riksdagen amorteringskrav nyhetsbrev vårändringsbudget vårproposition insättningsgaranti budget arbetsgivardeklaration budgetproposition 2018 barnbidrag studiebidrag bidrag

Glada nyheter så här precis före jul: Bidragsförslagen i regeringens budgetproposition för 2018 har nu beslutats av riksdagen.

Vi beskrev nyheterna som kan vara av allmänt intresse för dig i artikeln Budgetpropositionen 2018 i huvudpunkter. Av de punkter som beskrivs där har nu följande beslutats.

  • Barnbidraget och studiebidraget höjs med 200 kr/månad vardera, till 1 250 kr från 1 050 kr
    • Gäller från 1 mars 2018
    • Retroaktiv utbetalning för mars-juni efter 1 juli 2018

 

Kontakta oss om bidragsbesluten

Har du frågor om hur bidragsbesluten påverkar dig? Du är välkommen att ta upp funderingarna med din kontaktperson hos oss!

Kommentarsfunktionen är avstängd.