Uppdatering 2016-06-22: Den 21 juni beslutade riksdagen att anta regeringens förslag, helt enligt beskrivningen på denna sida (Budget 2016 och 2017 beslutade).

Nya RUT-avdrag – Nya affärschanser

Knappt har beslutet om inskränkningar av RUT-avdraget hunnit fattas innan vi nu får förslag om utökningar. I en departementspromemoria presenteras förslag att följande nya tjänster ska kunna ge RUT-avdrag fr o m den 1 augusti 2016:

 • Trädgårdsarbete
  • Beskärning och borttagande av träd och buskar
 • Flyttjänster
  • Flytt av bohag och annat lösöre mellan bostäder
 • IT-tjänster
  • Installation, reparation och underhåll av IT-utrustning, programvaror och dataförbindelser
  • Handledning och rådgivning om ovanstående IT-tjänster

Levererar du tjänster inom något av dessa områden, eller planerar du att starta sådan verksamhet? Skaffa dig då beredskap för att marknadsföra dina tjänster genom de nya RUT-avdragen!

Beslutsprocessen

RUT-avdraget för de nya tjänsterna är inte beslutat ännu, men det är sannolikt att förslaget genomförs eftersom det ingår i en uppgörelse mellan regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Förslaget sändes ut på remiss den 29 december 2015 och remisstiden går ut den 3 februari 2016. Därefter ska regeringen lämna proposition (förslag till riksdagen) och lagändringen beslutas.

RUT-avdraget finns inte med i regeringens lista över propositioner som ska lämnas i vår, så vår gissning är att det kommer att ingå i 2016 års ekonomiska vårproposition eller vårändringsbudgeten för 2016, som båda ska lämnas till riksdagen den 15 april. Reglerna är tänkta att träda i kraft den 1 augusti 2016.

RUT-avdragen som finns redan nu

Sedan den 1 januari 2016 ser listan över möjliga ROT-avdrag ut så här.

 1. Enklare städarbete inkl flyttstädning
 2. Vård av kläder och hemtextilier
 3. Snöskottning
 4. Trädgårdsarbete
  • Häck- och gräsklippning, krattning, ogräsrensning
 5. Barnpassning
 6. Omsorg och tillsyn, enklare ärenden

Du utnyttjar väl att dina kunder får RUT-avdrag om du levererar någon av dessa tjänster? Är du tveksam över reglerna, kontakta oss!

RUT-avdragets storlek

Köparen av tjänsterna får dra av 50 % av arbetskostnaden.

 • Avdraget får högst vara 25 000 kr per person och kalenderår, motsvarande en arbetskostnad upp till 50 000 kr
 • Är köparen 65 år eller mer den 1 januari får avdraget vara högst 50 000 kr per person och kalenderår, motsvarande en arbetskostnad upp till 100 000 kr

Se upp om ROT-avdrag yrkas samtidigt, eftersom avdragstaken räknas tillsammans för RUT och ROT!

Kommentarsfunktionen är avstängd.