Deklarationstider är också tider för eftertanke. Vad lämnar du efter dig? Till vem?

Testamentet är en färskvara som bör uppdateras med jämna mellanrum, eftersom din verklighet förändras.

Utgå från följande: Sambo ärver aldrig, gifta gör det ibland.

Lita inte på att det blir bra utan åtgärder. Styr hur det blir för dina efterlevande genom att upprätta testamente. Har du redan testamente så tänk efter om det som var rätt när du upprättade testamentet fortfarande är rätt.

Se våra 5 tips om bodelning och testamente och boka tid hos oss för dina Familjejuridiska ärenden.

Du hittar fördjupad information här:

Kommentarsfunktionen är avstängd.