Vägsamfälligheter och andra samfälligheter berörs av domarna om moms.
Vägsamfälligheter och andra samfälligheter är berörda av de nya domarna om moms (Bild Benjamin Håkansson, commons.wikimedia.org)

Den 20 februari 2024 avkunnade Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) en rad domar som gick emot uppfattningen hos Skatteverket (SKV) om momsplikt i samfälligheter och hos vissa ekonomiska föreningar.

 

Samfälligheter blir momsfria igen

SKV publicerade två ställningstaganden under 2022 med budskapet att verksamheten i samfällighetsföreningar skulle vara momspliktig. Det ledde till att cirka 4 000 föreningar momsregistrerade sig hos SKV och började deklarera moms, men de behövde lösa en rad följdfrågor.

HFD har dock slagit fast att en samfällighet som har till ändamål att endast tillgodose deltagande fastigheters behov inte bedriver momspliktig verksamhet.

SKV har publicerat sin analys av domarna i HFD.

SKV har anpassat sig till domarna i HFD och menar nu att samfälligheter som tillhandahåller varor och tjänster för medlemsfastigheternas egna behov inte ska vara momsregistrerade. Därför har SKV upphävt sina ställningstaganden från 2022.

 

Liknande ekonomiska föreningar blir också momsfria igen

SKV har resonerat likadant beträffande ekonomiska föreningar som ger medlemmarna möjlighet att ansluta sina fastigheter till en anläggning till exempelvis vatten eller bredband.

2022 publicerade SKV ett ställningstaganden med budskapet att medlemsinsatser i denna typ av ekonomiska föreningar skulle vara momspliktig.

HFD har också här slagit fast att det ska inte vara moms på medlemsinsatser i ekonomiska föreningar.

Även detta nya läge i HFD ledde till anpassning hos SKV som upphäver ställningstagandet.

 

SKV åtgärdar momsregistreringar som nu visar sig vara felaktiga

SKV ska gå igenom alla samfällighetsföreningar och avregistrera dem som nu visat sig vara felaktigt registrerade. Dessa föreningar ska sluta deklarera och betala moms. Om föreningarna redan har deklarerat och betalat moms ska de begära omprövning för att få tillbaka momsen.

Men det finns också föreningar som kan vara korrekt momsregistrerade. Samfällighetsföreningar som tillhandahåller varor och tjänster utöver att endast tillgodose deltagande fastigheters behov.

SKV ska publicera mer information.

Kommentarsfunktionen är avstängd.