Skattereduktionerna för ROT och RUT – husavdrag från skatten – förändras på flera punkter. De är viktiga att känna till vare sig du är leverantör eller köpare av sådana tjänster.

 1. Avdrag för läxhjälp och annat skolarbete slopas
  • Beslut av riksdagen 2015-06-16, när vårändringsbudgeten antogs, gäller fr o m 2015-08-01
 2. Avdrag för matlagning slopas
  • Slopade avdrag både för enklare matlagning och mer avancerat, som att hyra in kock eller bartender
  • Beslutat av riksdagen 2015-11-25, gäller fr o m 2016-01-01
 3. Avdrag för städarbete ändras till att bara gälla enklare städarbete och flyttstädning
  • Därmed slopas avdrag för t ex ”grovstädning med mer avancerad utrustning och rengöring av inomhuspool”
  • Mer avancerad utrustning är t ex ”golvboningsmaskin och pooldammsugare”
  • Beslutat av riksdagen 2015-11-25, gäller fr o m 2016-01-01
 4. Avdragets storlek i procent för ROT-arbeten sänks från 50 % till 30 %
  • ROT-avdraget utnyttjas nu maximalt om du har ROT-arbeten för 100 000 kr (och inga RUT-arbeten), där avdrag med 50 % blir 50 000 kr
  • ROT-avdraget utnyttjas fr o m 2016 maximalt om du har ROT-arbeten (och inga RUT-arbeten) för 166 667 kr, där avdrag med 30 % blir 50 000 kr
  • Beslutat av riksdagen 2015-11-25, gäller fr o m 2016-01-01
 5. Avdragets maximala storlek i kronor för RUT- arbeten halveras från 50 000 kr till 25 000 kr för dig som är under 65 år vid årets början
  • Avdragstaket gäller oförändrat per år och per person
  • Samma halverade avdragstak gäller oavsett om du köper RUT-arbeten till dig själv eller till dina föräldrar, även om de är över 65 år, medan föräldrarna har kvar hela avdragstaket på 50 000 kr var om de köper hjälpen själva (se nästa punkt)
  • För dig som är över 65 år är avdragstaket oförändrat 50 000 kr för summan av ROT- och RUT-arbeten, med fri fördelning mellan ROT och RUT
  • Avdragstaket för ROT-arbeten är oförändrat 50 000 kr för alla (utan RUT-arbeten)
  • Beslutat av riksdagen 2015-11-25, gäller fr o m 2016-01-01

Kommentarsfunktionen är avstängd.