Budgetproposition 2020

Den 13 september beslutade regeringen om budgetproposition för 2020 och publicerade budgeten den 18 december. Regeringen publicerar alltid budgetpropositionen för nästa år samtidigt som höständringsbudgeten för innevarande år.

 1. Budgetproposition för 2020 (Prop. 2019/20:1)
  • Budget för nästa år, innehåller nya lagstiftningar och avsiktsförklaringar
 2. Höständringsbudget för 2019 (Prop. 2019/20:2)
  • Justeringar i årets budget, innehåller inga nya lagstiftningar

Det skrevs mycket i pressen både före och efter publiceringarna och här lyfter vi fram de viktigaste punkterna för dig företagare.

 

Beslut  kommer den 27 november

Bägge budgetpropositionerna är än så länge enbart förslag från regeringen. Vad finansutskottet och de andra berörda utskotten tycker får vi reda på den 22 november och riksdagen fattar sina beslut den 27 november 2019. Förra året minns vi kaoset inför regeringsbildningen och att övergångsregeringen inte fick igenom sin övergångsbudget. I år kommer det förmodligen att gå lugnare till.

 

Företagarinnehållet i budgetproposition för 2020 – Färdiga förslag

Färdiga lagförslag som gäller skattefrågor finns samlade i avsnitt 11 Lagförslag, utom skattefrågor (ser ut att vara ett skrivfel i budgeten!).

 • Lag om skatt på annonser och reklam
  • Reklamskatten sänks från 7,65 % till 6,9 % (12 §)
  • Gränsen för redovisningsskyldighet till reklamskatt höjs från 60 tkr per år till 100 tkr per år (16 §)
  • Ändringarna börjar gälla 2020-01-01
 • Lag om inkomstskatt
  • Förhöjt grundavdrag för den som har fyllt 65 år den 1 januari inkomståret (63 kap. 3 a §)
  • Värnskatten tas bort – 5 % extra statlig skatt på högre inkomster av tjänst slopas (65 kap. 5-6 §§, 66 kap. 4 § och 14 §)
  • Krav på elektronisk betalning för att få rätt till skattereduktion för rutavdrag och rotavdrag, alltså förbud mot kontanta betalningar eftersom de inte går att spåra (67 kap. 15 a §)
  • Ändringarna börjar gälla 2020-01-01

 

Företagarinnehållet i budgetproposition för 2020 – Regeringen återkommer

Dessutom beskriver regeringen ett antal åtgärder där de ska återkomma med förslag.

 • Ny skattereduktion: För personer som bor i glesbygdsområden, stödområde A och B (avsnitt 12.5)
  • Regeringen avser att återkomma med lagförslag som kan börja gälla under 2020
 • Sänkt inkomstskatt: Sänkt skatt på jobb och företagande (avsnitt 12.6)
  • Regeringen avser att återkomma med lagförslag under 2020 som kan börja gälla 2021-01-01
 • Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp: Inkomstskatt och arbetsgivaravgifter för personer som arbetar tillfälligt i Sverige (avsnitt 12.7)
  • Regeringen avser att återkomma med lagförslag under 2020 som kan börja gälla 2021-01-01
 • Ingångsavdrag: Arbetsgivare som anställer personer som inte har kommit in på arbetsmarknaden ännu, eller som har stått utanför arbetsmarknaden länge, får arbetsgivaravgifterna nedsatta under de första 24 månaderna (avsnitt 12.8)
  • Regeringen avser att återkomma med lagförslag under våren 2020 som kan börja gälla 2020-07-01
 • FoU-avdrag: Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för anställda som arbetar med forskning och utveckling bör förstärkas (avsnitt 12.9)
  • Regeringen avser att återkomma med lagförslag under våren 2020 som kan börja gälla 2020-04-01
 • Uppskov vid försäljning av bostad: Taket för att söka uppskov ska återinföras 2020-06-30, det bör då höjas från 1,45 mkr till 3 mkr (avsnitt 12.11)
  • Regeringen avser att återkomma med lagförslag under 2020 som kan börja gälla 2020-07-01
 • Bankskatt: Höjd skatt i finanssektorn (avsnitt 12.12)
  • Regeringen avser att återkomma med lagförslag som kan börja gälla 2022-01-01
 • Plastkassar: Skatt på plastbärkassar bör införas (avsnitt 12.16)
  • Regeringen avser att återkomma med lagförslag under 2019 som kan börja gälla 2020-05-01
 • E-handel: Momsreglerna bör ändras (avsnitt 12.19)
  • Regeringen avser att återkomma med lagförslag under början av 2020 som kan börja gälla 2021-01-01
 • Övriga skattefrågor: Beskrivning av nuläget (avsnitt 12.20)
  • Informationsskyldighet för skatterådgivare: Har remitterats, ingen tidplan
  • F-skatteutredningen: Har remitterats, ingen tidplan
  • Skatterättsligt företrädaransvar: Utredning ska tillsättas under 2019
  • Förhindra hybrida missmatchningar steg 1: Är genomfört 2019 i skattepaketet Nya skatteregler för företag
  • Förhindra hybrida missmatchningar steg 2: Lagrådsremiss lämnad, regeringen avser att återkomma med lagförslag hösten 2019 som kan börja gälla 2020-01-01
  • Utflyttningsbeskattning: Lagrådsremiss lämnad, regeringen avser att återkomma med lagförslag hösten 2019 som kan börja gälla 2020-01-01

Statliga Bokföringsnämnden (BFN) får ett anslag på 10,7 mkr i budgeten för 2020, att jämföra med 10,5 mkr 2019. Debatt om att BFN behöver ökade resurser för att fullgöra sitt uppdrag att tolka och utveckla god redovisningssed har därmed inte gjort avtryck i budgeten.

Sammanfattningsvis har vi många förändringar på gång av skattereglerna, varav de flesta påverkar företagare på olika sätt. Vi följer utvecklingen för din räkning.

 

Mindre om företagandet i Höständringsbudgeten för 2019

Budgetändringarna för i år innehåller däremot desto färre nyheter för dig som företagare. Här får du en översikt: Höständringsbudget 2019 – Lite om företagande.

 

Rådgör med oss om vad budgetarna innebär för ditt företagande

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om dina funderingar som företagare – vi är din samtalspartner!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Kommentarsfunktionen är avstängd.