Riksgälden insättningsgaranti
Lagförslaget om förbättrad insättningsgaranti närmar sig beslut

Regeringen har avlämnat en proposition (förslag till riksdagen) om ändrad lagstiftning för insättningsgarantin. Avlämningen gjordes den 22 mars, enligt tidplanen.

Du kan se mer om de förbättringarna i inlägget Bättre insättningsgaranti. Propositionen stämmer med innehållet i det inlägget.

Kommentarsfunktionen är avstängd.