Långtidsutredningen 2015 har lagt fram förslag till reformer på bostadsmarknaden som ska öka rörligheten och dämpa prisnivån.

 • Amortering: Ökat amorteringskrav vid högre belåningsgrader
  • Ökat amorteringskrav bör bara gälla nya bolån, för att inte dämpa konsumtionen alltför mycket
  • Syfte: Öka rörligheten, dämpa prisutvecklingen, minska hushållens skuldsättning
 • Ränteavdrag: Slopade ränteavdrag genom successiv avtrappning från dagens nivå ner till noll
  • Avtrappningen bör enligt utredningen göras under 10-30 år, för att undvika alltför kännbara effekter av de minskade avdragen
  • I dag minskar skatten med 30 % av ränteavdraget
  • Utredningen gör ingen åtskillnad mellan ränteavdrag för bostadslån och övriga ränteavdrag
  • Syfte: Öka rörligheten, dämpa prisutvecklingen, minska hushållens skuldsättning
 • Fastighetsskatt: Höjd och/eller annorlunda konstruerad fastighetsskatt
  • Syfte: Dämpa prisutvecklingen
 • Reavinstskatt: Minskad eller slopad reavinstskatt vid försäljning av bostad när säljaren bott länge i bostaden
  • I dag har vi en skatt med 22 % av vinsten oavsett hur länge bostaden har ägts
  • Syfte: Öka rörligheten, dämpa prisutvecklingen, minska hushållens skuldsättning

Förslagen finns i delrapporten Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen (SOU 2015:48). Regeringen har ännu inte lagt fram förslag till lagändringar.

Vi väljer att publicera förslagen redan nu, eftersom de grundas på utvecklingen i en rad länder omkring oss och det finns en sannolikhet för att ändringar av dessa slag kan komma att genomföras framöver. Amorteringskravet var ju t ex ett hett ämne till april i år och det ser klart ut att kravet kommer att dyka upp igen, i någon form. Det är därför ett gott råd från oss att du skaffar dig handlingsberedskap för framtida ändringar enligt punkterna ovan.

Kontakta gärna en rådgivare hos oss för hjälp med din ekonomiska planering!

Kommentarsfunktionen är avstängd.