I torsdags 5/12 beslöt riksdagen att ändra tidpunkten för att deklarera årsmoms.

Fr o m den 1/1 2014 får du som har årsmoms tid på dig att deklarera momsen till närmaste ordinarie dag för skattedeklaration efter att inkomstdeklarationen ska lämnas in. Ändringen gäller fr o m räkenskapsår som börjar 1/1 2013.

Reglerna gäller dig som:

  • Deklarerar moms en gång om året
  • Ska lämna inkomstdeklaration
  • Inte handlar med andra EU-länder
  • Inte driver handelsbolag/kommanditbolag, eller representerar enkelt bolag eller partrederi

Här ser du exempel på förändringen:

  • Exempel 1: Du driver enskild näringsverksamhet med kalenderår som räkenskapsår och du har årsmoms. Du ska då lämna inkomstdeklaration för 2013 senast den 2/5 2014. Den närmaste ordinarie dagen därefter att lämna skattedeklaration är den 12/5. Du ska därmed deklarera årsmomsen i skattedeklaration senast den 12/5 2014
  • Exempel 2: Samma som ovan men du anlitar hjälp av oss och vi har sökt byråanstånd för dig. Vi ska då lämna din inkomstdeklaration senast den 16/6 2014. Den närmaste ordinarie dagen därefter att lämna skattedeklaration är den 26/6 2014 och det blir också senaste dagen att deklarera årsmoms i skattedeklarationen. Detta alternativ finns enbart för enskilda näringsidkare eftersom aktiebolag m fl inte kan få byråanstånd med inkomstdeklarationen längre
  • Exempel 3: Du driver aktiebolag med kalenderår som räkenskapsår och du har årsmoms. Du ska då lämna inkomstdeklaration för 2013 senast den 1/7 2014 (på papper) eller den 1/8 2014 (elektroniskt). De närmaste ordinarie dagarna därefter att lämna skattedeklaration är den 14/7 2014 (på papper) eller 18/8 2014 (elektroniskt) och de blir därmed de senaste dagarna att deklarara årsmoms i skattedeklaration
  • Deklarationsdagarna i exemplen har angivits med hänsyn till förskjutning pga helger i förekommande fall

Här ser du Skatteverkets information. OBS att Skatteverket här anger datum utan hänsyn till förskjutning pga helger. Om en deklarationsdag inträffar på en helg så ska deklarationen lämnas första vardagen efter helgen. Nya momsregler 2014

Kommentarsfunktionen är avstängd.