Möjligheterna att få avdrag för pensionsförsäkring privat eller i ditt företag skiljer sig åt dramatiskt.

Pensionsförsäkring privat

Du vet väl om att det privata avdraget för pensionsförsäkring sänks kraftigt 2015?

Förra året kunde du dra av försäkringspremier upp till 12 000 kr, i år bara upp till 1 800 kr och nästa år försvinner avdraget helt.

Våra råd är att du:

1. Kollar med ditt försäkringsbolag vilken alternativ sparform de kan erbjuda dig

2. Stoppar eventuella automatiska överföringar till privata pensionsförsäkringar – nu

Pensionsförsäkring i företaget

För dig med företag är vårt råd i stället att om du pensionssparar via försäkring så ska du:

3. Låta ditt företag teckna försäkringen och betala premierna

4. Inte ha någon privat pensionsförsäkring

Högt avdrag i företaget

Avdragsutrymmet i företag är betydligt högre och ska inte tas bort.

  • Det spelar ingen roll om du har enskild näringsverksamhet (enskild firma), handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag, alla företagsformerna har stora avdragsutrymmen
  • Skulle betalningarna för pensionsförsäkring vara större än avdragsutrymmet ett år så får ditt företag spara det överskjutande beloppet till nästa år och utnyttja det då, men inte senare

Har du aktiebolag så kan ditt bolag dra av pensionsförsäkring upp till 35 % av årslön.

  • Du får räkna på 35 % av din högsta årslön under innevarande eller föregående räkenskapsår
  • Vid brutet räkenskapsår gäller företagets räkenskapsår, inte ditt privata kalenderår

Som näringsidkare (enskild firma eller delägare i HB och KB) kan du göra avdrag upp till 1 800 kr + 35 % av din inkomst i näringsverksamheten upp till 445 000 kr, alltså avdrag upp till 446 800 kr totalt (2015 års belopp).

  • Du får räkna på 35 % av din högsta inkomst av näringsverksamheten under innevarande eller föregående kalenderår (näringsidkare får inte ha brutet räkenskapsår)
  • Villkor för avdrag är att näringsverksamheten är aktiv, du får inte avdrag för pensionsförsäkring i passiv näringsverksamhet

lika högt avdrag när pensionsrätt saknas i anställning

Sist nämner vi något som förhoppningsvis är ovanligt.

För dig som saknar pensionsrätt i anställning, dvs bara kommer att få allmän pension, gäller att du kan få avdrag upp till 1 800 kr + 35 % av anställningsinkomsten upp till 445 000 kr, alltså avdrag upp till 446 800 kr totalt (2015 års belopp).

Mer hjälp

Planera din pension i rätt sammanhang:

Självklart hjälper vi dig – Kontakta oss och boka tid!

Kommentarsfunktionen är avstängd.