RedovisningsHuset i Södertälje AB är medlemmar i följande föreningar:


Srf konsulterna

Sveriges ledande branschorganisation för redovisningskonsulter och lönekonsulter.

Srf Auktoriserad Redovisningskonsult - Rex

Srf Auktoriserad Lönekonsult - SALK

RedovisningsHuset i Södertälje är en Srf auktoriserad byrå.

Srf Auktoriserad Byrå


Företagarna

Företagarna arbetar för ett bättre företagarklimat genom att bland annat ha ett affärsnätverk.