Finansinspektionen reglerar amorteringskravet
Nu har FI beslutat om reglerna för amorteringskravet – Vi har all information för dig

I går den 16 maj beslutade Finansinspektionen (FI) om föreskrifterna som styr amorteringskravet på nya bolån fr o m den 1 juni 2016.

Redan den 28 april kunde vi lämna en närmare beskrivning av reglerna. Här kan du se hur det fungerar: Amorteringskravet – Så här blir det.

Källdokumenten för amorteringskravet

Vill du läsa själva regelverket så finns det i ”Finansinspektionens föreskrifter om amortering av krediter mot säkerhet i bostad” (FFFS 2016:16).

Förarbetet till regelverket ger förklaringar och bakgrund till de olika reglerna (själva föreskrifterna är på 3 sidor med bara 11 paragrafer, medan beslutspromemorian omfattar på 70 sidor), det dokumentet heter ”Beslutspromemoria Föreskrifter om krav på amortering av bolån” (FI Dnr 14-16628).

Du kan hitta båda dokumenten på FIs hemsida.

Vi ger dig stöd

Men självklart ska du tala med din kontaktperson hos oss om du har frågor, vi hjälper dig tolka reglerna för just din situation och vi är din samtalspartner om hur du bör göra! Kontakt

Kommentarsfunktionen är avstängd.