AGI för alla - Har du koll på de nya arbetsgivardeklarationerna?
AGI för alla – Har du koll på de nya arbetsgivardeklarationerna? (bild: Pixabay)

Från den 1 januari 2019 gäller AGI fullt ut. Då måste alla arbetsgivare lämna arbetsgivardeklarationer på individnivå, från minsta lilla företag till de största organisationerna.

Den 1 juli 2018 började systemet gälla för alla företag som måste föra personalliggare och som hade fler än 15 anställda. Nu, ett halvår senare ska alla tillämpa de nya reglerna.

 

Vad är det nya med AGI?

Du ska fortsätta att lämna arbetsgivardeklarationer varje månad, på samma datum som tidigare. Arbetsgivaravgifterna räknas ut på samma sätt som förut och avdragen skatt rapporteras likadant.

Men, nu ska du också rapportera löner och avdragen skatt per person som har fått pengar. Varje månad, i stället för att lämna kontrolluppgift en gång om året.

Arbetsgivardeklarationen kommer därför att se annorlunda ut. Den kommer att delas upp i två delar.

  1. Individuppgift (nyhet)
    • Här lämnar du uppgifterna för varje person som fått lön från företaget
  2. Huvuduppgift
    • Här lämnar du uppgifterna från dig som arbetsgivare, liknande de tidigare arbetsgivardeklarationerna

På lönebeskeden från företaget ska den anställde kunna se uppgifterna som lämnas till Skatteverket. Varje anställd ska sedan även kunna logga in på Skatteverket och se vad som har rapporterats in för sin egen del. Vid behov ska varje person alltså kunna kontrollera sina lönebesked själv mot Skatteverket, att bruttolön, skatteavdrag och nettolön stämmer.

 

AGI kräver rätt uppgifter i rätt tid redan från början

Det nya systemet innebär att definitiva uppgifter lämnas varje månad från företaget till Skatteverket. Det blir svårare än förut att rätta en felaktig lön eller ett felaktigt skatteavdrag. Det behöver alltså bli rätt från början.

Du som anlitar oss för att hantera företagets löner slipper tänka på alla tekniska förändringar, de har vi tagit hand om. Men vi behöver din hjälp ännu mer än förut med att få in rätt underlag i rätt tid till lönerna – redan från början.

 

Kontakta oss om AGI

Tala med din kontaktperson hos oss om vad de nya reglerna innebär och vad du behöver göra för att uppfylla dem. En positiv nyhet: Du som anlitar oss för dina löner och arbetsgivardeklarationer behöver inte göra någonting! Den nya lönehanteringen ingår i ditt fasta paketpris, tillsammans med den löpande konsultationen som ju kan behövas mer än någonsin vid den här övergången.

Och du som gör dina löner och arbetsgivardeklarationer själv – kan du tjäna på att överlåta det till oss? Du får fast paketpris från oss inklusive löpande konsultation för att digitalisera och automatisera. Konsultationen ingår också för övriga löpande frågor under året.

Kommentarsfunktionen är avstängd.