Nya lagar nästa månad
Nya lagar nästa månad (bild: Wikimedia Commons)

Den 1 juni 2019 börjar en ny lag att gälla om bodelning och andra frågor mellan makar eller sambor som har anknytning till olika länder.

  • Lagen om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer (2019:234)

Den nya lagen reglerar vilket lands lag som ska gälla för en bodelning och andra ekonomiska frågor. Här finns också regler om äktenskapsförord, avtal om val av lagstiftning och hantering av beslut i andra medlemsstater i EU.

EU har två förordningar om förmögenhetsförhållanden för makar eller registrerade partners. Den 24 april 2019 godkände riksdagen regeringens förslag till den nya svenska lagen, som ska se till att förordningarna fungerar i praktiken i Sverige. Lagen utvidgar också förordningarnas verkan till att i Sverige även gälla sambor. Lagen ersätter tidigare regler på området.

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare. Vi visar också vad som är beslutat och när det börjar gälla. Välkommen att titta på Månadens Nyheter och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om äktenskapsförord och samboavtal

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om äktenskapsförord och samboavtal. Vi hjälper dig oavsett om det enbart är förhållanden i Sverige som ska regleras eller om ni har en internationell situation

Kommentarsfunktionen är avstängd.