Företagens ränteavdrag OK upp till 5 mkr
Fribeloppet för företagens ränteavdrag höjs till 5 mkr. Bild: RedovisningsHuset i Södertälje AB.

Lagrådsremissen om nya skatteregler och begränsade ränteavdrag för företag innehåller flera viktiga ändringar, precis som vi har förutsett.

 

Uppdaterad artikel om begränsade ränteavdrag med mera

Vi har uppdaterat vår artikel om det stora skattepaketet här.

 

Ändringarna i korthet

Här nedanför ser du ändringarna i sammandrag. Förklaringar till de olika regeländringarna och begreppen hittar du i artikeln.

 • Reglerna gäller räkenskapsår som börjar den 1 januari 2019 och senare
  • I stället för den 1 juli 2018 och senare
 • Företagens ränteavdrag begränsas till 30 % av EBITDA
  • I stället för 30 % av EBIT alternativt 25 % av EBITDA
 • Förenklingsregel: Ränteavdrag får alltid göras upp till 5 000 000 kr om året
  • I stället för 100 000 kr
 • Bolagsskatten sänks 2019 till 21,4 % och 2021 till 20,6 %
  • I stället för från andra halvåret 2018 till 20 %
 • Expansionsfondsskatten sänks 2021 till 20,6 %
  • I stället för från andra halvåret 2018 till 20 %
 • Skatteregler för leasing införs för företag med mer än 1 miljon kronor i sammanlagd leasingavgift per år
  • I stället för mer än 3 miljoner kronor i sammanlagd leasingskuld per år
 • Primäravdrag för hyreshus med 2 % under de första 6 åren
  • I stället för de första 5 åren
 • Periodiseringsfonder ska återföras med 103-106 % beroende på när avsättning och återföring görs
  • I stället för 110 %
 • Avdrag för outnyttjade underskott begränsas inte
  • I stället för 50 % av inkomsten under 2-3 år efter lagändringen

 

Kontakta oss om de nya skattereglerna för företag

Nästa steg efter lagrådets granskning är att regeringen överlämnar en proposition till riksdagen. Sedan ska riksdagen besluta om lagändringarna. Först därefter vet du och vi exakt vad som gäller, men vi råder dig att ändå förbereda dig redan nu.

Många av ändringarna måste Sverige genomföra senast den 31 december 2018 enligt tvingande EU-regler. EU i sin tur följer globala överenskommelser inom OECD. Därför bedömer vi att lagförslagen kommer att genomföras, även om det kan bli detaljförändringar in i det sista.

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om hur förändringarna påverkar ditt företag och hur du bör agera!

Kommentarsfunktionen är avstängd.