Den 25 november beslutade riksdagen om budgeten för 2016, helt enligt regeringens förslag. Därefter har en rad beslut fattats för de berörda områdena. Här är nyheterna i utdrag.

 • Statlig skatt 20 %
  • Gränsen för att betala statlig skatt med 20 % räknas inte upp 2016 utan ligger kvar på 443 tkr
  • Det innebär att fler kommer att betala statlig skatt pga inkomstökningar
  • Se Inkomststegen
 • Statlig skatt 25 %
  • Gränsen för att betala statlig skatt med 25 % räknas däremot upp på vanligt sätt och hamnar 2016 på 639 tkr
 • Jobbskatteavdrag
  • Sänks 2016 för personer med höga inkomster
 • Husavdrag
  • RUT: Inskränks 2016 till enklare uppgifter, enligt förslagen från i våras
   • Taket på 50 tkr/år i skattereduktion halveras till 25 tkr/år för den som är under 65 år
   • Den som har fyllt 65 år vid årets början får dock skattereduktion upp till 50 tkr/år
  • ROT: Sänks 2016 från 50 % till 30 % av arbetskostnaden
   • Taket på 50 tkr/år i skattereduktion ligger kvar, det innebär 2016 att godkända arbetskostnader kan dras av upp till 167 tkr/år (167 tkr x 30 % = 50 tkr i skattereduktion) förutsatt att det inte dessutom finns RUT-avdrag
  • RUT och ROT: Taket för skattereduktionen räknas för summan av RUT och ROT
   • Under 65 år: Totalt högst 50 tkr per person och år i skattereduktion, varav högst 25 tkr får avse RUT
   • Fyllda 65 år: Totalt högst 50 tkr per person och år i skattereduktion, med fri fördelning mellan RUT och ROT
  • Se Ändringar husavdrag
  • Se Fortfarande chans till fullt ROT-avdrag
 • Sociala avgifter
  • De sänkta avgifterna för ungdomar tas bort den 1 juni 2016
  • Se Varierande ungdomsavgifter
  • Inkomst av aktiv näringsverksamhet och löner till personer som fyllt 65 år den 1 januari belastas från 2016 med en ny särskild löneskatt för äldre på 6,15 %
 • Pensionssparavdrag
 • Förvaltningsutgifter
  • Avdraget slopas 2016
 • Investeraravdrag
  • Slopas 2016 för ökning av aktiekapital i bolag du redan äger
  • Avdragsmöjligheten vid köp av lagerbolag och för ny ägare finns dock kvar
 • Gåvoavdrag
  • Skattereduktionen slopas 2016
 • Avgifter
  • Förseningsavgifter och kontrollavgifter höjs med 25 % 2016
  • Var noggrann med att ordna inkomstdeklarationer, skattedeklarationer etc i tid!

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om vad ändringarna har för betydelse för dig och om det behövs någon form av åtgärd.

Du som har vårt nyhetsbrev fick förhandsinformation om de planerade ändringarna redan den 16 september, se Nyhetsbrevet håller dig uppdaterad!

Kommentarsfunktionen är avstängd.