Företagarna Stockholms Stad bad oss skriva om K-reglerna i sin medlemstidning Stockholms Näring, som ges ut i 6 800 exemplar till företagare i Stockholm. Nu har tidningen kommit ut och artikeln finns publicerad i nummer 3, december 2013. Dessutom har en utökad version av artikeln publicerats av Företagarna Stockholms Stad på deras hemsida, under avdelningen Kunskap. Vi känner oss hedrade och tackar för förtroendet och det utrymme Företagarna har gett oss!

Länkar till artikeln och versionen på hemsidan finns här, längst ner under rubriken ”Boka föreläsning”.

Kommentarsfunktionen är avstängd.