I går 17 december godkände lagrådet regeringens förslag till lagstiftning om amorteringskrav (se Amorteringskrav 1 maj 2016).

Regeringen går nu vidare med att ta fram en proposition (förslag till riksdagen).

I kommentaren till lagrådets yttrande nämner regeringskansliet också några tänkbara undantag från amorteringskravet.

  • Förvärv av nyproducerad bostad
  • Särskilda skäl
    • Närståendes död
    • Arbetslöshet
    • Sjukdom
    • Skilsmässa

Amorteringskravet ska gälla nya bostadslån, från ikraftträdandet 1 maj 2016.

Kommentarsfunktionen är avstängd.