Aktiebrev från 1973 med utdelningskuponger - Sedan länge får du utdelning utan kuponger!
Aktiebrev från 1973 med utdelningskuponger – Sedan länge får du utdelning utan kuponger! (Bild: Wikipedia)

Du som har aktiebolag kan ta ut utdelning till 20 % privat skatt med två alternativ.

Ett gemensamt krav är förstås att bolaget har beskattade vinster att dela ut. Men om bolaget inte kan dela ut något nu så får du ändå beräkna utrymmet för lågbeskattad utdelning och spara det till kommande år. Vi hjälper dig som är kund hos oss att beräkna och använda eller spara utrymmet – och det ingår i ditt fasta paketpris hos oss tillsammans med all annan löpande konsultation!

Här berättar vi om vilka möjligheter du har att ta lågbeskattad utdelning under nästa år, 2019. Men då behöver du göra rätt redan i år.

 

Huvudregeln för utdelning

Enligt huvudregeln kan du ta ut utdelning beräknat på anskaffningsvärdet för aktierna gånger en fastställd procentsats. Men det ger för det mesta ganska små belopp.

Men enligt huvudregeln kan du också kombinera med ett löneunderlag – Löneregeln. Här kan det bli tal om betydligt större belopp!

Enligt löneregeln får du ta utdelning till 20 % skatt under 2019 med upp till 50 % av lönerna som bolaget har betalat ut under 2018. Men då måste du själv ha tagit ut rätt lön – det är här vår planering för dig kommer in.

 • Exempel
  • Bolaget har betalat ut löner med totalt 1 miljon kronor, inklusive lönen till dig
  • … då får du ta ut upp till 500 000 kr i utdelning till bara 20 % skatt, en halv miljon!
  • … men det förutsätter att lönen till dig själv är minst 425 000 kronor i just det här fallet
  • Har du tagit ut lön med 424 000 kr under 2018 så blir det noll kronor i löneutrymme, medan bara 1 000 kr mer i lön ger 500 000 kr i löneutrymme!

Har du svårt att komma upp i rätt lön från bolaget? Om du har bilförmån kan du löneväxla, från förmån till lön, utan att det kostar vare sig dig eller företaget mer. Det hjälper vi dig självfallet med.

 

Förenklingsregeln för utdelning

Har du låg lön från bolaget och kanske ingen annan anställd? Då finns det ändå kvar en bra möjlighet, förenklingsregeln.

Du kan alltid ta ut upp till 2,75 inkomstbasbelopp i utdelning till 20 % skatt, utan krav på att du har tagit ut lön från bolaget. 2019 kommer det att motsvara en utdelning på nästan 172 000 kronor (2,75 x 62 500 kr = 171 875 kr).

 

Vad händer med utdelning över beloppsgränserna?

Du får självklart ta ut högre utdelning än gränsen för 20 % skatt. Det överskjutande beloppet blir då beskattat som inkomst av tjänst, dvs. med full marginalskatt när beloppet läggs ovanpå dina övriga arbetsinkomster.

 • Exempel
  • Du tar utdelning med 200 000 kr under 2019 och använder förenklingsregeln
  • 171 875 kr beskattas med 20 %
  •   28 125 kr beskattas som inkomst av tjänst, procentsatsen beror på dina övriga inkomster

Observera dock att bolaget betalar inga arbetsgivaravgifter på beloppet som beskattas som inkomst av tjänst hos dig (28 125 kr i exemplet), men du får inte heller några sociala förmåner för det beloppet.

 

Kontakta oss för din inkomstplanering – Det ingår i det fasta paketpriset

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just dina inkomstnivåer och målsättningar. Med inkomstplanering hjälper vi dig att nå dina mål. Och du – inkomstplaneringen ingår i det fasta paketpriset hos de allra flesta av våra kunder!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Kommentarsfunktionen är avstängd.