Du får ta utdelning från aktiebolag till bara 20 % skatt med belopp upp till 50 % av din lön och andras löner från bolaget, bara du tar ut tillräckligt hög lön själv.

Använd din bilförmån till högre utdelning och sjukpenning

Förmåner räknas inte in i löneunderlaget för utdelning, men har du bilförmån kan du komma runt denna begränsning genom omvänd löneväxling:

  • Du ökar bruttolönen med ett belopp som motsvarar bilförmånen, drar preliminärskatt på samma sätt som förut och samtidigt gör du ett avdrag från nettolönen med samma förmånsvärde
  • Du får samma underlag för arbetsgivaravgifter och skatteavdrag som förut, eftersom den nya bruttolönen blir lika hög som summan av din gamla bruttolön och bilförmånen, och du får också samma nettolön som förut

Ingen skillnad alltså utom att hela beloppet räknas som lön. Den förändringen är dock väsentlig:

  • Du får räkna ett högre belopp som egen lön och som underlag för löneregeln = högre utdelning till låg skatt
  • Du får också högre sjukpenninggrundande inkomst, eftersom sjukpenning beräknas på lön men inte på förmåner
  • Varken företaget eller du förlorar något, men du vinner både högre utdelning till låg skatt och högre sjukpenning!

OBS att detta tips gäller dig som är ägare i bolaget! Om du gör samma sak för en anställd, som inte är delägare, så tänk på att den semesterlönegrundande inkomsten och eventuell sjuklönekostnad ökar. Kostnaden för företaget ökar därmed något pga löneväxlingen, men samtidigt har du kvar en av de två fördelarna ovan: Du får ett högre underlag för utdelning (medan det är den anställde som får högre sjukpenning).

Utnyttja löneregeln medan den finns kvar

Det är extra viktigt att du utnyttjar löneregeln nu, innan reglerna kan försämras av förslag från en statlig utredning som ska vara klar senast den första september 2016.

Andra chansen

Och bäst av allt – Om du har missat den omvända löneväxlingen från bilförmån till lön för tiden som redan har gått under 2015 så går det att ändra retroaktivt. Se bara till att det blir rätt i lönespecifikationer, skattedeklarationer och den kommande kontrolluppgiften.

Mer hjälp

Här kan du läsa mer.

Planera din utdelning i rätt sammanhang:

Vi hjälper dig gärna – Kontakta oss!

Kommentarsfunktionen är avstängd.