Laga spisen är byggtjänst i vissa fall, andra inte
Laga spisen är byggtjänst i vissa fall, i andra fall inte (foto Flickr)

Du behöver tillämpa reglerna om omvänd moms ifall du utför en byggtjänst på fastighet för köpare som har verksamhet inom (eller hyr ut arbetskraft till) bygg- och anläggning eller  byggstädning. Området är komplicerat och du behöver göra en bedömning från fall till fall. Du behöver inför varje uppdrag ställa dig följande frågor.

 1. Utför jag en byggtjänst?
 2. Avser mitt uppdrag en fastighet?
 3. Ska min köpare faktureras med omvänd moms?

Är svaret ”Ja” på alla tre frågorna ska du tillämpa reglerna om omvänd moms.

 

Vad är omvänd moms?

I vanliga fall är det säljaren som tar ut moms, men vid omvänd moms är det köparen som ska deklarera och betala in moms på sitt inköp. Samtidigt gör köparen avdrag för momsen i den grad verksamheten tillåter det.

 

Fråga 1. Vad är en byggtjänst?

Reglerna om omvänd moms gäller följande byggtjänster.

 • Mark- och grundarbeten
 • Bygg- och anläggningsarbeten
 • Bygginstallationer
 • Slutbehandling av byggnader
 • Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare

Här ingår också reparationer, rengöring, underhåll, ombyggnader och rivningar av fastighet. Det leder oss till nästa fråga.

 

Fråga 2. Vad är fastighet?

Reglerna om omvänd moms förutsätter att byggtjänsterna har utförts på fastighet. Vad som är en fastighet i momssammanhang definieras i ett EU-direktiv. Det är nytt från förra året (1 januari 2017) och innebär en del ändringar av vad som är fastighet och inte. Enligt momsreglerna är en fastighet:

 1. Varje bestämd del av jorden, på eller under dess yta, som det är möjligt att äga eller besitta
 2. Varje byggnad eller konstruktion som har fästs vid eller i marken, ovan eller under havsnivån, och som varken kan monteras ned eller flyttas med lätthet
 3. Varje föremål som har installerats och ingår som en integrerad del av en byggnad eller konstruktion och utan vilken byggnaden eller konstruktionen är ofullständig, exempelvis dörrar, fönster, tak, trappor och hissar
 4. Varje föremål, utrustning eller maskin som är varaktigt installerad i en byggnad eller konstruktion och som inte kan flyttas utan att byggnaden eller konstruktionen förstörs eller förändras

Denna definition av fastighet medför att till exempel reparation av en spis behandlas olika i olika fall. Två exempel:

 1. En spis i en bostad eller en restaurang repareras
  • I Sverige är spisen en självklar del av bostaden eller restaurangen och därmed ingår den i fastigheten – en bostadsfastighet vore ofullständig utan spis (jämför ”c” i definitionen ovan!)
  • = Reparationen är en byggtjänst
  • = Du ska fakturera reparationen med omvänd moms om kunden är en köpare som ska tillämpa dessa regler, annars ska du fakturera med vanlig moms
 2. En spis i en industrifastighet
  • Spisen är inte en nödvändig del för att industrifastigheten ska fungera för sitt ändamål – en industrifastighet är fullständig även utan spis
  • = Reparationen är inte en byggtjänst
  • = Du ska fakturera reparationen med vanlig moms, oavsett vem kunden är

Exempel 1 leder oss in på vilka köpare du ska fakturera med omvänd moms.

 

Fråga 3. Vilka köpare ska tillämpa omvänd moms?

Reglerna om omvänd moms gäller köpare som tillhandahåller bygg- och anläggningstjänster eller byggstädning. Köpare som hyr ut arbetskraft för dessa tjänster omfattas också.

Avgränsningen innebär att omvänd moms inte gäller till exempel privatpersoner. Till dem ska du fakturera dina tjänster och materialet med pålägg för moms som vanligt.

 

Kontakta oss om dina byggtjänster

Du som bygger, anlägger, installerar eller reparerar kan i vissa fall behöva mer information av din kund för att veta om du utför arbetet på en fastighet eller inte. Kontakta oss gärna om du behöver hjälp att bedöma ett uppdrag!

Kommentarsfunktionen är avstängd.