Omsättningsutveckling, omsättningsstöd
Utveckling av omsättningen 2020 (Bild: © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Nu är omsättningsstödet för enskilda näringsidkare igång. Ansökningsperioden öppnade den 10 november 2020 och stänger den 31 januari 2021.

Se även avsnittet ”Stödperioder som ska komma” längre ner – Två förlängningar är på gång!

 

Så här ansöker du

 1. Fyll i ansökan via Boverkets e-tjänst
 2. Sänd in ansökan till din länsstyrelse
 3. Om din ansökan godkänns kommer Boverket att göra utbetalningen

 

Din länsstyrelse

Länsstyrelsen Östergötland har samordningsansvaret och administrerar omsättningsstödet, men du ska sända ansökan till den länsstyrelse du hör till enligt din folkbokföring.

 • Länsstyrelsen i Stockholms län
 • Länsstyrelsen i Östergötlands län
 • Länsstyrelsen i Skånes län
 • Länsstyrelsen i Västra Götalands län
 • Länsstyrelsen i Dalarnas län
 • Länsstyrelsen i Västernorrlands län
 • Länsstyrelsen i Norrbottens län

Här ser du vilket område respektive län ansvarar för.

 

Kan du få omsättningsstöd?

Stödet riktar sig till dig som driver enskild näringsverksamhet. Stödet gäller inte någon annan företagsform, till exempel inte handelsbolag.

Enskilda näringsidkare som har tappat mycket av sin nettoomsättning 2020, jämfört med 2019, kan få stöd med 75 % av den minskade omsättningen och som mest 120 000 kr.

En förutsättning är att du hade en nettoomsättning på minst 200 000 kr under 2019 i din enskilda näringsverksamhet. En annan av förutsättningarna är att orsaken till din minskade nettoomsättning är coronapandemin.

Dessa är de viktigaste förutsättningarna, men liksom för de övriga stöden finns det dessutom en rad detaljkrav. Kontakta oss om det uppstår några frågor för dig.

 

Stödperioderna som gäller

Du kan få stöd för en eller flera av följande stödperioder.

 • Mars-april 2020
  • Om nettoomsättningen har minskat minst 30 % jämfört med mars-april 2019
 • Maj 2020
  • Om nettoomsättningen har minskat minst 40 % jämfört med maj 2019
 • Juni-juli 2020
  • Om nettoomsättningen har minskat minst 50 % jämfört med juni-juli 2019

 

Ny förordning

Reglerna om omsättningsstödet finns i en ny förordning från den 5 november 2020.

Ser det krångligt ut? Lugn, vi hjälper dig självklart att ansöka!

 

Stödperioder som ska komma

Efter bara några dagar med det nya omsättningsstödet har vi redan fått avisering om förlängning från regeringen.

I början av 2021 ska en ändringsbudget för 2021 överlämnas till riksdagen för beslut. En av punkterna är att förlänga omsättningsstödet med ytterligare tre månader.

Minskad omsättning under augusti-oktober 2020 ska också kunna ge stöd. Kravet är att omsättningen ska ha minskat med mer än 50 % jämfört med samma månader 2019. Då kan du få stöd med 70 % av den minskade omsättningen, upp till som mest 72 000 kr för den nya perioden.

Observera att förslaget från regeringen och beslutet i riksdagen kommer först efter årsskiftet!

Uppdatering 2020-11-20: Omställningsstödet ska förlängas till att även omfatta november-december 2020.

 

Kontakta oss om din resultatplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om förutsättningarna för stöd till just ditt företag. Vi hjälper dig självklart med beräkningar och ansökan.

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Kommentarsfunktionen är avstängd.