karenstid karensdag
Du som kan – Se till att du har 1 karensdag i sjukförsäkringen!

Du som har enskild näringsverksamhet (enskild firma) eller är delägare i handelsbolag, och driver aktiv näringsverksamhet, kan du välja hur många karensdagar du vill ha i sjukförsäkringen. Antalet karensdagar påverkar dina egenavgifter, ju fler karensdagar desto lägre avgifter.

Men låt inte snålheten bedra visheten genom att öka antalet karensdagar för att få lägre egenavgifter!

Välj alltid 1 karensdag

Följande är RedovisningsHusets starka rekommendationer till dig företagare.

 • Om du redan har 1 karensdag så behåll den
 • Om du har 7 karensdagar eller fler så minska omgående till 1 karensdag
  • Du kan minska antalet karensdagar tills du fyller 55 år
  • Minska antalet karensdagar även om du aldrig brukar vara sjuk, du vet aldrig när det kan förändras

Här nedanför ser du varför vi rekommenderar dig detta.

Alternativ för karensdagar

Grundkarensen är 7 dagar, dvs den som inte har sagt något annat till Försäkringskassan är registrerad för 7 karensdagar och får därmed ingen sjukpenning de första sju dagarna av en sjukdom. Du kan ändra detta hos Försäkringskassan:

 • Minska till 1 karensdag (tillråds)
 • Öka till 14, 30, 60 eller 90 karensdagar (avråds)

När du har fyllt 55 år kan du dock inte minska antalet karensdagar längre.

Välj alltid 1 karensdag

Skillnaden i egenavgifterna är så liten att du kan tjäna in en minskning av antalet karensdagar på några få dagars sjukskrivning per år.

Har du grundkarensen 7 dagar så

 • Ökar egenavgifterna vid minskning till 1 karensdag med bara 0,38 % av din årsinkomst från företaget
  • Det är en billig försäkring för att få sjukpenning även vid korta sjukskrivningar
  • Du tjänar in årskostnaden på några dagars sjukskrivning
 • Minskar egenavgifterna vid ökning till 90 karensdagar med bara 1,01 % av din årsinkomst från företaget
  • Det är en dyr rabatt – För en företagare är det katastrof att bli långtidssjuk och än värre att inte få någon sjukpenning alls under de tre första månaderna

Så här ändrar du

Ändra via internet:

 1. Gå in på Försäkringskassans hemsida
 2. Klicka på knappen ”Meny” högst upp till höger
 3. Klicka på ”Blanketter och intyg”
 4. Välj ”Blanketter på svenska”
 5. Klicka på kategorin ”Egen företagare”
 6. Välj blanketten ”Anmälan – Karenstid på sjukpenning Nr 5165”
  1. Med e-legitimation: Välj ”Anmäl på Mina sidor”
  2. Utan e-legitimation: Välj ”Visa blankett”
 7. Fyll i och skicka in!

Ändra via telefon

 • Ring Försäkringskassan, kundcenter (0771-524 524)
 • Berätta att du är företagare och dem posta blankett för att ändra antalet karensdagar

Du är välkommen att be din kontaktperson hos oss om hjälp om du har frågor!

Kommentarsfunktionen är avstängd.