RH-metoden®

Nå privat ekonomisk framgång med vår egenutvecklade RH-metoden®! Vägen dit går genom sex beprövade steg, från betryggande information om läget i din verksamhet till slutmålet: Långsiktig och stabil ekonomisk utveckling för dig och ditt företag.

RH-metoden

RH-metodens® sex steg

  1. Bokföring: Med snabb löpande redovisning ger vi dig bra underlag för snabba ekonomiska beslut
  2. Resultatplanering: I god tid före bokslutsdagen hjälper vi dig med en prognos hur bokslutet kommer att bli och hur du kan påverka resultatet
  3. Bokslut: Vi upprättar bokslut/årsredovisning och deklaration snabbt, utifrån resultatplaneringen, så du kan lägga all fokus på det nya verksamhetsåret
  4. Inkomstplanering: Inför årsskiftet hjälper vi dig med din privata inkomstplanering och föreslår lämpliga åtgärder före och efter årsskiftet
  5. Inkomstdeklaration: Vi upprättar din privata deklaration och hjälper dig få en bra balans mellan din privata och ditt företagets ekonomi
  6. Aktiv rådgivning: I alla steg ger vi dig råd om möjligheter och förbättringar, från den löpande bokföringen till inkomstdeklarationen, från frågor inom affärsrätt och bolagsrätt till familjerättsliga frågor
Steg 1-5 och rådgivning om din löpande redovisning i steg 6 ingår när du abonnerar till fasta paketpriser på våra löpande tjänster. Specialistrådgivningen får du också till fasta priser, från fall till fall.

Registrerat varumärke

RH-metoden® är ett registrerat varumärke hos Patent- och Registreringsverket. Registreringsnummer i Svensk Varumärkesdatabas: 0364061.