Nya lagar nästa månad
Nya lagar nästa månad (bild: Wikimedia Commons)

Många nya lagar började gälla den 1 januari 2019, men sedan har det varit lugnare. Vi har dock en ny lag i mars 2019 som kan vara av intresse för dig företagare.

  • En modernisering av lagen om skiljeförfarande

Den 1 mars 2019 börjar ändringarna i lagen om skiljeförfarande att gälla. Vi brukar dock råda våra kunder att vara försiktiga med avtal som innehåller klausuler att tvist ska lösas genom skiljedom. Skiljeförfarandet går ofta snabbare än att lösa en tvist i allmän domstol, och förhandlingarna är sekretessbelagda, men det kan bli dyrare med skiljedom än att lösa tvisten i allmän domstol.

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare, men också vad som är beslutat och när det börjar gälla i Månadens Nyheter på vår YouTube-kanal. Välkommen att titta och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om hur lagändringarna påverkar dig

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om avtal som du behöver upprätta och hur tvisteklausulen bör se ut. Vi hjälper dig med juridiken!

Kommentarsfunktionen är avstängd.