budgetproposition budgetpropositionen höstbudget vårbudget Magdalena Andersson finansminister

Idag 20 september 2017 presenterade regeringen budgetpropositionen för 2018.

 

Färdiga förslag i budgetpropositionen

Här är huvudpunkterna, med föreslagna datum när de ska träda i kraft om förslagen antas som de ser ut i riksdagen.

*) Förslagen som ska börja gälla 1 januari 2018 och 1 april 2018 har antagits av riksdagen den 22 november 2017.

**) Förslagen om höjda bidrag och högre tak för sjukpenninggrundande inkomst har antagits av riksdagen den 14 december 2017.

 • *) Bilförmånerna höjs
 • *) Utvidgat växa-stöd för första anställningen
 • *) Sänkt skatt för pensionärer
  • Ska gälla från 1 januari 2018
 • *) Höjd skatt för svenskar bosatta utomlands
  • Ska gälla från 1 januari 2018
 • *) Skattefrihet för personaloptioner, men med många begränsningar
  • Ska gälla från 1 januari 2018
 • *) Slopad reklamskatt för annonser i dagspress
  • Ska gälla från 1 januari 2018
 • *) Höjd schablonskatt på sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring
  • Ska gälla från 1 januari 2018
  • 19 oktober 2017: Proposition
 • *) Skatt på flygresor
  • Ska gälla från 1 april 2018
 • **) Barnbidraget och studiebidraget höjs med 200 kr/månad vardera, till 1 250 kr från 1 050 kr
  • Ska gälla från mars 2018
 • **) Högre tak för sjukpenninggrundande inkomst

 

Halvfärdiga förslag i budgetpropositionen

Regeringen aviserar också att man ska återkomma om flera punkter under 2018. Datumen för ikraftträdande gäller om riksdagen antar förslagen som planerat.

Kommentarsfunktionen är avstängd.