På begäran har vi tagit fram ett nytt föreläsningsmaterial om hur näringsidkarens inkomst kan jämföras med lön.

Första föreläsningen genomfördes 27/11 för företagsrådgivare och privatrådgivare hos SEB Stockholm Syd.

Kommentarsfunktionen är avstängd.