Höständringsbudget 2019Den 13 september beslutade regeringen om höständringsbudget för 2019 och publicerade budgeten den 18 december. Regeringen publicerar alltid höständringsbudgeten för innevarande år samtidigt som budgetpropositionen för nästa år.

  1. Höständringsbudget för 2019 (Prop. 2019/20:2)
    • Justeringar i årets budget, innehåller inga nya lagstiftningar
  2. Budgetpropositionen för 2020 (Prop. 2019/20:1)
    • Budget för nästa år, innehåller nya lagstiftningar och avsiktsförklaringar

Det skrevs mycket i pressen både före och efter publiceringarna och här lyfter vi fram de viktigaste punkterna för dig företagare.

 

Beslut  kommer den 27 november

Bägge budgetpropositionerna är än så länge enbart förslag från regeringen. Vad finansutskottet tycker får vi reda på den 22 november och riksdagen fattar sina beslut den 27 november 2019. Förra året minns vi kaoset inför regeringsbildningen och att övergångsregeringen inte fick igenom sin övergångsbudget. I år kommer det förmodligen att gå lugnare till.

 

Företagarinnehållet i höständringsbudgeten

Höständringsbudgeten innehåller, som namnet säger, ändringar i den liggande budgeten för i år. Den är kortfattad och omfattar bara 37 sidor. Budgeten innehåller 5 konkreta förslag till nya beslut samt budgetjusteringar inom statens utgiftsområden, men inga förslag till lagstiftning.

Anslagen till de olika utgiftsområdena är justerade med en nettohöjning på 3,9 miljarder. Ett par av ändringarna har beröringar med dig som företagare.

  • Anslaget för ersättningar till företag som har höga sjuklönekostnader ökar (med 135 mkr)
  • Anslag till åtgärder för lantbruket ökar drygt en miljard (med 1 022 mkr)

 

Mer om företagandet i budgetpropositionen för 2020

Budgeten för nästa år innehåller desto fler nyheter för dig som företagare. Här får du en översikt: Budgetproposition 2020 – Mycket om företagande.

 

Rådgör med oss om vad budgetarna innebär för ditt företagande

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om dina funderingar som företagare – vi är din samtalspartner!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Kommentarsfunktionen är avstängd.