Friskvårdsbidrag skattefritt upp till 5 000 kr
Friskvårdsbidrag skattefritt upp till 5 000 kr
(foto Max Pixel)

Nu kan ditt företag erbjuda friskvårdsbidrag till fler aktiviteter och skattefritt upp till 5 000 kr.

 

HFD öppnade dörren

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) fastställde i en dom den 12 januari 2018 att friskvårdsbidrag kan användas skattefritt för golf.

Ett företag erbjöd de anställda ett friskvårdsbidrag på 4 000 kr. En av de anställda ville använda bidraget till banavgifter på pay and play-banor och säsongskort hos en driving range.

Personalförmåner är skattefria om de är av mindre värde. För motion och friskvård gäller dessutom att aktiviteterna ska vara av enklare slag. Nyckelorden här är ”mindre värde” och ”enklare slag”. Bland annat golf, segling, ridning och utförsåkning har hittills räknats som exklusiva aktiviteter. Därmed har företaget inte kunnat bekosta dem skattefritt för den anställde.

HFD uttalar att vad som ansågs vara exklusivt när reglerna kom på 1980-talet kan vara av enklare slag idag. I domen godkändes golfspel på pay and play-bana och driving range som motion av enklare slag. Dessutom fastslog HFD att om aktiviteten kostar mer än friskvårdsbidraget så påverkar inte det förmånens värde. Värdet är fortfarande beloppet som företaget betalar. I det här fallet var friskvårdsbidraget på 4 000 kr och det ansågs vara av mindre värde.

Den anställde vann alltså målet. Golf på pay and play-bana och driving range ansågs vara av enklare slag. Friskvårdsbidraget på 4 000 kr ansågs vara av mindre värde. Bidraget blev därmed skattefritt.

 

SKV ändrar inställning

Skatteverket (SKV) har tagit intryck av domen i HFD. I ett ställningstagande från den 24 januari 2018 säger SKV att friskvårdsbidrag är skattefria under följande förutsättningar.

 1. Lika belopp och samma villkor
  • Friskvårdsbidraget ska erbjudas med lika stort belopp och på samma villkor till alla i personalen
  • Beloppet får proportioneras med arbetstiden utan att kravet på ”lika stort belopp” bryts
   • En anställd som arbetar 50 % kan erbjudas ett hälften så stort friskvårdsbidrag som en heltidsanställd
 2. Mindre värde
  • Högst 5 000 kr inklusive moms är skattefritt per anställd och år
  • Om friskvårdsbidraget är högre får den anställde skatta för den delen som används över 5 000 kr
   • Förutsatt att aktiviteten fortfarande kan bedömas vara av enklare slag
 3. Enklare slag
  • HFD tonade ner betydelsen av detta krav, så nu godkänns till exempel golf, ridning, segling och utförsåkning till skillnad från tidigare
  • SKV anser dock att en helhetsbedömning ska göras
   • Friskvårdsbidrag till aktiviteter som kräver tillgång till avancerad eller dyrbar utrustning blir skattepliktigt som lön
   • Motorsport, fallskärmshoppning och hästkörning kan exempelvis fortfarande inte utövas med hjälp av skattefritt friskvårdsbidrag
  • SKV anser också att en aktivitet som i sin helhet är dyr och exklusiv inte kan delbekostas med skattefritt friskvårdsbidrag
   • Exempelvis ett årskort på gym för 14 000 kr som inkluderar en rad exklusiva tillägg
  • SKV anser slutligen att friskvårdsbidrag till aktivitet som kostar mer än 1 000 kr per gång blir skattepliktigt som lön

Ställningstagandet gäller från den 1 januari 2018.

 

Kontakt om friskvårdsbidrag

Självklart är det frivilligt för varje företag om man vill ge de anställda en friskvårdsförmån och hur mycket. Det är också frivilligt för den anställde att utnyttja en eventuell förmån. En viktig begränsning är dock att friskvårdsbidraget är skattefritt för anställda. Du som driver enskild firma eller är delägare i ett handelsbolag kan tyvärr inte få ett skattefritt friskvårdsbidrag själv. En upprörande orättvisa, men så är det enligt dagens regler.

Har du frågor om hur du kan använda friskvårdsförmånen för personalen i ditt företag? Vänd dig i så fall gärna till din kontaktperson hos oss.

Kommentarsfunktionen är avstängd.