riksdagen amorteringskrav nyhetsbrev vårändringsbudget vårproposition
Den 21 juni ska riksdagen fatta beslut om vårproposition för nästa år

Uppdatering 2016-06-22: Den 21 juni beslutade riksdagen att anta regeringens förslag, helt enligt beskrivningen på denna sida (Budget 2016 och 2017 beslutade).

Regeringen har lämnat sin vårproposition till riksdagen. Den innehåller förslag till riktlinjer inför den kommande budgetpropositionen för nästa år, alltså för 2017, och ska inte blandas ihop med Vårändringsbudget för 2016 som innehåller förslag till ändringar i årets budget.

Vårpropositionen tar upp att bl a följande förslag är ute på remiss. De ska lämnas för granskning i lagrådet innan de lämnas till riksdagen.

Länkarna leder till nyheter som vi har publicerat här på hemsidan.

Regeringen tänker också återkomma i budgetpropositionen för 2017 om:

Tidplan

Sista motionsdag i riksdagen är den 2 maj och riksdagsbeslut planeras till den 21 juni 2016.

Alla förslagen ska börja gälla från den 1 januari 2017.

Vi på RedovisningsHuset följer utvecklingen på de punkter som vi tror är intressanta för dig som företagare. Kontakta oss gärna med dina frågor!

Kommentarsfunktionen är avstängd.