Omslaget till betänkandet om mikroföretagarkonto (SOU 2021:55)
Schablonbeskattning men ingen schablonmoms

Den 1 juli 2021 avlämnades slutbetänkandet Mikroföretagarkonto – schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen (SOU 2021:55) till regeringen.

Betänkandet innehåller förslag till ett frivilligt system för schablonbeskattning baserad på verksamhetens omsättning. Följande företagare ska kunna använda ett nytt system med mikroföretagarkonto.

  • Små enskilda näringsverksamheter
  • Utan anställda
  • Med skattepliktig inkomst på högst 120 000 kr per år

 

Mikroföretagarkontot

Den skattepliktiga inkomsten ska motsvara företagarens insättningar på mikroföretagarkonto. Inkomstgränsen är satt på en sådan nivå att den som lever på företagandet inte ska kunna tillämpa schablonbeskattningen. Ett skäl är enligt utredaren att företagare som har så omfattande verksamhet att de kan leva på den också bör sätta sig in i reglerna för redovisning och beskattning av näringsverksamhet, för att kunna bedöma verksamhetens ekonomiska ställning.

Banken ska överföra en definitiv källskatt på 30 % av insättningar på mikroföretagarkontot till Skatteverket. Källskatten inkluderar egenavgifter. Det som blir kvar kan företagaren ta ut fritt från mikroföretagarkontot. Andra procentsatser kommer att gälla till exempel för personer som har fyllt 66 år vid årets ingång.

Företagare som använder schablonbeskattning via mikroföretagarkonto kommer obligatoriskt att ha 7 karensdagar i sjukförsäkringen, utan möjlighet att välja.

 

Förslaget är inte komplett

För att en schabloniserad inkomstbeskattning ska bli en påtaglig förenkling krävs det att även momsen schabloniseras, eller att omsättningsgränsen för att bli momspliktig höjs till samma gräns som för mikroföretagarkontot. Utredningen lämnar dock inget sådant förslag.

Det krävs också att redovisningsreglerna förenklas, eller att bokföringsplikten slopas, för företagare som vill tillämpa mikroföretagarkonton. Inget sådant förslag lämnas dock heller.

Om förslaget leder till lagstiftning så kommer små enskilda näringsverksamheter att kunna använda mikroföretagarkonto från den 1 januari 2024.

Betänkandet sändes ut på remiss den 12 juli, med sista svarsdag den 1 november 2021.

UPPDATERING 15 JULI 2021

 

Kontakta oss om schablonbeskattning

Har du frågor om schablonbeskattningen och hur det skulle påverka just ditt företag? Tala i så fall med din kontaktperson hos oss.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Kommentarsfunktionen är avstängd.