Tid för julbord och julklappar - men med skattebegränsningar.
Julgåvor och julbord – Men med skattebegränsningar (Bild: Pixabay)

Här är vad som gäller när företag ger julgåvor och bjuder på julbord 2023. Vi tar upp några vanliga frågor om reglerna som gäller i år. Alla belopp som anges är per person.

 

Julgåvor till personal

En anställd eller uppdragstagare kan få en julgåva som skattefri förmån om marknadsvärdet är högst 500 kr inklusive moms. Den ingående momsen är avdragsgill för skattefria gåvor.

Beloppet är ett gränsvärde. Det innebär att så fort beloppet överskrids blir hela beloppen en skattepliktig förmån för den anställde. Företaget måste i så fall också betala arbetsgivaravgifter och dra preliminärskatt på förmånsvärdet. Momsen blir inte avdragsgill.

  • Marknadsvärde 500 kr = Skattefritt
  • Marknadsvärde 501 kr = Skattepliktig förmån för hela beloppet

Marknadsvärdet är vad det skulle ha kostat för mottagaren att köpa varan eller tjänsten, alltså inte kostnaden efter mängdrabatt etc. för företaget.

Julgåvan kan i princip vara vad som helst utom kontanter, eller något som kan jämföras med kontanter.

Skatteverket anser att skattefria gåvor kan vara till exempel aktier, resor, restaurangbesök, vin, sprit eller presentkort, så länge det inte kan bytas mot pengar.

 

Gåvor till ideella organisationer

Gåvor från företag till ideella organisationer är inte avdragsgilla.

Om den anställde kan påverka företagets val av gåvomottagare blir den anställde förmånsbeskattad.

Om den anställde kan välja mellan julklapp eller att företaget ger en gåva till en organisation blir den anställde också förmånsbeskattad.

Om företaget väljer att ge en gåva till en ideell organisation i stället för julklappar till de anställda, och den anställde inte kan påverka valet, blir den anställde inte förmånsbeskattad.

  • SKV 2023-02-01 Gåvor till anställda (vägledning)

 

Julgåvor till kunder

Julgåvor till kunder är inte avdragsgilla i sig. Det finns undantag om företaget överlämnar gåvan som representation eller vid jubileum och för reklamgåvor. Då får du avdrag upp till 300 kr exkl. moms. Det finns rättsfall med högre godkända belopp, när domstolen har ansett att det är skäligt.

Dyrbara gåvor är inte avdragsgilla. Dessutom kan de bli betraktade som mutor.

 

Julfest för anställda

Företaget kan bjuda på personalfest högst två gånger per år. Julbord kan vara en av dessa personalfester.

Julbord är skattefritt för anställda, deras familjemedlemmar och för pensionerade tidigare anställda.

Julbord räknas som intern representation. Kostnaden för mat och dryck är i så fall inte avdragsgill, men företaget kan dra av moms upp till ett underlag på 300 kr.

Ett undantag är enklare förtäring, som är avdragsgillt upp till 60 kr exklusive moms, här med avdragsgill moms eftersom underlaget ligger inom ramen på 300 kr. Kostar det mer så är det inte enklare förtäring och inget blir avdragsgillt.

Företaget kan dra av upp till 180 kr exklusive moms per person för kringkostnader för julfesten, till exempel hyra, musik och föreställning. Moms på kringkostnader är avdragsgill upp till 45 kr per person (180 kr x 25 %).

 

Julfest för kunder

Julbord etc. för kunder kan vara representation, alltså en affärsförhandling eller ett kundmöte. Då får företaget dra av moms upp till ett underlag på 300 kr, men kostnaden för mat och dryck är inte avdragsgill. Saknas sambandet med affärsförhandling eller kundmöte blir ingen moms avdragsgill.

Även här har vi undantaget enklare förtäring, som är avdragsgillt upp till 60 kr exklusive moms. Kostar det mer så är det inte enklare förtäring och inget blir avdragsgillt.

För kringkostnader gäller samma regler som vi har beskrivit ovan om julfest för anställda.

 

Kontakta oss om du har frågor om julgåvor och julbord

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om dina idéer till julgåvor och julfester och hur de kan bli behandlade skattemässigt i företaget.

Kommentarsfunktionen är avstängd.