RedovisningsHuset i Södertälje AB är medlemmar i följande föreningar:

Srf konsulterna

Srf konsluterna är de som auktoriserar redovisningskonsulter, har vår disciplinnämnd och vidareutbildar oss.

RedovisningsHuset är en Srf auktoriserad byrå.

Företagarna

Företagarna arbetar för ett bättre företagarklimat genom att bland annat ha ett affärsnätverk.

Östsvenska 

Handelskammaren

Östsvenska Handelskammaren verkar för att öka tillväxten i vår region genom att vara en kunskapsbank, ha ett nätverk samt påverka på näringspolitiska frågor

East Sweden

Infra Cluster

East Sweden Infra Cluster är ett nätverk kring arbetet med Ostlänken. Det är en samlingspunkt som vill vara en påverkningskraft.