppet för 2024 och regeringen fastställer det (Bild: Holger Ellgaard, Wikimedia Commons)

Pensionsmyndigheten har beräknat vilket inkomstbasbelopp som ska gälla nästa år.

Inkomstbasbeloppet för år 2024 blir 76 200 kr, en höjning med 2,6 % eller 1 900 kr från 2023 års inkomstbasbelopp på 74 300 kr.

 

Beräkning i oktober, beslut i november 2023 av inkomstbasbeloppet för 2024

Pensionsmyndigheten publicerar i slutet av oktober varje år sin beräkning av inkomstbasbeloppet.

Regeringen fastställer formellt beräkningen i november, men deras beslut brukar följa beräkningen från Pensionsmyndigheten.

Uppdatering 9 november 2023: Regeringen följde som väntat Pensionsmyndighetens beräkning av inkomstbasbeloppet:

 

Ökat PGI-tak och ökad schablonutdelning

Pensionsmyndigheten gör beräkningen av inkomstbasbeloppet för 2024 utifrån förändringen av genomsnittsinkomsten mellan 2023 och 2022. Det nya beloppet är avrundat till närmaste hundratal kronor.

Inkomstbasbeloppet används bland annat vid beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst (PGI-taket) och vid beskattning av utdelningar och vinster från kvalificerade aktier i fåmansaktiebolag (där ägaren arbetar själv i företaget).

Vi har en heltäckande beskrivning av hur basbeloppen fungerar. Där berättar vi berättar bland annat om vilka effekter basbeloppen har på gränser för pensionsgrundande inkomst (PGI), skattefritt traktamente, skattepliktig kostförmån och mycket mera.

 

Kontakta oss om din inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om vilken betydelse basbeloppen har för just din inkomstplanering för 2023. Vi ger dig underlag för att du ska kunna fatta beslut om vad som passar för dina målsättningar.

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Kommentarsfunktionen är avstängd.