Regeringen föreslår att ett amorteringskrav införs i lagen om bank- och finansieringsrörelse. Lagkravet är allmänt hållet och går ut på att kreditinstitut som ger bolån ska tillämpa en ”sund amorteringskultur” för att hålla igen hushållens skuldsättning.

Amorteringskravet ska gälla fysiska personer, alltså inte företag, och avser nya bolån. Befintliga bolån och övriga krediter påverkas inte.

Lagstiftningen innehåller inga detaljer om utformningen av amorteringskravet. Enligt lagförslaget ska regeringen i stället kunna bemyndiga Finansinspektionen att utfärda föreskrifter om hur amorteringskravet ska se ut.

I går, den 10 december, lämnade regeringen en lagrådsremiss med förslag till lagstiftning för amorteringskrav. Efter synpunkter från lagrådet blir nästa steg att lämna en proposition (regeringens förslag till riksdagen) och därefter riksdagsbeslut. Lagändringen ska träda i kraft den 1 maj 2016.

Tala med din kontaktperson hos oss om du står i begrepp att ta nytt bolån, så kan ni följa utvecklingen tillsammans och besluta om eventuella åtgärder.

Kommentarsfunktionen är avstängd.