Plan för återgång i arbete för långtidssjuka
Plan för återgång i arbete för långtidssjuka (Foto: Wikimedia Commons)

Har du någon anställd som kan bli borta från arbetet mer än 60 dagar på grund av sjukdom? Då kommer det nya regler snart.

 

Från den 1 juli 2018 krävs plan inom 30 dagar

Då ska du upprätta en plan för återgång i arbetet. Planen ska upprättas inom 30 dagar från första sjukdagen. Den ska vara ett stöd i ditt rehabiliteringsarbete som arbetsgivare.

 

Nyhet – Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Du kan idag söka arbetsplatsnära stöd till företaget för köp av utredningar. Syftet är att förebygga sjukfrånvaro eller underlätta för den sjukskrivne att komma tillbaka i arbete.

Det stödet utvidgas den 1 juli 2018 till att även omfatta planering, genomförande och uppföljning av insatser. Samtidigt ändras namnet till arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Försäkringskassan har ingen informationssida om det nya stödet ännu, men den kommer säkert till den 1 juli 2018.

 

Kontakta oss om personalfrågor

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om du har funderingar om en långtidssjuk anställd.

Kommentarsfunktionen är avstängd.